BDSM-spåren i Kim Wall-fallet

Egentligen är detta fall inget större mysterium eftersom Peter Madsen har erkänt styckningen av Kim Wall. Ett frågetecken är dock dödsorsaken, som uppges vara okänd.
Och redan efter tio dagar kunde medborgare ana att motivet var sexuellt, när danska polisen offentliggjorde att de hade hittat trosorna i Madsens bärgade ubåt. (Se tidslinje nedan). Senare framkom att Wall hade fjorton “stick” kring och på könet. De lär ha åsamkats i nära anslutning till döden (före eller efter). Polisen* talar om “stick” vilket inte nödvändigtvis innebär från kniv.

– Peter Madsens uppgifter om BDSM
– Kim Walls artikel om BDSM
– Om sticken (och GW)
– Översikt och tidslinje, Kim Wall-fallet

Peter Madsens uppgifter om BDSM

I en omhäktningsförhandling den 5 sept 2017 frågar åklagaren om Madsens sexuella vanor och om han har vistats i BDSM*-miljöer. Madsen svarar ja, han har varit på ett antal ”kinky” sexfester och intresserar sig för ”erotikens mångfald”.

Madsen nekar till att ha haft något sexuellt samröre med Wall. Han uppger att han varit ute på ubåten med andra kvinnor vid andra tillfällen för att ha sex, bland annat med sin hustru. Han och hans hustru har enligt Madsen ett ”öppet förhållande”.

Kim Walls artikel om BDSM

År 2014 blev Wall inbjuden till den årliga “BDSM Writers Conference”, vilket uppges vara en sammankomst där “anyone interested in discovering the realities of BDSM are able to do so through workshops, live demonstrations, and a night out at a BDSM dungeon.”
Kommentar: en “BDSM dungeon” är en plats för bdsm-lekar.

Walls artikel* om konferensen publicerades 2015 i The Guardian (på Internet), där hon bl.a. beskriver användning av knivar i bdsm-lekar:
“Knife-play may appear extreme to those not versed in BDSM fetishes. But it can also be curiously sweet.”

Walls formulering att knivlekar kan vara märkligt ljuvliga (curiously sweet) kan tolkas som att det är Wall som anser det vara ljuvligt. Det kan ha triggat Madsen om han läste artikeln, det kan haft inverkan på vad som hände i ubåten, han kan ha tolkat det som att hon gillade bdsm.

I Walls artikel uppges också att hon “blev inbjuden” (“I was invited”) till den bdsm-konferens som artikeln handlade om. Eftersom det inte framgår varför hon blev inbjuden, så kan även detta tolkas som att hon hade nån slags koppling till bdsm-världen.

Om sticken (och GW)

Kriminologprofessorn, romanförfattaren och riksoraklet GW har uttryckt sig så här (i Veckans brott) om sticken:
“14 knivstick runt och i hennes könsdelar, så kallade pikeringsskador, har en mycket bestämd innebörd i såna här sammanhang, det är typiska tortyrskador vid vissa typer av sexuella övergrepp.”

Det tycks inte finnas några tidigare anmälningar på Madsen för andra, liknande brott. En förklaring kan enligt GW vara:
“Om man nu har läggning för den här typen av sexuellt beteende med sadistiska inslag, sånt hanteras ofta inom en frivillig ram, och det kan ju göra att anmälningar inte kommer in. Men att han nu har så att säga satt det i praktik med en person som inte är införstådd med de förutsättningarna.”

GWs benämning “pikeringsskador” samt att han indirekt liknar Walls stickskador med det som kan uppstå “inom en frivillig ram”, kan innebära att han fått mer info om skadorna än vad polisen kommunicerat till media. Eller så spekulerar han kring de uppgifter om bdsm som nämnts i media.

Om det inte kan uteslutas att de sticken är orsakade av annat än kniv, så kan verktyget som användes vara en specifik BDSM-attiralj kallad pigghjul, spikhjul, smärthjul eller Wartenberghjul. Exempel:

De finns i olika varianter, med mer eller mindre vassa piggar, en del hjul har kortare avstånd mellan piggarna, vissa har flera rader med piggar. Bild nedan: från google bildsök.

Vad som möjligen kan störa ovanstående resonemang om BDSM samt knivar och pigghjul är den mycket brutala hanteringen som faktiskt utfördes alldeles intill underlivet, när båda benen amputerades med en såg! I en sådan hysterisk situation kan sågen ha landat och nuddat lite varstans och avsatt ytliga stickliknande skador och rispor, åtminstone om sågen var av typen fogsvans. Men i så fall kan det tyckas att det bör framgå av skadornas utseende vad som orsakat dem.

Bild ovan: stora mycket vassa tänder på en fogsvans.

Översikt och tidslinje, Kim Wall-fallet

Nedan visas uppgifter som danska polisen offentliggjort hittills samt uppgifter från medias skriverier. Uppställt i kronologisk ordning. Förundersökningen är fortfarande under sekretess.

Bilder ovan: en leende Kim Wall och Peter Madsen i ubåtstornet strax efter avfärd torsdag kväll den 10 augusti 2017 från hamnen i Köpenhamn.

Kim Wall, 30 år, svensk frilansjournalist som skrev om identitet, genusfrågor, popkultur, social rättvisa och utrikespolitik. Hon publicerades bl.a. i The Guardian, New York Times, South China Morning Post, The Atlantic och TIME. (Översatt från Walls hemsida).
Hon var ogift, hade pojkvän.
Wall skulle göra ett reportage om Madsen. Det sägs att det kan varit hennes intresse för udda personer som ledde henne till Madsen.

Peter Madsen, 46 år, dansk konstruktör och entreprenör inom raketmotorer, raketbränsle och ubåtar. Han har varit med att formge och konstruera tre fungerande ubåtar, bland annat UC3 Nautilus som lär vara världens största hembyggda ubåt. Madsen har också konstruerat raketmotorer och utvecklat raketbränsle. Ett av de projekt som han har grundat är “RML Space Lab”. Han lär ha fått flera priser för sina rymdprojekt.
Madsen beskrivs som en udda person. Han är gift, har inga barn.

Enligt polisen har det inte hittats något i Walls och Madsens e-mail som indikerar att kontakten mellan dem var annat än “professionell”.

Bilder ovan: interiör från Madsens ubåt UC3 Nautilus.

Tidslinje

Nedanstående kronologiska uppställning inleds efter att Madsen räddats då ubåten sjönk strax söder om Köpenhamn. Kvällen dessförinnan, torsdag 10 augusti, hade han och Wall avseglat från hamnen några mil därifrån.

Fredag 11 aug, förmiddag: Madsen uppger att Wall släpptes av ubåten igår kväll, oskadd.
Under det närmaste dygnet ändrar han sig dock:
Lördag 12 aug, tidigt: Madsen uppger för polisen att Wall är död.
“Allerede inden den drabssigtede raket- og ubådsbygger Peter Madsen blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, havde han til politiet fortalt, at journalisten Kim Wall var død.”
Lördag 12 aug, kl 10: häktningsförhandling påbörjas. Den hålls bakom stängda dörrar (av hänsyn till de anhöriga och utredningen). Rätten avslår Madsens begäran att media ska få närvara. Madsen uppger att Wall dött genom olycka då hon fick en tung järnlucka i huvudet, och att han begravt henne till sjöss. Han häktas. Rätten offentliggör att Madsen har lämnat ny förklaring, men inga detaljer lämnas ut.

Under lördagen bärgades ubåten från sju meters djup, vid 16-tiden hade man fått upp den till ytan. Senare på kvällen vid 22.30 hade ubåten transporterats till Nordhamnen, där den tömdes på vatten och togs upp på land.

Söndag 13 aug: tekniker undersökte ubåten invändigt. Det upptäcktes att den hade sänkts avsiktligt.

:

21 aug, tio dagar senare, första fyndet av kroppen: Walls torso hittas vid stranden av en cyklande privatperson.
Och rätten offentliggör Madsens tidigare lämnade förklaring om “olyckan”.

23 aug: polisen meddelar att i ubåten fanns Walls DNA i blod, samt hennes trosor och strumpbyxor.

2-3? okt: flera fynd offentliggörs, bl.a. att filmer med kvinnomord hittats på en (extern?) hårddisk som fanns i verkstaden, och som har använts av Madsens dator (filmerna uppges vara gjorda i utlandet, inte av Madsen). Madsen förklarar att flera personer har tillgång till både hårddisken och datorn.
Det meddelas att torson har stickskador, ett i bröstkorgen och 14 kring och på könet. Tillfogade strax före eller efter att döden inträffade. Att en såg har använts vid styckningen. Att Walls dna hittats på Madsens högra hand, i nacken och i näsborren.

6 okt: polisen har hittat huvudet, benen samt kläder och en kniv, i påsar med tyngder (rör), i Kögebukten. Det finns inga frakturer på huvudet, vilket motsäger Madsens förklaring.

11 okt: en såg hittas i Kögebukten.

14 okt: Madsen erkänner att han styckat Wall, men nekar till att ha dödat henne. Han tror att hon kan ha dött av avgasförgiftning medan han vistades uppe på däck en stund. (Denna nya förklaring offentliggjordes i media den 30 okt). Madsen nekar till att ha haft sexuellt samröre med Wall.
Han uppger också att sågen som polisen hittat var den som han använde vid styckningen.
Vad Madsen uppgett för anledning till styckningen tycks vara oklart. Tidigare förklaring är att han inte ville ha en död kropp ombord, att han befann sig i självmordspsykos och inte betedde sig rationellt.

Förutom mord och brott mot griftefriden misstänks Madsen nu även för sexbrott, “anden kønslig omgang end samleje under særligt skærpende omstændigheder” (annan sexuell handling än samlag under särskilt försvårande omständigheter).

21 och 29 nov: armarna hittas, i Kögebukten.

8 dec: polisen offentliggör att Madsens dna inte förekommer i svenska dna-register.

11 dec: den rättspsykiatriska undersökningen av Madsen uppges vara klar, resultatet är sekretessbelagt.

Kommande händelser:
åtal väntas i december 2017, rättegång i mars 2018.

Mera:
Dessa fantastiska supersniffande vovvar och deras tränare.


* BDSM: en samling erotiska tillvägagångssätt / tekniker, där samtliga parter agerar i samtycke. Bondage, disciplin/dominans, sadism, masochism.
* Walls artikel (från 2015) om BDSM:

theguardian.com/lifeandstyle/2015/feb/10/fetish-lovers-fifty-shades-of-grey-stonewall-moment .
* Om “stick”: polisen Jens Møller talar inför dansk tv om “14 stick” vilket sedan beskrivs i danska (och svenska) tidningsartiklar som “14 knivstick”.