Annas man försvann, kände sorg i Göteborg

Styckmordet sett ur äkte mannen Magnus perspektiv. Karta bifogas över Haga anno 1872, året innan Magnus försvann.

Skånepågen Magnus och halländskan Anna Brita gifte sig i februari 1862 i Göteborgs domkyrkoförsamling. De flyttade till gemensam bostad, ett litet spisrum på vindsvåningen i Schultzka huset i Västra Haga. Magnus hade fått jobb på gasverket i Göteborg. Han skulle bilda familj, bli familjefar. Frid o fröjd verkar det som. Men, framåt vintern rämnade jorden.

I december samma år, när Anna var gravid i femte månaden, haffades hon av polis och sattes i “cellfängelse” häktad för stölder och bedrägerier.

Inte nog med det. En vecka senare hittade Magnus de styckade kvarlevorna efter Annas väninna Lotta som hade försvunnit två månader tidigare. Kroppsdelarna hade legat strax ovanför Magnus huvud, inuti deras rumstak, ända sedan försvinnandet.

Bild ovan: prästen noterade och förtydligade med rödpenna i “Död- och Begrafningsboken”: “Mördad och Sönderstyckad i Haga vid Götheborg och derstädes jordfäst enligt attest af pastor F.D. Hedberg af den 8 Januari 1863.”

Som om detta inte var tillräckligt. Mördaren visade sig vara Magnus egen hustru, som bar deras barn. Och även Magnus häktades och sattes i cellfängelse.

I häktet födde Anna en son, som döptes till Pehr (troligen efter Magnus far, Pehr Jönsson). Några månader senare avled barnet.

Hur gick det sedan för Magnus efter att han till slut släpptes från häktet friad från misstankar?
Efter några år på okänd adress tycks han bosatt sig i Nya Haga, tomtnr 27, som ligger inte långt från huset där mordet begicks.

I Nya Haga bodde han i fem år, 1868 till 1872. Grannarna var bl.a. en adjunkt, en handlare, en poliskommissarie, en korgmakeriidkare, några “arbetskarlar” däribland Magnus. Några av dem hade familj och barn. Magnus var dock ensamstående.

Bild ovan, karta: Haga och del av hamnen i Göteborg 1872. Vänster blåpil = Västra Haga, tomtnr 31,32, där mordet begicks. Höger pil = tomtnr 27 i Nya Haga (nutida Husargatan 3).

Tio år efter mordet var Magnus alltså kvar i Haga i Göteborg. Där stadens invånare på gator och torg ibland kunde höra gatumusikanter sjunga mordvisan* om hur hans hustru hade mördat Lotta. Äktenskapet med Anna tycks heller aldrig ha blivit upplöst. Skilsmässor var komplicerade och de involverade både kyrkan och rättsväsendet, i flera instanser. Man kan ana Magnus sorg i Göteborg.

Efter 1872 upphör spåren efter Magnus (i denna* granskning). Vissa uppgifter tyder på att han emigrerade. Utvandringen var omfattande under senare hälften av 1800-talet, med kulmen under 1880-talet. Magnus begav sig kanske till Amerika, som så många andra på den tiden.

Lottas anhörigas sorg kan förstås också anas. Dessutom dog en av Lottas bröder bara några veckor innan Lottas kvarlevor hittades. Ödet ville också att en av Lottas systrar hade samma namn som mörderskan, Anna Britta. (Ett vanligt namn på den tiden).

Styckmörderskan själv, Anna Brita, frigavs 1895 och bosatte sig i Norrköping, vid strömmen (älven), en halv kilometer från fängelset där hon tillbringat trettio år av sitt liv. År 1911 noterade prästen i död- och begrafningsboken att hon vid sin död var gift och “hustru till å okänd ort varande Magnus Persson”.

 


Mera:
Sveriges första(?) kvinnliga styckmördare: Anna Brita i Göteborg 1862.
Rådhusrättens rannsakning nov 1864. “Det var djävulen”.
Ruskigheter i forna tiders media.


* Ang. mordvisan: se inlägg “Sveriges första kvinnliga styckmördare…” (länk ovan).
* Ang. denna granskning: i ingen av de svenska källor som har granskats här återfinns Magnus efter år 1872, varken som (då) levande eller som död/begravd. Med reservation för att en fördjupad/utökad granskning kan leda till annat resultat. Detta inlägg kan komma att ändras om det framkommer nya uppgifter.

Från det ena till det andra:
Känn ingen sorg för mig Göteborg (Official Video), Håkan Hellström. (Youtube).