Tågspårmorden, del 2

Här fortsätter fallet tågspårmorden, eller “Delphi Murders”, “Indiana Train Track Murders” eller “Snapchat Murders” som detta fall också benämns.

Vid 13-tiden den 13 februari fick 13-åriga Abby* och 14-åriga Libby* skjuts av Libbys syster, till den sista tredjedelen av vandringsleden “Monon High Bridge Trail”. Där finns den gamla träbron “Monon High Bridge”, som avslutar leden. De två flickorna skulle hämtas ett par timmar senare.

När Abby och Libby kom fram till brons norra del – vänster i flygfotot nedan – hade de gått vandringsleden cirka femhundra meter.
På bron fotograferade de vid åtminstone tre tillfällen, det vet allmänheten säkert eftersom Libby la upp två bilder på Snapchat, samt att polisen offentliggjorde en tredje bild (och senare en kort filmsekvens) ur den filminspelning de hittade i hennes mobiltelefon.

B1=första bilden togs, med kameran i flickornas gångriktning. B2 och B3=kameran riktad mot flickornas gångriktning. BP=brottsplats*, strax utanför brons södra ände. FP=fyndplats, där flickorna hittades döda, ca 15 meter från ån/bäcken Deer Creek. Längst upp till höger skymtar ena hörnet av begravningsplatsen Delphi Cemetery.

Klockan 14.07 la Libby upp de två bilderna B1 och B2 på Snapchat.
I bild B2 skymtar möjligen den misstänkte mannen vid brons norra ände, därifrån flickorna kom, vilket är ca hundra meter bort och tar högst ett par minuter för mannen att gå. Hela bron är ca 250 meter.

Vid B3 befinner sig flickorna nära brons södra ände. Libby, som hade sinnesnärvaro att filma mannen (troligen i smyg), kan ha stoppat ner mobilen i fickan medan inspelningen var igång så att mannens röst fortsatte att spelas in, därav den dåliga ljudkvaliten.

Efter kl 15 försökte Libbys pappa Derek nå henne på telefon, men ingen svarade. Efter att anhöriga själva sökt i några timmar, rapporterades flickornas försvinnande till polisen.

Dagen efter, på Valentine’s Day (Alla hjärtans dag), tisdagen den 14 februari 2017, hittades flickorna mördade, ett par hundra meter från brons södra ände, femton meter norr om Deer Creek. Ett par hundra meter “bakom” en begravningsplats.

Karta ovan: A=där flickorna anslöt till vandringsleden. B=brottsplats*. C=fyndplats. D=begravningsplats. X=fyndplatsens läge enligt vissa källor, troligen felaktigt*.

Om brottet m.m.

Morden begicks sannolikt före kl 15 (eftersom Libby inte svarade efter kl 15 när pappan försökte nå henne), och tidigast en stund efter kl 14.07 (då bilder las upp på webben).

Polisen har inte meddelat några detaljer om skador, dödsorsak, om eventuella vapen, om det förekom sexuellt övergrepp, eller om flickorna gått själva eller burits från bron till fyndplatsen.
Mördaren tycks ha lokalkännedom, enligt polisen.

Polisen har offentliggjort en fantombild (ansikte), ett diffust foto på en misstänkt (ansiktet inte urskiljbart), ett filmklipp och ett ljudklipp (se nedan). Polisen har uppgett det finns mer material (ljud och bild) på Libbys mobiltelefon.

Ljudklippets röst “Guys… down the hill” kan vara hopklippt från två olika meningar. År 2017 släppte polisen ett ljudklipp med enbart “down the hill”, två år senare (2019) kom nästa klipp där “guys” hade tillkommit. Det kan ha varit svårt att extrahera/filtrera ut en hörbar röst ur inspelningen.

Om det var en enda gärningsman så verkar det mindre troligt att flickorna burits till fyndplatsen (två kroppar, 40-60 kilo vardera (Libby var kraftigare byggd), sammanlagt uppåt hundra kilo). Möjligen om han bar dem i två omgångar, vilket hade varit extra riskfyllt. Under brons södra ände finns en väl synlig bilväg (dold av träden på flygfotot). Folk kunde komma när som helst, från båda håll. Det var dagsljus fram till efter kl 18.
Ån/bäcken Deer Creek verkar grund och har sandbankar på vissa ställen. Eventuellt gick det att ta sig över torrskodd nånstans nära fyndplatsen.

Mördaren kan ha fått flickorna att gå till fyndplatsen, under hot eller lurat eller lockat dem på något sätt.

Mördaren använde troligen inte skjutvapen. Därför att om så varit fallet så hade polisen nog informerat allmänheten om detta, eftersom det kan ge värdefulla vittnesuppgifter om vapen som sålts eller bytt ägare senaste året eller åren, eller annan information om vapenägande grannar och dylikt.

Bild ovan: polisens efterlysning eller vädjan till allmänheten.

Hypotes

Mördaren hade en bil parkerad vid begravningsplatsen (som enbart består av fält med gravplatser, ingen kyrka e.dyl). Enligt en gravlista är över sexhundra personer gravsatta där, ända fram till nutid (2019). (Delphi Cemetery kallas även “Morning Heights Cemetery” och “Milroy Cemetery”).
Mördaren har möjligen nån anhörig som vilar där.
Mördaren tog en promenad (genom den privatägda skogen) ner till bron och tillbaka. Som han gjort vid tidigare tillfällen.
Han är eller har varit bosatt i den orten (Delphi).
Mördaren hotade flickorna med kniv eller utan vapen, eller eventuellt lockade med nåt som Abby och Libby var nyfikna på.

Mera:

Tågspårmorden (del 1).
Filmklipp (nytt fönster öppnas).
Ljudklipp “Guys… down the hill” (nytt fönster öppnas).


– *Abigail Joyce “Abby” Williams, 13 år. Liberty Rose Lynn “Libby” German, 14 år. I Delphi, Carol County, Indiana, USA. År 2017.
– *Angående X på kartan ovan så uppges bl.a. av polisen att fyndplatsen ligger “one-half mile” (ca 800 meter) uppströms från bron. Men i en videointervju med markägaren vid fyndplatsen framgår bland annat att fyndplatsen är ca tvåhundra meter från brons södra ände (“about an eighth of a mile”, dvs ca 1/8 mile).
– *Uppgiften om brottsplats härrör från att området strax utanför brons södra ände var avspärrad med polisens gula tejp, vilket inte måste innebära att morden begicks där.
– En mile är ca 1,6 kilometer.

Mera:
– Angående mannens något märkliga gång på filmklippet: “Indiana State Police noted that because of the condition of the bridge, the man is not walking normally.”
– Markägaren på fyndplatsen ang. hur flickorna hamnat där: “For them to get from there to all the way here with that rough territory they had to walk, you couldn’t carry them in a million years or drag them or drop them off,” said Logan. “They had to walk.”


[Uppdaterad 4 november 2019]