Bröstgummi, mums mums

Här tittar vi närmare på bröstgummi, Bröst-Gummi, Bröst Gummi. Nuförtiden och Förritiden.

“[…] När han vaknade, var han alldeles afgjordt hungrig.
Men ännu var det ett par timmar till kvällsvarden. Och hvilken kvällsvard kunde han egentligen räkna på? En sådan fördömd idé med den här försakelseveckan!
Med verklig glädje upptäckte han på sin chiffonnjé en liten påse bröstgummi, som han ifrigt tuggade på medan han läste aftontidningarna. […]”

Ovanstående är skrivet för över hundra år sedan, av en Pehr Staaff. Men VAD var det egentligen mannen ivrigt tuggade på? Googlar man “bröstgummi” hittas mestadels amningsrelaterat:

samt nån enstaka maskeradprodukt:

Om man istället bingar (dvs använder sökmotor Bing.se) så blir resultatet något bättre, på första sidan, fjärde träffen ges ett hum om vad bröstgummi i detta fall kan innebära.

Närmare besked om vad mannen mumsade på får sökas i den tidsperiod då det ivriga mumsandet ägde rum, kring 1900-talet:

Bild ovan:
“Aktiebolaget Kalmar Karamellfabriks tillverkningar af alla slags Karameller, Konfekt, Marmelad, Chokolad, Lakrits och Bröstgummi m.m. m.m. rekommenderas.”

Bild ovan:
Bröst-Gummmi.
Nytt välgörande medel mot hosta, heshet, hals- och bröstkatarr. Hvar och en, som i tid vill skydda sig för ofvannämnda besvärande åkommor, torde använda vårt Bröst-Gummi. Finnes hos Herrar Specerihandlande samt i våra Fabriksbodar: 35 Mäster-Samuelsgatan 35, 69 Drottninggatan 69. Sockerbageri-Aktiebolaget, Stockholm”

Bild ovan:
Salâm, utmärktaste Bröstgummi.
Salâm Bröstgummi, tillverkad af finaste gummi arabicum, med tillsats af för bröstet de mest välgörande växtämnen, verkar slemlösande och lugnande på respirationsorganerna, vid åkommor af så väl akut som kronisk art, samt mot hosta, heshet, katarr m.m., hvarvid dess balsamiska bestånddelar verka i högsta grad välgörande och skyddande för bröstorganerna.

Herr Professor C.B. Mesterton yttrar den 26 Juni 1888, att de ingredienser som ingå i nämda bröstgummi äro af oskadlig beskaffenhet samt verka behagligt lindrande vid bröståkommor. Pris pr ask 50 öre.
Till salu och tillverkning i G. Thörnblads Konditori, Stureplan4, samt hos följande Hrr Specerihandlande i Stockholm: […] samt i Percy F. Lucks Lokaler.
I landsorten hos Hrr Konditorer och finare Specerihandlande.”

Bild ovan:
“RHOANA-GUMMI.
Bästa Bröst Gummi Pr. ask 1 kr.

Detta utmärkta bröstgummi har en lugnande, Slemlösande verkan, angenäm smak och håller sig väl. Det uppfans af vår firma och bragtes i marknaden år 1872 under det då obekanta namnet Rhoana-Gummi och har som sådant vunnit stort förtroende ej blott i Sverge, men äfven i Tyskland, Holland, Danmark och Norge.
Vi innehafva de amplaste vitsord och rekommendationer af följande Sångartister, Herrar O. Arnoldson,  A. Willman, Th. Wachtel, Fruarne Fr. Stenhammar, H. Willman, Fröken Niehoff, samt af Prernieraktörerna Herrar G. Fredriksson och A. Elmlund, som äfven af Doktor C. von Bergen m. fl. andra.

Hvarje ask är vecklad i hvitt omslag, med blått skärp, bärande vår adress och vårt sigill i rödt lack samt etikett med vårt fabriksmärke (S:t Eriks bild, omgifven af unionsflaggor).
OBS Då en annan fabrikant i rörelsen under namnet Rhoana-Gummi utsläppt en vara emballerad förvillande likt vårt, men endast vi känna sammansättningen och tillverkningssättet af Rhoana-Gummi, så få vi härmed fästa ärade afnämnares uppmärksamhet på detta försök att under annekteradt namn och i missledande inpackning utprångla en okänd vara, som alltså icke ens tyckes värd att bära ett eget namn. Vi anhålla vördsamt att våra ärade afnämare noga aktgifva på huruvida Rhoano-Gummiaskarne bära vår firmas namn och sigill. Stockholm i Maj 1881.

Carl J. Grafströms
Konfekt- och Chokladfabrik.

Bild ovan:
“[…]
Medtag alltid en ask på resor,

Ni mår sjelf väl deraf och Edra vänner skola tacka Eder.”

Slutord

Mannen tuggade alltså på några slags halstabletter/-godis av det mjukare slaget, t.ex. som vingummi med något “välgörande växtämne” tillsatt t.ex. från eukalyptusblad.

————-
Övrigt: ovanstående bilder av gamla annonser är konverterade till text med ocr-program.