Medicinsk cannabis förr&nu

I Sverige fram till 1930-talet saluförde Röda Korset patentmedicinen Maltos-Cannabis, som en stärkande frukostdryck. Ovan visas annons i Aftonbladet 1894. (Annonstext, se sidfoten i detta inlägg).

1950

Fram till 1950 fanns det flera cannabisbaserade preparat på svenska apotek: Cannabisol, Cannatropin och Canual, som lösning och tabletter, som lär använts mot depression och kikhosta. Samtliga de preparaten avregistrerades 1950.

Under det påföljande halvseklet lär det i Sverige inte funnits några lagliga preparat innehållande cannabis eller cannabisextrakt. Inte förrän 2011 (se nedan).

Cannabis-boom

Bruket att röka cannabis (hasch och marijuana), som njutningsmedel, lär kommit till Sverige i samband med jazzmusiken på 1930-1940-talet. (Uttrycket “jazztobak” tycks dock ha myntats långt senare).

1960-talet spreds cannabisbruket kraftigt och synliggjordes bland annat av hippierörelsen. Massmedias rapportering gav medborgare och föräldrar skrämselhicka. Hippierörelsen med flera ville legalisera cannabis men deras agerande ledde till raka motsatsen.
Motkrafter som t.ex. psykiater Nils Bejerot, kallad “den svenska narkotikapolitikens fader”, resulterade i att narkotikalagstiftningen skärptes successivt under de följande decennierna.

Bild ovan: hippies och Bejerot.

Numera tycks cannabisbruket frodas i Sverige trots den hårda lagstiftningen och skrämselpropaganda. Polisen uppskattar att det smugglas in minst 20-30 ton cannabis per år i Sverige, det som fastnar i tullen är bara en bråkdel. Numera lär det också odlas mycket cannabis inom landet.

År 2011

I december 2011 godkändes läkemedlet Sativex munhålespray. Används bl.a. av patienter med sjukdomen multipel skleros, mot muskelryckningar och muskelsammandragningar, när andra läkemedel inte har haft effekt. Sativex innehåller förutom den aktiva cannabis-substansen THC även CBD som motverkar ruseffekten. (Info, Läkemedelsverket).

År 2017

I Sverige finns idag ett godkänt läkemedel innehållande cannabis(extrakt), det är Sativex (godkänt av svenska läkemedelsverket). För andra liknande läkemedel innehållande cannabis(extrakt), s.k. licensläkemedel, finns möjlighet för läkare att söka tillstånd/licens för enskild patient. Exempelvis Marinol (godkänt i USA) och Nabilone (godkänt i Storbritannien och Tyskland), som används mot bl.a. illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling.

I februari 2017 beviljade Läkemedelsverket licens till två rullstolsburna patienter med ryggmärgsskada och svåra smärtor att använda cannabis som läkemedel. I de fallen gäller det torkade obehandlade växtdelar av cannabis, dvs marijuana.

Marijuanan – som levereras av ett företag i Nederländerna – är troligen en variant med hög halt av substansen CBD vilket ger låg eller ingen ruseffekt.

För att få licens krävs synnerliga skäl, och i de två ovanstående fallen lär det varit flera turer med avslag, överklaganden och kompletteringar innan tillstånd beviljades.
Det dagliga användandet av marijuanan ska utvärderas kontinuerligt av läkare.

Den ena patienten, Andreas, blev för ett par år sedan indragen i en rättsprocess för att ha odlat och brukat cannabis hemma (vilket han gjorde öppet och med sin läkares vetskap). Han friades i tingsrätten men dömdes gräsligt nog i hovrätten. Nyligen beviljade Högsta domstolen prövningstillstånd, fallet ska prövas på nytt i hovrätten. Man får hoppas att de tar sitt stackars inhumana förnuft till fånga. Läs mer:

– “Andreas tog cannabis mot smärtan – nu kan han dömas” (21 mars 2016, SVT).
– “Andreas Thörn tog cannabis mot smärtan – nu döms han” (31 mars 2016, SVT).
– “Andreas Thörn får cannabis utskrivet av läkare: ”Vi har kämpat länge för det här”” (12 februari 2017, Sydsv).
– “För första gången: Svenska läkare får skriva ut cannabis för medicinskt bruk” (12 februari 2017, Sydsv).
– “Beslut om Cannabis som läkemedel för två patienter” (2017-02-13, Läkemedelsverket).
– “Ryggskadad västeråsare som odlade cannabis blir fall för Högsta domstolen” (9 mars 2017, VLT).

Utrikes

Möjligheten till cannabis på recept lär även finnas bland annat i Finland, Norge, Tyskland, USA (f.n. 29 av 50 delstater) och Kanada. I Danmark planeras försöksverksamhet nästa år (2018).

Ytterligare ett dussintal länder har i någon mån legaliserat eller avkriminaliserat bruk och innehav (i vissa fall även odling) av cannabis, även som njutningsmedel.

 

Inlägget uppdaterat 21 mars 2017.
———————————————————————–
Källor m.m:
– OCR-översatt text från annonsen överst i inlägget (fetstil enligt annons):

“Mot Lungsot, Bröst- och Magkatharr, Blåskatharr m. m. enl. intyg.
Maltos-Cannabis

Röda Korset Stockholm
Tekniska Fabriken
Sedan vi nu anlagt en fabrik för tillverkning uti stor skala och under offentlig kontroll af
Hampfröxtrakt: Extrakt-Cannabis och Maltos Cannabis,
kunna vi erbjuda dessa artiklar, som synas ha stor framtid, förpackade pa snygga bleckburkar (vanl. Cacaoburkar) innehållande c:a 3 gånger mer än tidigare förpackningar. Pris pr burk 1 kr. för Extrakt-Cannabis och 1:25 för Maltos-Cannabis.
Af vanliga paketer finnas några tusen kvar till nedsatt pris 75 öre.

Maltos-Cannabis
är en lyckligt funnen sammansättning af Hampfröets värdefulla beståndsdel med Maltosepreparat.
Uti Hampröextrakt måste, för att absorbera Hampfröfettet, användas en del mjöl, som i sig sjelft ej eger större värde. Här undvikes detta genom att Hampfröfettet absorberas af Maltsocker etc., som äro af större värde än sjelfva Hampfröextraktet. Dessa hvar för sig så värdefulla, närande och helsobringande beståndsdelar supplera härigenom hvarandra, och utgör således detta Maltos-Cannabis ett starkt koncentreradt medel mot sjukdomar i
Lungor, Luftrör, Bröst och Mage
samt mot Kraftlöshet och Afmagring af mångdubbelt större värde än sjelfva Hampfröextraktet. Detta preparat, hvarå patent sökts i flera länder, torde af alla som försöka det, komma att föredragas framför Extrakt-Cannabis.

Cacao Maltos-Cannabis
är en närande, sund och välsmakande frukostdryck, som kan rekommenderas åt alla. Smakar precis som vanlig 1:ma Cacao.
Maltos uppfans 1887 af Lasarettsläkaren K. Mc Dilton och har se’n dess vunnit spridning öfver nästan hela Europa som ett utmärkt medel för bröst- och maglidande samt erhållit 3 guldmedaljer. Den svenske Professorn Mikael Steen yttrar derom i ett längre intyg, att »det borde icke saknas uti något hem; lunglidande och af dålig matsmältning hemsökta till helsans förfriskande och återställande;—»

Sättet att tillverka Maltos med Hampfrö och Cacao m. fl. är för Sverige vår uteslutande rätt, som vi skola häfda mot eventuela intrång.

»Ej blott för lungsiktiga, utan i många andra fall, då det är önskvärdt, att patienten skall öka i hull har jag ordinerat Maltos-Cannabis, såsom åt personer med
bröstkatarr, skrofler, klen mage ;
åt blodfattiga, nervsvaga och konvalescenter
och i ej få fall redan under den ännu ej långa tid, jag observerat näringsmedlets verkan, funnit goda resultat däraf, såsom ökade krafter och bättre hull. Preparatets smak är ren, kraftig och enligt min uppfattning behaglig.»
Citatet är ur en längre sympatisk artikel i Hälsovännen för 1 Mars och
af den kände läkaren i Stockholm
Doktor Henrik Berg.
Tekniska Fabriken Röda Korset, Stockholm.”