“Don’t be a Faux pas!”

Annons ovan från 1946. Reklam för boken “How to get along with girls”. Av Walter S. Keating, som var kvinna.
Bokens målgrupp tycks varit oerfarna blyga män, men där verkar även funnits något att inse för framfusiga tafsare*. Innehållsbeskrivningen ger intrycket att det lärs ut anständighet och uppförande: “How not to offend” och “How to be well-mannered”.
“Save yourself lots of tragedy. Don’t be a Faux pas!”

Vad som i annonsen talar emot boken är uttryck som “It’s easy to win her when you know how” och “Women are funny – you never know whether you’re making the right move or not”. Reklamtexten möjligen formulerad av en man.

Svensk översättning på 1950-talet, “konsten att umgås med flickor”:

Motsvarande för tjejer, “How to get along with boys”:

Författarens namn Walter S. Keating lär vara pseudonym för Henrietta Rosenberg. Anledningen till att Henrietta utgav sig vara man kan varit att det gav mer klirr i kassan.

“How to get along with girls” trycktes igen sextio år senare, år 2006, som ett småroligt retroobjekt. Där uppges författaren vara en Pietro Ramirez (tycks varit en laglig plagiering).

* Detta inlägg är inspirerat av senaste tidens uppmärksamhet kring den så kallade MeToo-kampanjen och en del mäns tafsande och sexuella trakasserier mot kvinnor.