Lista: här är cannabis tillåtet för nöjesbruk

Här visas information om olika länders legalisering och avkriminalisering i Europa och globalt, gällande cannabis för nöjesbruk.

Innehåll:
– Om listorna.
– Lista: lagligt för nöjesbruk, globalt.
– Lista: tillåts i varierande grad, för nöjesbruk, Europa.

Olika länders och medborgares syn på en drog förändras genom historien. Pendeln svänger. I stora delar av världen är cannabis förbjudet, men på senare år har det luckrats upp.
Exempel: cirka fyrtio procent av Europas länder lär numera ha mindre strikt hållning till cannabis för nöjesbruk (för personligt bruk). De länderna har antingen avkriminaliserat eller ser mellan fingrarna vid mindre brott, och några enstaka har legaliserat eller planerar att legalisera.

I övriga delar av världen har cannabis för nöjesbruk legaliserats i Kanada, i tio delstater i USA och huvudstaden Washington D.C, samt i Sydafrika och i några länder till (se nedan). För medicinskt bruk är cannabis lagligt i ytterligare ett antal länder. Och många fler länder har avkriminaliserat cannabis i varierande grad.

Numera finns det också flera börsnoterade företag som handlar med cannabis för medicinskt bruk eller för nöjesbruk.

Om listorna

Listorna nedan (för globalt och för Europa) gäller läget i februari 2019. Och med reservation för att källorna* kan innehålla fel (vissa uppgifter har dock kontrollerats så långt det är rimligt).

Vi skiljer mellan nöjesbruk (“rekreationellt bruk”) och medicinskt bruk. Här tittar vi mestadels på länder som i varierande grad tillåter cannabis för nöjesbruk. Olika grader av “tillåtet” för nöjesbruk är:

 • Lagligt (med olika typer av reglering).
 • Avkriminaliserat (ej åtalbart men fortfarande olagligt. Brott kan medföra böter i vissa länder, eller samtal med t.ex. socialassistent eller behandlingspersonal, eller vara helt utan konsekvens).
 • Lagen tillämpas vanligen inte (ofta inom snäva gränser gällande t.ex. mängden innehav).

Diverse begränsningar kan vara  t.ex. åldersgräns, regler för innehav, odling, försäljning, vilket kan skilja mycket mellan olika länder.

Anm: har ett land eller en delstat legaliserat för enbart medicinskt bruk så krävs det oftast recept (utskrivet av läkare) för att använda cannabis lagligt. Reglerna kring detta kan variera mellan olika länder eller delstater (t.ex. vilka sjukdomar cannabis kan ordineras mot*, vilka typer av cannabis som tillåts (extrakt/derivat eller även växtdelar).
Har landet legaliserat för nöjesbruk, eller avkriminaliserat, så är det förstås upp till var o en om de vill använda cannabis även i medicinskt syfte.

Lista: lagligt för nöjesbruk, globalt

Denna lista omfattar länder i världen där det är fullt lagligt med cannabis för nöjesbruk (med olika typer av begränsningar).

 • Kanada: lagligt för nöjesbruk sedan okt 2018. Dessförinnan hade cannabis för medicinskt bruk varit tillåtet ända sedan 2001, så de lär ha stor erfarenhet av att hantera laglig cannabis.
 • USA: lagligt i 10 delstater, samt i huvudstaden Washington D.C. (District of Columbia) och på ögruppen Nordmarianerna.
  De tio delstaterna är: Kalifornien, Colorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregon, Vermont, Washington, Alaska.
  På gång?: New York (guvernören vill legalisera).
  Anm: i ytterligare 13 delstater är det avkriminaliserat för nöjesbruk. Dvs i nästan halva USA kan cannabis för nöjesbruk (mindre mängder) användas utan risk för åtal eller fängelse. (Dock risk för böter där det är avkriminaliserat).
 • Sydafrika: Författningsdomstolen har slagit fast (sept 2018) att det är lagligt att använda cannabis för eget bruk. Men det är inte inskrivet i lagboken än så egentligen är det tills vidare snarare avkriminaliserat (utan konsekvens vid lagbrott).
 • Georgien (Östeuropa): lagligt sedan juli 2018 för bruk och innehav. Försäljning är olagligt.
 • Nederländerna: lagligt för “coffee shops”. Och avkriminaliserat för personligt bruk.
 • Uruguay: lagligt sedan år 2013.
 • På gång: Luxemburg planerar legalisering eller avkriminalisering. Nya Zeeland ska folkomrösta år 2020 gällande legalisering.

Som jämförelse med cannabis för medicinskt bruk kan nämnas att det i USA är lagligt i 33 delstater (av 50), i huvudstaden Washington D.C. samt i fyra amerikanska territorier. Bland dessa finns förstås även de som har legaliserat för nöjesbruk. Totalt i USA är cannabis för medicinskt bruk tillåtet i över tre gånger fler delstater än de som legaliserat för nöjesbruk.

Lista: tillåts i varierande grad, för nöjesbruk, Europa

Följande lista omfattar Europeiska länder där det i varierande grad tillåts cannabis för nöjesbruk eller som inom kort planerar någon form av mildare hantering.
Exempelvis länder som har avkriminaliserat, eller legaliserat, eller där det är olagligt men lagen vanligen inte tillämpas för smärre överträdelser.

Danmark: olagligt men polis ser ofta mellan fingrarna i Christiania i Köpenhamn där cannabis nöjesbrukas flitigt.

Norge: avkriminalisering av cannabis m.m. planeras, möjligen klart under 2020. (I dec 2017 beslutades att narkotikamissbrukare ska erbjudas behandling istället för att straffas. F.n. pågår utredning hur “rusreformen” ska genomföras, utredningen ska vara klar före 31 dec 2019 enl norska regeringen).

Nederländerna: försäljning och inköp tillåtet i “coffee shops”. Avkriminaliserat för mindre innehav för personligt bruk.

Portugal: avkriminaliserat sedan år 2001.

Georgien: lagligt, gällande bruk och innehav (sedan juli 2018). Försäljning är olagligt.

Luxemburg: planerar legalisering eller avkriminalisering. Sedan 2001 har fängelsestraff ersatts med böter.

Fler Europeiska länder där det i varierande grad tillåts cannabis för nöjesbruk:
Spanien, Italien, Schweiz, Österrike, Kroatien, Tjeckien, Estland, Malta, Moldavien, Slovenien och Ukraina.

I en del källor nämns ytterligare länder med mindre strikt syn på cannabis. T.ex. för de som blir gripna så gäller i Tyskland att innehav för personligt bruk inte brukar leda till åtal, och i Frankrike tillämpas böter istället för fängelse.
Bland länder som avkriminaliserat nämns även t.ex. Belgien där det lär vara tillåtet med innehav upp till tre gram, och i Ryssland upp till sex gram.

* Några källor…

…som sammantaget kan ge en ungefärlig bild av cannabisläget i världen.

accentmagasin.se (Tillhör IOGT-NTO, Sveriges största nykterhetsorganisation, har en del artiklar om cannabis i världen. Sök cannabis med deras sökfunktion. Sajten är ofta otillgänglig/överbelastad).
– “Legality of cannabis” (wikipedia).
– “Medical cannabis, Qualifying conditions“. (Exempel på sjukdomar som cannabis ordineras mot, i amerikanska delstater).
– “Medical cannabis” (wikipedia).
Leafly.com/news/cannabis-101 (Information och tips om cannabis. Amerikansk sajt).

Flera tidningar har nyligen publicerat listor på var i världen cannabis är tillåtet, exempelvis:
– aftonbladet.se/nyheter/…lista-har-ar-cannabis-tillatet (11 feb 2019. Obs att deras påstående “i Danmark är det nu fritt fram att odla växten för medicinskt bruk” gäller företag, som fått licens).