Sammanfattning LH-fallet

Som väntat sa HD nej till prövning, äntligen får Lisa Holms familj ro i det rättsliga. Fakta visar att den dömde NB utom rimligt tvivel är skyldig, men vad som hände kring mordet är höljt i dunkel.
Uppdaterad 7 maj 2016

Att NB är skyldig står utom rimligt tvivel. Men detaljer kring vad som hände den kvällen och mördarens motiv har inte utom rimligt tvivel kunnat fastställas, vilket inte heller behövs för domen. Åklagare och domstol har på sedvanligt sätt presenterat en gärningsbeskrivning där luckor fylls ut med spekulationer, skalar man bort gissningarna så återstår följande fakta i LH-fallet:

Arbetsboden, fakta

Offret hittades i en liten arbetsbod (byssja) i Martorp, som ligger 3-5 kilometer från ladan och caféet där offret arbetade.
Offret var intryckt i ett trångt klädskåp smalare än kroppen (dörröppning 24 cm), i sittande ställning med ryggen mot skåpets baksida. Skiss över arbetsboden:

Det fanns åtta klädskåp i arbetsboden.

Offret hade ca en meter blått balsnöre runt halsen samt ca två dm riktat uppåt, totalt 126 cm. Och flera varv silvertejp runt huvud ovanpå mun/näsa och snöret. Dödsorsaken ansågs vara hängning eller strypning.

Snöret tycks varit virat, dvs ingen knuten snara. Enligt bild i fup sid 549 och tilläggsprotokollet sid 19 fanns det inga knutar.
Tejpen bestod av tre bitar. Två kortare bitar som anbringats först, över munnen, därefter en ca två meter lång tejplängd som virats runt huvudet ovanpå mun/näsa och snöre.
(Mer: Detaljgranskning LH-fallet, och Tejpningen i LH-fallet).

Offrets dubbla byxor samt trosor var neddragna. NBs DNA fanns vid offrets byxlinning. NBs _hustrus_ DNA på utsidan av offrets trosor.

På en rishög intill arbetsboden låg offrets jacka och integralhjälm, med NB:s DNA på jackan.

Inuti den heltäckande hjälmen vid munområdet fanns offrets blod. (Tyder på att hjälmen var påsatt då offret överfölls, och att blödning uppstod från näsa eller mun).

Offrets blod fanns på bh:n och det fanns blodliknande besudlingar på tröjan. (T.ex. som runnit ned från näsa eller mun).

Det hittades INTE några spår efter NB på snöret kring offrets hals och inte på tejpen. Dvs inga spår på det som kan kallas mordvapnet. Inte heller på trosorna, där hittades endast dna från hustrun. Och inte på hjälmen, där hittades endast dna från offret.

Ladan, fakta

Ladan i Blomberg var NBs arbetsplats till o från. Ladan var under ombyggnad. Strax intill ligger trafikerad asfaltväg, på andra sidan vägen ligger caféet (ca femtio meter från ladan) där offret arbetade. 3-5 kilometer från ladan ligger arbetsboden (där offret hittades).

Offrets moped stod utanför cafeet, mopeden var olåst och tändningsnyckeln satt i.

Ladan sedd från cafeterian.

I ladan hittades några av offrets örhängen och en handske, samt NB:s och offrets DNA och hårstrå. Även NB:s brors DNA påträffades i ladan, på en tejpbit vid tejprullen (se skiss nedan).

Röret genom väggen, två meter upp.

I “mjölkrummet” i ladan – i ett hörn – hittades NBs DNA (blod) på ett 204 cm högt placerat smalt plaströr som stack ut 30 cm från ena väggen och endast 11 cm från andra väggen (se bild). Ovanpå röret fanns spår i dammet som efter ett snöre. Intill röret hittades ett (1) långt hårstrå från offret. NB:s och offrets DNA hittades på några snörstumpar på golvet, liksom offrets örhänge.

Det noterades inga spår eller tecken på att en kropp hade legat an mot väggarna under röret. Det hittades ingen avsliten byxknapp eller annat som tyder på att offrets byxor dragits ned i ladan.

På en diskbänk i det angränsande “slaktrummet” hittades ett snöre med offrets och NB:s DNA samt ett (1) hårstrå från offret.
I ett nedlagt personalrum intill påträffades spår av NB:s sperma. Och hans avföring hittades i gödselrännan i ladans nedlagda stalldel.

Bild ovan: skiss över ladan (nedkortad på längden), vägen och del av caféet.

I ladans norra del, vid tejprullen med offrets DNA, hittades broderns DNA på en tejpbit vid tejprullen.

Bilväg Ladan – Arbetsboden

Mellan ladan och arbetsboden är det fem km bilväg där offrets tillhörigheter låg utspridda. Eller tre km för vägen förbi NBs bostad som ligger intill vägen. Karta:

Ovan: L=Ladan (i Blomberg), A=arbetsboden (i Martorp), NB=NB:s bostad (med hustru och bror), F=fyndplatser med offrets tillhörigheter, C=caféet.
Blå-streckad linje = fem km bilväg. Svart-prickad linje = tre km bilväg.

Utom rimligt tvivel

Att NB utom rimligt tvivel kan dömas för mordet beror framför allt på DNA-fynden vid offrets byxlinning, hustruns DNA på utsidan trosorna, och NB:s DNA på offrets jacka. (Under förutsättning att man köper förklaringen att NB råkat överföra hustruns DNA, i annat fall blir det mer komplicerat).

För mer kunskap om motiv och händelseförlopp den kvällen kan man tänka sig något av följande:
a) NB berättar vad som hände, b) Någon annan inblandad berättar, t.ex. NBs hustru eller bror om de var involverade, c) Någon utför de granskningar som advokat Hurtig tog upp i överklagandet till HD, vilket möjligen kan ge en pusselbit. (T.ex. närmare analys av hårstråna på offrets trosor, eftersom de håren vid mikroskopgranskning bedömdes INTE tillhöra offret).

I annat fall får man fylla i luckorna själv utifrån antaganden, dvs ungefär som i nuläget.

Sjöutsikt (Vänern) genom ladans båda öppningar.

Mera:
– Karta och översikt Lisa Holm-fallet.
– forts. Översikt Lisa Holm-fallet.
– Detaljgranskning LH-fallet.