Kategoriarkiv: Thomas Quick-fallet

Falskt i Skavlan om falska minnen

I slutet på senaste SVT-programmet “Skavlan” medverkade en kanadensisk, tyskfödd, glad psykolog och minnesforskare vid namn Julia Shaw. Hon har skrivit böcker som översatts till flera språk, och gjort experiment rörande falska minnen.

Dock har hennes experiment kritiserats av andra forskare pga att Julia har en mycket bred definition av termen falska minnen. Och att laboratoriesituationer av den typen knappast är av relevans för vad som händer i verkliga livet.

Hos Skavlan och Julia var ämnet falska minnen, bland annat att folk kan erkänna brott pga falska minnen (vilket är korrekt), Skavlan inflikade att “vi hade Thomas Quick här i Norden”, Julia sa “correct!” och instämde, hon sa att Quick hade gjort falska erkännanden och Julia verkade jämställa det med falska minnen. (Åtminstone hade hon inga invändningar mot Skavlans jämförelse med Quick).

Men, för dej som är mer intresserad av fakta än av SVT:s dimmor så visas nedan vad Quickmannen själv, dvs Sture Bergwall, faktiskt sa vid tiden efter återtagandet av sina morderkännanden, dvs efter år 2008.

Bergwall sa då att han hade ljugit medvetet, för att få uppmärksamhet och fördelar på rättspsyk där han satt inlåst på obestämd tid för väpnat bankrån.
I de SVT-filmer (av journalisten Råstam) som sändes 2008 till 2010 sa Bergwall att han hade sökt uppgifter i media om mordfall för att kunna lura terapeuten och polisen, därför att Bergwall inte ville bli avslöjad som lögnare efter att han i terapi sagt att han hade mördat någon.
Bergwall ville dömas för mord. Och efter några fällande morddomar blev han publicerad författare med egna mord som specialitet.

Nedan visas några citat av och om Sture Bergwall, åren efter han vid årsskiftet 2008/2009 tagit tillbaka sina mordberättelser och erkännanden. Äldsta överst:

År 2010:
“Jag visste hela tiden att jag ljög”. (Bergwall i Svenska Dagbladet).
“Jag visste att jag ljög, och jag visste att det var orättfärdigt.” (Bergwall i sin blogg).

År 2012:
“Jag ljög för att bli fälld och mitt egna ansvar är stort” (Bergwall i sin blogg).

År 2012:
“Idag beskriver Quick hur han fullt medvetet erkände brott han inte begått och dessutom gjorde research för att kunna erkänna på ”bästa” sätt, och han gjorde det för att få narkotika och bekräftelse.” (Artikel av Mårten Schultz).

År 2012, ur bok av Hannes Råstam:
“(…) visade att Quick systematiskt hittade på mord att erkänna”.
“(…) Det enda jag visste var att han ljugit.”

“(…) att jag ljugit mig igenom hundratals terapisamtal, säger Sture.”

År 2013, ur boken “Mannen som slutade ljuga”, av Dan Josefsson:
“(…) När han (Bergwall) tog tillbaka sina erkännanden 2008 gav han ett tydligt besked: han hade hela tiden vetat att alltihop var lögn.”
Josefsson ville dock inte acceptera detta, så han fortsatte: “Men docent Anna Dåderman tror inte att det är fullt så enkelt.”… Och därefter byggde Josefsson de påståenden om falska minnen som sedan fått genomslag bland diverse mindre faktaintresserade människor både här o där, inklusive nämnda Julia.

År 2015, ur Bergwallkommissionens rapport:
“Vid kommissionens möte med Sture Bergwall berättade han att han under den aktuella perioden ibland insåg att han ljög och fantiserade, ibland inte.”
Det uttalandet av Bergwall skiljde sej från vad han sagt fem år tidigare: “Jag visste hela tiden att jag ljög”.

Omkring 2013 började alltså Dan Josefsson, i Hannes Råstams fotspår, att föra in påståenden om falska minnen i Quickfallet, trots att Bergwall själv var tydlig med att det varit medvetna lögner, dvs inte falska minnen.

Josefsson fortsatte med att klistra teorin om “bortträngda minnen” på diverse personer inom vården, polisen med flera. Båda de termerna är starkt negativa i det sammanhanget och således utmärkta medel för smutskastning. Och för att stärka Josefssons m.fl. position.

MEN, Bergwallkommissionen gick år 2015 inte riktigt på samma spår som Josefsson (även om han själv försökte ge sken av det efter att kommissionens rapport offentliggjordes).
Bergwallkommissionen kunde inte fastställa att Bergwall haft falska minnen. Kommissionen frågade sig själv:
“Byggde hans berättande på falska minnen, framkallade i terapin och under brottsutredningarna, eller rörde det sig om rent fabulerande? Kan det bland all osanning ha dolt sig uppgifter som faktiskt varit sanna?”

Kommissionen skrev att det går inte att säkert avgöra hur mycket av samspelet som utspelat sig på ett medvetet respektive omedvetet plan.”
De ansåg det visserligen vara fullt tänkbart att en del av hans berättelser bygger på falska minnen i en snävt definierad mening, framkallade under terapi och/eller förhör.”

Bergwallkommissionens rapport mynnade ut i att de inte kunde visa att Bergwall haft falska minnen.
Och det fanns istället uppgifter som visar att det INTE var falska minnen.

Liknande gäller för “bortträngda minnen” (bortträngda traumatiska minnen). Inte heller där hittade Bergwallkommissionen bevis för att den teorin hade använts i Quickfallet.
Däremot hittade man flera uppgifter som visade motsatsen, att teorin om bortträngda minnen INTE hade använts på Quick, varken av vården, polisen, åklagaren, sakkunnige eller nån annan i Bergwalls (Quicks) närhet på den tiden.

Förutom diverse media så finns det medborgare som bortser från fakta, pga okunskap eller/och illvilja.
– Exempelvis ovan nämnda Julia och Skavlan (så som de framställs av SVT), gällande falska minnen. De tycks inte heller göra åtskillnad mellan triviala, icke-traumatiska minnen och traumatiska minnen, vilket är ett stort misstag.
– Och exempelvis den minnesmonsterfajtande vuxenstudenten Sigridur Mogensen, gällande bortträngda minnen.

Påståenden att Quickfallet innehåller “falska minnen” och “bortträngda minnen” är alltså snarare efterhandskonstruktioner som ursprungligen klistrades på en rad personer. Av individer som Josefsson och Råstam i syfte att stärka sin egen sak. Och för att smutskasta.

Ny film om Quick, slår inte the real deal

En film vid namn “Quick” har sett dagens ljus. Det är en spelfilm, dvs handlingen är fiktiv (påhittad), som visserligen bygger på en verklig händelse. Som spelfilm betraktad är “Quick” en stunds hyfsad verklighetsflykt. Filmen har några duktiga skådespelare, men de bleknar vid jämförelse med skådespelarinsatserna hos den äkta Thomas Quick (eller Sture Bergwall som han heter egentligen).

Varför nöja sig med fiction när man kan få the real deal? Här följer en liten sammanställning av autentiska ljudklipp med Thomas Quick, från åren 1995 (oktober), 1996 (april) och 1997 (november).
Lyssna på några smakprov av Quicks fabulösa skådespelartalanger:
Äkta Quick, ljudklipp från 1995, 1996, 1997. (textvideo, 3 min. 20 sek. Sammanställt från material som publicerats flitigt i SVT och annan media).

I första klippet (från en konfrontation år 1995) berättar Quick lugnt hur han tidigare hade umgåtts med en man. Mannen nekar och protesterar mot Quicks påståenden. (Se även “Kompletterande uppgifter” nedan).

I andra klippet (från en vallning den 26 april 1996) är Quick upprörd, skakar och darrar på rösten, när han förklarar hur han med kniv dödade och skar upp en liten flicka. I tredje klippet, från samma dag, skriker Quick på sig själv.

I sista klippet (från 1997) talar Quick lugnt och avslappnat om sin kommande bok “Kvarblivelse”. Han säger bl.a. att “jag försöker ge en ANING begriplighet till det obegripliga”.


Bild ovan: Quick förklarar upprört men ändå välformulerat, hur han med kniv skar upp en flicka. (Från en vallning 26 april 1996).

Mer från den äkta Quick

Quicks gruvliga ångestfyllda beskrivning i ljudklippet ovan, hur han skar och plockade ut en flickas inre organ för att söka hennes “rädsla” inne vid ryggraden, var troligen noga planerat och formulerat i förväg, inklusive darrande rösten.

I Quicks bok “Kvarblivelse” (1998) beskriver han själv hur det kunde gå till när han i förväg skrev ned sina minnen.
Följande exempel gäller Quicks förberedelser inför nästa dags terapistund. På sid 51-52 i Kvarblivelse berättar Quick följande:

Igår kväll var min reservoarpenna mina tankars medvetna som omedvetna synliggörare. Genom att låta pennan löpa rad efter rad och forma bokstäver till ord, ord till meningar och meningar till sammanhang utan att mekaniskt gå in och styra det pennan tecknade, blir bläcket till den form som tanken just är.
[…]
Det jag skrev igår var alltså riktat till Birgitta och fann, trots all plåga, utrymme i min förvissning att Birgitta delade det jag formulerade.

När jag i morse lade upp blocket, vars pärmar slöt de ark pennan sprungit över visste jag inte om jag skulle förmå mig att läsa högt vad jag skrivit när Birgitta kom. Jag ville inte läsa, jag var så orolig inför att själv höra och till Birgitta förmedla det den ocensurerade tanken antecknat.

När så Birgitta satt i den röda, högryggade fåtöljen och jag själv halvlåg i min säng – Birgitta nära mig och jag nära henne – nämnde jag min ängslan att läsa upp gårdagskvällens text. Samtidigt som jag sa det förstod jag att alla ord, som de sjutton arken var täckta med, gömde meningar med mer än deras intellektuella utstyrsel – orden hade fångat känslor av upplevelse och ögonblick och min högläsning skulle visa fram dem.

Jag var alltså ängslig att möta minnen fulla av smärta, den smärta orden fann från dagar jag varit tvungen att förtränga, stunder som min ångest öste sin svett ifrån. Jag var alltså inte ängslig för formen min tankes språk funnit; jag var rädd för att igen finnas i outhärdlig smärta. Jag behövde inte tveka och så började högläsningen.

Birgitta lyssnade och lät inte min, ibland svåra, meningsbyggnad störa.”

Vid ovanstående tillfälle skrev författarämnet Quick sjutton sidor i sitt block, som han dagen efter läste upp för den tålmodigt lyssnande terapeuten.

Och det var så det gick det till under Quick-åren:
han var drivande och planerade i förväg. Terapeuterna hade en lyssnande, mer passiv roll. Det framkommer i flera källor från den tiden, ända sedan 1993.

Kompletterande uppgifter

Fram till 1997 (före sista ljudklippet ovan) avkunnades följande morddomar mot Quick:

 • 1994, november: Charles Zelmanovits.
 • 1996, januari: makarna Stegehuis, kallat tältmorden i Appojaure, eller morden på holländska paret.
 • 1997, maj; Yenon Levi.

Ljudklippet från 1995, 12 oktober, från en konfrontation med en Jonny Farebrink gällande “tältmorden”.

Drygt tjugo år dessförinnan hade Quick och Farebrink varit intagna samtidigt på Sidsjöns sjukhus i Sundsvall (år 1972). De kan alltså ha träffats då. Men vid konfrontationen 1995 förnekade Farebrink kännedom om Quick. (Vilket inte är förvånande med tanke på Quicks sexpåståenden om Farebrink samt polisens mordmisstankar).

Farebrink lär också tidigare varit aktuell i utredningen av tältmorden, innan Quick kom in i bilden. (Tältmorden begicks 1984, fredagen 13 juli).

Ljudklippen från 1996, 26 april, vallning utomhus:
I dessa två klipp, som kommer från samma dag, 26 april 1996, är Quick tidvis mycket känslomässig. Han darrar på rösten och skakar. I ena klippet skriker han ilsket (på sig själv).

Orsaken är lättbegriplig. Quick beskriver detaljerat ett mycket otäckt brott, hur han skurit upp en liten flicka, plockat ut hennes inälvor, för att med handen hitta “rädslan” vid hennes ryggrad…
Att då börja darra på rösten och skaka i kroppen är en naturlig reaktion, det insåg Quick och det förstår alla med normal inlevelseförmåga. Quick gav intrycket att han våndades kraftigt av allt det fruktansvärda han sade sig ha gjort med flickan.
(Vi utgår här ifrån att det Quick sa om flickan var påhittat. Men även om det var sant så förändras inte resonemanget, i så fall var det minst lika stor anledning att darra och visa starka känslor).

Journalisten Råstam framställde dock det hela visuellt, med videoklipp, i sina Quickfilmer åren 2008-2009. Han bortsåg från berättelsens starka känslomässiga karaktär.
Råstam pekade på videoklippen och menade att darrandet och skakandet orsakades av kraftig medicinering. Vilket framstår som en enögd slutsats.

Det mest troliga är att darrande rösten och skakande kroppen var ett uttryck för Quicks skådespelartalanger alternativt för sann ånger (beroende på vad man tror om sanningshalten i Quicks bekännelser).

Ljudklippet från 1997, 24 november, telefonintervju:
Quicks efterlängtade bok “Kvarblivelse” skulle ha släppts kort tid efter ovanstående intervju, dvs vid årsskiftet 1997/1998. Men publiceringen sköts upp ett år och bokskrivandet fortsatte (troligen pga av kritiken från offrens anhöriga m.fl).

Ett syfte med upplägget i Kvarblivelse tycks varit att få läsaren att tycka synd om Quick och betrakta honom som ett offer (för en hemsk barndom), trots morden. Quick i offerrollen. Följaktligen saknar boken ingående detaljerade våldsskildringar, eftersom det skulle ha motverkat syftet.

En undertitel till Kvarblivelse hade kunnat vara:
“En stackars, stackars seriemördare som själv är ett offer och som djupt ångrar sina brott”. Det tycks varit konceptet.


Bild ovan: the real deal, dvs den äkta Quick, i sitt rum hos Säter rättspsyk, sittandes framför sin dator. På den tiden hade man tjocka bildskärmar, framgår på bilden. Quicks tjockdator kan varit exempelvis en sån här skrivbordsmodell*:


Mera:
“Kerstin Ekman vägrar skriva mördarbiografi”. Quick kontaktade flera andra författare och ville att de skulle skriva om honom, efter att hans bok “Kvarblivelse” floppade år 1999.
– “Diagram: Antal artiklar som ifrågasatte Quick 1994-2008“.
– Om du missat ljudklippen: “Äkta Quick, ljudklipp från 1995, 1996, 1997“.
– “SVT och skattemedel bakom filmen “Quick“.

Bakgrund:
Quick är mannen som så att säga lurade hela Sverige… fast det finns osäkerhet exakt NÄR det skedde. Och var det i dåtid eller i nutid som den verkligt stora blåsningen ägde rum, när han fälldes eller när han friades.
Troligen blåstes det både då och nu, säger de som inser att sanningen sällan är svart eller vit.


*Skrivbordsmodell: datorlådan kunde ställas på högkant på golvet för den som föredrog det.

[Uppdaterad 24 september 2019]

Så kläcktes skadeståndskravet, fyra år efter frikännandet

Här kan man ana anledningen till att Bergwall presenterade sitt skadeståndskrav just år 2017, fyra år efter att han hade frikänts. Vi kompletterar tidslinjen från ett tidigare inlägg om saxmordet.

I andra resningsfall brukar den frikände begära skadestånd inom några månader eller så efter frikännandet. Men i Bergwalls fall tog det fyra år efter frikännandet innan han kläckte ur sig ett skadeståndskrav. (Som han sedan fick avslag på).

Varför tog det så lång tid? Ett antagande är att han och advokaten upplevde möjligheten till skadestånd som liten därför att Bergwall mycket aktivt själv hade medverkat till att bli dömd.

MEN, så inträffade flera uppmärksammade händelser under första hälften av 2017 som rörde om i grytan och som kan ha uppfattats som att vindarna blåste i Bergwalls riktning.
Flera andra mordfall ifrågasattes (av media), misstänkta gärningsmän återtog sina erkännanden, en annan morddömd frikändes, och i flera fall fanns en gemensam nämnare med Bergwalls tidigare domar: en minnesforskare som återigen utpekades som orsaken till allt ont.

Tidslinje, vägen till skadeståndskravet och lite till:

– 2008, november:
Journalisten H.Råstam lyckas övertala den morddömde och misslyckade egna-mord-författaren Sture Bergwall (Thomas Quick) att återta sina morderkännanden. Det var erkännanden som Bergwall i femton års tid – varav sju år som drogfri – hade vidhållit och försvarat, i både tal och egna skrifter. Samt i sin publicerade 286-sidors mördarbok betitlad “Kvarblivelse” (1998), som fick ett svalt mottagande bland bokköpare och som floppade. (Därav uttrycket “misslyckad” egna-mord-författare).

Återtagandet sker genom att Bergwall kan byta offerroll. Från offer för en (påstådd) hemsk barndom med sexuella övergrepp av sin far, till offer för en (påstådd) hemsk vård- och rättsapparat.
(UTAN Råstams idé om byte av offerroll så hade Bergwall troligen aldrig återtagit sina erkännanden. Därför att då hade Bergwall tvingats lägga hela skulden på sig själv, och riskerat att enbart framstå som en lurendrejare inför hela svenska folket, vilket knappast hade varit det minsta lockande för honom).

SVT och Råstam gör tre “dokumentärer” om Quickfallen, och som SVT sänder vid en mängd antal tillfällen före och under resningsprocesserna som pågår från 2009 och några år framåt. (Se “Hjärntvätt föregick resningsprocesserna“).
Senare utkommer även Råstams bok som bl.a. bygger på de tre dokumentärfilmerna.

SVT och övrig media framställer bl.a. minnesforskaren och sakkunnige SÅC (Sven Å Christianson) som en orsak till att Quick dömdes. (Men Quick hade högst sannolikt dömts även utan SÅCs sakkunnigutlåtande om minnesfunktioner).
SÅC blir ett sorts hatobjekt hos bl.a. författaren Dan Josefsson, som också gör en bok om Quickfallet.

Bergwall twittrar och bloggar under resningsprocesserna. Han skriver bland annat angående tiden då han dömdes för mord, att “Jag ljög för att bli fälld och mitt egna ansvar är stort”. (Mera).

– 2013, 4 november:
Bergwall frikänns formellt från sista morddomen. (Åtalet lades ned 31 juli).
– 2014, 19 mars:
Bergwall lämnar Säter rättspsyk.

OCH… omkring år 2014? uppmärksammas det att SÅC även hade anlitats som sakkunnig i en polisutredning 1998 om fyraåriga Kevins död, som då ansågs ha orsakats av två barn (som var bröder).

– 2017, maj (Kevinfallet):
DN publicerar artiklar om Kevinfallet. De misstänkta bröderna/barnen från 1998 framställs som oskyldiga.

– 2017, maj (Kevinfallet):
SVT och Dan Josefsson sänder tre entimmas “dokumentärer” om Kevinfallet. De sänds med en veckas mellanrum. De tre filmerna väcker starka känslor hos tittarna, eftersom SVT framställer det som att polisen varit mycket hemska mot barnen.

SÅC blir återigen ett hatobjekt i media, tillsammans med en polis från Kevinutredningen 1998.
OCH det uppmärksammas att minnesforskare SÅC även hade anlitats som sakkunnig i saxmordutredningen 2001…

2017, maj (saxmordfallet):
Åklagare Stefan Bergman får i uppdrag (av polisen) att granska saxmordutredningen från 2001 (som då hade haft åklagare Elisabet Bergström som ledare).

2017, maj (Kevinfallet):
SVTs känslosamma Kevin-dokumentärer leder till att polisutredningen från 1998 återupptas, med åklagare Niclas Wargren som ledare.

2017, 19 maj (saxmordfallet):
åklagare nr 2 i saxmordfallet, Stefan Bergman, beslutar att polisutredningen från 2001 var bra genomförd och att den inte ska återupptas.

– 2017, 15 juni:
morddömde Kaj Linna frikänns efter 13 år i fängelse. (Han hade släppts ut från fängelset redan den 30 maj).

– 2017, 14 juli:
media rapporterar att Linna kommer att begära “omkring 25 miljoner” kronor i skadestånd.

2017, 19 september (saxmordfallet):
media (DN) rapporterar att dåvarande gärningsmannen i saxmordfallet, herr X, har tagit tillbaka sitt erkännande från 2001. Och media trummar ut budskapet att X är oskyldig (fast man säger sig inte ta ställning i skuldfrågan).
X har dock aldrig tidigare under de senaste sexton åren sagt att han är oskyldig, åtminstone finns det ingen uppgift om det.

2017, 19 september (saxmordfallet):
ännu en åklagare, Katarina Lenter, får i uppdrag att granska saxmordutredningen från 2001, med anledning av att X återtagit sitt erkännande.

——————————————————————
– 2017, 20 oktober:
Bergwall kräver skadestånd på femton miljoner kronor, kravet lämnas till JK (Justitiekanslern).

Hägrande miljoner.

Bergwalls skadeståndskrav föregicks alltså av att SVT och media i maj drog igång ett landsomfattande slags hatdrev rörande Kevinfallet, att även saxmordet ifrågasattes, att den morddömde Linna frikändes, och att han skulle kräva 25 miljoner i skadestånd… samt att minnesforskaren SÅC återigen blev aktuell.

Denna räcka av händelser under första hälften av 2017 kan ha inspirerat Bergwall och advokaten att till slut – efter fyra år – presentera ett skadeståndskrav. (Vilket inte bör tagit alltför mycket tid i anspråk, materialet till skadeståndskravet fanns i resnings- och nedläggningsdokumenten från åren 2009-2013).
——————————————————————

2017, 27 oktober (saxmordfallet):
åklagare nummer tre i saxmordfallet, Katarina Lenter, kommer till liknande slutsats som de två föregående åklagarna. Lenter beslutar att den gamla saxmordutredningen var bra genomförd, och att utredningen inte ska återupptas.

2018, 12 januari (saxmordfallet):
ombudet till X begär överprövning av åklagare nr 3 Katarina Lenters beslut att inte återuppta saxmordutredningen från 2001.

——————————————————————
– 2018, 15 februari:
Media rapporterar att riksåklagaren (Anders Perklev) har synpunkter på JK:s arbete, riksåklagaren tycker att Bergwall bör få skadestånd.
——————————————————————

2018, 27 mars (Kevinfallet):
den återupptagna Kevin-utredningen är klar, efter tio månader, och beslutet går emot den gamla utredningen från 1998. De två pojkarna anses oskyldiga och avförs från utredningen som läggs ner.

——————————————————————
– 2018, 25 juni:
Bergwall nekas skadestånd, JK meddelar avslag.

Man kan notera att inga invändningar hörs från någon annan än från Bergwalls advokat. Inga protester från de kritiker som tidigare med stor emfas ropade “största rättsskandalen!”.
Sålunda var det inte mycket till rättsskandal, det visar kritikerna med sin tystnad när den som utsatts får noll o intet i skadestånd.

Och det kan illustrera hur knepigt det kan vara att greppa Quickhändelserna. Som en hal tvål. Se även “Leif GWs Quickbok bidde en kvarnsten” som visar rödvinsprofessor GW:s osäkerhet och att han till slut gav upp flera års försök (2003-2009) att färdigställa sitt bokmanus om Quick. Det bidde inget boksläpp.
——————————————————————

(Tidslinjen fortsätter nedan eftersom detta är en kompletterad tidslinje för saxmordfallet).

2018, 27 juni (saxmordfallet):
åklagare nr 4 i saxmordfallet, Erika Lejnefors, får i uppdrag att återuppta polisutredningen (förundersökningen) från 2001, efter att överåklagare Marianne Ny beslutat att beslutsunderlaget är otillräckligt.

2019, 14 mars (saxmordfallet):
efter nio månaders utredning, inklusive nio månaders ytterligare medietryck, som inte har tillfört några nya, avgörande rön till saxmordutredningen, trots ett till synes omfattande utredningsarbete, beslutar åklagare nr 4, Erika Lejnefors, att avföra X från utredningen och lägga ned den.

Eftersom beslutsunderlaget och bevisen inte hade ändrats sedan tidigare granskningar, så var Lejnefors enda alternativ för att kunna fria X att göra en annan värdering av bevisningen än tidigare.

Lejnefors uppger att bevisningen är otillräcklig och att händelseförloppet vid mordtillfället inte går att klarlägga ytterligare. Det är alltså enbart denna åklagares egna bevisvärdering som skiljer sig från de tre tidigare åklagarnas beslutsunderlag. (Samt förstås att X återtagit sitt erkännande, men det ska inte påverka bevisvärderingen).
Ur Aftonbladet, 2019-03-14:
“den bevisvärdering jag gör och det faktum att händelseförloppet inte kunnat klarläggas ytterligare påverkar hela bilden av utredningen, och det innebär också att jag inte kan slå fast vem som kan vara misstänkt gärningsman. Och jag ser inte att vi kan komma vidare, säger Erika Lejnefors.”


[Uppdaterad 10 juni 2019]


Talande tyssstnad talar emot “århundradets rättsskandal”

Senaste halvåret har det varit tyst efter JK:s besked i juni 2018 att Bergwall/Quick nekas skadestånd. Inga protester, inga invändningar mot det uteblivna skadeståndet. En talande tystnad från de som tidigare ropade “århundradets rättsskandal”.

Quick-morddomarna har tidigare kallats exempelvis “Århundradets värsta rättsskandal” och “Den största rättsskandal vi haft i det här landet”. Dessa utrop grundades på felaktigheter i media, i resningarna och i vilseledande böcker (H.Råstam, P.Svensson, D.Josefsson m.fl), som okritiskt anammades av media och aningslösa medborgare.
I korthet kan de gravt felaktiga uppgifterna sammanfattas så här:
det viljelösa, ständiga Offret hölls neddrogad, ‘hypnotiserad’ och hjärnmanipulerad i syfte att utnyttjas av en rad utpekade personer som fabricerade bevis mot Offret så att han kunde dömas för flera mord.

Det som beskrivs enligt ovan är alltså fruktansvärda övergrepp som pågick i många år… dvs om beskrivningen hade varit sanningsenlig. I så fall hade det naturligtvis också varit oerhört upprörande att OFFRET för den påstådda rättsskandalen nu NEKAS SKADESTÅND. Några såna reaktioner har dock inte synts till.

Justitiekanslerns avslag meddelades i juni 2018. Inga protester har yttrats i media, inga invändningar mot det uteblivna skadeståndet* (förutom från Bergwalls advokat). Det handlar alltså om rättsväsendets och vårdens påstådda agerande på nittiotalet. Inte vilken “rättsskandal” som helst, utan “Århundradets rättsskandal”. Som beskrivits vara så vidrig att det knappast går att skylla de nu uteblivna reaktionerna på svalnat intresse eller liknande skäl.

En slutsats kan vara att de har kommit till insikt. De inser nu att deras beskrivning av Quickfallet är grovt felaktigt och att rättsskandalen var inbillad.

Några exempel på de tidigare utroparna av rättsskandal och skadestånd…

…är exempelvis: författarna Hannes Råstam (numera avliden), Dan Josefsson, Mats Parner och Jan Guillou. Advokaterna Pelle Svensson och Kerstin Koorti. Historikern Lennart Lundmark. Rödvinprofessorn Leif GW Persson. Ledarskribenten Eva Franchell. Vittnespsykologen Astrid Holgerson. Redaktörerna Mikael Ingebrigtsen och Dick Sundevall. Guldspadenötterna som delade ut priser. Lagmannen (domaren) Ralf G Larsson. Riksåklagaren som försökte påverka JK men misslyckades. Och många fler som då formulerade engagerade rättsskandal- och skadeståndstexter om Quickfallet.

Några exempel på tidigare utrop om rättsskandal:
“århundradets rättsskandal” (uttryckt av flera personer)
“en av de största rättsskandalerna på 1900-talet” (Koorti)
“den största rättsskandal vi haft i det här landet” (GW)
“århundradets värsta rättsskandal” (Josefsson)
“största rättsskandalen i svensk historia” (Ingebrigtsen)
“största rättsskandalen någonsin” (P.Svensson)
“En gigantisk rättsskandal” (Franchell)
“utomordentlig rättsskandal” (Guillou)
“århundradets största rättsskandal”
“enorm rättsskandal”
“häpnadsväckande rättsskandal”
“Den allra största rättsskandalen”

Vad rör sig innanför pannbenet idag på dessa individer med sin tystnad? Har de nåtts av eftertankens kranka blekhet? Har de börjat tänka själva och lägga ihop ett o ett?
Eller så kanske nån av dem bryter tystnaden till slut och låtsas vara upprörd över det uteblivna skadeståndet, vi får se.

Mera:
Dömd&Berömd författare fick inga schnelles Geld.


* Formuleringen att det inte finns några invändningar mot det nekade skadeståndet (förutom advokatens) görs med reservationen att det gäller sökresultatet i den mediesökning som gjordes på nätet den 2 december 2018 i samband med detta inlägg.

“Rättsskandalen!? … myt och verklighet” (Seppo Penttinen)

[Uppdaterad 22 oktober 2018]

 • “Bakgrund
 • Inledning
 • Fällande domar som ledde till frikännande
  • Charles Zelmanovits/Piteå
  • Janny och Marinus Stegehuis /Appojauremorden
  • Yenon Levi/Rörshyttan
  • Therese Johannessen/Drammen — Norge
  • Trine Jensen/Gry Storvik — Norge
  • Johan Asplund/Sundsvall
 • Mina förhör med Sture Bergwall
  • Utredningsprocessen
  • Att förhöra Sture Bergwall
  • Förutsättningar vid förhören
  • Tolkningsproblematiken
  • Att lyssna på och hantera grymma berättelser
  • Att närma sig ett erkännande — Ledande frågor
  • Medvetna avvikelser
  • Kroppsspråket vid förhör
  • Var Bergwall drogpåverkad?
  • Att förvränga verkligheten i vilseledande syfte
  • Det första rättsmedicinska utlåtandet
  • Att “läsa av” förhörsledaren
  • Förtroendefull relation
 • Hundsöken
  • Hunden Zampo
  • Hundsök — Åvikeplatsen
  • Hundsök — Västansjöplatsen
  • Hundsök — Främby udde
  • Hundsök — Therese Johannessen
  • Ytterligare ett par anmärkningsvärda utpekanden av Bergwall i förhållande till hundsöksresultat
  • Hundsök — Klundområdet
  • Hundsök — Vidåsberget
 • Några detaljer kring utredningarna
  • Fick Bergwall hjälp att hitta olika platser?
  • Hur var det egentligen med tältplatsen i Appojaure? Vad visste Bergwall?
  • Hur tog sig Bergwall till Trineplatsen?
  • Hur kom det sig att Bergwall påvisade Gry-platsen?
  • Sekttillhörighet, gruppdynamik och bortträngda minnen
  • Förhållandet mellan terapi och polisutredningar
  • Advokaternas förhållningssätt
 • Vallningar med Sture Bergwall
  • Vallning/Charles Zelmanovits i Piteå
  • Vallning/Johan Asplund
  • Vallning Västansjö
 • Jämförande vallningar med dömda gärningsmän
 • Tömningen av Ringentjärnen i Norge
 • Skulleruds asylmottagning i Oslo
 • Alternativa gärningsmän
 • Medierna och kritiken
  • Vilseledande sagesmän
  • Mediedrevet
  • Vilseledande uppgifter — Hannes Råstam
 • Resningsprocessen
  • Hovrätten för Nedre Norrlands avslag
 • Bergwallkommissionens uppdrag och mitt möte med dem
  • Kommissionens inställning
  • Frågor till Bergwallkommissionens ordförande Daniel Tarschys
  • Sture Bergwalls möte med Bergwallkommissionen
 • Kommentarer till Sture Bergwalls bok “Bara jag vet vem jag är”
 • Bevistema — Indicier — Reflektioner
 • Mina Slutord”

Ovan visas innehållsförteckningen i boken “Rättsskandalen!?” för de drygt fyrahundra sidor som dåvarande förhörsledaren Seppo Penttinen bidragit med och som benämns “Utredningarna mot Sture Bergwall (Thomas Quick), myt och verklighet”. (Yrsa Stenius bidrag i boken finns beskrivet i inlägget “Rättsväsende i medias klor“).
Redan innehållsförteckningen kan ge den oinsatte läsaren en aning om komplexiteten och det stora antalet uppgifter som förekommer i Quick/Bergwall-ärendena genom åren 1993 till 2001, i de sex polisutredningarna, de sex rättegångarna, de sex domarna, och tillika under åren 2009 till 2014 i de sex resningsprocesserna samt den efterföljande Bergwallkommissionens rapport.

Penttinens mål med “Rättsskandalen!?” tycks inte vara att krossa kritiken med mördande bevis och starka källcitat, utan mera att framställa sig själv som en seriös och ärlig person och polis som berättar om hur han uppfattar vad som hänt. Och att han inte tar ställning i skuldfrågan:
“Jag började min berättelse med att förklara att Sture Bergwall är en frikänd man. Min ambition har inte varit att pådyvla Bergwall någon skuld. Skuldfrågan har aldrig legat på mitt bord och gör det inte heller idag. Jag har beskrivit det som jag varit med om, varken mer eller mindre.” (ur Mina slutord).

Trots de drygt fyrahundra sidorna saknas ändå material som uppbackning till en del centrala påståenden för att de ska bli övertygande. Den hårda kritik som tidigare framförts mot Penttinen, och som naggat hans förtroendekapital kraftigt i kanten, handlar bl.a. om bristande källdokumentation. Han fick mycket smisk i media för några år sedan bl.a. gällande hundsöken på Främby udde, vilket också tas upp i boken.

I boken finns några omfattande källcitat men de rör perifera eller mindre centrala uppgifter, t.ex. ett dussintal boksidor med brevcitat från norska kollegor och en professor. Men för centrala uppgifter, som hade stor betydelse i de fällande domarna, lyser källcitaten ofta med sin frånvaro. Ett exempel på detta finns i kapitel “Hundsök – Åvikeplatsen”.

Vid klippväggen ovan (se bild) nånstans i Åvike (Åvikebruk), mellan Sundsvall och Härnösand, vid kusten en halvmil från E4:an, uppges att Bergwall beskrivit hur han strypt och styckat offrets kropp. Det är en liten yta på ett par kvadratmeter. Bergwall sägs ha pekat ut den specifika platsen vid vallning år 1993 och år 2000. Han ska även ha nämnt platsens utseende i ett förhör som hölls före vallningen 1993, och att det en bit därifrån fanns ett hus med en udda grön färg.

År 1999 uppges liksökhunden Zampo ha markerat den platsen “identiskt med Bergwalls utpekande”. Hunden ska då ha sökt av ett större skogsområde, motsvarande en yta på cirka tio fotbollsplaner (“uppskattningsvis 200×250 meter” = 50.000 m2 = fem hektar) och markerat endast den utpekade kvadratmeterlilla platsen. Detta lär sedan ha upprepats en gång med samma resultat. Vilket förstås tyder på att Bergwalls uppgift var korrekt, om påståendena i boken stämmer gällande utpekandet och markeringarna.

Utpekandet 1993 och hundmarkeringen 1999 beskrivs enbart med påståenden, exempelvis:
“När vi vänt och närmade oss infarten till beteshagen på nytt ville han åka in där. En smal traktorväg ledde in. Bergwall sa att vi skulle stanna bilen på en bestämd plats. Det var där han skulle ha ställt bilen i samband med brottet. När jag såg mig omkring var det ingen tvekan om att beskrivningen stämde mycket väl i förhållande till det han beskrivit i förhöret.
[…] Hunden markerade identiskt med Bergwalls utpekande inom några få kvadratmeter intill en klippformation utanför beteshagen och på 50 meters avstånd från kvig-kadavret.”

Någon kanske frågar sig, om likhunden markerade där Bergwall pekat, det är väl ganska osannolikt att det skulle råka finnas mänskliga likluktmolekyler just där och enbart där i ett så stort område? Att hunden skulle råka markera just där?
Javisst det skulle man förstås kunna instämma i, om det presenteras relevanta originalkällor som stärker bokens påståenden.

“Dokumenterade fakta”, enligt Penttinen

I en intervju 4 juni 2018 i Sundsvalls Tidning (“Förhörsledaren debuterar som författare med Bergwall-fallet: Jag baserar mig på dokumenterade fakta”), uppges bland annat:
“– Det kändes viktigt att få säga det jag har sagt, och att jag inte baserar mig på personliga värderingar utan på dokumenterade fakta. Jag kan plocka fram material om någon frågar efter det, säger Seppo Penttinen.”

Sagt o gjort, vid mejlförfrågan till Penttinen så plockades det fram följande citat som “dokumenterade fakta” på att Quick år 1993 hade pekat ut nämnda plats i Åvike där styckning skulle ägt rum. Ur vallningspromemorian 1993:
“Efter ytterligare en stund kommer Quick ut ur bilen och tittar sig omkring i det aktuella området längs bergkanten. Denna höjd minns han tydligt. Quick tillfrågas om han är säker på sin sak, varvid han blir förtvivlad och säger att det inte råder någon tvekan”.

Att det korta, luddiga källcitatet inte finns med i boken är begripligt om man ser det ur författarens perspektiv: det snarare försvagar än stärker bokens påståenden om ett tydligt utpekande av styckningplatsen.

Gällande liksökhundens markering år 1999 så bifogades följande citat ur hundförarens sökrapport:
“Söket genomfördes inom ett anvisat område. Nästan direkt vid sökets början visade Zampo intresse för ett område nedanför en mindre brant. Vi fullföljde hela söket och avslutade med att söka av terrängen nedanför branten igen. Denna gång markerade Zampo intensivt inom samma område som han tidigare visat intresse för. Zampos starka intresse för nämnda område och hans markering vid återsöket tolkar jag som et tydlig indikation på att denna plats torde vara intressant för vidare undersökning”.

I det källcitatet från hundförarens rapport 1999 framgår att:
– Det gjordes 1 komplett sökrunda av anvisat sökområde (inte två).
– Det var först efter att hela sökrundan var klar som hunden markerade, i det återsök man gjorde efteråt i det område som hunden tidigare hade “visat intresse för”.
– Sökrundan tycks ha startat nära det område där markering senare gjordes (hunden visade intresse för det området “nästan direkt vid sökets början”).
Vilket skiljer sig en del från bokens beskrivning.

Dvs i dessa framplockade “dokumenterade fakta” finns inget som stärker bokens detaljpåståenden om Åvike.

Å andra sidan, att hunden markerade i Åvike förkastas inte av andra granskare (t.ex. Bergwallkommissionen), detsamma gällande att tidigare vallning gjorts där. Så då kvarstår frågan, fast inte lika precist:
om likhunden markerade där Bergwall tidigare hade vallats, det är väl ganska osannolikt att det skulle råka finnas mänskliga likluktmolekyler just där?
Och att liknande hundmarkeringar skulle inträffa på flera platser i flera olika fall?
Det är i detta läge som kritiker tar till förklaringen att hunden och hundföraren var opålitliga eller/och lät sig styras av en bedräglig och manipulerande polis.

Juridiskt är frågorna avklarade, den tidigare morddömde författaren Bergwall friades för flera år sedan. Men som läsare av “Rättsskandalen!?” kan de frågorna uppstå ändå.

Info:

– I e-boken finns uppgifterna om Åvike i kapitel “Hundsök – Åvikeplatsen”, samt i kapitel “Vallning /Johan Asplund” några sidor efter underrubriken “Syn i Bosvedjeområdet”.
– Detta inlägg kan komma att ändras om mer uppgifter och källor framkommer.

Bilden överst i detta inlägg visar likhundens sökområde i Åvike. “Inritad yttre ring visar ungefärligt hundsöksområde. Inramning är gjord i förhållande till det flygfoto som ingår i utredningen. Pilen visar infart via traktorväg till beteshagen. Den vänstra ovalen är platsen där Bergwall sa att han ställt sin bil. Den högra ovalen visar styckningsplatsen. Den ligger ett tiotal meter utanför beteshagens avgränsningar. Det ljusa området till höger inom den yttre ringen är en bergknalle.”

Gällande uppgiften att Bergwall beskrivit huset med den udda gröna färgen, så kan tilläggas att ett halvår innan han vallades 1993 så skedde ett blodigt knivmord på en grusväg i Åvike. Det finns möjlighet att huset visats i tv eller annan media. Det framkommer inte i boken.

Några citat ur boken

(Rörande Gry Storvik-utredningen på 1990-talet)
“Från åklagarhåll, såväl svenskt som norskt, togs beslutet att jag inte skulle informeras om förundersökningens centrala fakta. Man ville få klarhet i om det verkligen var så att Sture Bergwalls berättelse skulle ändra karaktär när förhörsledaren var okunnig. Om det förhöll sig så, hade ju de kritiska rösterna tveklöst rätt. […]
Att utredningsledningen fattade detta beslut visar på den interna vaksamheten och strävan efter att eliminera felkällor. Det visar även med eftertryck att det inte var frågan om någon form av grupptänkande eller strävan att få Bergwall fälld med alla medel. Vi hade tagit till oss kritiken och agerade för att se om det fanns något fog för den.
Hur gick det, blev det någon skillnad? Nej inte alls. Och det kan vara något att ha i minnet när det gäller att bedöma Bergwalls berättelser i övrigt. Samma beteende i alla utredningsdelar således. Samma sätt att berätta om gärningarna oavsett om förhörsledaren kan eller inte kan servera ledande frågor. Det här borde någon rimligen ha uppmärksammat under resningsprocessen. Bergwallkommissionen informerades av mig om detta, men det framgår inte av deras rapport. Inte heller i resningsåklagarnas handlingar och beslut.”
(Penttinen, kap “Att närma sig ett erkännande – Ledande frågor”).

“Den som orkar gräva och ta sig igenom timtals av tråkig film ska också finna att Sture Bergwall bara korta stunder uppträder kaotiskt. För det mesta är han klar och koordinerad. Hannes Råstams referat vilseleder läsaren å det grövsta.” (Stenius, kap II).

“Mediernas hantering av fallet Quick kan liknas vid en sättning i det fria ordets mark som man ser på bred front i auktoritära samhällssystem men som nu har inträffat mer begränsat i det fria ordets trygga hemvist Sverige i samband med det utdragna skeende som går under namnet rättsskandalen. Medierna och makten gjorde gemensam sak kring en myt.” (Stenius, kap XI).

Mera:
“Rättsväsende i medias klor” (Yrsa Stenuis).

Övrigt

Denna bloggs teori, att främsta drivkraften var att bli en dömd & berömd seriemördarförfattare, är helt oberoende av skuldfrågan. Teorin fungerar lika bra oavsett om mord har begåtts eller inte.

Mera om det stora författarintresset:
– “Författaren Sture Bergwall (Quick)” (äldre inlägg).

Dömd&Berömd författare fick inga schnelles Geld*

Bild ovan: Quick vid skrivbordet och datorn i sitt välordnade rum på Säter rättspsyk när det begav sig på nittiotalet.

Häromveckan meddelades att författaren Sture Bergwall (Thomas Quick) fick avslag på sitt skadeståndskrav på 15 miljoner kronor. Det gällde ersättning för psykiskt lidande pga “felaktigt frihetsberövande” i tjugo år (1994-2014), som påstås ha orsakats av de sex morddomarna under 1994 till 2001 och som han senare friades från.

Beslutet* från JK (Justitiekansler Anna Skarhed) kan sammanfattas så här:

Det finns inte tillräckligt underlag för slutsatsen att frihetsberövandet var felaktigt. Med andra ord, det går inte att med säkerhet fastställa att det var morddomarna som orsakade SB:s kvarblivelse* på Säter rättspsyk.
Han var nämligen sedan 1991 redan intagen på rättspsyk för andra grova brott. Det bedömdes då att han behövde stanna där lång tid. År 1992 började han självmant berätta att han hade mördat. Cirka två år senare, november 1994, dömdes han första gången för mord.

Diagnosen allvarligt psykiskt störd ställdes alltså långt innan hans första morderkännande och den första morddomen. Och samma diagnos ställdes under de femton åren (1993-2008) som han vidhöll att han hade mördat. Och samma även under de fem åren efter att han återtagit och annullerat sina detaljerade mordberättelser om hur han dödat och skändat offren.

Dessutom gäller preskription för tiden fram till oktober 2007. Gränsen är tio år, skadeståndskravet inkom oktober 2017.

JK förtydligar också att även om det hade funnits ett tydligt orsakssamband mellan frihetsberövandet och morddomarna, så hade det ändå kunnat bli avslag eller nedsatt skadestånd. (Eftersom författaren ifråga själv mycket aktivt agerade för att bli dömd. Och det agerandet från hans sida pågick i många år). Ur beslutet:

“Det kan tilläggas att Justitiekanslern gör motsvarande bedömning av frågan om orsakssamband avseende den del av anspråket som nu har avslagits på grund av preskription samt att mycket talar för att det, om AA ansågs ha rätt till ersättning, skulle finnas skäl att jämka denna enligt 6 § frihetsberövandelagen. På grund av utgången i ärendet saknas det dock anledning för Justitiekanslern att gå närmare in på dessa frågor.”

Ur beslutet:

“I 6 § frihetsberövandelagen föreskrivs vissa undantag från rätten till ersättning. Av paragrafens första stycke framgår att den skadelidande inte har rätt till ersättning enligt 2–5 §§, om den personen själv uppsåtligen har föranlett åtgärden. I samma bestämmelses tredje stycke anges vidare att ersättning kan vägras eller sättas ned, om den skadelidandes eget beteende har föranlett beslutet om frihetsinskränkning eller om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att ersättning lämnas.”

Ovanstående citat kan sägas passa mycket bra in här, det är nästan så man kan tro att 6 § frihetsberövandelagen tillkommit nyligen med just detta fall i åtanke. Men så är det knappast, de formuleringarna i lagtexten är från 1998 eller äldre.

Bild ovan: glad Quick på fjällsemester, på permission från Säter rättspsyk när det begav sig.

Fyra år från frikännandet till skadeståndskravet

Bergwalls skadeståndskrav inlämnades inte förrän fyra år efter att han friats från morddomarna. I andra resningsfall sker det vanligen inom några månader efter friande dom.
Det fleråriga dröjsmålet tyder på stor osäkerhet, och förstärker intrycket av en grandios resningsblåsning.

År 2013 lade åklagare ned det sista mordåtalet mot Bergwall/Quick, och efter begäran från honom om frikännande dom så friade tingsrätten automatiskt (på samma sätt som för de övriga domarna), det skedde samma år. Inga nya rättegångar hölls. Därefter tog det ytterligare ett år innan han frigavs från rättspsyk (2014), men han var alltså friad från morddomarna sedan 2013.
Skadeståndskravet lämnades till JK i oktober 2017. Avslag meddelades i juni 2018.

Advokaten Angelica Rigborn förklarade svävande det fleråriga dröjsmålet med att “vi väntat på ett utlåtande som också ingår i anmälan”. Men det är förstås verklighetsfrämmande att nåt sådant skulle dröja flera år.

Stämma staten – igen

Nu har Bergwalls advokat uppgett att de kan komma att stämma staten. Det har de gjort tidigare, i april 2015, fast då av andra skäl och med mindre pengar i potten. Och utan framgång.
På den tiden hade Bergwall och dåvarande advokaten ett företag (aktiebolag) tillsammans som hette “Schnelles Geld” (“snabba pengar” på tyska). Mer om den stämningen finns i det gamla inlägget Cirkus Olsson&Bergwall eller Schnelles Geld.

Det finns också möjlighet för staten att skänka några skopor av skattebetalarnas pengar även om personen ifråga inte är berättigad till skadestånd, s.k. “ex gratia”, dvs av nån slags välvilja (“av nåd”).

Så hoppet tycks inte ute att håva in en säck pengar eller två.


* “Schnelles Geld”, se stycke “Stämma staten” ovan.
* JK:s beslut: www.jk.se/beslut-och-yttranden/2018/06/10674-17-41 .

* Uttrycket “kvarblivelse” är titeln på Bergwalls debutbok som utkom 1998-1999 när han stod på toppen av sin storhet som dömd och berömd. Då lär titelns innebörd varit “fångad av det förflutna”.

“Rättsväsende i medias klor” (Yrsa Stenuis)

Häromveckan avled författaren och journalisten Yrsa Stenuis. Hon har gett ut ett tiotal böcker, och bland annat arbetat som chefredaktör och Allmänhetens Pressombudsman (PO).

Detta inlägg kompletterar de nyliga levnadsteckningar som skrivits om Yrsa Stenuis, där de flesta utelämnar hennes senaste bok “Rättsskandalen!?”.
I den boken under rubriken “Rättsväsende i medias klor” berättar Yrsa Stenius om fallet Thomas Quick/Sture Bergwall, att den verkliga skandalen ägde rum när Sture Bergwall frikändes på det sätt som skedde, hur journalisten Hannes Råstam och Bergwall ljög ikapp, och om den märkliga Bergwallkommissionen och deras slutsatser.

Yrsa Stenuis var raka motsatsen till de flockindivider som åsyftas i talesättet “Bara döda fiskar följer strömmen”. Hon var en av de få personer som offentligt gick emot den numera rådande vrångbilden av Quickfallen som skapats med hjälp av media och lata jurister, politiker m.fl. Många fler delar Yrsas åsikter men få uttalar dem offentligt, av lättbegripliga skäl.

De hundra sidorna om “Rättsväsende i medias klor” är en del av boken “Rättsskandalen!?” av Yrsa Stenuis och pensionerade kriminalinspektören Seppo Penttinen. Hans del i boken har rubriken “Utredningarna mot Sture Bergwall (Thomas Quick), myt och verklighet” och består av drygt fyrahundra sidor. Boken började säljas i handeln i början på april 2018.

Här är en aktuell förteckning över Yrsa Stenius böcker:

 • “Rättsskandalen!?” (2018), av Yrsa Stenius och Seppo Penttinen.
 • “Orden i min makt” (2016).
 • “Taxar, kärlek och sorg” (2007).
 • “Lögnens olidliga lätthet” (2005).
 • “Tills vingen brister: en bok om Jussi Björling” (2002).
 • “Mannen i mitt liv” (1998) om Albert Speer.
 • “Best in show: om hopp, förtvivlan och fåfänglighet” (1995).
 • “Makten och kvinnligheten” (1993).
 • “Vår tids hjältar” (1986).
 • “Jag älskar mig – gåtan Albert Speer” (1980).
 • “I väntan på vadå” (1976).

Ur Yrsa Stenius “Rättsväsende i medias klor” i boken “Rättsskandalen!?” (sid 108-109):

“När resning beviljades i de tre hovrätterna var det på grundval av den kritik resningsåklagarna hade riktat mot Quick-utredningen i sin helhet och mot deras kollegas sätt att driva processen mot den mordanklagade Sture Bergwall. Som jag har visat i det föregående – och som Seppo Penttinen kommer att visa i nästkommande avsnitt av denna bok – var den kritiken i allt väsentligt grundlös men den kunskapen höll alla inblandade i resningsdelen ifrån sig.

Medierna teg och teg och teg med undantag för Gubb Jan Stigson som hånades av kollegerna och belades med munkavle när han framhöll att saker och ting inte stod rätt till.

Så frikändes Sture Bergwall på grunder som för mig ter sig chockerande – utan ny rättegång och på grundval av åklagares omtolkning av bevisning som godkänts av sex tingsrätter – och medierna tiger. Rättsväsendet stadfäster mediernas myt.

Så tillsätts Bergwallkommissionen med skeva direktiv. Medierna missförstår direktiven. Efter ett och ett halvt år kommer Bergwallkommissionen med sin rapport som är helt irrelevant i förhållande till de juridiska problem fallet Quick hade aktualiserat. Vissa av rapportens slutsatser (ord står mot ord) är direkt pellejönsiga.
[…]
Sture Bergwall är nu frikänd från de åtta mord han en gång dömdes för utifrån en rättsprocess som inte bedrevs korrekt. Bergwall ska i lagens mening betraktas som oskyldig men processens olika element och förlopp måste i sanningens och den fria debattens namn få diskuteras kritiskt. En sådan diskussion kring en frikänd man måste vara möjlig i ett fall då huvudpersonen själv håller svansen högt och tar plats på den offentliga scenen med sina lögner mot dem som drev den ursprungliga Quick-utredningen, ackompanjerad av de medier som en gång skapade dessa lögner.”

Boken “Rättsskandalen!?” kommer troligen att granskas närmare här på bloggen, under eller efter sommaren.

Mera:
“Rättsskandalen!? … myt och verklighet” (Seppo Penttinen).

F.d. seriemördar-författaren kräver 15 miljoner

Över tre år efter att han släpptes ut i mars 2014 kräver författaren Sture Bergwall nu femton miljoner kronor i skadestånd för sin tid som (självförvållat) frihetsberövad.

FEMTON är också antalet år (1993 till 2008) som Bergwall vidhöll att han hade mördat folk. Först var det åren 1993 till 2001 då han mycket aktivt strävade efter att bli dömd i domstol, genom att lämna graverande uppgifter och plädera för att han hade mördat. I tal och skrift (och med teckningar), i polisförhör och i domstolar, i vården, i tidningsartiklar som han författade själv, i radiointervjuer, och i sin egen seriemördar-bok “Kvarblivelse” där han skrev om några av sina mord och mordoffer. Boken utkom årsskiftet 1998-1999 och innehåller 286 sidor. Han planerade då även en nästa bok kallad “Mordolog”.

Därefter i nästan sju års tid (2002–2008) och utan medicinering fortsatte han att vidhålla sina mord. Samtidigt som flera personer försökte riva upp morddomarna, t.ex. advokat Pelle Svensson år 2006. Men Bergwall höll fast vid sina morderkännanden.

I november 2008 tvärvände han efter att journalisten Hannes Råstam visat hur Bergwall kunde flytta skulden från sig själv till omgivningen, till ett antal personer inom polisen, rättsväsendet och vården, och hur Bergwall då kunde byta offerroll och författarinriktning.

Dömd till rättspsyk kan vara ansvarig för sina handlingar

Enligt lagen kan den som själv medverkar till frihetsberövandet inte fullt ut räkna med att JK säger ja till skadestånd*.

Ska Bergwall per automatik betraktas som otillräknelig (ej ansvarig för sina handlingar) därför att han var i rättspsykiatrisk vård?
Svar nej. Man kan ha en allvarlig psykisk störning utan att för den skull vara otillräknelig. Endast en mindre del av de gärningsmän som får diagnosen allvarligt psykiskt störda och som placeras på rättspsyk skulle klassas som otillräkneliga, om det fanns ett sådant begrepp i svensk lag.

En dömd kan placeras på rättspsykiatrisk klinik istället för fängelse om det fanns en allvarlig psykisk störning när brottet begicks. Det finns flera olika typer av allvarliga psykiska störningar. Den allvarliga störning Bergwall ansågs ha ligger knappast inom ramen för otillräknelighet. Nyckelorden i det fallet tycks varit sadism, pedofili, impulskontrollstörning. (Bergwall bedömdes också vara “allmänintellektuellt välbegåvad och ha god verbal förmåga”, enligt Rättsmedicinalverkets utlåtande från 2013 som även innehåller historik).

Dessutom: efter att erkännandena dragits tillbaka 2008 hävdade Bergwall att han hade fabulerat och skådespelat vid den rättspsykiatriska utredningen 1991 i syfte att slippa fängelse (för brott begångna 1990), han ville hellre placeras på rättspsyk. I så fall lyckades han bra med det skådespeleriet, men det kan ligga honom i fatet nu.

Om medicinerna

Gällande medicineringens eventuella inverkan på morderkännandena så tycks det inte gjorts någon detaljerad oberoende granskning. Bergwallkommissionen använde delvis material som Bergwalls advokat och en docent Dåderman skapat. Kommissionen riktar dock viss kritik mot det materialet:
“Eftersom hon sammanställt alla läkemedel som givits över en tidsperiod, till exempel årsvis, kan man som läsare få ett något överdrivet intryck av läkemedelskonsumtionen under ett givet tillfälle (dygn).”

Kommissionen tycks inte granskat medicineringen i detalj, utan de drog den övergripande slutsatsen att fram till de första morderkännandena var doseringen konventionell utan biverkningar, och att doseringen därefter under de följande åtta åren ökade gradvis. Vilket förstås verkar rimligt.

Man kan notera att i perioden för den första polisutredningen och rättegången 1993-1994 (Zelmanovits-fallet) så hade Bergwall ett frivilligt uppehåll i medicineringen i över en månad (mars 1994), pga en tillfällig flytt till Växjö. Under den medicinfria tiden tog han heller inte tillbaka sina uppgifter om mord, så man kan nog lugnt bortse från medicinerna åtminstone i zelmanovitsutredningen.

Om Bergwallkommissionen med mera

Fler uppgifter från Bergwallkommissionens rapport är bl.a. några brasklappar där det uppges att man inte kan utesluta att Bergwall kan ha fabulerat även inför kommissionen. Och att kommissionen inte hittade några egentliga bevis för att teorin om bortträngda minnen tillämpades på Bergwall. Och att kommissionen hittat flera uppgifter som visade att Bergwall inte alls var på väg att skrivas ut 1992 (dvs uppgifter som går rakt emot bergwallförsvarets påstående). Och att en medfånge tyckte att skriverierna kring Bergwall inte stämde:
Den medpatient vi intervjuat har reagerat på att Bergwalls berättelser refererats så okritiskt som sanningar i senare års skriverier – åtskilliga uppgifter stämmer inte alls med hur medpatienten uppfattat Bergwall och hans vård.”

De sista resterna av Bergwalls sedan år 2015 stängda blogg försvann från Google i somras (2017). På den bloggen fanns en del texter skrivna av Bergwall som inte precis är gynnsamma vid ett skadeståndskrav där försvaret försöker trolla bort hans ansvar. T.ex. formuleringar som: “Jag ljög för att bli fälld och mitt egna ansvar är stort”, och: “Jag visste att jag ljög, och jag visste att det var orättfärdigt.”.

För några år sedan tillfrågades Bergwall hur mycket ansvar han själv ansåg att han hade i det här fallet. Svaret var då “en tredjedel”. De övriga två tredjedelarna tyckte han att vården och rättsväsendet skulle dela på.
Vi får se om justitiekanslern går på Bergwalls linje eller om de hittar en egen väg.


Äldre inlägg:
Stängd bergwallblogg förebådar skadeståndsprocess?.
Googles fragment av bergwalls blogg.
Inga bortträngda minnen, enligt Bergwallkommissionen.
Falskt fundament i Bergwalls förklaring [Utskrivningsmyten].

* Om möjligheten till skadestånd:
Svårt att få skadestånd för tiden som frihetsberövad” (SVD, 15 september 2016).
– “Rättsexpert: Bergwall kan nekas skadestånd” (SVT, 16 april 2015).

Googles fragment av bergwalls blogg

Trots att det är två år sedan den tidigare morddömde mördarförfattaren stängde sin blogg så finns det fortfarande rester kvar hos Google.

I juni 2015 stängde Sture Bergwall sin blogg som då innehöll hundratals inlägg. Sedan dess har inläggen inte varit tillgängliga. Idag, två år senare, ger en sajtsökning hos Google åtta länkar till dåvarande blogg (se skärmdump nedan). En av dessa har rubriken:

“Jag ljög för att bli fälld och mitt egna ansvar är stort”

vilket förstås syftar på de mord han under femton års tid hävdade att han hade begått, och som han mycket aktivt strävade efter att bli dömd för i domstol.

Hos Google framgår att det blogginlägget var daterat 2 september 2012. Det var fyra år efter att Bergwall dragit tillbaka sina morderkännanden. Han var fortfarande inlåst och hade tre morddomar kvar att överklaga.

Så kan det gå.
Det kan ta lång tid att försvinna helt och hållet från Google.

Mera

Äldre inlägg (från 2015):
Stängd bergwallblogg förebådar skadeståndsprocess?.
Om Bergwalls mördarbok “Kvarblivelse”:
Sanningen om “Kvarblivelse” och dess tillblivelse.


* Vid följande sajtsökning hos Google: [ site:sturebergwall.wordpress.com ] visas först 1 (ett) resultat. För att se de åtta resultaten trycker man därefter på länken “göra om sökningen för att visa snarlika resultat”. Notera att antalet åtta gällde den 11 maj 2017.

Narkotikarazzior och bankrånet i Grycksbo 1990

En anledning till bankrånet i Grycksbo utanför Falun 1990 kan varit att polisen hade strypt tillgången på narkotika i Dalarna. Att rånarna hoppades kunna etablera nya vägar in för amfetamin och cannabis.

Två veckor innan bankrånet rapporterade Falu-Kuriren om en knarkhärva där 15 personer hade gripits och fem av dem häktats. Det visade sig även att dessa försåg en del av Norge med amfetamin. De 15 gripna var från Borlänge och Rättvik som ligger bara några mil från Falun.

Det är en mil mellan Falun och Grycksbo.

Falu-Kuriren den 1 december 1990, sid 19:
“En omfattande narkotikahärva håller just nu på att rullas upp i Dalarna. Totalt är för närvarande 15 personer misstänkta för att ha innehaft och sålt betydande mängder av amfetamin och cannabis. Fem av dessa sitter häktade och flera gripanden kan bli aktuella inom kort. Totalt har också närmare kilot amfetamin och cannabis beslagtagits.”

Rånet mot Götabanken i Grycksbo

Två veckor senare skedde bankrånet, fredagen den 14 december 1990. Utfördes av två maskerade och beväpnade män i 40- respektive 18-års åldern. Bytet blev mellan 180.000 kr till 200.000 kr (exakta beloppet tycks vara okänt).
Båda rånarna var från Falun, den äldre var blandmissbrukare begiven på amfetamin (är numera känd som f.d. självpåtagen seriemördare).

Falu-Kuriren den 15 december 1990:
“Två maskerade män ringde tidigt på fredagsmorgonen på hos Bert Löfgren, bankföreståndaren för Götabankens kontor i Grycksbo. Under vapenhot tog den ene föreståndarens hustru och tioårige son som gisslan medan den andre for tillsammans med föreståndaren till banken. Där öppnades kassavalvet och serviceboxen och sedan kunde den maskerade mannen försvinna med 200 000 kronor i kontanter. […] Att de båda männen menade allvar stod utom tvivel. Det hade varsitt skjutvapen och dessutom hotade de med en kniv.”

Narkotikahärvan växer

I samma nummer av Falu-Kuriren (15 dec 1990) rapporterades åter om narkotikahärvan, som hade svällt: “Knarkhärvan i Dalarna växer“. Ytterligare personer hade gripits i en bil innehållande amfetamin. De var “knarkets kungar i hela länet“, enligt polisen. En av de gripna var från Falun. De hade även fört narkotika från Dalarna till Norge. (Anm: från Falun till norska gränsen är det ca 25 mil bilväg):

Tidigare fejkat rån mot sig själv

Fyrtioåringen i bankrånet i Grycksbo hade tidigare samma år fejkat ett rån mot sig själv på sin arbetsplats Bingohallen i Falun, och på så sätt kommit över 180.000 kr enligt dåvarande media.

Ovan: artikel innan det avslöjats att rånet var fejkat. (Falu-Kuriren, 12 februari 1990).

Misstänkta för fem rån

Den 18 december 1990, några dagar efter bankrånet i Grycksbo, uppgav Falu-Kuriren att de två gripna rånarna var misstänkta för fem rån de senaste fyra åren i Falutrakten. Det sammanlagda bytet lär varit en miljon kronor (ca 1,5 miljon i dagens penningvärde).

– Götabanken i Grycksbo, 180.000 kr, fredag 14 december 1990.
– Q8-macken, 308.000 kr, söndag 18 februari 1990.
– Bingohallen, 180.000 kr, lördag 10 februari 1990.
– Shellmacken, 10.000 kr, fredag 27 oktober 1989.
– Kopparhallen, 330.000 kr, fredag 31 oktober 1986.

Två uppklarade rån, men rånarna hade gömt pengarna

Två av de fem rånen klarades upp: Götabanken i Grycksbo och det fejkade rånet mot Bingohallen. Den fyrtioårige rånaren från Falun dömdes för båda rånen, till rättspsykiatrisk vård på Säters sjukhus nära Falun. Merparten av det rånbytet kom aldrig till rätta (över 350.000 kronor, över en halv miljon i dagens penningvärde).