Sågen som hittades under mossan vid fyndplats Zelmanovits

När zelmanovitsutredningen pågick 1994 uppgav Quick att han haft med sig en såg i Piteå 1976. När polisen sökte med metalldetektor vid platsen där Charles kvarlevor hade påträffats lär de ha hittat en rostig bågsåg:

Sågen, som varit orange, var kring 50 cm lång, dvs den tillhör de mindre modellerna av bågsågar. (De större är uppåt en meter. Den mindre sågen som hittades är lämpad för t.ex trädgårdsarbete).

Enligt polisen hittades sågen under ett sex centimeter tjockt mosslager, längs den sträcka som Quick hade pekat ut, ca hundra meter från fyndplatsen i riktning mot där Quick och hans partner hade ställt bilen vid den lilla skogsvägen:

Sågen hittades längs den sträcka som Quick beskrev att han tagit sig ut ur skogen. Merparten av Charles kvarlevor låg inom två meters avstånd från centrum i cirkeln ovan. Sträckan från fyndplatsen till bilen är 200-300 meter (oklart exakt hur långt).

Sågen (S) hittades längs den sträcka som Quick beskrev att han tagit sig ut ur skogen. Anm: merparten av Charles kvarlevor låg inom två meters avstånd från centrum i lilla cirkeln ovan. Sträckan från fyndplatsen (F) till bilen är 200-300 meter (oklart exakt hur långt).

Markägaren vittnade att han inte förlorat någon liknande såg. En skogsavverkare som arbetat i området under 1970-talet uppgav att man inte använde sådana sågar inom skogsbruket.

Sågen hittades två månader innan Quick vallades i Piteå. Den kan ha hamnat där vid, före eller efter tidpunkten för Charles försvinnande. Den tekniska undersökningen av sågen kunde varken motsäga eller bekräfta Quicks uppgifter. Det är förstås märkligt att man hittade en såg där utifrån Quicks anvisningar, dold under tjock mossa.

Det var här, ett hundratal meter åt höger in i skogen, som polisen 1994 med metalldetektor hittade en såg under mossan, efter Quicks anvisningar. Quick hade även nämnt det breda diket (syns i bild) och att vägen lutade svagt.

Sonen och Sågen, nya uppgifter 2013

Quicks partner som uppgavs ha varit med i Piteå den 12-13 november 1976 (grannen/jägaren som begick självmord nio månader senare) hade en son och en dotter som då var 20 respektive 18 år.
År 2013 kontaktade sonen journalisten G.J. Stigson och berättade bland annat om en såg pappan hade haft i bilen 1976. Sågen hade försvunnit ur bilen vid tiden för C. Zelmanovits försvinnande. Enligt sonen var det en bågsåg modell mindre, “två tredjedelar av en vanlig”, och den hade varit röd. Sågen som hittades 1994 under mossan hade varit orange. Dock var det 37 år sedan sonen hade sett sågen så möjligheten finns att han mindes färgen fel.

Åklagaren som granskade åtalet mot Bergwall informerades om sonens uppgifter som sågen, men vidtog ingen åtgärd. Kort tid därefter lade åklagaren ned åtalet (juli 2013).
Anm: sonens uppgifter redovisas i Kwasts bok, jag återkommer med närmare beskrivning i kommande inlägg.

Källor

Ur Quick-domen:
“/…/ fastighetsägaren Birger Karlsson, att ingenting väsentligt förändrats i skogen sedan 1976, att diket vid vägen funnits redan 1976 och att han inte förlorat någon såg liknande den som upphittats på fastigheten ett stycke från fyndplatsen /…/
/…/
Karl-Birger Karlsson, till styrkande av markbeskaffenheten i anslutning till fyndplatsen och beträffande en anträffad såg.”

Åklagare C.v.d.Kwast, 2015, bok:
“Polisens tekniker undersökte nu skogsområdet runt fyndplatsen med metalldetektor och den väg som Quick anvisat från fyndplatsen och fram till den plats där han sagt att bilen parkerats. Under ett sex centimeter tjockt mosslager hittade teknikerna då en mindre såg. Sågbladet var rostigt och den tekniska undersökningen ledde inte till ett resultat som vare sig kunde motsäga eller bekräfta Quicks uppgifter.
/…/
Det var en mindre bågsåg med ett 55 centimeter långt, fintandat sågblad.
/…/
Den bågsåg som hittats i Piteå 1994 hade varit orange, av mindre modell och med 50 centimeter bladlängd.”

Polis S.Penttinen, 2012, artikel:
/…/ polisen vid sök med metalldetektor anträffade en motsvarande såg i skogen under mossan längs den sträckning där SB berättat att han kastat sågen. Sågen anträffades först efter det att SB fört den på tal.”

Författare H.Råstam, 2012, bok:
“Sågen hade förvisso hittats ett hundratal meter ifrån Charles kvarlevor /…/”

Författare D.Josefsson, 2013, bok:
Polisen hittade nämligen en orange såg som någon glömt i skogen nästan 100 meter från fyndplatsen.”

—————-
Angående de vilseledande quickförfattarna R&J:
H.Råstam och D.Josefsson, som båda haft full insyn i polisens utredningsmaterial m.m, nämner i sina quickböcker endast att sågen hittades hundra meter från fyndplatsen. Vilket för läsaren kan ge intrycket att den hittades i vilken annan riktning som helst längs cirkeln i bilden ovan, långt bort från fyndplatsen och utan relevans för zelmanovitsfallet. Följaktligen informerar ingen av dem heller att sågen hittades med metalldetektor under ett sex centimeter tjockt mosslager.