Kevins liv kunde ha räddats om de vuxna hade lyssnat?

Innehåll: Inledning, SVT:s trilogi, >95 osedda procent, Några frågetecken, Minnesmysticism, Föräldrarna mådde dåligt, Vad SVT utelämnade, m.m.
[Uppdaterad 21 maj 2017]

4-årige Kevin.

Pappa Weine och mamma Eva ignorerade sjuårige sonen Christian när han med “stora ögon” och “likblek av skräck” sa att han och lillebror Robin hade sett lekkamraten Kevin ligga livlös i sjön. Christian lär ha ritat en skiss över var Kevin låg.

Eva lär sagt att “det är Kevins mammas bekymmer”. Weine kastade Christians skiss i soporna, och istället åkte familjen iväg på fisketur.
Flera timmar senare hittades Kevin av sin morfar, alla återupplivningsförsök misslyckades.

Om föräldrarna hade lyssnat och trott på Christian och rusat ned till stranden, så kanske Kevins liv hade kunnat räddas.
Den hemska tanken eller insikten att deras egen passivitet kan ha medverkat till Kevins död, kan ha varit en av orsakerna till att båda föräldrarna mådde dåligt (utöver att deras egna söner tycktes vara involverade) och att de inledningsvis undanhöll vissa uppgifter. Mer om detta nedan.

SVT:s trilogi om Kevin-fallet

Lyckligtvis kunde de tre entimmas-avsnitten av SVT:s Kevin-trilogi (Dokument inifrån) under vissa långsammare delar spelas upp med högre hastighet för att motverka det extremt sega tempot. Tre timmar förvandlades därmed till två. Fast det hade räckt med EN timma. SVT borde lyssnat på programledaren Josefssons upprörda kritik mot Dagens Nyheter för några veckor sedan, och tillämpat den kritiken på SVT:s egen produktion för att minska längden. (Se Stackars Josefsson – DN hann före).

Man kan konstatera att OM den bild stämmer som SVT förmedlar så var Kevin-utredningen dåligt genomförd och bevisningen obefintlig. I så fall skall svt:s personal ha en eloge och all uppskattning som tänkas kan. Då hägrar också diverse priser vid horisonten.

Vad som möjligen kan “gnaga” en aning är att vi bara har fått se några enstaka procent av videoförhören. Sammanlagt cirka trettio minuters klipp av totalt uppskattningsvis minst 900 minuter*.
Och det finns en del uppgifter i polisens redovisning från 1998 som inte berörts av varken SVT eller DN-grävarna.

>95 osedda procent

Frågan är hur de övriga drygt 95 procenten av förhören ser ut och vad som framkommer där?
Det överlåts åt den nya förundersökningen att reda ut. Det ideala vore förstås om man lyckas avgöra vem som låg bakom Kevins död, oavsett om det är de aktuella bröderna eller någon annan.

Några av frågetecknen

En av funderingarna kring fallet är pappa Weines anteckningar om morddagen. Det var inte SVT som presenterade den uppgiften, utan det var en av poliserna från dåvarande utredningen, Rolf Sandberg, som mellan andra och tredje veckan av SVT:s utdragna serie gick ut i media och lämnade följande uppgifter:

 • Pappa Weine hade i anteckningar uppgett att sjuårige Christian på morddagen hade sagt och ritat att Kevin låg i vattnet. Weine uppgav att Christian hade haft “stora ögon” och varit “likblek av skräck”.
 • Styvmamman Eva hade sagt att det var “Kevins mammas bekymmer”. (Ruskigt).
 • En förklaring till de många förhören med barnen var att föräldrarna hade ringt polisen 19 gånger under utredningens gång och lämnat uppgifter.

Det framstår onekligen som att Christian redan på morddagen, innan Kevin hade hittats, hade sagt till pappan att Kevin låg i vattnet. Så här ser en del av pappans anteckning ut om just den händelsen (texten tycks vara en fortsättning från ett föregående blad):

Texten lyder ungefär:
“i dörröppningen till köket, för att jag skulle gå in i köket (det var lite trångt när [maskat] vad där) för att hämta draglådan i städskrubben. Jag tog fram draglådan för att se om allt var OKEJ då kommer Christian och [maskat] med papper och penna och Christian ritar vart Kewin ligger i vattnet och jag svarar DET TROR JAG INTE PÅ och knycklar ihop lappen och kastar det i soporna. Ungefär så såg den lappen UT”
Och så ritade pappan bryggan med ett kryss intill, ungefär så som sjuåringen hade ritat den på morddagen.

Minnesmysticism som bortförklaring

Pappa Weines avslöjande anteckningar bortförklaras i SVT:s Kevin-filmer som fantasier, att han var intagen på sjukhus för stress och påverkad av “narkotikaklassat” sömnmedel. Som att minnesexperten och polisen hade planterat falska minnen i pappans hjärna.

Men det finns en gräns för hur mycket minnesmysticism som kan åberopas. Det är osannolikt att föräldrarna skulle ljuga och fabulera ihop detaljerade uppgifter att deras egna barn är skyldiga. Uppgifter som dessutom fick föräldrarna själva att framstå på ett ofördelaktig sätt (att de struntat i att Kevin låg i vattnet).
SVT:s förklaring håller inte. Weines detaljerade anteckningar framstår som trovärdiga.

Föräldrarna mådde dåligt därför att de inte hade försökt rädda Kevin?

Föräldrarna Weine och Eva kan haft flera skäl att inledningsvis undanhålla vissa uppgifter för polisen. Ett mänskligt beteende ur FLERA aspekter i detta fall. Anledningarna till att föräldrarna var återhållsamma med vissa uppgifter kan ha varit följande:

1. Föräldrarna ville inte avslöja att de varit passiva och struntat  i Christians uppgifter att Kevin låg i vattnet. Dvs de hade dåligt samvete för att inte ha agerat som de flesta andra föräldrar skulle ha gjort och sprungit ned till stranden.

2. Föräldrarna ville skydda sina egna barn så att de inte blev mer än nödvändigt indragna i polisutredningar och annat obehag. Fullt begripligt.

3. Men samtidigt ville föräldrarna inte ljuga för polisen. Det blir en balansgång mellan att berätta hela sanningen och att skydda sina barn från obehag. Inte konstigt att både pappan och mamman inledningsvis utelämnar vissa uppgifter. Ända tills samvetet sa ifrån och de började berätta.


Ovanstående uppgift om skissen visar naturligtvis inte att Christian varit involverad i Kevins död, men de visar att bröderna varit nere vid stranden och sett Kevin ligga i vattnet. Vilket även motsäger det alibi som SVT-filmerna hävdar att bröderna hade.

Uppdatering 20/5: uppgifter som SVT inte visade, m.m.

Nu hävdar några källor att pappan Weine överlämnade 60 sidor anteckningar kort tid efter polisutredningen 1998. Mycket av de anteckningarna lär han skrivit efter att polisförhören hade avslutats.

I de anteckningarna sägs framgå att sonen Christian berättat detaljerat för pappan hur Kevin hade dött, och att Christian och en äldre pojke hade burit Kevin till lastpallen medan lillebror Robin tittade på.

Uppgifterna kommer från Göran Lambertz blogg i inlägget “Jag anklagar!”, där han även visar några förhörsuppgifter som SVT tycks ha utelämnat.

Lambertz anklagar också SVT för “mediebedrägeri” samt förtal av flera personer. Någon formell anmälan tycks dock inte gjorts. Mediebedrägeriet beskrivs bland annat i följande lista:

 • “- sökt förminska betydelsen av pappans berättelse och skiss
 • – vilseledande påstått att ”pojkarna inte sagt något tidigare” (dvs. samma kväll)
 • – ställt tydligt ledande frågor av typen ”Du var sönderstressad?”
 • – inte nämnt att minst hälften av förhören berodde på att föräldrarna hörde av sig
 • – underlåtit att nämna att Eva varit oroad över Christians farliga beteende
 • – gett tittarna intrycket att polisen missade ett alibivittne
 • – gett tittarna intrycket att utredarna uppfattade pojkarna på radikalt olika sätt
 • – vilselett om innebörden av förhörsledarens uttalande att det var nåt som inte stämde
 • – lämnat vilseledande uppgifter om hur barn normalt förhörs
 • – gett det vilseledande intrycket att Rolf Sandberg ensam stod för allt som berättades
 • – utan tillräcklig grund förmedlat intrycket av ett justitiemord”

Känsloladdat medietryck

De 60 sidor anteckningarna från pappan och de över 95 procenten förhören kommer allmänheten nog inte att få tillgång till, åtminstone inte i nuläget. Så det är smått omöjligt för intresserade medborgare att skaffa sig en objektiv bild av fallet som helhet. Att förlita sig helt på svt är uteslutet, så det blir att avvakta den nya polisutredningen som uppges bli klar framåt hösten.
En nackdel och risk är att det nu har skapats ett stort, känsloladdat medietryck med sin specifika bild av Kevinfallet. Det skall inte men kan ändå komma att påverka den nuvarande utredningen.


* 31 förhör x uppskattningsvis 30 minuter i genomsnitt per förhör. Troligen lågt räknat.