Tobias 11 och 8 år mördades med ca 40 hugg vardera


Här är några aningen märkliga likheter mellan två mordfall. Bara slumpen eller vad? kan man undra.

– Elvaårige Tobias Lindquist (vänster ovan) dödades med närmare 40 hugg, med en sax.
Mordet skedde när Tobias var på väg hem från skolan, vid tretiden en onsdag i Södertälje, Hovsjö, den 30 maj 2001.
Mordplatsen låg ganska öppet, stor upptäcksrisk.

– Åttaårige Tobias Enroth (höger ovan) dödades med ett 40-tal hugg, med en kniv.
Mordet skedde när Tobias var på väg hem från skolan, vid lunchtid en torsdag i Jönköping, Norrahammar, den 25 januari 2007.
Mordet skedde på öppen gata, nära gärningsmannens hem, han greps en stund efteråt.

Det är sex år mellan morden. 25 mil mellan brottsplatserna.

Likheter:
– Tyder på raseriutbrott/psykiskt störd gärningsman. Stort antal hugg, till antalet ungefär samma i båda fallen (cirka 40).
– Båda offren småpojkar, 11 respektive 8 år.
– De två pojkarna tycks haft viss likhet utseendemässigt åtminstone gällande håret (blont/kortklippt), utifrån vad som framgår i de små bilderna ovan.
– Morden skedde när barnen var på väg hem från skolan.
– Mordplatser med hög upptäcksrisk: år 2001 ganska öppen mordplats, och 2007 på öppen gata.

Pojkarna har t.o.m. samma förnamn, fast där blev det nästan för mycket sammanträffande. Men om vi bortser från de identiska förnamnen som mest troligt är ren slump, så kvarstår de andra likheterna som skapar frågetecken.

Gärningsmannen/-männen

Från 2001 tills helt nyligen ansågs mordet på Tobias Lindquist vara löst. Men den jämnåriga, psykiskt störda pojke som ansågs ha dödat Tobias avfördes i mars 2019 från den nyligen återupptagna förundersökningen.

Mordet 2007 på åttaårige Tobias Enroth anses dock fortfarande vara löst, det var en 27-årig psykiskt störd man med inre röster o.dyl.
Mannen hade blivit utsläppt år 2006 från rättspsykiatrisk vård (för ett brott begånget år 2004, han brände ned sin mammas bostad). Året därpå skedde mordet.

Redan under sin studietid uppges mannen haft psykiska problem, men till synes inte lika allvarligt som under senare år.

Så frågan är:
vad gjorde den då 21-årige mannen på eftermiddan vid tretiden den 30 maj 2001? Har han alibi? Ja det är en svår fråga, för vem minns vad man gjorde för så länge sen, men om svaret uppenbarar sig kommer det att visas här.

Mera:

Saxmordet i Hovsjö, Södertälje år 2001.


Med reservation för att vissa av ovanstående uppgifter kan vara felaktiga, eftersom de kommer från diverse tidningsartiklar och annan media.