Domarna i tingsrätten & hovrätten, 1998-1999, Josefin Nilsson

Hovrättens och tingsrättens domar från 1999 respektive 1998, gällande misshandel m.m. 1997 mot Josefin Nilsson. (Gärningsmannens namn är svartmaskerat).

Några av markeringarna i dokumenten visar varför hovrätten ogillade två av de tre ursprungliga åtalen för misshandel (t.ex. båda parter hade varit våldsamma, och det fanns minnesluckor (pga berusning), så det gick inte fastställa hur blåmärken på benen och ett sår på armbågen hade uppstått).
Några markeringar visar varför hovrätten sänkte påföljden, som blev villkorlig dom samt dagsböter.

I tingsrätten, som fällde för samtliga tre åtalspunkter gällande misshandel, blev påföljden fängelse tre månader. (Samtliga åtalspunkter visas längst ned under tingsrättsdomen).

Hovrättens dom 1999:

Ovan: en nämndeman i hovrätten ville fastställa tingsrättens dom.

Tingsrättens dom 1998:

Åklagarens åtalspunkter 1998:

Misshandel:

1 sept 1996: “genom att hugga henne med en brevkniv i vänster armbåge med sårskada och smärta som följd.”
– 24 jan 1997: “genom att knuffa omkull henne samt därefter sparka henne på kroppen och benen vilket förorsakat smärta och ömhet samt svullnader och blåmärken.”
25 jan 1997: “genom ta ett strupgrepp på henne med smärta som följd.”
Hovrätten dömde för en spark i magen med smärta och ömhet som följd, övrigt åtal för misshandel ansågs inte styrkt.

Olaga hot:
– vintern och våren 1997: flera samtal med hotelser på telefonsvarare, “Hotelserna har framförts på sätt som varit ägnade att hos Nilsson framkalla allvarlig fruktan för sin säkerhet till person och egendom.”

Skadegörelse:
– okt 1996: “vid ett tillfälle i oktober 1996 i Nilssons bostad i Stockholm sparkat sönder en CD-spelare och en marmorskiva samt skurit sönder två kavajer.”
Varken hovrätten eller tingsrätten ansåg åtalet styrkt gällande marmorskivan.

Överträdelse av besöksförbud:
– 29 april 1997: “genom att uppsöka Nilsson och ta kontakt med henne utanför hennes bostad i Stockholm samt genom att att någon dag därefter ta kontakt med Nilsson genom att sända ett brev till henne.”

Mera:

Josefin Nilsson och rygg-mysteriet.