Mysterium24 >>

Bayes kalkylator

Beräkning av samlade bevisvärdet

Ursprungssannolikhet P(H):

Skyldig
P(E|H)
Oskyldig
P(E|not H)
Resultat
P(H|E)
E1:
E2:
E3:
E4:
E5:
E6:
E7:
E8:
E9:

   Nollställ    ExempelInfo

Inmatning, exempel: 0.5 eller .5 eller 1/2
Inmatning, gränser: 0-1 (>=0 och <=1)
Gränsen för ‘bortom rimligt tvivel’: omkring 0.98

'Ursprungssannolikhet' är t.ex. 1 dividerat med antal möjliga gärningspersoner.

Användaren gör traditionella bevisvärderingar för varje bevis E (ackumulerat), och anger varje värdering som ett tal mellan 0 och 1 under 'Skyldig' respektive 'Oskyldig' i kalkylatorn.

Kalkylatorn använder följande formel, Bayes teorem (Bayes sats):

P: probability (sannolikhet).
H: hypothesis (hypotes). I brottmål: T, bevistema.
E: evidence (bevis eller omständighet(er). I brottmål: F, bevisfaktum.

P(H|E): sannolikheten för att hypotesen H är sann, givet E. Betecknas “Resultat” i kalkylatorn.

P(H): sannolikheten (ursprungssannolikheten eller ackumulerade sannolikheten) för att den misstänkte är skyldig enligt vad som beskrivs i H.

P(not H): sannolikheten (ursprungssannolikheten eller ackumulerade sannolikheten) för att den misstänkte är oskyldig enligt vad som beskrivs i H.

P(E|H): sannolikheten för att E föreligger givet att den misstänkte är skyldig. Betecknas “Skyldig” i kalkylatorn.

P(E|not H): sannolikheten för att E föreligger givet att den misstänkte är oskyldig. (S.k. falsk positiv). Betecknas “Oskyldig” i kalkylatorn.

Om antalet bevisrader i kalkylatorn inte räcker: kopiera sista radens resultat, nollställ kalkylatorn, för in resultatet i fält 'Ursprungssannolikhet', och fortsätt med resterande bevisvärden.[y]