Den uppblåsta snusprillan


En tillbakablick på turerna kring ett DNA-spår i en snusprilla från en okänd person. Gällande rånmordet hos bröderna Lindberg i Kalamark utanför Piteå år 2004.
Spåret redovisades inte i utredningen vilket rätteligen kritiserades. Men, media menade också (felaktigt) att snusspåret var tungt vägande till den morddömde KL:s fördel:

  • Dagens Nyheter 2009-02-02: “DN har nu fått fram att det fanns dna-spår i snus som hittats på brottsplatsen, spår som inte stämmer på Kaj Linna och som heller inte fanns med i utredningen.”
  • Aftonbladet 06 maj 2010: “Ytterligare en omständighet talar starkt för en ny rättegång. I förra förundersökningen fanns en snusprilla som hittades i anslutning till brottsplatsen.”

Vad som inte framgick i media ovan var bl.a. följande:
VAR på “brottsplatsen” snusprillan hade hittats. Och att det gick två dagar innan brottet upptäcktes.
Att det var ett stort område, en bondgård där offren återfanns i två av husen (bostaden och ladan). Polisen hade spärrat av en area på 300×300 meter.
Att gården även användes som genomfart av en granne som bodde en bit nedanför gården.

Senare framkom att snusprillan hittats utomhus på gårdsplanen där även grannen passerar på väg till/från sin bostad.

Brottet skedde på onsdag kväll och upptäcktes inte förrän på fredag. Snusprillan kan hamnat där före brottstillfället, eller senare på onsdagen, eller någon gång under torsdagen, eller på fredagen.

Prillan kan ha kommit från någon bekant till bröderna Lindberg, eller från någon annan som haft ett (legitimt) ärende till gården, t.ex. brevbärare, försäljare, hemtjänstpersonal, hantverkare m.fl.
Eller från grannen, eller från någon av grannens bekanta som besökt grannen. Eller från någon annan person som haft något ärende till grannen.

Att DNA i denna snusloska INTE matchade den dömde KL eller annan känd person innebär att den var irrelevant för både KL och fallet. Det fanns för många möjliga personer som kan ha slängt prillan på gården. DNA-spåret i prillan var varken till fördel eller nackdel för KL. Den var ett värdelöst spår i det sammanhanget.

Men det ansåg inte media och inte heller KL:s advokat som 2010 hos högsta domstolen ansökte om resning med snusprillan som ett av argumenten. HD ansåg dock att prillan inte visade något mer än att en annan person än KL befunnit sig på gården vid någon tidpunkt.
(Om snusprillan istället hade hittats inomhus, vid något av offren, eller om dna-profilen hade matchat någon av de kända/okända personer som finns i polisens dna-register, då kunde prillan varit till KL:s fördel).

I KL:s resningsansökan 2016-2017 (nu pågående ärende) sägs inte ett ord om snusprillans DNA-spår. Däremot nämns snus som hastigast (“Snus funnen på platsen”) vid jämförelse med ett annat mord sju år senare på en gård i andra änden av landet, i Alingsås.
Så ännu har luften inte helt gått ur den snusprillan.

Uppdatering 2017-05-03: i den nya förundersökningen (som föranleddes av resningsansökan) analyserades snusprillan närmare och visade sig tillhöra en ambulanssjukvårdare, dvs inte en alternativ gärningsperson.
Nu har alltså luften helt gått ur snusprillan.