Kevin-fallet enligt 2018 års polisutredning

I det tidigare inlägget “Kevin-fallet enligt polisen 1998” visades vad den dåvarande förundersökningen kom fram till. I detta inlägg visas resultatet av den nya utredningen från 2018.

De båda “bröderna” avförs som misstänkta, liksom den dåvarande 13-14-årige pojke som tidigare varit aktuell i utredningen, och förundersökningen läggs ner. Orsaken till Kevins död har heller inte gått att fastställa. Enligt utredningen kan det inte uteslutas att Kevin dog i en olycka.
Det centrala i den nya utredningens beslut är:

– Det finns inga vittnen till att bröderna bråkat med Kevin eller varit där när Kevin dog.

– Det finns ingen annan stödbevisning (i form av teknisk bevisning eller indicier) till brödernas egna dåvarande uppgifter att de varit på platsen med Kevin.

– Brödernas dåvarande egna uppgifter att de varit på platsen med Kevin kan ifrågasättas om de var självupplevda. Liksom föräldrarnas dåvarande uppgifter om vad barnen hade sagt i hemmet om vad som hade hänt med Kevin.
Dvs hela familjen antas haft falska minnen… (båda bröderna, pappan, styvmamman) som uppstått under den dåvarande utredningens gång.

– Det finns uppgifter om iakttagelser av bröderna som tyder på att de inte befann sig nere vid stranden.

Generellt gäller att man inte kan fällas enbart utifrån egna erkännanden, det krävs mer som t.ex. vittne, teknisk bevisning eller indicier.
Om två personer hävdar att de dödat någon tillsammans, så fungerar de som varandras vittnen och bör kunna fällas utan ytterligare bevisning, om deras vittnesmål är trovärdiga. (Frågan är om det nånsin har inträffat att två trovärdiga personer erkänt att de haft ihjäl någon tillsammans utan att det finns någon form av ytterligare bevisning).
Men, i Kevin-fallet var det två små pojkar, den ene bara fyra år, och uppgifterna de lämnade i förhör var enligt den nya utredningen otydliga, motsägelsefulla och inkonsekventa.

Ur beslutet den 2018-03-27:

“De uppgifter som framkommit i förhör med de misstänkta är otydliga, motsägelsefulla och inkonsekventa. Det sätt genom vilka uppgifterna har kommit fram är dessutom sådana att det kan ifrågasättas om de är självupplevda. Uppgifterna bedöms inte vara sådana att de ensamma kan ligga till grund för slutsatsen att de utpekade orsakat K:s död eller att dom har varit närvarande då den inträffade.
Det saknas helt direkta vittnesiakttagelser som talar för att de misstänkta varit närvarande vid K:s död. Någon annan stödbevisning för det i form av tekniska spår eller annat finns inte heller.
De slutsatser som kan dras angående när och var K avlidit samt de uppgifter som finns om iakttagelser av de misstänkta vid den relevanta tiden talar med betydande styrka för att dom inte har varit inblandande i dödsfallet eller ens varit närvarande när det inträffade.
Bevisningen mot dom är därför sammantaget så svag att dom avförs från utredningen.”
Källa: aklagare.se/…./beslut_am62022_17.pdf .

Hejdå Kevin, och grattis till bröderna

Utredningen läggs alltså ner, så något slutgiltigt svar på hur Kevin dog lär vi aldrig få. (Om inte utredningen tas upp igen om några decennier med ny magisk analysteknik eller om en gärningsperson träder fram, vilket verkar mindre troligt).

De utredare med flera som var där 1998 och gjorde en annan bedömning får helt enkelt gilla läget.

Så hejdå Kevin, och grattis till de båda bröderna som tycks lidit oerhört.


– Pressmeddelande: aklagare.se/nyheter-press/….
– Äldre inlägg: Kevin-fallet enligt polisen 1998.