Ur Johans perspektiv

“skatan är en ägg-tjuv”, “skatan är en stannfågel”, “Johan”

Här sammanställs tiden fram till försvinnandet, sett från Johans synvinkel. Han kan haft skäl att avvika från de vanliga rutinerna helt självmant, utan att bli lockad av någon. Irenes försvinnande som var förstasidesstoff i flera dagar fram till Johan försvann, kan också ha påverkat Johan. Och att han därefter råkade ut för olycka eller brott.
Uppdaterad 28 januari 2017

Det gäller alltså JA (Johan Asplund) som försvann spårlöst fredag morgon den 7 november 1980 i Sundsvall. Lägger man samman alla uppgifter om JA som finns tillgängliga offentligt så kastar de möjligen delvis ett annat ljus över försvinnandet.

Tidslinje JA, ur JA:s perspektiv

3 år: biologiska pappan BA separerar från mamma och flyttar hemifrån.

5 år: mammas nya sambo “Ragnar” blir en omtyckt “pappa”. Ragnar hade en egen son i JAs ålder.

10 år: “pappa” Ragnar försvinner, han och mamma separerar.

10 år: en “Åke” blir ny pojkvän till mamma, hösten/vintern.

10 år: Ragnar tillbaka igen, några månader vintern/våren.

11 år: Ragnar friar men mamma säger nej. (Dock oklart om JA kände till att Ragnar hade friat och fått nej).

11 år. Kring 20-25? september 1980: en “Folke” blir ny pojkvän till mamma. Folke hade mörkt förflutet med våld mot tidigare sambor och deras barn. (Det visste troligen inte JAs mamma).

Dagarna innan och samma morgon som Johans försvinnande hade den lokala morgontidningen stora förstasidesartiklar om den försvunna Irene Andersson (som försvann den 25 oktober). Medierapporteringen om Irenes mystiska försvinnande undgick knappast någon i Sundsvall, inte heller Johan.

Förstasidan, onsdag 5 november, “Mystisk bil nytt spår i fallet Iréne”:

Förstasidan, torsdag 6 november, “60 militärer söker Iréne”:

Förstasidan, fredag 7 november, “Snart två veckor sedan Iréne försvann”:

Samma morgon som ovan (7 november 1980):
viljor drar åt olika håll mellan JA och mamma, innan Folke och mamma åker till jobbet:
– Mamma beslutar att JA ska ha skjorta på sig i skolan, trots att JA inte gillar skjortknappar.
– JA vill sluta skolan tidigare för att packa inför resa till biologiska pappan BA, mamma säger att det inte behövs därför att de kan hjälpas åt senare på eftermiddagen.
– JA säger att han inte har några pengar, mamma säger han ska få efter skolan.

Första lektionen som väntade i skolan den morgonen kl 08:25 var matematik, ett ämne som JA hade svårt för och fick specialundervisning i (se nedan).

Senare samma dag (fredag 7 november 1980):

När mamma kommer hem till lägenheten på eftermiddagen visar det sig att JA ratat skjortan som mamma lagt på sängen. Istället hade JA valt en tröja, utan knappar, han hade gått emot mammans vilja.
För övrigt var det “som vanligt ungefär” i lägenheten: tänd lampa, handduk på golvet, ej uppäten frukost, katten ej hemma. Förutom skjortan så var det enligt mamman “inget ovanligt” för JA.

Mer om JA, som tycks gillat djur och natur

JA var intresserad av djur, enligt mamman. Han ÄLSKADE alla djur, han bar hem allt från myror till grodyngel, och hans största önskan var att få en hund”.
Mamman trodde “att Johan drömde om att få bli bonde, med kor, grisar och höns”.

JA tycks vistats en del i naturen intill bostadsområdet, där det fanns skog, bergsskrevor, stenrösen, grottor och sankmarker. JA kan t.ex. haft hemliga favoritställen i skogen e.dyl. som han besökte ibland utan någon annans vetskap.
(Notera att det 1980 inte fanns mobiltelefoner, Internet, surfplattor, persondatorer och liknande som lockade en elvaåring. Det fanns två (2) TV-kanaler, som mestadels sände på kvällstid).

JA uppges varit “överbeskyddad” av mamman, han var “hårt hållen”, dock i all välmening verkar det som. Det vittnade både biologiska pappan BA och “pappa” Ragnar om. Några citat från de båda männen:
“[Mamman] har alltid varit mycket mån om Johan och oerhört omtänksam på gränsen till lite larvigt överbeskyddande.” (BA).
“Han tyckte många gånger att [mamman] hade en alltför överbeskyddande attityd gentemot Johan, vilket han ofta framhöll.” (Ragnar).

JA gillade inte skjortor med knappar, i motsats till mamman som gärna ville att han skulle ha skjorta. (Möjligen kan det varit så att JA inte hade optimal finmotorik för knappknäppning, det varierar mellan individer).

JA fick tidvis specialundervisning i skolan. “I Johans klass undervisade två speciallärare […] Hon känner till att Johan tidvis fick specialundervisning i svenska och matematik; “Johan behövde ibland hjälp med att komma på knepet hur man skulle gå till väga för att lösa problemet.”.
JA:s specialbehov kan möjligen varit en av orsakerna till mammans extra omtänksamhet som uppfattades som överbeskydd av de båda män som hon haft längre förhållanden med.

Matematik var första lektionens ämne dagen JA försvann:
“Ett par av hans kamrater ska ha sett honom i Bosvedjeskolan innan den första lektionen, matematik kl 8.25, skulle börja. Men han kom aldrig till 5 A:s klassrum.” (ST, 10 nov 1980).

Om “Folke”

“Folke” blev ihop med mamman drygt en månad innan JA försvann.
Två tidigare sambor till Folke vittnade senare att han hade varit fysiskt våldsam mot dem, och otrevlig mot deras barn som de hade från andra förhållanden. Och att Folke tidigare varit intagen (patient) i 3-4 år på mentalsjukhuset Beckomberga. (För övrigt samma mentalsjukhus där JA:s föräldrar en gång hade lärt känna varandra, som anställda).
Vid tiden för JAs försvinnande jobbade Folke som lärarvikarie på vårdskolan, på samma arbetsplats som JAs mamma.
Mammans förhållande med “Folke” upphörde direkt efter JAs försvinnande. Enligt dem själva var det aldrig något “djupt” förhållande.

Sammanfattning

Barn går emot föräldrarna ibland, det är normalt. Liksom att de har hemligheter som föräldrarna inte känner till.
JA kan ha varit missnöjd med sin situation, både den morgonen och sedan en tid tillbaka. Något som mamman kanske inte såg eller insåg. Året dessförinnan försvann “pappa” Ragnar som JA var fäst vid. Därefter blev det turbulent med främmande personer i hemmet. JA visste kanske att Ragnar hade friat men fått nej av mamma. Folke kan varit otrevlig mot JA, utan mammans vetskap. Och JAs vilja gick åt annat håll än mammans morgonen han försvann.

Möjligen uppstod JA:s tanke den morgonen att göra något annat, trotsa mamma, gå iväg en stund till skogen intill och snön. Att det stod matematik på schemat första lektionen kan ha underlättat beslutet, JA hade problem med det ämnet.

JA kan också tagit intryck av medierapporteringen om den försvunna tjejen Irene, som var på lokaltidningens förstasida samma morgon som JA försvann och även de två föregående dagarna (samt några artiklar dessförinnan).

Att försvinnandet skedde bara en dryg månad efter att “Folke” kom in i JA:s liv väcker också frågor, med tanke på Folkes mörka bakgrund. Folke tycks haft alibi för den morgonen, så han rövade knappast bort JA. Men om Folke hade givit JA skäl att ogilla Folke så kan det varit en bidragande orsak till att JA avvek från sina vanliga rutiner den morgonen.

Mera:
Fem meters lucka hittade inte Irene och Johan.
Iréne Andersson, försvann 1980 utanför Sundsvall.
Alla inlägg om JA-fallet (hos Mysterium24).

—————————————————————
Källor m.m:
– Dokumentärfilmen “Ett barn försvinner”, Studio S, 1983, Elwin (där en rad personer inkl. båda föräldrarna intervjuas och berättar ingående om JAs försvinnande).
Domarna från tingsrätten 1985 och hovrätten 1986.
Boken “Fallet Johan” (1986) av Göran Elwin.
Samt media.
– Namnen “Ragnar” och “Folke” är inte deras riktiga namn. (Samma som i Elwins bok). I media kallades “Ragnar” ofta för “Johanmannen”.
– Ang. domarna i tings- och hovrätten:
Redan samma dag som JA försvann misstänkliggjorde föräldrarna “Ragnar” (“Johanmannen”) på mycket lösa grunder. Han blev sedan misstänkt i polisutredningen och förhördes vid flera tillfällen, men avfördes efter några veckor från utredningen.
Några år senare anlitade JA:s föräldrar sin barndomskamrat advokat Pelle Svensson som väckte enskilt åtal för människorov (kidnappning) alternativt olaga frihetsberövande. (Människorov kan ge betydligt längre straff, ända upp till livstid). 1985 lyckades föräldrarna få Ragnar dömd på indicier av Sundsvalls tingsrätt till två års fängelse för olaga frihetsberövande.
Efter överklagande från båda parter (advokat Svensson ville döma för både människorov och mord) så friades Ragnar 1986 av en enig hovrätt. De utdelade även kritik mot advokat Svensson för att inte ha haft “något som helst objektivt stöd” för bevisningen.