Några skäl att anta Charles blev bragd om livet

I september 1993 hittades kvarlevorna av en person. Tre månader senare rapporterades att det var Charles Zelmanovits, som hade försvunnit sjutton år tidigare en novembernatt 1976. Polisen hade inga brottsmisstankar men brott kunde heller inte uteslutas.

Rubriker:
– Märkligt att kroppen inte hittades tidigare om den låg öppet.
– Mindre sannolikt med lång vandring över Pitholmsheden och sedan flera hundra meter rakt in i skogen, mitt i natten.
– Mycket ovanligt att pojkar går ut i skogen och fryser ihjäl.
– Några tänkbara orsaker/motiv till brott.
– Brodern övertygad att Charles blev bragd om livet.
– Om Thomas Quick.

Märkligt att kroppen inte hittades tidigare om den låg öppet

Även om det var ett stort område för polis och frivilliga att söka och gå skallgång i när Charles försvann, så var det flera som senare tyckte det var märkligt att han inte hade hittats. Jägaren som sjutton år senare (1993) råkade hitta Charles kvarlevor var förbryllad över att kroppen inte hittats tidigare. Enligt jägaren är det ett attraktivt jaktområde:

Fyndet förbryllade honom. En kropp kunde inte ha legat på platsen någon längre tid utan att upptäckas. Här brukade de gå i drevkedja och han hade passerat platsen otaliga gånger. Och hans far hade för ett par år sedan avverkat skog ett stenkast bort.
– (“Fallet Thomas Quick”, Råstam, 2012, e-bok)

Även Charles kusin Ola Hedlund, som var bland de sista som såg Charles i livet 1976, anser att det är märkligt att Charles inte hittades tidigare:

Han förundras också över att ingen påträffade Charles förrän många år senare, för i närheten till fyndplatsen färdas det folk.
– (Norrbottens-Kuriren, 2013-08-01, sid 4)

Vilket kan innebära att Charles kropp övertäcktes och doldes strax efter han hamnade ute i skogen.
Enligt SMHI var det ingen nederbörd den natten 1976 när Charles försvann och inte heller under den följande veckan, så kroppen tycks inte heller varit dold under snö medan efterspaningarna pågick den veckan. Därefter – då efterspaningarna fortgick – kom det lite regn eller snö, det var upp till sju plusgrader en vecka efter försvinnandet.

Däremot om han blev utsatt för brott så kan han ha dolts under vegetation som lagts över honom, vilket i så fall kan förklara varför han inte hittades tidigare.

Och man kan anta att vegetationen på fyndplatsen inte var lika uppvuxen 1976 som när kvarlevorna hittades sjutton år senare. Vilket gör det ännu märkligare att han inte hittades tidigare om han hade legat öppet utan att vara övertäckt.

Mindre sannolikt med lång vandring över Pitholmsheden och sedan flera hundra meter rakt in i skogen, mitt i natten

Fyndplatsen ligger nästan sex kilometer gångsträcka från skolan där skoldansen var, det är ca en timmas vandring i kylan. Det verkar mindre sannolikt att Charles, utan mössa och klädd i endast lågskor, jeans, skjorta, tröja, skinnjacka, handskar skulle ha vandrat längs små skogsvägar över hela Pitholmsheden – i rakt motsatt riktning från hemmet – och slutligen lämna skogsvägen och bege sig 200-300 meter rakt in i skogen, mitt i natten.

Det tycks heller inte finnas några uppgifter från vännerna som sist såg honom att Charles skulle varit väldigt berusad. Annars är det förstås fullt möjligt att han gått dit helt självmant, t.ex. om han mådde illa och inte vill gå hem. Men det är ändå märkligt att först korsa Pitholmsheden och sedan lämna skogsvägen och ta sig såpass långt in i skogen. Hade Charles istället hittats strax intill skogsvägen så hade det inte varit lika märkligt.

1=Charles bostad, 3=Skoldansen, 4=Där Charles sågs sist, F=fyndplatsen 1993.

Mycket ovanligt att pojkar går ut i skogen och fryser ihjäl

Förfrysningsteorin är “påtagligt osannolik” enligt G.Lambertz i boken Quickologi. Sid 293 (min fetstil):

Beträffande Charles Zelmanovits ska då sägas att den plats där han hittades inte låg på vägen om han promenerade hemåt, nästan tvärtom. Det ska också sägas att det är utomordentligt ovanligt att 15-åriga pojkar går ut i skogen och fryser ihjäl. Därmed framstår den möjligheten, enligt min mening, som påtagligt osannolik, särskilt om man beaktar den omständigheten att kroppen var sönderdelad.
Jag kan inte se annat än att förfrysningshypotesen ger mycket svagt underlag för tveksamheter om Thomas Quicks berättelse.

Sammantaget verkar det alltså mindre sannolikt att Charles frivilligt begett sig långt ut på heden, in i skogen och sedan frusit ihjäl.

Några tänkbara orsaker/motiv till brott

  • Svartsjuka. Charles tycks varit populär bland tjejer. Det sägs att 15-årige Charles hade samlag med en tjej samma kväll, utanför skoldansen (utomhus i vinterkylan), och sedan fick kritik av någon för att vara nonchalant mot henne.
  • Främlingsfientlighet. Familjen Zelmanovits var relativt nyinflyttad från Spanien. Charles talade dock bra svenska, var född i Sverige och modern var svensk från Piteåtrakten.

Familjen Zelmanovits tycks haft gott ställt ekonomiskt (t.ex. pappan var läkare på ett stort företag). Charles uppges haft exklusiva kläder. Även sådana omständigheter kan ha stuckit i ögonen på våldsbenägna dårfinkar.

Charles kan ha fått lift av någon – han kanske erbjöds skjuts hem – men de begav sig istället till den lilla skogsvägen utanför staden. Där uppstod en oväntad situation som ledde till att han blev dödad, med berått mod eller av en olyckshändelse, varefter han placerades dold i skogen. Eller att Charles efter bilfärden till skogsvägen utsattes för hot och sprang ut i skogen, eller att han bara lämnades vid skogsvägen, och sedan gick vilse (men i så fall är det alltså märkligt att han inte hittades tidigare, se ovan).
Man vet inte heller NÄR Charles hamnade på fyndplatsen, det kan ha varit vid ett senare tillfälle än natten han försvann.

Brodern övertygad att Charles blev bragd om livet

Charles bror Frederick Zelmanovits säger sig vara övertygad om att Charles utsattes för brott, men inte av Thomas Quick (se nedan). Frederick är troligen en av de som har bäst insyn i fallet och som vet mest om Charles liv och bakgrund. Frederick kan t.ex. ha kännedom om eventuella hot eller problem Charles kan ha utsatts för tidigare från omgivningen. Brodern utesluter också teorin om sjukdom som det spekulerats om i media.

Jag vill inte säga vad min teori går ut på men jag är övertygad på att min brors död inte är en olycka eller självförvållat.
Min broder är bragd om livet och det är inte Thomas Quick som är den skyldige.
– (Ur “Min bror mördades – men inte av Quick”, NSD, 2012-05-19)

Frederick Zelmanovits blev även intervjuad av journalisten H.Råstam vilket beskrivs i dennes bok om quickfallet:

Frederick har aldrig trott på teorierna om självmord, om att Charles skulle ha varit sjuk eller om att han inte vågat gå hem. Frederick säger att det är otänkbart att Charles skulle ha försvunnit frivilligt.
– Det är någon som gjort något mot honom, det har alltid varit min övertygelse.

Även Charles mamma lär ha varit av den uppfattningen: “Redan på ett tidigt stadium var hon övertygad om att sonen hade mördats.” (Piteå-Tidningen 1994-11-03). Mammans skäl till den uppfattningen kan varit samma som broderns, t.ex. något de inte ville berätta om vissa boende i trakten.

Om Thomas Quick

Sedan finns det även frågetecken gällande Thomas Quick, som numera är friad efter att ha tagit tillbaka sitt femton år gamla erkännande. Det finns frågetecken kring några vittnesmål, en upphittad såg, samt kring de uppgifter som Quick lämnade när han angav sig själv och erkände att han strypt Charles till döds.

Några alternativa händelseförlopp gällande mytomanen Quick är att han var i Piteå med sin partner* från Falun, erbjöd Charles lift, men att Quick inte dödade honom utan istället lämnade honom vid skogsvägen därför att Charles inte var intresserad av homosexuella aktiviteter, och att Charles sedan gick vilse. Men i så fall är det alltså märkligt att han inte hittades tidigare (se ovan).
Eller att Charles blev bragd om livet därför att han var ointresserad av Quicks inviter. Eller att det istället var Quicks partner som dräpte Charles…

Även om vi utgår ifrån att Bergwall (Quick) talar sanning idag, att han inte var involverad i Charles död, så kvarstår alltså andra omständigheter som kan tyda på att Charles död orsakades av någon annan än han själv.

———————
* Quick/Bergwall vidhåller än idag att mannen som Quick uppgav var med i Piteå 1976 var hans dåvarande partner och att de hade ett längre förhållande. I en intervju år 2012 i NSD uppgav Bergwall att “Vi hade också haft en homosexuell kontakt. Han var gift och hade barn och levde ett hemligt liv.” Enligt Bergwall varade den sexuella relationen i “ett par år” (2013, RMV).
Den mannen bodde 180 meter gångsträcka från Bergwall i villaområdet i Korsnäs i Falun, och han var gift och hade barn. Han tog livet av sig nio månader efter att Charles försvann. Änkan vittnade sjutton år senare att mannen tycktes varit homosexuell. Hon vittnade också att han enligt hennes dagbok inte varit hemma den 12-13 november 1976, dvs dagarna då Charles försvann.