Vem är INTE mördare?

Bild ovan: fem av de sex männen var dömda för mord, den sjätte för stöld.

Omkring år 1900 var påföljden för mord livstids straffarbete, samt “förlust av medborgerligt förtroende för alltid”. Livstid innebar i praktiken 20-25 år.
Straffet för stöld, som en av männen ovan hade dömts för, var uppåt tio års straffarbete om de hade dömts flera gånger tidigare, samt förlust av medborgerligt förtroende.

Förlust av medborgerligt förtroende innebar “att den som gjort sig skyldig till något av dessa brott gick förlustig samhällets aktning och därmed de rättigheter och förmåner som tillkom en oförvitlig medborgare, såsom allmän och kommunal rösträtt och valbarhet, innehav av statsämbete m.m.”  Den påföljden avskaffades helt 1937. (NE.se)

Svaret på rubrikfrågan framgår här:

Rad/Kolumn i bilden ovan: 1/1 (2580): “Mord å sin bror”. 1/2 (2620): “4:e resan stöld med inbrott”. 1/3 (1060): “Mord”. 2/1 (1580): “Mord, mordbrand och rån”. 2/2 (1640): “Mord och rån”. 2/3 (1080): “Mord och misshandel”.

——————
Källa, dömda: Centralfängelset i Karlskrona (kring år 1900), via ArkivDigital.