Lisas baneman till Litauen

Levnadsglada Lisa dödades i juni 2015 i Blomberg. Nerijus Bilevicius dömdes till livsstid.

I februari 2017 meddelades att N.B. ska förflyttas till ett fängelse i Litauen. Redan i början av sin svenska fängelsevistelse – i juni 2016 – lade NB fram önskemål att bli förflyttad till hemlandet. Som skäl angav han språkförbistring och det långa avståndet till hustrun och föräldrarna i hemlandet. “Min fru och mina föräldrar får en möjlighet att besöka mig då de saknar en möjlighet att komma hit”.

Man kan notera att N.B. inte nämner sin bror (A.B.), endast frun och föräldrarna. Anledningen kan vara t.ex. något eller några av följande:

  • Att brodern men inte hustrun och föräldrarna har möjlighet att komma hit. (Relationen till samtliga är intakt).
  • Brodern har brutit kontakten därför att han tror att NB är skyldig till mordet.
  • Kontakten mellan bröderna har brutits därför att AB eller båda vet mer om mordet än vad som har framkommit i rättsprocessen.
  • Det faktiska händelseförloppet kring Lisas död är ett annat än det som beskrivs i de antaganden och slutsatser som domstolen kom fram till.

Ytterligare en bidragande orsak kan vara att brodern AB misstänkliggjordes under rättegångarna 2015 och 2016 samt vid överklagandet till högsta domstolen, då NB:s advokater spekulerade kring alternativa gärningsmän inklusive AB.

Även tidigare var både brodern och NB:s fru inledningsvis misstänkta av polisen och satt frihetsberövade några veckor. I ladan (som antogs vara mordplatsen) hittades broderns DNA på en tejpbit som låg nära en tejprulle med offrets DNA. NB:s hustrus DNA hittades i en arbetsbod några kilometer från ladan, hennes dna fanns på offrets nedhasade trosor med offret intryckt i ett trångt skåp.
I förhör uppgav brodern och NB:s fru att de var hemma vid tiden för försvinnandet. Uppgifterna var delvis ganska svävande, särskilt från AB, men deras egna uppgifter ansågs ge dem alibi och de avfördes från utredningen.

Övrigt: språkförbistring med sökmotorer

I Litauen rapporteras flytten bland annat enligt följande:

“[…] N.Bilevičius prašymą jį perkelti kalėti į Lietuvą pateikė dar pernai vasarą, tačiau teisėsaugos institucijos neskubėjo šio prašymo tenkinti. Pagrindiniai tokio prašymo motyvai – noras, kad jį Lietuvoje galėtų lankyti žmona ir tėvai, taip pat N.Bilevičius teigė nemokantis nei švedų, nei anglų kalbos ir neturintis jokių ryšių su Švedija.
„Mano žmona ir tėvai turės galimybę mane aplankyti, ko jie dabar Švedijoje negali padaryti“, – prašyme teismui rašė lietuvis. […]”
(lrytas.lt, 17 feb 2017, artikel).

Använder man Google respektive Bing översättning/translate för att översätta meningen om frun och föräldrarna, dvs:
„Mano žmona ir tėvai turės galimybę mane aplankyti, ko jie dabar Švedijoje negali padaryti“
så blir resultatet följande, mestadels ganska underligt eller rentav obegripligt:

– Google, med citattecken (som det är i originaltexten): [Min fru och föräldrar kommer att ha möjlighet att besöka mig, vad de kan göra nu i Sverige] (=Va?).
– Bing, med citattecken: [Min fru och föräldrar har möjlighet att besöka mig, vad de är nu i Sverige får inte] (=Va?).
– Bing, utan originaltextens citattecken: [Min hustru och föräldrar har möjlighet att besöka mig, något de inte kan göra nu i Sverige] (=Begripligt).
– Google, utan citattecken: [Min fru och föräldrar kommer att ha möjlighet att besöka mig, vad de kan göra nu i Sverige] (=Va?).

Mera:
Sammanfattning LH-fallet.

——————————-
Inlägget uppdaterat 6 mars 2017.