251 kvinnor dödade av sina män de älskat

Sedan år 2000 har 251 kvinnor dödats av sina män, pojkvänner, sambor eller ex-män.
dokv-collage_600-m

Bild ovan: sextio av offren.

I en granskning genomförd av Kerstin Weigl och Kristina Edblom framgår bl.a följande om de 251 dödade kvinnornas öde:

– Varannan kvinna ville lämna sin make, sambo eller pojkvän. De dödades för att de ville ur en relation med svartsjuka, kontroll, krav och misshandel.

– Varannan man fanns under myndigheternas radar när han dödade. Socialtjänsten, vården, polisen, kriminalvården hade signaler om en accelererande farlig situation.
Men ingen hade helhetsbilden, bl.a. beroende på sekretesslagar.

Fler än var fjärde man som dödade sin kvinna hade en aktuell vårdkontakt, de flesta inom psykiatrin. Minst 38 procent hade något missbruk. Minst 70 procent av männen hade psykiska problem. Minst tjugo män sökte hjälp samma vecka de begick mord. 40 av männen begick självmord efter att ha dödat.

Weigls och Edbloms djupgående undersökning som startade 2009 ledde några år senare till att en haverikommission skulle utreda varje gång en kvinna dödats av sin man, för att lokalisera brister inom berörda myndigheter. Det gick trögt, media rapporterade “Fiasko för nya haverikommissionen” (Ab 2014).
Svårigheten för kommissionen var bl.a. bristande information mellan myndigheter.

Polischef Carin Götblad föreslår “Fokusera på männen som dödar” (Ab 2015), att rättsväsendets befogenheter utökas, och att man lättar på sekretessen mellan psykiatri, socialtjänst och polisen.

“Hon tycker att fokus måste flyttas till gärningsmannen – som borde få sitt liv begränsat.
I stället måste de brottsutsatta kvinnorna gömma sig, flytta runt till skyddade boenden och byta identitet, medan deras barn tvingas avbryta skola eller förskola, lämna kompisar och inte vågar träffa släktingar.

– Tvinga honom att flytta till ett ”gärningsmannaboende”. Möjliggör snabbare och tydligare ­reaktioner från rättsväsendet. Låt psykiatrin och socialtjänsten­ ­bryta sekretessen och informera ­polisen i mycket större utsträckning. Resultaten av behandling av våldsutsatta män är tyvärr mycket svaga, säger Carin Götblad.”

Weigl och Edblom har även tagit reda på vad som hände de dödade kvinnornas efterlämnade barn. Och de har granskat flertalet av männen som dödat sin kvinna. Läs mer på sajten dodadekvinnor.

Män lika utsatta för våld i nära relationer som kvinnor?

Då en kvinna dödas av sin man eller f.d. man tycks det ofta föregåtts av en tids upptrappat våld. I det sammanhanget kan nämnas några studier av Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Där framkommer att män är minst lika utsatta för våld i nära relationer som kvinnor. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt våld. Medan kvinnor är betydligt mer utsatta för sexuellt våld.

Studierna visar också att av de män som uppgett att de utsätts för våld i hemmet så svarar nästan två tredjedelar att de också är våldsamma mot sin partner.
Den stora skillnaden mellan könen då våldet leder till död är att det oftast är mannen som dödar kvinnan.

Ur studierna framkommer också en grupp män som är utsatta av sin kvinna och inte kan värja sig för våldet. Det handlar om män som utsätts för våld utan att de utsätter sin partner för detsamma. Den gruppen har inte uppmärksammats i tidigare studier.

Se “Ny studie visar: Män utsätts för minst lika mycket våld i hemmet som kvinnor” (SR, 2013).
Observera att med “våld” tycks den studien avse alla typer av fysiskt våld, även ringa misshandel (örfil m.m), samt psykiskt våld. När det gäller enbart grovt våld eller grov misshandel i nära (f.d. kärleks-) relationer så är kvinnor mer utsatta än män.

Mera:
– Det våldsamma könet.
– Mördarstatistik, kvinnor/män.