Vädret i Piteå natten den 12-13 november 1976

Det förekommer varierande uppgifter i media om vädret m.m. den natten i Piteå när Charles Zelmanotivs försvann. Detta inlägg bringar klarhet.

Kring midnatt den 12-13 november 1976 i Piteå:

  • 7-10 minusgrader.
  • Ingen nederbörd.
  • Vindstilla eller svag vind, 0-1 m/s.
  • Mestadels barmark, troligen fläckvis snö (möjligen mer vid skogsområden än på stora öppna ytor).
  • Månen större än halvmåne. Hög (stod högt på himlen).

Ganska kallt alltså, det kan ha varit en klar natt, med hög måne som lyste upp terrängen. Sikten i skogen kan ha varit hyfsad även mitt i novembernatten. Fläckvis snö kan också ha gynnat nattsikten. Och fyndplatsen låg i utkanten av en upplyst stad.

Källor

Månfas den 13 november 1976
Något större än halvmåne:

månfaser-nov-1976
Källa www.moonconnection.com

Månens höjd den natten:
månen stod högt. Som högst kl 04, höjd 39 grader (av max 45 grader).

Källor: månkalkylator 1, månkalkylator 2.
Beräknat på ungefärliga koordinater för fyndplatsen i Piteå:
Latitud:  65.28568, N (norr)
Longitud: 21.56969, E (öst)
Datum: 13 november 1976, Time zone UTC: +1, DST: off.

Mestadels barmark med fläckvis snö

På några bilder i tidningsartiklar från sökandet kan man skönja snö i diken o.dyl.
SMHIs data för temperatur och nederbörd visar att det kan ha funnits snö:
under några veckor fram till den 7-8 nov var det minusgrader med nederbörd, uppåt två decimeter snö, därefter fyra dagar med 1-3 plusgrader och nederbörd (regn eller snö), fram till kvällen den 11 nov då det åter blev minusgrader.

Temperaturer i Piteå den 26/10 till 23/11 1976 (enligt SMHI):
pitea-temp-1976-10-26--1976-11-23
( X = efter midnatt lördag 13 nov )

Kuriosa:
Väderprognosen i Piteå-Tidningen 11 nov för fredagen: “Fredag: uppklarnande och därmed kallare. Svag vind.” Tycks ha stämt bra.

Temperatur / nederbörd / vindhastighet

Temperatur, timvärde, mätstation Piteå:
1976-11-12;06:00:00;-4.0;G
1976-11-12;12:00:00;-3.9;G
1976-11-12;18:00:00;-6.2;G
1976-11-13;06:00:00;-9.1;G
1976-11-13;12:00:00;-4.0;G
1976-11-13;18:00:00;-6.0;G

Temperatur, timvärde, mätstation Haraholmen (vid havet, ca 1 mil från Piteå), har fler mättillfällen/dygn:
1976-11-12 00:00:00;-0,6;G
1976-11-12 03:00:00;-1,6;G
1976-11-12 06:00:00;-3,0;G
1976-11-12 09:00:00;-3,8;G
1976-11-12 12:00:00;-3,4;G
1976-11-12 15:00:00;-4,6;G
1976-11-12;18:00:00;-4.8;G
1976-11-12;21:00:00;-8.8;G
1976-11-13;00:00:00;-7.0;G
1976-11-13;03:00:00;-7.6;G
1976-11-13;06:00:00;-8.4;G

——————–

Nederbörd, dygnsvärde, mätstation Piteå:
1976-10-27;06:00:00;0.0;Y
1976-10-28;06:00:00;0.0;Y
1976-10-29;06:00:00;0.6;Y
1976-10-30;06:00:00;1.1;Y
1976-10-31;06:00:00;3.4;Y
1976-11-01;06:00:00;0.6;Y
1976-11-02;06:00:00;1.6;Y
1976-11-03;06:00:00;1.0;Y
1976-11-04;06:00:00;0.6;Y
1976-11-05;06:00:00;1.0;Y
1976-11-06;06:00:00;4.4;Y
1976-11-07;06:00:00;1.5;Y
1976-11-08;06:00:00;5.2;Y
1976-11-09;06:00:00;8.6;Y
1976-11-10;06:00:00;1.9;Y
1976-11-11;06:00:00;0.2;Y
1976-11-12;06:00:00;0.0;Y
1976-11-13;06:00:00;0.0;Y
1976-11-14;06:00:00;0.0;Y
1976-11-15;06:00:00;0.0;Y
1976-11-16;06:00:00;0.0;Y
1976-11-17;06:00:00;0.2;Y
1976-11-18;06:00:00;0.0;Y
1976-11-19;06:00:00;0.5;Y
1976-11-20;06:00:00;3.3;Y
1976-11-21;06:00:00;0.0;Y
1976-11-22;06:00:00;0.0;Y
1976-11-23;06:00:00;0.0;Y
1976-11-24;06:00:00;0.0;Y
1976-11-25;06:00:00;0.0;Y
1976-11-26;06:00:00;2.3;Y
1976-11-27;06:00:00;3.3;Y
1976-11-28;06:00:00;0.9;Y
1976-11-29;06:00:00;6.7;Y
1976-11-30;06:00:00;3.0;Y

Nederbörd, dygnsvärde, mätstation Haraholmen (vid havet, ca 1 mil från Piteå):
1976-10-27;06:00:00;0.0;Y
1976-10-28;06:00:00;0.0;Y
1976-10-29;06:00:00;0.0;Y
1976-10-30;06:00:00;0.0;Y
1976-10-31;06:00:00;4.4;Y
1976-11-01;06:00:00;0.0;Y
1976-11-02;06:00:00;2.5;Y
1976-11-03;06:00:00;1.6;Y
1976-11-04;06:00:00;0.1;Y
1976-11-05;06:00:00;0.3;Y
1976-11-06;06:00:00;5.0;Y
1976-11-07;06:00:00;1.1;Y
1976-11-08;06:00:00;4.5;Y
1976-11-09;06:00:00;8.7;Y
1976-11-10;06:00:00;4.1;Y
1976-11-11;06:00:00;0.6;Y
1976-11-12;06:00:00;0.0;Y
1976-11-13;06:00:00;0.0;Y
1976-11-14;06:00:00;0.0;Y
1976-11-15;06:00:00;0.0;Y
1976-11-16;06:00:00;0.0;Y
1976-11-17;06:00:00;0.1;Y
1976-11-18;06:00:00;0.0;Y
1976-11-19;06:00:00;0.0;Y
1976-11-20;06:00:00;4.4;Y
1976-11-21;06:00:00;0.0;Y
1976-11-22;06:00:00;0.0;Y
1976-11-23;06:00:00;0.0;Y
1976-11-24;06:00:00;0.0;Y
1976-11-25;06:00:00;0.0;Y
1976-11-26;06:00:00;2.0;Y
1976-11-27;06:00:00;2.6;Y
1976-11-28;06:00:00;0.8;Y
1976-11-29;06:00:00;4.8;Y
1976-11-30;06:00:00;3.1;Y

——————–

Vindhastighet m/s, medelvind, timvärde, mätstation Piteå:
1976-11-12;06:00:00;0.0;G
1976-11-12;12:00:00;0.0;G
1976-11-12;18:00:00;0.0;G
1976-11-13;06:00:00;1.0;G
1976-11-13;12:00:00;1.0;G
1976-11-13;18:00:00;0.0;G

Vindhastighet m/s, medelvind, timvärde, mätstation Haraholmen (vid havet, ca 1 mil från Piteå):
1976-11-12;12:00:00;1.0;G
1976-11-12;15:00:00;1.0;G
1976-11-12;18:00:00;2.0;G
1976-11-12;21:00:00;2.0;G
1976-11-13;00:00:00;3.0;G
1976-11-13;03:00:00;2.0;G
1976-11-13;06:00:00;3.0;G

Anm: värdena för nederbörd är inte 100% säkra. Se kvalitetskoderna G (grön) resp Y (gul). G=Kontrollerade och godkända värden. Y=Misstänkta eller aggregerade värden, grovt kontrollerade arkivdata.
Som kompensation redovisas mätvärden från två mätstationer (Piteå och Haraholmen, som är belägna ca 1 mil från varandra, Haraholmen närmare havet), mätvärdena från dessa båda överenstämmer bra, både för dygn då nederbörd har fallit respektive inte fallit.
Temperatur, nederbörd, vindhastighet kommer från SMHI Öppna data.