Vem är INTE mördare?

Bild ovan: fem av de sex männen var dömda för mord, den sjätte för stöld.

Omkring år 1900 var påföljden för mord livstids straffarbete, samt ”förlust av medborgerligt förtroende för alltid”. Livstid innebar i praktiken 20-25 år.
Straffet för stöld, som en av männen ovan hade dömts för, var uppåt tio års straffarbete om de hade dömts flera gånger tidigare, samt förlust av medborgerligt förtroende.

Förlust av medborgerligt förtroende innebar ”att den som gjort sig skyldig till något av dessa brott gick förlustig samhällets aktning och därmed de rättigheter och förmåner som tillkom en oförvitlig medborgare, såsom allmän och kommunal rösträtt och valbarhet, innehav av statsämbete m.m.”  Den påföljden avskaffades helt 1937. (NE.se)

Svaret på rubrikfrågan framgår här:

Rad/Kolumn i bilden ovan: 1/1 (2580): ”Mord å sin bror”. 1/2 (2620): ”4:e resan stöld med inbrott”. 1/3 (1060): ”Mord”. 2/1 (1580): ”Mord, mordbrand och rån”. 2/2 (1640): ”Mord och rån”. 2/3 (1080): ”Mord och misshandel”.

——————
Källa, dömda: Centralfängelset i Karlskrona (kring år 1900), via ArkivDigital.

Arkivgräv hemifrån, okänd 117-åring

Mycket offentligt äldre arkivinnehåll finns tillgängligt hemifrån och datorn. Här visas ett exempel.
Uppdaterad 14 oktober 2016

Vid granskningen av ett av fallen som beskrivs här på bloggen framkom uppgifter om en kvinna som inte hade med fallet att göra utan enbart var släkting till huvudfiguren. Men förutom att hennes livsöde tycktes tragiskt och väckte frågor så uppstod även funderingen:
hur mycket kan man få reda på rörande en helt okänd person född 1899, från offentliga arkiv enbart via sin dator hemma?

Uppgifterna som fanns tillgängliga inledningsvis var personnamn och datum när hon avled, samt att hon tycks blivit fråntagen sin nyfödde son. (Porträttfotografierna som visas här hittades senare i arkivsökningen). Vi kan kalla henne Anna Maria Svensson (det är inte hennes riktiga namn), tilltalsnamn Anna.

Nedan visas först en sammanfattning av vad som framkom om Anna under arkivsökningarna. Därefter vilka verktyg / program som användes för att plocka fram uppgifterna.

Om ”Anna”

Fadern var torpare, modern mjölkerska. Anna föddes 16 juni 1899 i en liten by i Skaraborgs län. Fadern dog 11 månader senare. Kvar var modern och sex barn inklusive Anna.
Vid 14 års ålder började Anna jobba, bl.a. som ”hjälp till hushållerska”.

1917, när Anna hade fyllt 18 år, flyttade hon till sin bror i Stockholm. Jobbade kort tid som ”tjänarinna” hos en familj, flyttade sedan tillbaka till brodern igen.
1918 flyttade Anna till Kungsgatan 51, jobbade som ”diskerska” på ”restaurant Royal Jakobsson”.

1919 födde Anna en son, hon var då ogift och fadern angavs ”okänd” i Allmänna barnbördshusets kyrkbok. Barnet utackorderades till en familj utanför Stockholm. Senare framkom att sonens fader var ”lokeldare” och hade övergivit Anna, enligt hennes egna uppgifter.

Anna ”började gå ute” (prostitution). Hon ”fick lues” (syfilis), och ”låg på St Görans sjukhus.”
Detta inledde en sju år lång period 1920 till 1927 då Anna åkte in och ut på tvångsarbete. Orsaken var ”lösdriveri”. Totalt tillbringade hon över fem år på Landskrona tvångsarbetsanstalt, dit lösdrivare från hela landet skickades. (I jämlikhetens namn kan tilläggas att det fanns en motsvarande anläggning för manliga lösdrivare, Svartsjö tvångsarbetsanstalt). Polisfotografi, Anna:

Hos Landskrona tvångsarbetsanstalt fanns bl.a. följande biografi över Anna:

Där har personal bl.a. skrivit ”Rusdrycksbegär: i hög grad. Skolbildning: folkskola. Född inom äkt. Infantil, supig, lättsinnig”.
Annas egen berättelse är nedtecknad av personal i mars 1920, dvs kort tid efter första ankomsten till anstalten, enligt följande:

Det lär stå ungefär så här:

”Fadern (torpare) dog då hon var 11 mån gammal. Modern (mjölker-
ska) 1 br (35) ogift skogsarbetare. 1 syst (33) g.m brukarbetareförm. 1 br (30) og. arb.på
land. 1 br (28) gift hofslagare i Stockh. 1 syst. og. tjänarinna (24 år) i Skara.
Hemma hos mor tills hon var 14 år. Plats hos hennes konfir.
mationspastor som hjälp till hans hushållerska. Var
där i 5 mån. Plats för att få större lön på en matservering
i Lidköping. Var där i 14 mån. Blef sjuk af öfveran-
strängning. Till modern ett 1/2 år. Till gifta systern som hjälp i
5 mån. Plats i Skara på matservering 1 år. Hem till modr. 10 mån.
Sedan till brodren i Stockh. Plats som ensamjungfu i ingeniörsfam.
i Enskede 8 mån. Svägerskan tyckte hon hade för kallt i köket där. Kom
till brodren igen. Plats i köket på en matservering i Stockh. 1 år. Blef bekant
med en lokeldare. Fick ett barn med honom som han utackord. på land
Han öfvergaf henne. Började gå ute. Fick lues. Låg på St Görans sjuk-
hus. Inskrifven af polisen. Ser ej illa ut – ovalt ansikte, fylliga
läppar, frisk hy. Ville gärna komma på ett räddningshem
när hon blir frigifven.
17:3 1920.”

Sista utskrivningen från tvångsarbetsanstalten var i mars 1927. Då hade hon varit där sju gånger, i sammanlagt fem år och en månad.

Därefter kan det ha gått bättre för Anna. Kanske fick hon äntligen till slut ett bra liv. Hon gifte sig 1934, maken avled femton år senare men själv uppnådde Anna den aktningsvärda åldern 83 år.

Om de ”fallna kvinnorna” på Landskrona tvångsarbetsanstalt

Den som vill veta mer om hur man i början på 1900-talet hanterade kvinnliga ”lösdrivare” och prostituerade kan läsa ”Fallna kvinnor”, av Eva F Dahlgren (2013). Uppgifterna ovan om ”Anna” kommer dock inte från den boken, vilket redovisas nedan under ”Verktyg”.
För den som vill veta mer om hur manliga lösdrivare hanterades, sök/googla Svartsjö tvångsarbetsanstalt.

Fram till 1918 var prostitution lagligt, och prostituerade kvinnor skulle enligt lag besiktigas regelbundet gällande könssjukdomar. Prostitution blev alltså olagligt året efter att Anna hade flyttat till Stockholm.

Det lär inte varit ovanligt att prostituerade i Stockholm bedrev sin verksamhet på diverse pensionat och hotell. På Kungsgatan 51 där Anna bodde lär det funnits ”Hotell & Pensionat Clara Johansson”, men om det förekom prostitution där är okänt.

(På Kungsgatan 51 finns flera lokaler för diverse affärsverksamhet, på bottenvåningen, samt ett antal våningar med rum eller lägenheter).

Verktyg som användes vid arkivsökningarna

Följande källor och verktyg användes för att hitta ovanstående uppgifter om ”Anna” (ovan visas bara en del av alla uppgifter som framkom). Avser källor på Internet om inte annat anges.

 Databaser ”Sveriges dödbok 1901-2013″, och ”Sveriges befolkning 1950″ (samt ytterligare några årtionden). Innehåller t.ex. namn, adress, födelsedatum, födelseort som fullt sökbar text. De flesta av de databaserna säljs endast på cd-skivor eller usb-minne. Några finns online (dvs man måste vara uppkopplad till Internet) som betaltjänst (ArkivDigital). Uppgifterna kommer från kyrkböcker och skatteverkets mantalslängder.

Kyrkböcker, från de församlingar där Anna har bott (i Skaraborg samt flera församlingar i Stockholm).
Verktyg: ArkivDigital, betaltjänst online. [Länk].

Rotemansarkivet, Stockholms stad 1878-1926. Uppgifter om nästan alla personer som någon gång bodde i Stockholms stad de åren. Arkivet upprättades för att komplettera kyrkans sviktande folkbokföring i det snabbt växande Stockholm.
Verktyg: Stadsarkivet, gratistjänst online. [Länk]

Landskrona tvångsarbetsanstalt (arkivmaterial inkl. fotografier).
Verktyg: ArkivDigital.

Överståthållarämbetets registerkort över döda och flyttade. Uppgifter om de personer som flyttat från eller i Stockholm 1926-1939. Registerkorten kommer från Skatteverkets mantalsavdelning.
Verktyg: ArkivDigital.

SCB (Statistiska centralbyrån), födda, vigda, döda 1925-1945. Består av utdrag ur kyrkoförsamlingarnas böcker.
Verktyg: ArkivDigital.

Om mantalslängder

Mantalslängder användes inte i exemplet ovan, därför att de f.n. inte tycks finnas tillgängliga online på Internet för Stockholms stad de aktuella åren. Men de kan vara till nytta i andra fall:

 Mantalslängder, fram till 1941 (inte alla år), för nästan hela Sverige utom Stockholms stad.
Verktyg: ArkivDigital. (I programmet, sök ”häradsskrivare” eller ”landskontor” för att hitta mantalslängderna).

Mantalslängder, Stockholms stad, till 1915.
Verktyg: Riksarkivet, ”SVAR”, betaltjänst online. [Länk]
Register för mantalslängder, Stockholms stad 1901-1935.
Verktyg: Stadsarkivet, gratistjänst online. [Länk]

Mantalslängder fördes parallellt med kyrkböcker och rotemansarkiv för att hålla reda på befolkningen. De var en förteckning över de skattskyldiga, och fördes i hela Sverige. För Stockholms del finns de bevarade från 1652 till 1990, men inte för alla år.
1991 slogs kyrkobokföringen och mantalsskrivningen samman till en enda folkbokföring, som förs av Skatteverket i ett riksomfattande datasystem.

Övrigt

Ovan nämnda verktyg kan också finnas tillgängliga gratis på närmaste bibliotek.

Stures Stora skadeståndsfiske har inletts

Författaren Sture Bergwalls tredje bok inleder hans stora skadeståndskrav, för konsekvenserna av att han angav sig själv, utgav sig vara mördare, arbetade aktivt i nio år(!) för att bli dömd för flera mord, och skrev en bok att han mördat.
Uppdaterad 11 oktober 2016

Saken handlar om Bergwalls skadeståndskrav för de år han var frihetsberövad. Det kan innebära Stort belopp, flera mulliga miljoner. Men eftersom han själv i allra högsta grad medverkade till frihetsberövandet så är förutsättningarna inte de bästa för skadeståndsfiske. Kanske rentav obefintliga. (”Rättsexpert: Bergwall kan nekas skadestånd”).
Å andra sidan håller ett skadeståndskrav medieintresset vid liv och kan gynna bokförsäljningen. Så oavsett hur det går med skadeståndet så kan det i slutändan bli jackpot för Bergwall, med mycket klirr i kassan.

Ett syfte med Bergwalls nya bok*, den tredje i ordningen, tycks vara att förbereda beslutsfattare och media innan det formella skadeståndskravet lämnas in – vilket enligt uppgift* kommer att ske ”snart” – så att de blir mer välvilligt inställda till att punga ut med ytterligare miljoner av skattebetalarnas pengar till Bergwall. (Förutom de miljoner han redan kostat medborgarna. Inklusive de rån- och stöldbyten som gömdes och aldrig lämnades tillbaka).

Liknande strategi användes inför första resningsansökan år 2008, då resningsbeslutet föregicks av journalisten Råstams tv-filmer om Bergwall som SVT sände ett tjugotal gånger, samt Bergwalls bok nummer två som släpptes lägligt då.

Den nya boken är på 576 sidor och innehåller ungefär samma uppgifter som framkommit tidigare från Bergwallsidan efter att han tog tillbaka sina morderkännanden 2008. Dvs gammal skåpmat. Men uppgifterna är utbroderade, därav bokens tjocklek. Dock utelämnar Bergwall sånt som är omöjligt för honom att skuldbelägga någon annan för, t.ex. mördarförfattandet, det undviker han konsekvent.

I boken flyttas mer av skulden till de människor som hade oturen att råka befinna sig i närheten av Bergwall på nittiotalet.
T.ex. vårdpersonal, läkare, psykologer, terapeuter, advokater, poliser, åklagare, rättsläkare, forskare, experter, domare, nämndemän, journalister. Inklusive de tre advokaterna.

Syftet med boken är enligt Bergwall ”mitt sätt att ta ansvar” gentemot mordoffrens anhöriga, som han plågade i många år med sina mordberättelser. (Exempelvis hans välformulerade brev till Olle Högboms föräldrar, där han förklarade hur han mördat deras son, vilket förstås inte nämns i boken).
Huvudsyftet tycks snarare vara pengar och uppmärksamhet. Mordoffrens anhöriga uppfattar knappast boken som ett ansvarstagande. Mamman till elvaårige Johan Asplund – ett av offren – uttalade sig nyligen i Sundsvalls Tidning (18 september 2016):

”Enligt SVT Västernorrland, beskriver Bergwall i boken hur han var fullt medveten när han ljög och tog på sig Johanfallet.
- Och det tycker jag är det värsta i det här. Att han visste att allt bara var påhitt. Så mycket lidande det här har gett mig och Björn, vår familj, släkt, vänner och bekanta. Hans historier om att han slängt Johans huvud hit och hans kropp dit, och att han ätit av honom. Han har smutskastat Johan. Det är helt förfärligt, säger Anna-Clara Asplund, till SVT Västernorrland.

Anna-Clara Asplund säger till SVT att hon själv inte läst boken, men att det utan Bergwalls historier aldrig hade blivit någonting.”

Bergwall arbetade aktivt i 9 år för att bli erkänd seriemördare

”Kvarblivelse”

Författaren Bergwall inte bara ”erkände mord”. Han angav sig själv och arbetade aktivt i nio års tid för att bli dömd för flera mord.
Förutom alla detaljerade uppgifter han levererade så skrev han också välformulerade tidningsartiklar, där han försvarade sig mot de skeptiker som misstrodde att han hade mördat. Han lär även skickat hotbrev till skeptiker, och krävt att polisen skulle stoppa skeptikerna.

Han skrev boken ”Kvarblivelse”, som utkom kring årskiftet 1998/1999, en bok som Bergwall då uttryckte stora förväntningar inför. Den handlar bl.a. om mordet på Charles Zelmanovits som Bergwall dömdes för 1994, samt om flera andra av de mord han erkänt. Och förstås att han själv var ett offer, för sina föräldrars övergrepp i barndomen.

Redan innan ”Kvarblivelse” var klar så hade Bergwall planer på nästa mördarbok som skulle heta ”Mordolog”. Men den publicerades aldrig.

Några årtal:

- 1991: Bergwall döms för bankrån och grov stöld hos Bingohallen.
Ingen snar utskrivning i sikte. (se utskrivningsmyten).
- 1992: Bergwall avslöjar att han mördat, och lämnar uppgifter.
- 1994: första morddomen (Zelmanotivs).
:
- 1998/1999: debutboken ”Kvarblivelse” blir klar.
Den säljer dåligt, till Bergwalls stora besvikelse (se nedan).
- 2001, juni: sjätte morddomen (Asplund).
- 2001, nov: Bergwall drar sig undan, fem månader efter sjätte domen, mitt under den långa kritikerstormen som pågått ända sedan början på 2001, där Bergwall ifrågasattes hårt och domarna hotades rivas upp. (se the shitstorm).

- 2001-2008: Bergwall fortsätter vidhålla att han mördat, men undviker media. Numera kallar han detta ”de tysta åren”.
- 2008: journalisten Råstam dyker upp och visar hur Bergwall kan byta offerroll och författarinriktning genom att lägga skulden på andra.

Kommentar: 1999 när ”Kvarblivelse” sålde dåligt, kontaktade Bergwall en annan författare för att skriva Bergwalls mördarbiografi.

Bild ovan: Bergwall/Quick i sin välordnade ”skrivarlya” på Säter där han utgav sig vara mördare och där han författade sin debutbok ”Kvarblivelse”. Den boken omnämns inte numera, i senaste boken utelämnas sådana uppgifter som ingen annan än han själv kan skuldbeläggas för.

tq collage quick svit

Bild ovan: personer som Bergwall under åren 1992-2001 aktivt hävdade att han hade mördat och som han strävade efter att bli morddömd för. (Mellan 2001-2008 vidhöll han fortfarande att han mördat, men deltog inte längre i polisutredningar). De han dömdes för i sex rättegångar var:

 1. Charles Zelmanovitz
 2. Janni och Marinus Stegehuis
 3. Yenon Levy
 4. Therese Johannesen
 5. Trine Jensen och Gry Storvik
 6. Johan Asplund

OBS: samtliga fall som Bergwall dömdes för var ouppklarade när han började berätta, samtliga polisutredningar hade avstannat och var kalla.

Samma grundtema nu som då: offerrollen

På nittiotalet framställde Bergwall sig själv som offer för sina föräldrar och syskon. Numera framställer sig Bergwall som offer för en mängd personer inom bl.a. vården och rättsväsendet.
I bergwallkommissionens rapport från 2015 finns fler exempel på Bergwalls offerroller genom åren, även för tiden innan 1990. De skriver bl.a. (sida 667-669):
”Men jag vill samtidigt påpeka att offerrollen inte är ny för Sture Bergwall. Den har varit ett genomgående tema i Sture Bergwalls liv, något som blivit uppenbart under vårt utredningsarbete.”

Bergwallkommissionens brasklapp

Hur är det nu, talar Bergwall sanning? Vad är sant och vad är falskt?
Den medpatient som bergwallkommissionen intervjuade hade personliga erfarenheter som talade i motsatt riktning mot de uppgifter från Bergwall som spreds efter 2008. Ur kommissionens rapport (sid 665):

”Den medpatient vi intervjuat har reagerat på att Bergwalls berättelser refererats så okritiskt som sanningar i senare års skriverier – åtskilliga uppgifter stämmer inte alls med hur medpatienten uppfattat Bergwall och hans vård.

Det kan också vara klokt inta en försiktig hållning till Sture Bergwalls uppgifter i kommissionens samtal med honom. Han kan mycket väl ha avlyssnat oss som intervjuare och anpassat sitt berättande på motsvarande sätt som han gjort tidigare.”

Bergwallkommissionen 2015 var uppenbarligen osäkra på sanningshalten hos Bergwall, därför stoppade de in en brasklapp i sin rapport (sid 664):

”Sture Bergwalls väl belagda fabulerande och manipulerande förmågor gör att man måste förhålla sig kritiskt även till vad han berättat under senare år. Jag utesluter inte att hans nya berättelser kan vara tillrättalagda – han kan inte utan förbehåll betraktas som fullt ut trovärdig i de intervjuer och förhör han gett i samband med att han tog tillbaka sina erkännanden och senare.”

Om Bergwalls livslånga författarambitioner:

Författaren Sture Bergwall (Quick). Författarambitionerna sträcker sig långt tillbaka och tycks vara en stark drivkraft. Här visas Bergwalls författarbakgrund och författarskap, utifrån det material som publicerats offentligt inklusive vad som framkommer i Stures egna böcker samt brodern Sten-Oves böcker.

”Kerstin Ekman vägrar skriva mördarbiografi”. Efter floppen med sin första bok ”Kvarblivelse” 1999 kontaktade Bergwall en annan författare och ville att hon skulle skriva Bergwalls biografi. Senare, under de år som Bergwall numera kallar ”de tysta åren”, kontaktade han fler författare och ville att de skulle skriva om honom och hans mord.
.

—————————–
Källor m.m:

- * Om Bergwalls kommande skadeståndskrav:
Svårt att få skadestånd för tiden som frihetsberövad” (SVD, 15 september 2016). ”Hittills har advokat Thomas Olsson och hans klient Sture Bergwall inte sökt skadestånd för de 23 åren som Quick/Bergwall satt frihetsberövad på Säter. Men i intervjun inför boksläppet i dag säger Bergwall själv att en ansökan till JK snart kommer att lämnas in.
[...]
Men som SvD tidigare kunnat visa är det inte givet att Bergwall får skadestånd. Lagen är nämligen skriven så att den som själv medverkar till frihetsberövandet inte fullt ut kan räkna med att JK säger ja till skadestånd. Att Bergwall – förvisso under inflytande av droger och en ifrågasättbar terapi – själv erkände alla morden kan ligga honom i fatet.”
– * Tredje boken av Bergwall: ”Bara jag vet vem jag är”, 2016.
- * ”Rättsexpert: Bergwall kan nekas skadestånd” (SVT, 16 april 2015).

Brott och straff i barnhuset

Frimurarebarnhuset i Stockholm i början på 1900-talet. Dit kunde barn komma som var föräldralösa eller vars föräldrar inte kunde ta hand om dem.

Noteringar från barnhuset för några av barnen

Nedan visas några noteringar från 1930-talet, då barnhuset var beläget i Blackeberg i Stockholm (verksamheten flyttades dit 1930 från Kristineberg). Som mest fanns där 167 barn (1934). Barnhuset hade egen skola där barnen fick undervisning. Barnhusverksamheten lades ned 1940.

Rune E., född 1922, ankom till barnhuset 1932:
Runes levnadsförhållanden före intagningen till barnhuset beskrivs bl.a. som:
”Stort armod råder och gossen har fått gå mycket dåligt klädd samt särskilt under sista året fått fara mycket illa”.

I beskrivningen av Rune under vistelsen på barnhuset ges bl.a. följande omdömen av flera personer:
”Snäll glad och villig”. (1932)
”Som ovan, men har även visat trilska”. (1933)
”Mestadels skötsam och ordentlig, men kan bli mycket häftig och obstinat om han råkar i dispyt med någon”. (1935)
”Rune Egnell är f.n. en liten ”rackar-unge”, men blir alldeles säkert, när denna perioden är över, en ovanligt käck o. trevlig pojke!”. (1936)

Elzy A., född 1922, ankom 1929:
Beskrivning av Elzy under vistelsen på barnhuset:
”Opålitlig! Skvalleraktig! Kan f.n. ej klara sig utan ständig tillsyn! Mycket intresserad av pojkar. Hjälpklassbarn! Intresserad av småbarn! Äger en viss ”smidighet” i sitt uppträdande!” (1938)

Klas H., född 1920, ankom 1928:
Beskrivning av Klas under vistelsen på barnhuset:
”Snäll, men nervös och har svårt att hålla tankarna samlade vid läxläsningen”. (1931)
”Nervös, egenkär, lögnaktig, lat, skådespelare”. (1933)
”Behöver praktisk sysselsättning, är inställsam och narras, men han kan även vara tillgiven och hjälpsam”. (1934)
”Psykopatbarn i högsta grad!” (1934)

Anna-Greta W., född 1922, ankom 1930:
Beskrivning av Anna-Greta under vistelsen på barnhuset:
”Slarvig, mycket opålitlig! Växlande sinnesstämning! Mycket intresserad av pojkar!  Ibland har jag gjort mig den frågan: Hur är det med hennes förstånd?” (1938)

Harry H., född 1922, ankom 1929:
Beskrivning av Harry under vistelsen på barnhuset:
”Opålitlig och slarvig.” (1931)
”Mycket ombytlig, ovanligt barnslig och obalanserad. Visat förstörelselusta”. (1933)
”Psykopatbarn!” (1936)
”Tyrann och plågoande mot dem han rår på. Retfull mot jämnåriga. Vid minsta motgång är det tårfloder (krokodiltårar). Smidig och artig utan att det verkar fjäsk.” (1938)

”Brotten”…

I barnhusets ”Straffjournal” från 1934 framgår exempel på oönskat beteende som föranledde notering, varning eller bestraffning:

 • ”glömt vantar i matsalen”
 • ”beträtt gräsmattan trots förbud”
 • ”smitit från skolan”
 • (pojkar) ”klippta för förgripelse å flickor” (klippta=åkt fast)
 • (flickor) ”klippta för slarv med gossar”
 • ”homosexuell förlöpn”
 • ”visslat i matsalen”
 • ”ej tackat för maten”
 • ”för sent till uppställning”
 • ”kastat sten och slagit sönder fönster”
 • ”slagits i matsalen. olydig.”
 • ”slö, slapp, likgiltig i gymnastik, visat humör, utkörd från lektion.”
 • ”använt Gunnar Bäckströms mössa”
 • ”för sent till aftonvard”
 • ”badat utan lov kl 4.30″
 • ”stulit äpplen”
 • ”prat i matsalen”
 • ”stulit 25 öre fr. kamrat, förneka tills överbevisad”
 • ”upprepat sladder i matsalen”
 • ”byggt koja mot förbud, rökt i samma”
 • ”innehaft tändstickor”

 …och Straffen

Här några exempel på bestraffningar:

 • ”ris 10 slag”
 • ”Söndags arrest”
 • ”Straffhandräckn.”
 • ”Rotting 8 slag”
 • ”8 dagars planstraff”
 • ”instängd”
 • ”mörk arrest”
 • ”2 lördagar planstraff”
 • ”smaka ridspö”
 • ”smörj” (=stryk)
 • ”2 sönd. mörk arr.”
 • ”Ris af pastor Bergö”
 • ”1 söndag på planen”
 • ”agad av Pastor B.”
 • ”Ris i kamraters närvaro – Skamvrå i 3 dagar.”

Det är oklart vad som avses med ”planstraff”, på ”planen”.
”Söndagsarrest” lär innebära att barnet inte får lämna huset eller rummet den söndagen.
”Mörk arrest”, oklar betydelse, möjligen instängd i skrubb e.dyl.

Några exempel på förseelse och straff, från 1934-1935 (med reservation för ev. feltydning av skrivstilen):

 • ”smörj ris 10 slag för homosexuell förlöpn”
 • ”Grovt övervåld mot yngre kamrat”. Straff: ”Rotting 8 slag”.
 • ”Sedlig förvillelse. Olydnad”. Straff: ”Ris 10 slag”.
 • ”De hade slagits med varandra”. Straff: ”Ris 9 slag”.
 • ”Hade tagit 90 öre från Åke Petterson”. Straff: Ris 8 slag”.

Att aga ett barn med ris, rotting eller ridspö innebär att man slår på barnets kropp med ett tillhygge. Bild ris och rotting:

Ris: en bunt björkris (utan löv) eller ris från annan växt. Slogs t.ex. på barnets bara stjärt.
Rotting: en käpp eller längd av hårt flätad rotting, alt. en tunn gren från växten bambu. Slogs t.ex. på barnets hand eller fingrar.

I Sverige fick lärare bestraffa elever med aga ända fram till 1958 då det blev olagligt.
Föräldrars rätt att aga sina barn avskaffades 1966, förbud infördes 1979.

Självmordsbombaren som stal böcker för 25 miljoner

Den s.k. ”KB-mannen” stal över hundra antika böcker för uppåt 25 miljoner kronor, och sprängde sig i luften efter att ha avslöjats. Hade någon mer vetskap om stölderna? Vart tog pengarna vägen?
Uppdaterad 28 september 2016

Boktjuven eller ”KB-mannen” som han kallades i media var förstebibliotekarie och chef för handskriftsenheten på KB (Kungliga biblioteket) i avdelningen för specialsamlingar. Och familjefar med hustru och två barn. Akademiska bakgrunden var filosofie doktor i idéhistoria, samt juristexamen och bibliotekarieexamen.

Bokstölderna pågick i många år, fram till 2004 då han avslöjades. En månad efter avslöjandet, den 8 december 2004, efter att KB-mannen släppts från häktet, lämnade han jordelivet med buller och brak genom att kapa stålslangen till gasspisen i en lägenhet på Surbrunnsgatan 45. När gasen fyllt lägenheten antändes den troligen av en gnista från någon elektrisk apparat, t.ex. kylskåpets termostat.

Ovanstående bildcollage: den sprängda tvårumslägenheten i översta våningen på Surbrunnsgatan 45 (femte lägenhetsvåningen) i Stockholm. Lägenheten totalförstördes, taket skadades, fasaden blåstes ut, tegelstenar och takpannor haglade ned över gatan. Mannen begravdes i lägenheten under ett berg av bråte. Sprängkraften lär ha motsvarat två kilo trotyl. Intilliggande lägenheter skadades liksom flera hus mittemot. Omgivande människor hade änglavakt, ingen annan dödades men några skadades ”lindrigt”.

Fortfarande omskrivet

Avslöjandet skedde för över ett decennium sedan men aktualiseras fortfarande då och då. T.ex. förra månaden av Sveriges Radio den 26 augusti 2016 (länk):

”Det var en stöldhärva som bok-Sverige knappast upplevt tidigare. Den så kallade ”KB-mannen” eller ”Bibliotekstjuven” Anders Burius visade sig 2004 ha fört ut och sålt en mängd värdefulla böcker från sitt arbete på Kungliga Biblioteket, för ett sammanlagt försäljningsvärde av uppåt 25 miljoner kronor, innan han tog sitt liv.”

Svenska Dagbladet 2 juli 2015 (länk):

”Nyligen återlämnades två av de böcker som stals av Anders Burius, den så kallade KB-mannen, till Kungliga biblioteket i Stockholm. Under sin tid som chef för handskriftsavdelningen stal Burius 62 värdefulla böcker ur Kungliga bibliotekets samlingar, av vilka endast sju har kunnat återföras.”

Nedan visas några märkligheter, frågetecken och för mig nya uppgifter i fallet.

De över hundra bokstölderna

Totalt har över hundra böcker identifierats som stulna av KB-mannen: 62 st från KB, och drygt fyrtio böcker från tre andra bibliotek:  Karolinska institutets bibliotek, Carolina Rediviva (Uppsala universitetsbibliotek) samt Stockholms universitetsbibliotek.

Böckerna såldes genom en auktionsfirma i Tyskland (Ketterer Kunst, tidigare F. Dörling).
Bokstölderna tycks ha intensifierats kring millenniumskiftet, åtminstone tycks antal sålda stulna KB-böcker varit fler under åren 1999-2000*.

1995 anställdes mannen på KB. Dessförinnan stal han böcker på andra bibliotek, tidigast identifierade stölden tycks vara 1987. Men merparten av böckerna, och möjligen de mest dyrbara, stals troligen under tiden på KB, kanske med tyngdpunkt från 1999 fram till avslöjandet 2004.

I mars 2004, drygt ett halvår innan avslöjandet, medan en internutredning av stölderna pågick hos KB sedan oktober 2003, stal han bl.a. en bok från 1523 som såldes för uppåt en miljon kronor. För det priset fick köparen en femhundra år gammal bok som på 38 sidor latin beskriver en världshistorisk expedition: den första världsomseglingen, genomförd 1519-1522 av spanjoren Ferdinand Magellan. Bokens författare är Maximilianus Transsylvanus.

Ovan: första och sista sidan i boken från 1523 om Magellan.

Ovan, ur boken: den 10 (decimo) augusti år 1519 (MDXIX) avseglade Magellan från Sevilla (Hispali) med fem fartyg (quinq nauib).

Vart tog pengarna vägen?

Senaste källan (SR ovan) uppger att böckernas säljvärde var uppåt 25 miljoner kr, vilket innebär att boktjuven kan ha håvat in uppåt 20 miljoner kronor (SEK) i kontanter efter att den tyska auktionsfirman fått sin provision.

KB-mannen 2002

KB-mannen erkände bara ett mindre antal av böckerna och att de hade inbringat ca nio miljoner kronor. Han vägrade säga mer än att pengarna hade spenderats på ”vidlyftigt leverne”. Polisen hittade inga större summor på mannens bankkonton. Och det fanns inget annat iögonfallade kring mannens vanor, inte heller hos hustrun.

Om han levt ”vidlyftigt” så tycks det varit dolt för omgivningen. En källa uppger: ”I media sades det att Anders levde ett liv med Armanikavajer och lyxbilar, men det var fel. Anders ägde en Mercedes SLK från 1997 som hade gått över 8 000 mil och var värderad till 90 000. Hans andra bil var en Jaguar Mark II från 1962 – en rishög, avställd sedan 25 år och värderad till 15 000. Hans konton och värdepapper låg vid hans död sammanlagt på strax över 141 000 kronor, hans skulder på under en miljon. Marie ägde två bilar, en Volvo 745 från 1989 och en BMW 525 från 2001. Inte heller i hennes ekonomi fanns det något som stack ut överdrivet.”
(Walter Repo, 2006*).

Möjligen kan en mindre del av bytet bekostat tvårumslägenheten (på Surbrunnsgatan) som mannen skaffade vid en provseparation i början på tvåtusentalet, den kan kostat kring ett par miljoner. Eller sexrumsvillan i Uppsala i början på nittiotalet. (Det är f.n. okänt om polisen efterforskade hur boendet finansierats).
Eller var han spelmissbrukare, t.ex. på hästar eller kortspel?
Eller gömde han undan kontanter, med någon annans vetskap eller helt i hemlighet? Kanske fanns det ett antal miljoner gömda i en låda hos någon väns vind eller källare. Eller finns gömda fortfarande.

Att gömma hos en bekant är inte helt gripet ur luften. Strax innan biblioteket polisanmälde stölderna hann KB-mannen gömma undan en låda med stulna böcker i garaget hos en kvinnlig bekant. Men den hittades av hyresvärden som kontaktade polisen.
Även hos KB-mannens mamma lär polisen hittat stulna böcker.

KB-mannen och pappan hade bytt till ett noblare efternamn

KB-mannens ursprungliga efternamn var Jonsson, ett av de vanligare efternamnen (numera på 12:e plats av vanligaste namnen). Vid 18 års ålder bytte han efternamn till Burius, ett namn som ingen annan i Sverige tycks burit vid den tiden. Även hans pappa E.M. bytte till samma efternamn, båda namnbytena gjordes samtidigt, juli 1975 (tolv år innan de första belagda bokstölderna). En teori är att de tog namnet efter Johannes Bureus, Sveriges förste riksbibliotekarie.

Man kan undra vem som kläckte idén till namnbytet. Varför bytte pappa EM efternamn vid 56 års ålder? Hade även han behov av ett namn med finare klang? Ja, kanske. Lite släktforskning visar att EM tycks varit ett ”oäkta barn” som det hette förr, i kyrkböcker från den tiden uppges att EM:s mor var ogift och fadern okänd. EM flyttades till annan ort kort tid efter födseln, han tycks ha separerats från modern. (Ett par år efter födseln uppges modern vara ”obefintlig” och ådöms ”tvångsarbete” vid flera tillfällen).

KB-mannens mamma var troligen inte involverad i namnbytet, föräldrarna skilde sig när han var fyra år (1960).

KB-mannen gifte sig 1988, och då fanns det alltså tre personer i Sverige med namnet Burius: KB-mannen, hustrun och mannens pappa. Hustrun fick annat efternamn 2006, dvs ett par år efter avslöjandet. Idag bär ingen i Sverige efternamnet Burius.

Pappan dog samma dag som KB upptäckte och började nysta i bokstölderna

Den 28 oktober 2003 lär KB fått en förfrågan via email från Tyskland gällande en av böckerna som hade stulits. Detta email medförde att biblioteket upptäckte att boken var stulen vilket så småningom ledde fram till att KB-mannen avslöjades (efter ett års internutredning).

Samma dag, 28 okt 2003, avled KB-mannens pappa, vilket förstås kan vara en slump att det inträffade samma dag. Eller så finns det någon slags koppling, t.ex. att pappans död triggat någon som hade vetskap om stölderna att på ett subtilt sätt och utan att själv få uppmärksamhet på sig göra biblioteket medvetna om att det förekom stölder.

KB-mannens ilska över att inte bli professor

1988, några månader innan KB-mannen gifte sig, sökte han en tjänst som professor. 1989 fick han beskedet att tjänsten gått till någon annan, vilket gjorde honom mycket upprörd:

”Anders blev rasande när han 1989 fick veta att han inte skulle bli professor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet. [...]  ”Det gick så långt att Anders gav ut en bok med konkurrenternas meriter. (”Professuren i bok- och bibliotekshistoria : en akademisk vitbok”, min anm).
– Han gjorde det för att visa hur dumma vi sakkunniga var, menade Harry Järv. Upprättelse fick Anders ändå inte. Däremot hade han fixat en kontakt i Tyskland genom vilken han samma år, 1989, sålde elva av sina stulna böcker på det ansedda auktionshuset F. Dörling.”  (Walter Repo, 2006*).
”Jäv och inkompetens präglar tillsättningen, menar Anders B, som förgäves överklagar hela vägen till regeringen.”  (Jesper Huor, 2008*)

Detta inträffade alltså några år efter de första belagda bokstölderna (1987), så bråket kring professortjänsten var inte upptakten till bokstölderna.

Övrigt

När KB-mannen lämnade in stulna böcker till auktionsfirman i Tyskland kallade han sig Karl Fields. En teori är att namnet syftade till poeten Erik Axel Karlfeldt, KB-mannen lär också varit med i Karlfeldtsamfundets styrelse. (KB-mannen och pappan hade även Erik som första förnamn liksom poeten Karlfeldt).
På begravningen i januari 2005 läste prästen, utan vetskap om KB-mannens pseudonym Karl Fields, en dikt av Erik Axel Karlfeldt.

Att det tog många år innan stölderna upptäcktes eller offentliggjordes, kan bero på flera saker. KB har mycket material att hålla reda på, idag ca 18 miljoner objekt. Som Sveriges nationalbibliotek har KB sedan 1661 i uppdrag att samla in och bevara allt svenskt tryck.
Det kan också vara så att vissa av stölderna – även på de andra drabbade biblioteken – har upptäckts tidigare men inte kunnat kopplas samman eller har tystats ned.

————————
Källor m.m:
* – Källa Walter Repo, 2006: ”KB-mannen: Bibliotekstjuven som tjänade miljoner – och sprängde sig själv i luften”.
* – Källa Jesper Huor, 2008: ”Boktjuven på KB”, 2008.
Och: ”Bibliotekarien – om brott och dubbelspel i Sveriges akademiska elit”, J.Huor, 2009.

* – Om ökat antal stulna böcker vid millenniumskiftet. I KB:s lista (engelska, svenska) över de 62 KB-böcker som identifierats som stulna av KB-mannen framgår sälj-årtal för 53 av böckerna. Det ger följande sammanställning, antal KB-böcker per år som såldes via auktionsfirman:
1995: 2 st, 1996: 6 st, 1997: 2 st, 1998: 4 st, 1999: 14 st, 2000: 10 st, 2001: 5 st, 2002: 3 st, 2003: 5 st, 2004: 2 st.
Dock saknas sälj-årtal för nio av de 62 KB-böckerna, i deras lista anges de nio som ”Sales unknown” (2 st) samt ”Repatriated to KB” (7 st, som återbördats till KB).

Hundmarkering som bevis

Enbart markering från en liksökhund används i vissa fall som en del av bevisningen i rättegång.

En rätt tränad liksökhund är oerhört träffsäker, den kan uppfatta enstaka luktmolekyler från en död människa även om kroppen inte finns kvar på platsen. En sådan hund markerar endast för död människa, inte för djur, spillning eller annat.

Om en liksökhund markerar kvarleva från död människa men inga synliga rester från kroppen hittas, så kan en sådan markering tillsammans med hundförarens uppgifter utgöra bevisning i en rättegång. Men det är inte okontroversiellt. Nedan några exempel.

Kate Prout (UK)
När Kate Prout försvann 2007 föll misstankarna på hennes man Adrian som nekade. Det fanns inga spår efter kamp, blod eller liknande, men en liksökhund markerade för död människa i parets vardagsrum.
2010 dömes Adrian för mord, bevisningen utgjordes av indicier samt hundens markering.
Senare erkände han och kvarlevorna efter hustrun kunde därmed hittas.

Bianca Jones (USA)
Tvååriga Bianca Jones försvann 2011, pappan Lane hävdade att hon blivit bortförd av beväpnade män. Den åttaåriga systern vittnade att pappan varit våldsam mot henne när hon kissat på sig. En liksökhund markerade för död människa i en garderob i barnens sovrum och i pappans bil.
2012 dömdes pappan för mord, där hundens markering var en del av bevisningen. Det fanns ingen teknisk bevisning.

Tips för den som vill söka fler liknande mordfall där markering av liksökhund varit en del av bevisningen i fällande dom eller i utredningen:
Guadeloupe Montano (1990), Susan Pilley (2010), Cori Baker (2007), Amir Jennings (2011), Shakara Dickens (2010).

Hundmarkering = Skäligen misstänkt…

Markering från liksökhund kan i vissa fall motsvara misstankegraden skäligen misstänkt. (Dvs det behövs ytterligare bevisning för att kunna leda till åtal, som i exemplen ovan).
I följande dokument från ett kanadensiskt företag som utbildar hundförare till polis och militär finns ytterligare några exempel på rättsfall där markering av liksökhund ingick i bevisningen, med förklaring hur man resonerade kring detta.
www.policek9.com/Fleck/Cadaver%20Dogs.pdf
(Där nämns även en hundförare som dömdes för att ha planterat bevis, lämningar från död människa).

Mer om liksökhundar

Inte för sent att hitta Johan med kvalificerad liksökhund.
Om Zampo och liknande likhundar: likheter och olikheter.

———————–
Källor m.m:
– Foruminlägg Cadaver Dog Alert Convictions without a body (några av exemplen ovan är hämtade därifrån).
– Kate Prout: gloucestershirelive.co.uk, dailymail.co.uk.
– Bianca Jones: detroit.cbslocal.com, cbsnews.com, dailymail.co.uk, detroit.cbslocal.com.

Finn Fem Fel, Fo-to-kon-fron-ta-ti-on

lh-finn fem fel_400Semesterpyssel för dig i hängmattan. Hämtat från en fotokonfrontation i ett autentiskt rättsfall, tro’t eller ej.
Uppdaterad 29 juli 2016

Ett tips från läsare ledde till följande pyssel där det gäller att hitta minst fem fel i en fotokonfrontation gjord av polisen i ett nyligen uppmärksammat mordfall.

Bakgrund

En kvinna (här kallad Joggerskan) hade på sin joggingrunda dagen före mordet mött en man (här kallad X) vid vägkanten. Han hade stått vid en bil och frågat efter vägen till en ort. Joggerskan lämnade bland annat följande signalement på X:

 • Blont, kort hår. Ganska blek. Raka drag. 30-35 år. Östeuropeiskt utseende. Bröt kraftigt på engelska.
 • Unconscious transference…

  Joggerskan uppgav att hon kanske hade sett X tidigare samma dag, som hastigast på ett bygge i närheten. Hon sa att X kanske var en av de litauiska bröder som jobbade åt hennes svärfar, och att det var därför hon hade stannat på sin joggingrunda när X frågade efter vägen till en ort.

Joggerskan förhördes tre gånger under veckan som följde efter mötet med X vid vägkanten, och hon lämnade då bland annat ovanstående uppgifter. Därefter, åttonde dagen efter mötet med X, hölls en fotokonfrontation.

Fotokonfrontationen

Prova om du utifrån Joggerskans signalement kan ringa in några enstaka, utan att ha en aning om vem den misstänkte är.

En
slags
lösning
finns
nedan.

Facit ***********************

Om Joggerskan: hon förevisades tolv fotografier (i större format än i collaget som bifogas i fup). De visades ett och ett (dvs sekventiellt). Förevisningen gjordes i två omgångar, med andra omgången i omedelbar anslutning till första. Joggerskan var osäker i sitt utpekande. I första omgången pekades nr 8 och 10 ut med övervikt på 10, men hon var inte säker. 12:an var ett klart Nej. I andra omgången pekades dock 12:an ut samt 10, med 10 som mest lik av de foton som förevisades.

Om fotona: plockar man bort alla mörkhåriga – dvs de som inte stämmer med hårfärgen som Joggerskan uppgav före fotokonfrontationen – så blir det kvar nr 3, 4 och 10. Fyran kan knappast beskrivas ha raka anletsdrag, samt håret är något mörkare. Kvar blir 3 och 10. Om man även uppfattar att 3 har något mörkare hår än 10, så återstår nr 10.
Eller om man vänder på det: mannen med ljusaste håret är nr 10 (tätt följd av nr 3).
Dessutom: 10, 3 och 8:an skiljer sig från de övriga genom sin helvita bakgrund. Åttan är dock mörkhårig så han går bort. Kvar blir 3 och 10.
Nr 3 och 10 skiljer sig också från övriga med sina blekare ansikten.
Det var nr 10 som var polisens misstänkte från Litauen, nr 3 är hans bror.

Att Joggerskan kanske hade sett mannen X tidigare samma dag som mötet vid vägkanten är också en möjlig felkälla, som hon inte ens behöver vara medveten om, s.k. unconscious transference (att man inte kan hålla isär varifrån personen känns igen).
Även åklagaren var pliktskyldigast inne på detta i tingsrättsförhöret med Joggerskan fem månader senare gällande hennes då tvärsäkra utpekande i rättssalen*, i motsats till hennes osäkra utpekande en vecka efter händelsen. Men åklagaren och Joggerskan avfärdade påverkan eller förväxling eftersom hon själv sa att hon inte sett några andra foton på den åtalade, och att fotot hon sett tidigare i fotokonfrontationen inte var anledningen till hennes säkra utpekande i rättssalen… Vilket snarare tvärtom ger intrycket att Joggerskans utpekande i rättssalen var minst lika osäkert som tidigare.

RPS riktlinjer för fotokonfrontationer

I RPS:s (rikspolisstyrelsens) rekommendationer för fotokonfrontationer* – som lär grundas bland annat på vittnespsykologisk forskning och erfarenheter från praktiskt polisarbete – framgår bl.a. följande:

Figuranterna, eller om det är något annat än en person som skall identifieras, måste stämma med vittnets allmänna beskrivning
[...]
De bilder och videosekvenser som skall användas måste ha samma färg och format. De får inte avvika från varandra i något avseende. Bakgrund, fotovinklar och ramarna runt de bilder som visas skall vara desamma eller olika för alla.
[...]
Det skall vara omöjligt för ett vittne som aldrig sett den misstänkte att räkna ut vem denna person är.
[...]
Det är viktigt att minimera risken att vittnet känner igen någon i gruppen från ett annat tillfälle än den aktuella vittnessituationen eftersom det kan vara svårt för vittnet att hålla isär varifrån personen känns igen. Det är en av orsakerna till att oskyldiga personer ibland blir utpekade som gärningsmän i vittneskonfrontationer.

Övrigt

OBS att Joggerskans utpekande och vittnesmål inte var centralt för åtalet och den fällande domen, vilket förklarar varför advokaterna inte grävde djupare i den undermåliga fotokonfrontationen. Dock ställde advokaten frågan vad Joggerskan – som är jurist – tänkte om hur fotokonfrontationen var gjord. Men det hade hon inte tänkt på (tingsrättsförhör, tid 12:20):
- När du tittade på de här bilderna hos polisen, tänkte du nånting på hur fotokonfrontationen var gjord?
- Eh, nej, det var tolv foton, som jag fick titta på en efter en.
- Du är jurist va?
- Ja.
- Ja det var därför jag ställde frågan, men i sån situation tänker man kanske inte på det.

Tingsrätten avfärdade Joggerskans uppgifter som alltför osäkra och lade inget vikt vid de uppgifterna. Hovrätten däremot omfamnade hennes utpekande och använde det sedan i sitt resonemang kring mördarens motiv.

Om man nu känner för att använda uttryck som pajaspolis bör man först överväga möjligheten att något fel begåtts vid införandet i förundersökningprotokollet. Men det blir ett kort övervägande, det finns inga vettiga bortförklaringar för detta.

Ovanstående fotokonfrontation är hämtad från Lisa Holm-fallet.
Man kan undra hur det står till med det fallets övriga uppgifter och bevisning som inte kan granskas lika enkelt av utomstående?

Mer om LH-fallet:
Karta och översikt Lisa Holm-fallet., - forts. Översikt Lisa Holm-fallet., - Detaljgranskning LH-fallet., - Det MÅSTE varit sexuellt, enligt rättens (fel)bedömning., - Tejpningen i LH-fallet., - Sammanfattning LH-fallet., - Om NB:s bakgrund. Och extremt sällsynt mord.

————————–
Källor m.m:
- FUP m.m. (fotokonfrontation sid 989-993).

- RPS (Rikspolisstyrelsen), rekommendationer för fotokonfrontationer.
- Tingsrättsförhör med ”joggerskan” (mp3 ljudfil. Vid ev. problem, spara/ladda ned filen till din dator och spela upp den därifrån).
- Angående Joggerskans senare utpekande, i rättsalen: Media publicerade bilder på den åtalade (NB) veckan före rättegången, skärmdumpar.
- Mera från RPS för den intresserade:
Vi kommunicerar medvetet och omedvetet genom bl.a. ordval, tonfall, röstläge och gester. För att undvika att den person, vanligtvis en polis, som genomför vittneskonfrontationen påverkar vittnet i någon riktning skall konfrontationen om möjligt genomföras av någon som inte vet vem som är misstänkt. Detta kan tyckas vara krångligt och onödigt men det minskar risken för påverkan och därmed stärks objektiviteten och rättssäkerheten.
[...]
En av de vanligaste orsakerna till felaktiga identifikationer är att vittnet mer eller mindre omedvetet tar för givet att gärningsmannen finns med i konfrontationsgruppen. Innan vittneskonfrontationen börjar skall vittnet informeras om att gärningsmannen eller föremålet kan, men behöver inte, finnas med i materialet som kommer att visas.
[...]

Vittnet skall veta i förväg att när alla i gruppen visats en gång får vittnet se en, flera eller alla personer en gång till. Innan vittneskonfrontationen börjar kan det även vara bra att tala om för vittnet att förhörsledaren inte kommer att ge någon respons, oberoende av om vittnet gör ett utpekande eller inte.”

Musik 1980-talet. Bästa musikdecenniet?

I merparten av de röstningar jag sett så leder 1980-talet som årtiondet med bästa musiken. Här är länkar till artister och låtar som var kända då, samt lite info om åttiotalet.
Uppdaterad 18 juli 2016

Att åttiotalet skulle ha bästa musiken kan vi låta vara osagt, men det tycks åtminstone varit ett mycket produktivt musikdecennium. Med massor av inspirerande musik i ryggen från sjuttiotalet och tidigare år tycks kreativiteten flödat hos åttiotalets musiker. Internet fanns inte då, dåtidens piratkopiering var inget stort problem. Diverse nyheter gynnade musiklivet, t.ex. musikvideor, tv-musikkanaler, minimala bärbara kassettbandspelare, och cd-spelare.
Nedan visas några av banden och musikerna som var populära på åttiotalet. Här finns också en liten länklista med låtar av svenska musiker på den tiden.

A-ha ABBA Alison Moyet Altered Images Alphaville Anita Baker Anna Book Annie Lennox Aretha Franklin Attack Bananarama Bee Gees Belinda Carlisle Billy Idol Billy Ocean Bjork Björn Skifs Bon Jovi Bonnie Tyler Boy George Bruce Springsteen Bryan Adams Carly Simon Carola Häggkvist Chaka Khan Chrissie Hynde Culture Club Cyndi Lauper Dan Hylander David Bowie David Sylvian Dazz Band DeBarge Depeche Mode Di Leva Diana Ross Dire Straits Donna Summer Duran Duran Earth, Wind & Fire Ebba Grön Eddy Grant Edwyn Collins Eldkvarn Elton John Elvis Costello Europe Eurythmics Eva Dahlgren Evelyn King Everything But The Girl Fleetwood Mac Foreigner Freddie Jackson Freestyle Genesis George Michael Gloria Estefan Grace Jones Green Gartside Gyllene Tider Helen Terry Human League Imperiet Jakob Hellman Jane Siberry Janet Jackson Jermaine Jackson Jill Jones Joan Jett Joe Cocker John Martyn Julia Fordham Julian Cope Kate Bush Katrina and the Waves kd lang Kid Creole (and the Coconuts) Kirsty MacColl Kool & the Gang Laurie Anderson Lena PH Level 42 Lionel Richie Lisa Stansfield Lloyd Cole Madness Madonna Magnus Uggla Marie Fredriksson Mark E Smith Mark Hollis Marvin Gaye Mauro Scocco Men at Work Michael Jackson Midnight Oil Midnight Star Mikael Rickfors Mikael Wiehe Monica Törnell Mr. Mister Mtume Nick Heyward Orange Juice Orup Paddy McAloon Paul McCartney Paul Weller Paul Young Pet Shop Boys Peter Gabriel Peter LeMarc Phil Collins Pigbag Prince Queen Ratata Regina Belle Rick Astley Rick James Robert Smith Rod Stewart Roddy Frame Roxette Sade Salt-N-Pepa Samantha Fox Scorpions Sheila E Simple Minds Siouxsie Smokey Robinson Squeeze Stevie Wonder Sting Style Suzanne Vega Talking Heads Tanita Tikaram Tears for Fears Teena Marie The Associates The Bangles The Belle Stars The Clash The Fixx The Pointer Sisters The Police The S.O.S. Band The Weather Girls The Whispers Thomas Dolby Tina Turner Tomas Ledin Toto Tracey Thorn Tracy Chapman U2 UB40 Ulf Lundell Van Halen Wendy and Lisa Wham Whitesnake Whitney Houston Wilmer X XTC Yarbrough and Peoples ZZ Top

Länkarna ovan går till Youtubes söksida, låtarna som finns där kan även vara från annan period än 1980-talet om artisten varit verksam längre tid.

Några låtar med svenska artister på åttiotalet:

”Akta dej!”, Björn Skifs (1988)
”Dansa i neon”, Lena PH (1987)
”Det hon vill ha”, Christer Sandelin (1989)
”Dover Calais”, Style (1986)
”Du ska va president”, Imperiet (1985)
”Flickan och kråkan”, Mikael Wiehe (1984)
”Flickorna på TV2″, Gyllene Tider (1980)
”Främling”, Carola Häggkvist (1983)
”Fula gubbar”, Magnus Uggla (1986)
”Glad att det är över”, Ratata (1989)
”Håll om mig”, Peter LeMarc (1989)
”Jackie”, Ratata (1982)
”Jag blir hellre jagad av vargar”, Orup (1988)
”Ooa Hela Natten”, Attack (1981)
”Sarah”, Mauro Scocco (1988)
”Sommaren är kort”, Tomas Ledin (1982)
”Sommartider”, Gyllene Tider (1982)
”Teknikens under”, Wilmer X (1988)
”The final countdown”, Europe (1986)
”The look”, Roxette (1988)
”Två av oss”, X-Models (1981)
”Vara vänner”, Jakob Hellman (1989)
”Vem ska jag tro på”, Thomas Di Leva (1987)
”Vild och vacker”, Björn Skifs (1985)
”Vill ha dig”, Freestyle (1981)
”Vindarna”, Freda (1986)
”Vingar”, Mikael Rickfors (1988)
”Vintersaga”, Monica Törnell (1984)
”You’re gonna get it”, Trance Dance (1988)
”Ängeln i rummet”, Eva Dahlgren (1989)
”Öppna landskap”, Ulf Lundell (1982)

Kuriosa om Carola H:s melodifestivallåt ”Främling” från 1983: Drygt trettio år senare gjorde Orup en annorlunda och finstämd version av ”Främling” i ett tv-program, vilket fick Carola att brista ut i tårar och önska att Orups version spelas på hennes begravning:
- ”Främling”, Orup (2014). Eller sök Främling med Orup. Läs artikel.

Diverse om musikens åttiotal

På 1980-talet betalade många för musik på vinylskivor eller kassettband som de köpte i skivaffärer. Bra musiker kunde leva gott på sin musik. Framtiden på musikfronten såg ljus ut.
Det var före Internet, långt innan piratkopieringen exploderade i slutet på 1990-talet efter att Internet och bredband hade sett dagens ljus. (Och dessförinnan digitalisering och komprimeringstekniken MP3).

Ovan: Vinylskiva (vinylplast), då kallad grammofonskiva. Här en skiva av typen LP-skiva (”Long Play”), 30 cm diameter, ca 20-30 minuters speltid på vardera sidan. Och en skivspelare (som roterar LP-skivan med 33 1/3 varv/minut).

Nytt på åttiotalet var bland annat CD-spelaren, VHS-videobandspelaren, musikvideon och tv-musikkanaler (t.ex. MTV, music television), Walkman/Freestyle (minimal bärbar kassettbandspelare), ”bergsprängaren” (bärbar stereoanläggning för kassettband), att synthesizern utvecklades vidare, persondatorn (pc), tv-spel, personsökaren, mobiltelefonen (dock dyr och klumpig). Datortekniken ansågs ha nästintill oändliga möjligheter, man sa att ”endast fantasin sätter gränserna”.

Ovan: ett kassettband. För att spola bandet utan kassettbandspelare kunde man sticka in en penna och snurra kassetten. Man kunde även själv spela in på kassettband. Det fanns kassettband för totalt 60, 90 eller 120 minuter speltid. När man lyssnat klart på ena sidan vände man på kassetten för att lyssna på andra sidan.

musik80-kassettbandspelare_500

Ovan: portabel stereo-kassettbandspelare (och radio), s.k. bergsprängare (”ghettoblaster”) av tidig modell.

Ovan: Sony Walkman med hörlurar, en bärbar kassettbandspelare inte mycket större än kassettbandet. Började säljas i Sverige 1980 och kallades då ”Freestyle”.

Kassettbandet var ett komplement till vinylskivan. Ljudkvaliteten är bättre med skiva än med kassettband. Fördelarna med kassettband är mindre format och att man själv kan spela in på dem. Bärbara kassettbandspelare fanns redan i slutet på sextiotalet. Kassettbandspelare var vanligt förekommande från sjuttiotalet och fram till mitten på nittiotalet.

Ovan: första cd-spelaren, började säljas i Sverige 1983.

Ovan: första minimala bärbara cd-spelaren, 1984, då kallad Discman. Under nittiotalet ändrades namnet till CD Walkman.

Tipsa mig om du saknar någon musikartist i listorna ovan.

—————————
Källor m.m:
- Musiklänkarna ovan är skapade med ett script (datorprogram).
- Röstningssidan för diagrammet i inlägget. Obs att det inte är statistiskt säkerställt. Åttiotalet leder dock i merparten av de dussintalet röstningar på olika webbsidor som jag hittat.

En norrmans berättelse

En berättelse om en berättelse om en norsk, kvinnlig seriemördare. En stunds okomplicerad hängmatteläsning.

En norsk man, här kallad NM, hörde av sig med följande berättelse om sin mordiska lillasyster.

Mannens  syster hade på nittiotalet dräpt sitt lilla barn med kniv, hon dömdes till sju års ”sikring” (rättspsykiatrisk vård). Senare hade systern mördat deras farfar, en tant och några personer till. Systern sålde även narkotika, enligt NM.

Inte nog med det, NM misstänkte att systern låg bakom CZ:s (Charles Zelmanovits) död 1976. När NM och familjen var på sommarsemester i Piteå flera gånger på sjuttiotalet, på Norrstrandsbadet och Pite Havsbad, så träffade han en tjej där. En tid senare gjorde hon slut med NM brevledes där hon skrev  att hon träffat Charles Zelmanovits istället. Därefter ordnade NM:s syster CZ:s försvinnande, trodde NM. Brevet kanske fanns sparat i NM:s familjehem.

NM uttryckte sig välformulerat (på norska) och lämnade mycket detaljerade uppgifter, han beskrev miljöer och uppgav personernas namn, födelseår m.m.

En registersökning på tjejen som gjorde slut för att hon träffat CZ visade att det funnits en kvinna med det namnet i den åldern på den angivna orten utanför Piteå på sjuttiotalet. Att uppgiften om hans syster som dödat sitt barn kunde stämma framgick av en tidningsartikel. NM:s egna personuppgifter bekräftades delvis av en släktforskningssajt.

Men… redan NM:s första mejl gav känslan att något var fel, det var för många påståenden och ingen källhänvisning. När jag efterfrågade någon typ av dokumentation, t.ex. från då systern dömdes, eller gällande några av de andra som skulle ha mördats, eller brevet från tjejen som träffat CZ, så var det stopp. T.ex. familjehemmet uppgavs vara stängt för honom därför att han var utfryst av familjen. (Vilket i och för sig visade sig kunna stämma).

Nästa mejl avslöjade att systern bara skulle varit 11-12 år när hon inledde sin karriär som ”narkohandler” i början på sjuttiotalet, och bara 14 år när CZ försvann. Dödsorsaken för ”mördade” farfarn med flera var sjukdom, i något fall alkoholförgiftning, systern hade lyckats dölja sina mord så att det framstod som naturlig eller självförvållad död.

Galenskaperna växte, mamman utpekades också som manipulativ och kanske delaktig, och kanske hade systern med stöd av föräldrarna sålt både narkotika och hembränt på sjuttiotalet, sa NM. Även norska statsministern fanns med på ett hörn, den extremt manipulativa systern uppgavs ha manipulerat ”nominasjonsprosessen i Bergen Høyre med ”beleilige narkoskandaler” slik at Erna Solberg ble valg inn på Stortinget og ble statsminister i Norge.”
Slutligen dag två kom ett kortfattat mejl där NM frågade om det var jag som beordrat två män i en bil att bevaka NM utanför hans bostad i Norge.

NM var uppenbart sjuk så jag meddelade vänligt att uppgifterna är för osäkra och avbröt kontakten.
Snipp snapp snut, så var det slut. Sensmoral: tänk på källorna.

Minns Sophia

Älskade glada Sophia, som rycktes bort av okända. Tony och gänget saknar dig oändligt.
(Några av ‘dina’ låtar finns med här, markerat med blomma).

- ”If Heaven Was Needing A Hero”, Jo Dee Messina. [Sök]
”I guess Heaven was needing a hero, Somebody just like you, Brave enough to stand up for what you believe and follow it through”

- ”Gone Away”, The Offspring. [Sök]
”And it feels, And it feels like, Heaven’s so far away”

- ”Sapphire”, John Martyn. [Sök]
”I don’t know what to do, I got no place to go, Oh the day I lost my sweet Sapphire.”

”Smooth Operator”, Sade. (live 2011). [Sök]

 ”Wake Me Up”, Avicii. [Sök]

 ”Unbreak My Heart”, Toni Braxton. [Sök]

 ”La La Latch”, Pentatonix. [Sök]

 ”BOSS”, Fifth Harmony. [Sök]

 ”Dancing Lasha Tumbai”, Verka Serduchka. [Sök]

 ”Shake It Off”, Taylor Swift. [Sök]

 ”You Ain’t Seen Nothing Yet”, Bachman Turner Overdrive. [Sök]

 ”Waka Waka”, Shakira. [Sök]

 ”Paradise”, Coldplay. [Sök]

 ”What Now”, Rihanna. [Sök]

- ”Rain”, Uriah Heep. [Sök]

 ”One More Try”, George Michael. [Sök]

- ”You will never be forgotten”, Jessica Andrews. [Sök]

- ”I’ll See You Again”, Westlife. [Sök]

 ”Long As I Can See The Light”, Creedence Clearwater Revival. [Sök]

——————
Tips: om en länk inte fungerar längre, tryck ”Sök” så hittas förhoppningsvis andra sidor med den låten.
- Reklamen hos Youtube kan ibland tryckas bort med lilla krysset till höger om det är en banner, eller med ”Hoppa över annons” (som visas efter fem sekunder). Ibland finns inga sådana alternativ, då kan man trycka Reload i webbläsaren – tangent F5 (Windows) eller Cmd+R (MacOS) – så att youtubesidan laddas om (vid behov tryck upprepade gånger).
Eller: skaffa Adblock e.dyl. annonsblockerare.