Ingen skugga över bröderna i Kevinfallet

INNEHÅLL: otäcka saker man råkat göra i sin barndom ska man inte lida för som vuxen. Och om motbilden till SVT:s Kevin-dokumentär. Och ett exempel från motbilden, samt en kort tidslinje.

När fyraårige Kevin dödades 1998 misstänktes en sju- och en femåring som är bröder att ha orsakat Kevins död i en lek som urartade. Idag tjugo år senare är bröderna vuxna, och även OM dåvarande misstankar mot dem var befogade så borde det sakna betydelse idag, både för dem och omvärlden. De var bara barn.

Förundersökningen lades ned, eftersom det var barn under 15 år, och hela familjen fick hjälp av psykologer och socialvården och med nytt boende.
Därefter var familjemedlemmarna anonyma för svenska folket i nitton år, ända fram till försommaren 2017 då de självmant avslöjade sina namn i media. Det skedde i samband med första avsnittet av SVT:s känslosamma “dokumentär” om Kevinfallet. (Kort tid dessförinnan hade Dagens Nyheter redan skrivit liknande om Kevinfallet).
Numera vet alla som läser tidningar och ser på tv att den äldre brodern heter Christian och den yngre Robin, och att Weine och Eva är deras pappa och styvmamma.

De tre avsnitten producerades av SVT:s program Dokument inifrån, med frilansaren och bortträngda-minnenmannen Dan Josefsson som producent (inte att förväxla med en annan Josefsson som jobbar med Uppdrag granskning).
Tittare som inte är lättsuggererade kunde ana att de tre filmerna var (är) hårt vinklade. De aningarna förstärks om man dessutom har vetskap om DJ:s tidigare historik.

I samma veva (maj 2017) beslutade åklagare att återuppta förundersökningen.
Oavsett vad den nya utredningen kommer fram till – för eller emot tidigare utredning – så faller ingen skugga över Christian och Robin och familjen. Bröderna var bara barn, och Weine och Eva är föräldrar som månar om sina barn.

Motbilden till SVT:s dokumentär

I juli 2017 anmäldes SVT:s Kevin-dokumentär till granskningsnämnden för att bryta mot reglerna om opartiskhet och saklighet. Nyligen trädde anmälarna fram (februari 2018) och publicerade sin anmälan tillsammans med en mängd centrala uppgifter* som SVT utelämnade.

Uppgifterna i den “motbilden” består av avskrifter ur förhör* i polisutredningen 1998, och ur de anteckningar* brödernas pappa gjorde strax efter utredningen, samt anmälan* + yttrande* till granskningsnämnden. Det finns också en avskrift ur socialtjänstutredningen* som bland annat visar hur man försökte beskydda sina älskade barn under utredningen. Det kan också ge en hint om hur Kevin efter sin död hamnade på lastpallen.

I detta inlägg tas endast upp en av alla uppgifterna i motbilden, övriga uppgifter kan läsaren ta del av via länkarna längst ned.
Obs att detta handlar om att SVTs dokumentär misstänks vara grovt vinklad och utelämna viktiga fakta, inte huruvida bröderna orsakade Kevins död eller inte.

Ett exempel ur motbilden

En av uppgifterna som framkommer i motbilden (och som döljs i SVT:s dokumentär) är att äldre brodern Christian tidigt i utredningen uppgivit* att han hade “sprungit in och berättat för sin mor vad som hänt vid sjön.”.
(Det tycks varit en av de allra första pålitliga uppgifterna i utredningen som pekade på att bröderna visste nåt om Kevins död).

När polisen sedan inför förhör med mamman delgav henne Christians uppgift, så sa hon först gråtande att hon inte minns. Efter en stund ändrade hon sig och lämnade fler uppgifter om den händelsen.

I SVT:s dokumentär utelämnas dock Christians uppgift och att polisen delgav mamman den uppgiften. Istället framställer berättarrösten (Dan Josefsson) det som att polisen ställde en ledande (påhittad) fråga, och att mamman blev så förvirrad att det planterades ett falskt minne hos henne.
Detta tema upprepas sedan i hela SVT-dokumentären, det hävdas att det planterades flera falska minnen både hos mamman, pappan och båda bröderna.

Kanske blev det för knepigt för SVT (Dan Josefsson) att hävda falskt minne även hos Christian i det tidiga skedet i utredningen. Dessutom går Christians uppgift emot SVT:s uppgift att bröderna hade alibi.
Var det därför SVT höll tyst om Christians uppgift, så att svenska folket skulle svälja påståendet att polisen planterat ett falskt minne hos mamman? Vilket sedan banade väg för fler påståenden om planteringar av falska minnen? Det vet SVT/Josefsson bara själva.

Tidslinje, första veckan

Sönd 16 aug 1998:
Kevin dog troligen tidigt på kvällen. Kroppen hittades vid 21-tiden av Kevins morfar.

Lörd 22 aug:
familjen åkte till polisen, därför att C hade sagt att han sett några äldre killar prata med Kevin. I bilen på väg till polisen sa R att han sett nån döda Kevin.

Före månd 24 aug:
C uppger att han hade “sprungit in och berättat för sin mor vad som hänt vid sjön.”

Månd 24 aug:
inför ett förhör med mamman som då hade sökt sig till en psykiatrisk avdelning (ur polisens anteckningar):
“Eva delgavs därefter uppgifterna som Kristian lämnat om att han sprungit in och berättat för sin mor vad som hänt vid sjön. Anm: Hon delgavs inte att Kristian sagt att Kevin mördats.”

I förhöret sa mamman först gråtande att hon inte minns, men efter en stund medgav hon att det stämde och att C sagt att Kevin hade fallit i sjön. Hon säger att det var “strax före 18”.

Anm: det lär förekomma ett kvitto från en bensinmack i utredningen. Klockslaget på det kvittot är f.n. okänt (saknar säker källa) liksom övriga uppgifter om kvittot, t.ex. om det kan kopplas till just den familjen via kortköp eller övervakningskamera.

Tisd 25 aug:
I förhör med mamman uppges bland annat:
“Senare då de var klara för avfärd och stod i hallen kom alla barnen in. Hon minns nu Christians yttrande. Han sa ”Kevin ligger i vattnet och flyter”. [—] Hon tror nu att både Christian och Robin sa ungefär samma sak.”

:

Mera

Barn som dödar (kategori med flera inlägg om våld mellan barn).
Kevin-fallet enligt polisen 1998.
Kevins liv kunde ha räddats om de vuxna hade lyssnat?.
Dan Josefssons egna bortträngda minnen.


—————-
Uppgifterna i motbilden antas tills vidare vara korrekta. Om det skulle visa sig att något i det materialet är förvanskat så kan detta inlägg komma att ändras.

* Christians tidiga uppgift:
punkt 4 i anmälan och yttrandet, se länkarna nedan.

* Om motbilden:
Anmälan till granskningsnämnden, med mera:
goranlambertz.se/anmalan-till-granskningsnamnden… .
goranlambertz.se/bilaga-1-till-anmalan-till-granskningsnamnden .
goranlambertz.se/bilaga-2-till-anmalan-till-granskningsnamnden .
goranlambertz.se/yttrande-i-granskningsnamndens-arende… .
Ur anteckning i socialtjänstutredningen efter polisutredningen:
svenchristianson.se/2018/02/13/859/ .