Etikettarkiv: C.Z. kartor

Karta: Piteå/Munksund och fyndplatsen

Karta över Piteå/Munksund och platsen där Charles Zelmanovits påträffades:

cz-pitea-fyndplatsen

1: Charles bostad.
2: Förfesten.
3: Skoldansen (Pitholm sporthall).
4: Där Charles sågs sist, korsningen Järnvägsgatan-Pitholmsgatan.
F: Där Charles påträffades, 1993.

Kartan ovan är från 2014 men skogsvägarna på Pitholmsheden ligger ungefär samma som 1976. (Se även karta från 1976 nedan).

Från skoldansen (3) till fyndplatsen är det minst 5,6 kilometer gångsträcka, ca en timmas vandring eller mer om man följer närmaste skogsväg. (enligt Lantmäteriets karttjänst).
Dvs: Sporthallen > Järnvägsgatan (parallell med väg 506) > korsningen (4) > väg 506 ca en km, förbi Svedjan  > skogsväg över Pitholmsheden > slutligen trehundra meter in i skogen.

Vid följande mätning blev sträckan 5,7 km från skolan till fyndplatsen:

cz-5-7-km-skola-till-f

Men vi vet alltså inte om Charles gick den vägen från korsningen där han sist sågs, t.ex. som markerats streckat från X på kartan. Det är enbart en teori som vissa har att Charles vandrade självmant någon liten skogsväg eller stig över Pitholmsheden och sedan flera hundra meter rakt upp i skogen.

Närmar man sig istället fyndplatsen från andra hållet (dvs från nordväst på N.Pitholmsvägen) så slutar allmän väg några hundra meter före kurvan och efter kurvan är man utom synhåll för bebyggelse, vilket är en fördel ur ett gärningsmannaperspektiv:

cz-har-slutar-allman-vag

Karta från 1976:

Ovanstående karta över Munksund och del av Pitholmsheden är från 1976. På Pitholmsheden fanns då gångstigar och sämre körvägar, de markeras på kartan enligt:
– Gångstigar är markerade med fristående punktlinje (…………..)
– Punktlinje intill heldragen linje betyder “Enskild sämre körväg, vägbanan dock beredd”.
– Två punktlinjer intill varandra betyder “Sämre brukningsväg”.

Anm: på denna topografiska karta visas höjdskillnader, och där framgår att området väster om Halssjön ligger ca tjugo meter över havet och det sjunker när man förflyttar sig åt söder/sydväst. Man kan ana att vägen/kurvan ned mot T-korsningen eventuellt lutar en aning. Vägens svaga lutning var en av de korrekta uppgifter Quick lämnade när han beskrev området, han kan alltså ha fått den uppgiften på detta sätt.