Etikettarkiv: C.Z. media 1993

“16-årig mordgåta löst”

Lördagen den 11 december 1993 fanns följande notis i Dagens Nyheter, som rapporterade att rättsläkare fastslagit identiteten hos de kvarlevor av Charles Zelmanovits som en privatperson råkade hitta i ett skogsområde i september:

dn-1993-12-11

I nära 16 år var skolpojken Charles Zelmanowits spårlöst försvunnen. Nu har rättsläkare fastslagit att det var 15-åringens kvarlevor som tidigare i höst påträffades i ett skogsområde utanför Piteå.
– Vi vet inte hur pojken har avlidit men det är bra att han har påträffats. Det känns aldrig tillfredsställande att ha ouppklarade försvinnanden, säger kriminalkommissarie Harry Nyman till TT. Med det här beskedet kan rättsläkaren skriva dödsintyg och pojken kan begravas, säger Harry Nyman.

Anm: uppgiften “16 år” i notisen och rubriken är felaktig, det var 17 år sedan Charles försvann.

“Misstankarna är bekräftade – efter 17 år”

Lördag den 11 december 1993, Piteå-Tidningens förstasida:

1993-12-11-pt-forstasidan
“Misstankarna är bekräftade – efter 17 år”

Kvarlevorna som påträffades på Pitholmsheden för ca tre månader sedan är nu identifierade som Charles Zelmanovits som försvann för 17 år sedan.

Rapporteringen fortsätter på sidan 7:

1993-12-11-pt-sid7
“Efter 17 år är Charles Zelmanovits dödförklarad”

I denna artikel ges mer information om var fyndplatsen är belägen: att det är på Pitholmsheden, “ungefär tre kilometer från skolan och 300 meter från närmaste väg”. (Dock inte tillräckligt med info för att läsaren med säkerhet kan fastställa var fyndplatsen ligger).

Man uppger även att dödsorsaken inte går att fastställa. Brott kan inte uteslutas men det finns heller inget som talar för detta. Dödsbevis kan nu utfärdas, och polisen kan lägga ner den 17 år gamla utredningen.

Några citat ur artikeln:

Han försvann för 17 år sedan – nu dödförklaras Charles Zelmanovits. Det är nämligen fastställt att det var skelettdelarna efter den försvunna pojken som påträffades på Pitholmsheden i höstas.
/…/
Dödsorsaken går emellertid inte att fastställa, och polisen räknar inte med att det någonsin kommer att bli möjligt att göra.
Harry Nyman vid krim i Piteå säger att brott inte kan uteslutas men det finns heller inget som talar för detta.
/…/
Fyndplatsen ligger ungefär tre kilometer från skolan och 300 meter från närmaste väg.
/…/
Rättsmedicinalverket i Umeå undersökte fynden. I det arbete som pågått sedan i september har bland annat ingått att ålders- och könsbestämma kroppen. Rättsmedicinalverket har skickat ner kroppen till rättsodontologen i Stockholm. Där har man genom en särskild metod kunnat fastställa identiteten.
/…/
Jag har pratat med rättsläkaren. Med full säkerhet rör det sig om Charles Zelmanovits. Det betyder också att dödsbevis nu kan utfärdas, säger Harry Nyman vid kriminalpolisen i Piteå. Därmed lägger polisen i Piteå ner den 17 år gamla utredningen.

“Försvunnen 15-åring kan vara återfunnen efter 17 år”

Den 11 oktober 1993 rapporterade TT (Tidningarnas Telegrambyrå) att kvarlevorna av den person som hittades i september fortfarande undersöks av Rättsmedicinska institutet i Umeå. Klädresterna som hittades tyder på att det är Charles, dock avvaktar man resultatet av den odontologiska undersökningen innan man kan uttala sig med fullständig säkerhet.

Försvunnen 15-åring kan vara återfunnen efter 17 år
Enligt polisen tyder allt på att det var en 15-årig pojke som försvann för 17 år sedan som i september återfanns i ett skogsparti utanför Piteå.
Klädresterna som har påträffats stämmer med pojkens klädsel vid försvinnandet.

Pojken hade inga tandlagningar och några fyllningar har inte heller hittats vid undersökningarna. Ett kranium blottades när en yngling sparkade till en svamp under en skogspromenad. Senare påträffades andra delar från ett människoskelett. Fynden undersöks fortfarande av Rättsmedicinska institutet i Umeå men polisen har säkrat vissa ledtrådar. – Kläderna stämmer med beskrivningen av vad pojken var klädd i vid försvinnandet, berättar kriminalkommissarie Harry Nyman i Piteå.

Fortfarande pågår den odontologiska undersökningen. Enligt Nyman drar den ut på tiden eftersom det saknas tandkort på den 15- -årige pojken. Han hade aldrig lagat tänderna. Även det stämmer med fynden. Ingen kan dock uttala sig med fullständig säkerhet ännu.

Om den saknade pojken har påträffats återstår det att undersöka vad som orsakade hans död. Han försvann på hemväg från en dans när han kom lite före sina sex kamrater. Sedan dess har han varit spårlöst försvunnen.

“Gåtan på väg lösas. Kvarlevor efter spårlöst försvunnen 15-åring har hittats?”

Den 28 september 1993, på Piteå-Tidningens förstasida:

1993-09-28-pt-förstasidan
“Gåtan på väg lösas. Kvarlevor efter spårlöst försvunnen 15-åring har hittats?”

Tidningen rapporterar att mycket tyder på att kvarlevorna som hittats är från Charles Zelmanovits. Polisen har inga misstankar om brott.

/…/ Nu tycks det tragiska försvinnandet vara på väg att klaras upp. Mycket tyder på att de kvarlevor som hittats i ett otillgängligt skogsområde ett par kilometer från Pitholmsskolan är identiska med den unge pojken.
/…/ Polisen har i nuläget inga misstankar om att något brott har begåtts.

Fortsättning på sidan 6:

1993-09-28-pt-sida6-ovre
“Mystiskt försvinnande klaras upp efter 17 år. Fyndet av jackan ledde polisen rätt”

Mysteriet med det upphittade kraniet på Pitholmsheden utanför Piteå i förra veckan är på väg att lösas. På måndagen fortsatte undersökningen av platsen och då hittades ytterligare skelettdelar samt en jacka.
/…/
Fyndplatsen ligger relativt otillgängligt till, en bra bit från den plats vid Gamla Brandstationen i Munksund där Charles Zelmanovits sist sågs i livet.
Kanske fortsatte han förbi Grus & Makadam och vidare över heden, men något svar på varför han hamnade i det aktuella skogspartiet, flera hundra meter från närmaste väg, lär aldrig fås.
Inte heller varför han blev kvar där den kalla novembernatten för 17 år sedan. (Natten mellan den 12-13 november var det minst tio minusgrader i Piteå).
/…/
En teori gick ut på att han på något sätt tagit sig dit och sedan höll sig undan.
/…/
Men någon misstanke om brott finns alltså inte?
– Nej, det finns ingenting som tyder på det. Kroppen är inte begravd, utan övervuxen av mossa och annan vegetation.
/…/
Fortfarande saknas en del kroppsdelar, så teknikernas platsundersökning kommer att fortsätta under veckan.
– Alla fynd har gjorts inom en radie av fem meter. Området är avspärrat så vi vill inte gå ut exakt med var fyndplatsen är belägen.
PT följde dock med Norberg och hans kollega Lars Granberg till platsen under gårdagen. I området har skogsavverkning skett, men med tanke på terrängen är det inte så konstigt att ingen sett något under årens lopp.

Det uppges att kroppen inte var begravd utan övervuxen av mossa och annan vegetation. Vilket inte utesluter att kroppen 17 år tidigare hade dolts med gransris eller annan vegetation, vilket skulle förklara att han inte hittades trots omfattande genomsökning av de områdena.

En teori presenteras att Charles “på något sätt tagit sig dit och sedan höll sig undan.”
Dvs att han tagit sig dit på egen fot. Vilket även omfattar teorin att han blev jagad ut i skogen och gömde sig där. Och sedan somnade.

Polisen uppger att alla fynd har gjorts inom en radie av fem meter, dvs fyndplatsen är ca 10 x 10 meter. De vill inte gå ut exakt med var fyndplatsen är belägen, men man får i alla fall reda på att fyndplatsen ligger “flera hundra meter från närmaste väg”.

Skribenten konstaterar att “I området har skogsavverkning skett, men med tanke på terrängen är det inte så konstigt att ingen sett något under årens lopp.”
Dock tycks man inte beakta att terrängen kan ha förändrats avsevärt under 17 år.

Nedre delen av sidan 6, ännu en bild på fyndplatsen:

1993-09-28-pt-sida6-nedre

Enbart bilden:

1993-09-28-pt-bild-sid6

Från denna bild samt bilden på förstasidan (överst i detta inlägg) kan man ana att presenningen ligger ovanpå ett relativt stort objekt som är flera decimeter högt.

I texten nämns flera gånger att fyndplatsen är otillgänglig vilket troligen syftar på den rikliga vegetationen med träd och buskar. Dock kan man undra hur det såg ut 17 år tidigare, när Charles försvann. På 17 år kan vegetation förändras avsevärt, buskar och träd kan växa flera meter, osv. Så området kan snarare ha varit mer lättillgängligt än otillgängligt 17 år tidigare när Charles försvann och när de omfattande skallgångskedjorna pågick vid sökandet efter honom.

“Hittat kranium kan lösa gåtan med försvunne Charles”

Expressen, 24 september 1993, sidan 8:

Hittat kranium kan lösa gåtan med försvunne Charles

Mannen var på skogspromenad på Pitholmen utanför Piteå. Under en svamp hittade han ett kranium och en ryggkota. Det kan vara kvarlevorna efter Charles Zelmanovitz – spårlöst försvunnen sedan 17 år.

Charles Zelmanovitz var 15 år då han försvann efter att ha varit på ett diskotek i Piteå den 11 november 1976.

Polis, skolkamrater och andra frivilliga gick skallgång utan att hitta ett enda spår efter honom.

– Fågelvägen är det bara cirka två kilometer från platsen där 15-åringen senast sågs till det ställe där kraniet hittades, säger vakthavande befäl vid Piteåpolisen.

Anm: datumuppgiften 11 november är felaktig, Charles försvann natten mot den 13 nov. Även avståndsuppgiften “cirka två kilometer” är felaktig.

“Makabert fynd i skogsområde”

Torsdagen den 23 september 1993 – sjutton år efter Charles försvinnande – rapporterar Piteå-Tidningen på sidan 9 (och på förstasidan) att en person på söndagen (19 sept) under en skogspromenad hittat ett människokranium i ett skogsparti i Pitetrakten:

1993-09-23-pt-sid9
“Makabert fynd i skogsområde. Vandrare fann människokranium i Pitetrakten.”

Polisen ville inte yppa några detaljer om fyndplatsen eller vem som hittade skallen.

/…/ En privatperson gjorde en makaber upptäckt under en skogspromenad i Pitetrakten i söndags.
Vandraren praktiskt taget snubblade över ett människokranium som av alla tecken att döma har legat mycket länge, troligen flera år, i marken i det aktuella skogspartiet.
/…/
Kriminalpolisen /…/ ville i går kväll inte yppa några detaljer om fyndplatsen eller vem som hittade skallen.
/…/
Polisen har noga sökt igenom området där kraniet låg överväxt av mossa och annan vegetation, men trots idogt letande har man inte hittat några ytterligare skelettrester än en enda ryggkota.
Rättsmedicinalverket i Umeå ska nu undersöka kraniet och försöka fastställa bland annat den dödas kön och ålder.
/…/
Fyra personer har försvunnit spårlöst i Piteå under de senaste 15-20 åren. Två av dessa omkom vid drunkningsolyckar. Det gäller dels en kvinna, vars kropp aldrig hittades efter den omfattande drunkningsolyckan i Vargödraget där sju personer drunknade på 80-talet. Och dels en drunkningsolycka i Pitsund 1981, då en man drunknade. Inte heller hans kvarlevor har påträffats.
Vidare försvann en patient spårlöst från Öjebyns sjukhem 1987. Och slutligen gäller det en pojke i yngre tonåren som försvann i samband med en skoldans på Pitholmsskolan.