“Misstankarna är bekräftade – efter 17 år”

Lördag den 11 december 1993, Piteå-Tidningens förstasida:

1993-12-11-pt-forstasidan
“Misstankarna är bekräftade – efter 17 år”

Kvarlevorna som påträffades på Pitholmsheden för ca tre månader sedan är nu identifierade som Charles Zelmanovits som försvann för 17 år sedan.

Rapporteringen fortsätter på sidan 7:

1993-12-11-pt-sid7
“Efter 17 år är Charles Zelmanovits dödförklarad”

I denna artikel ges mer information om var fyndplatsen är belägen: att det är på Pitholmsheden, “ungefär tre kilometer från skolan och 300 meter från närmaste väg”. (Dock inte tillräckligt med info för att läsaren med säkerhet kan fastställa var fyndplatsen ligger).

Man uppger även att dödsorsaken inte går att fastställa. Brott kan inte uteslutas men det finns heller inget som talar för detta. Dödsbevis kan nu utfärdas, och polisen kan lägga ner den 17 år gamla utredningen.

Några citat ur artikeln:

Han försvann för 17 år sedan – nu dödförklaras Charles Zelmanovits. Det är nämligen fastställt att det var skelettdelarna efter den försvunna pojken som påträffades på Pitholmsheden i höstas.
/…/
Dödsorsaken går emellertid inte att fastställa, och polisen räknar inte med att det någonsin kommer att bli möjligt att göra.
Harry Nyman vid krim i Piteå säger att brott inte kan uteslutas men det finns heller inget som talar för detta.
/…/
Fyndplatsen ligger ungefär tre kilometer från skolan och 300 meter från närmaste väg.
/…/
Rättsmedicinalverket i Umeå undersökte fynden. I det arbete som pågått sedan i september har bland annat ingått att ålders- och könsbestämma kroppen. Rättsmedicinalverket har skickat ner kroppen till rättsodontologen i Stockholm. Där har man genom en särskild metod kunnat fastställa identiteten.
/…/
Jag har pratat med rättsläkaren. Med full säkerhet rör det sig om Charles Zelmanovits. Det betyder också att dödsbevis nu kan utfärdas, säger Harry Nyman vid kriminalpolisen i Piteå. Därmed lägger polisen i Piteå ner den 17 år gamla utredningen.