Det världsomspännande klockpysselmysteriet

Igår gjorde vi alla det meningslösa återigen. Det stora klockpysslet, som sker varje vår och höst. Nästan som ett mysterium. Men snart kan det bli bättring, efter många års omfattande tidsmani.

Tidigast år 2021 lär vi slippa tidsomställningarna, av flera skäl*, enligt beslut i EU-parlamentet förra året (2018). Varje land ska då själv bestämma om de ska tillämpa normaltid (“vintertid”) eller sommartid året runt. Det handlar bl.a. om hur vi vill ha dagsljuset under vinterhalvåret (se nedan).

Både för- och nackdelar märks mest under vinterhalvåret, oavsett om man tillämpar sommartid eller normaltid. Därför att på vintern är det ont om dagsljus, det ger små marginaler. På sommaren är det gott om dagsljus, då saknar det i stort sett betydelse om det ljusnar t.ex. kl 03 eller 04, eller om det mörknar kl 23 eller 24.

På vintern däremot kan en timmas längre mörker på morgonen medföra att många (arbetande) människor sällan kommer ut i dagsljus. Det inträffar med sommartid. Och det finns en trafiksäkerhetsaspekt, fler olyckor. Med normaltid blir det istället en timmas tidigare mörker på eftermiddan, med liknande problem som följd.

Med sommartid året runt:

 • Det ljusnar senare.
  Kan vara nackdel på vintermorgnar, för de som är ute på vift då. Men spelar knappt roll på sommaren (det ljusnar ändå såpass tidigt).
 • Det mörknar senare.
  Kan vara fördel på vintereftermiddagar. Men spelar knappt roll på sommaren.

Med normaltid året runt:

 • Det ljusnar tidigare.
  Kan vara fördel på vintermorgnar, för de som är ute på vift då. Men spelar knappt roll på sommaren (det ljusnar ändå såpass tidigt).
 • Det mörknar tidigare.
  Kan vara nackdel på vintereftermiddagar. Spelar knappt roll på sommaren.

Frågan är:

hur vill Du ha dagsljuset under vintern?
– Ljusare morgnar? (normaltid).
– Eller ljusare eftermiddagar? (sommartid).


* Några skäl att avsluta tidsomställningarna lär vara: ingen eller försumbar energibesparing med sommartid. Ökad dödlighet av stressrelaterade hjärtsjukdomar på våren, pga omställningen till sommartid. Enligt EU:s nätenkät år 2018 ville över 80 % slopa tidsomställningarna.