Rykte: styckläkare “Ajten” fejkade döden o flydde till Thailand

Häromdan inkom en läsare med ryktet att läkaren “Ajten” inte var död och att han flytt utomlands. Vi tar en snabb titt. (Officiellt dog “Ajten” av en överdos år 1971, innan polisen hann gripa honom för styckmordet som begicks år 1969).

Rykteslämnaren, här kallad X, uppger att hans mor född 1937 var skolkamrat med Ajten i Uddevalla. När X växte upp tillbringade han somrarna på Skaftö som ligger nära Gåsö där Ajtens föräldrar bodde (och där Ajten 1969 dumpade sina resväskor i havet).
Omkring år 2010 hade X vid en bjudning träffat en familj som då bodde i Ajtens föräldrahem på Gåsö. X skriver bl.a:

“(…)
Ett intressant samtal tog vid. Äktheten eller seriositeten i detta kan jag omöjligt avgöra. Men min uppfattning är att det var seriösa personer som berättade. Det dom berättade var smått sensationellt tycket jag. Läkaren Ajten hade bara fejkat självmord och tydligen hade man på något sätt lyckats byta kropp på bårhuset så att ajten lyckades med att försvinna och ev ta den dödes identitet. Han levde tydligen idag i Thailand….
Har du hört talas om detta?
(…)”

Uppgifterna motsägs av t.ex. kurskamraten och läkaren Nils: “I april 1971, då jag arbetade på Sahlgrenska sjukhuset, kom ambulansen till akutmottagningen med Ajten. Han var död av en överdos knark.”

Vad som möjligen sticker ut är den brådskande jordfästningen. Ajten begravdes endast fyra dagar efter dödens inträdande, vilket var ovanligt även på den tiden (då avlidna inte behövde vänta lika länge som idag). Hade någon bråttom för att förhindra upptäckt att kroppen bytts ut…?

Vid en registersökning av personer som dog 1971 och som var i Ajtens ålder, framkom att endast tre procent begravdes fyra dagar efter döden. De flesta begravdes efter omkring två veckor. Ingen begravdes inom kortare tid än fyra dar.

I Ajtens fall hade flera personer, inklusive hans föräldrar och hans fru, i två års(!) tid känt till (men hållit tyst) att Ajten varit inblandad i den prostituerade Margaretas död. Man kan ana deras fleråriga obehag och att de ville få begravningen avklarad snarast möjligt.

Det var först fyra månader EFTER Ajtens död i april 1971 som han avslöjades för polisen. Den 11 aug fick polisen tips gällande en läkare, dan efter återfanns den andra resväskan i havet, och en vecka senare i augusti trädde Ajtens föräldrar fram och berättade att de hela tiden vetat att Ajten varit inblandad. Därefter framkom att ytterligare personer haft samma vetskap, bl.a. en läkarkollega och Ajtens hustru.

Om ryktet är sant så verkar det förutsätta att Ajten hade en eller flera medhjälpare för att lyckas lura omgivningen, t.ex. en läkarkollega och nån närmast anhörig.

Men om inget mer framkommer så får man nog betrakta ryktet om Ajtens icke-död som starkt överdrivet, för att travestera ett känt citat (av Mark Twain).


Mera:
Mordet på Margareta af Forselles, “Koffertmordet”.
Läkaren gifte sig efter styckningen.
Den tredje läkaren i “koffertmordet”.

[Uppdaterad 29 augusti 2019]