Elefanten i rummet: befolkningsökningen

Visst kan det vara knepigt att ta klimataktivister med flera på tillräckligt allvar så länge de är knäpptysta om jordens kraftiga befolkningsökning. De miljöåtgärder som vidtas nu och framåt kan bli verkningslösa eller omöjliga att fullfölja, om befolkningsmängden fortsätter öka i hög takt.

Jordens befolkningsmängd är nu ca 7,6 miljarder (år 2018). Antalet tvåbeningar har TREDUBBLATS under de senaste sjuttio åren (sedan 1950).

FN gissar att antalet kan öka till mellan 11 till 13 miljarder under de kommande åttio åren (till 2100). Dvs närmare en FÖRDUBBLING, kanske ännu mer om FN gissat fel. Inom nuvarande generation. Tanken svindlar.

“Att tro att denna makalösa ökning inte kommer att påverka klimatet är att blunda fullständigt för verkligheten, enligt forskarna.”

Frågan är om våra nuvarande miljöansträngningar kommer att ätas upp av kommande befolkningsökningen?
Kommer utsläppsmålen att bli omöjliga att uppnå eller att bibehålla, på grund av befolkningsökningen?
Och är dagens klimataktivister som inte säger ett ord om befolkningsökningen, i själva verket de största klimatförnekarna?

Att knappast nån pratar om denna elefant i rummet, och istället stoppar huvet i sanden likt strutsen, kan bero på att ämnet är för svårt att hantera. Och alltför deprimerande.
Den jobbiga insikten att höga halter växthusgaser och global uppvärmning hänger samman med befolkningsmängden. Det främmande att i förlängningen betrakta människans avkommor som ett hot mot klimatet och oss själva.

Att den enda realistiska lösningen att dämpa befolkningsökningen är långsiktig och med osäkert resultat: familjeplanering, att få folk att (frivilligt) skaffa färre barn. Att genomföra det i länder med stor befolkningsökning (t.ex. i Afrika), men inte länder vars befolkningsökning utgörs mestadels av invandring (t.ex. i Europa).

Bild: klimatstrejkande barn som vill se färre barn. (Montage)

Och hur ska alla barnen som klimatstrejkar föra fram budskapet om minskat barnafödande, utan att det blir bisarrt?

Då är det enklare att hålla tyst om befolkningsökningen och istället fokusera på att minska utsläppen enbart med tekniska lösningar. Och bortse från risken att åtgärderna kan komma att motverkas av befolkningsökningen.
OM inte en annan lösning uppenbarar sig…

Från die-in till die-all-in

Häromveckan (i april 2019) klimatstrejkade ett hundratal personer utanför riksdagshuset i Stockholm. De genomförde en så kallad “die-in”, dvs de låg på gatan och spelade döda. Liknande aktioner genomfördes i flera storstäder över hela världen.

Bild ovan: klimatstrejk, “die-in” utanför riksdagen.

En titt i den något opålitliga spåkulan visar att nästa steg blir att gå “all-in” som det heter, dvs satsa allt man har.
I detta fall die-all-in, dvs man gör det ultimata offret, sitt liv, för att rädda klimatet. För att dämpa befolkningsökningen eller rentav reducera befolkningsmängden. Offra dig själv för vår planet.

Om tillräckligt många över hela jorden gör die-all-in så att befolkningsmängden minskar, då kommer utsläppen av växthusgaser att minska när produktion och konsumtion avtar.
Alternativt att befolkningsmängden åtminstone inte ökar, så att miljöåtgärder inte motverkas av en fortsatt kraftig befolkningsökning.

I spåkulan skymtar också en global massrörelse för att rädda planeten. Som via webbplatser organiserar och förmedlar tips och råd för de som vill offra sig med die-all-in. Dessa personer får evig ära med sitt namn inristat på ett av de gigantiska minnesmonument som finns utplacerade i alla storstäder.

Nej vilket fruktansvärt scenario, en sån lösning vill vi INTE ha.
Eller? Håll utkik efter die-all-in dot org eller liknande… Obegripliga saker har hänt förr i mänsklighetens historia.


Mer läsning:
Artiklar om befolkningsökningen:
metro.se/…/20180821_Malmo.pdf (sidan 11. Aug 2018).
– “Population Growth: The Elephant in the Room at the Paris Climate-Change Conference”. (CIS.org, dec 2015).
Om die-in klimatstrejk:
dn.se. (DN, 2019-04-15, betalsida, gratis till 27 maj).
tidningensyre.se. (19 april 2019).


[Uppdaterad 8 maj 2019]