Tejpningen i LH-fallet

NBs nya advokat Björn Hurtig vill granska tejpen som användes av gärningsmannen. Hurtigs hypotes är att NB endast forslade undan och gömde kroppen. I detta inlägg visas också att det var uppåt sex (6) lager tejp över offrets mun/näsa, och att tejpen anbringades vid tre tillfällen.
Uppdaterad 20 mars 2016

Inför överklagandet till Högsta Domstolen vill Hurtig själv granska tejpen som satt runt offrets huvud när hon hittades död. Samt den tejprulle med offrets dna (hittades i ladan) och den tejpbit med den yngre brodern AB:s dna (återfanns i nära anslutning till tejprullen). Hurtig menar att NB kanske inte är mördaren:
“- Det finns en hypotes i målet att dna:t kommit dit när man hängt flickan men vad är det som säger att dna:t inte kommit dit när man plockat ner en flicka, forslat undan en flicka. Dna kan avsättas genom att man försöker skydda någon annan som begått ett brott, sa Björn Hurtig i samband med överklagandet av hovrättens dom i förra veckan.” (sverigesradio.se, 7 mars 2016).

Sex lager tejp över mun/näsa

Silvertejpens bredd var 49 mm (täcker knappt en vidöppen mun). Totala längden på tejpen som fanns kring huvudet över mun/näsa, plus några kortare bitar, var ca 260 cm (fup sid 872). Tejp tycks ha anbringats vid tre tillfällen:

  • Tillfälle #1 och #2: två kortare tejpbitar. Den första var 22 cm, den efterföljande 38 cm. Syftet var troligen att tysta. Dessa två kortare tejpbitar tycks INTE ha anbringats över offrets hår i någon större utsträckning (se mer nedan).
  • Tillfälle #3: en 200 cm lång tejpbit (troligen från en annan tejprulle än de föregående två korta bitarna), virades fyra varv kring huvudet över mun/näsa. Tejpen omslöt håret och det blå balsnöret som stack upp längs huvudet.

Den överdrivna tejpningen ovanpå mun/näsa kan tyda på att gm misslyckades med att tysta offret med de två kortare tejpbitarna. Det räcker knappast med enstaka tejpbit över munnen för att förhindra skrik. En kortare tejpbit kan vara ganska lätt att delvis få bort med enbart mun-, tung- och käkrörelser (se bildserie längre ned i detta inlägg, samt inlägg här), eller med handen om möjlighet fanns.

Notera också att ladan var tom och tyst, det fanns ingen djurbesättning där, och asfaltvägen ligger strax utanför ladan. En förbipasserande cyklist eller fotgängare skulle kunna höra ljud från tumult eller dämpade skrik.
I panik eller raseri kan gm därför ha virat flera varv runt huvudet för att försöka få tyst.

Totalt kan det alltså ha hamnat sex lager tejp över mun/näsa. Först en kortare bit, följt av en till över den föregående, och slutligen en lång tejplängd fyra varv kring huvudet.

Om den långa tejpningen runt huvudet över mun/näsa istället inträffade efter att offret avlidit så kan syftet varit att förvissa sig om att offret inte vaknade till liv igen, eller som transportsäkring inför bilfärd (fixera håret, förhindra läckage. Anm: blod från offret hittades på några av tejpbitarna).

Under tejpen fanns ett blått balsnöre som löpte uppifrån och ned till halsen, total längd 126 cm. Snöret tycks varit virat runt halsen, det fanns inga knutar (enligt fup sid 549 och sid 19 i Tilläggsprotokollet).

Analys av tejpen, utifrån uppgifter i fup

Så här såg tejphärvan ut som polisen lämnade till NFC för analys, efter att polis (kriminaltekniker) klippt loss tejpen:

Tejpbiten som är närmast betraktaren på bilden ovan (markerad med röd pil) bör varit den bit som polisen lossade allra först från offret. Det är bit A i nedanstående bild, och den passade ihop med tejprullen som hittades i spiklådan i ladan:

I ovanstående bild bör tejpen längst till höger (E och F) vara den som polisen lossade allra sist. Dvs de två kortare tejpbitarna E-F var de första som anbringades av gm.

Anm: de två kortare bitarna E-F var något ihopklämda i mitten vilket kan tyda på att offret med handen dragit ned tejpen, ELLER med enbart mun-, tung- och käkrörelser lyckats frigöra munnen delvis från tejpen, t.ex så här:

Delning R1 var riven.

“R” på stora bilden ovan innebär rivna kanter (inte klippta eller skurna). R1, R2 och R3 är de kanter som gm troligen rev vid brottstillfället. R1 är den första rivningen, den kortaste tejpbiten. R2 den andra kortare biten, och R3 rivningen efter att tejpen virats fyra varv kring huvudet.
Gm delade tejpen genom att riva. Polisen använde sax eller skärverktyg. Anm: när silvertejp är anbringad/fastsatt på ett underlag – som då polisen skulle lossa tejpen – då är det svårt att riva isär tejpen, då behöver man klippa eller skära.

Mera: Till vänster på stora bilden ovan syns tejprullen som hittades i en spiklåda vid en grävmaskin i ladan. Därefter de fyra bitarna (A till D) som satt ihop innan polisen klippte isär dem då tejpen lossades från huvudet. De passade ihop inbördes och till tejprullen. Slutligen de två kortare bitarna E-F vars samtliga ändar var rivna, ocn som passade ihop inbördes men INTE med den övriga tejpen A-D. Ur fup (sid 506):

“Fyra av bitarna hade skurna ändar som bedömdes ha uppkommit vid delning med ett eggvasst föremål i samband med tillvaratagandet. Dessa kunde sammanpassas till en remsa med avrivna ytterändar. De två återstående bitarna hade avrivna ändar och dessa två tejpbitar kunde sammanpassas inbördes, men de kunde inte sammanpassas med de fyra andra bitarna.”

De rivna E och F passar ihop inbördes men inte med övriga tejpen.

Vid närmare granskning av fotografiet med de olika tejpbitarna (innan fotot förminskades för detta blogginlägg) framgår att det på tejpbit D sitter hårstrån som troligen lossnat då tejpen avlägsnades. Men på bit E och F syns inga hårstrån, dvs de två kortare tejpbitar som gm anbringade allra först tycks inte varit i kontakt med hår i större utsträckning.

Hår på tejpbit D.

Hur det tycks gått till när polisen lossade tejpen visas med följande bild:

Den 200 cm långa tejpbiten klipptes upp på höger sida. Då bildades fyra bitar (A-D). På den bit som satt närmast håret (bit D) fastnade som sagt en del hår när biten togs loss.
De två kortare tejpbitarna (E och F) som satt innerst, och inte sträckte sig runt huvudet, lossades utan att sönderdelas.

Om Hurtigs hypotes

Advokat Hurtigs hypotes är att NB inte dödade utan endast förde bort och gömde kroppen. Kanske för att skydda någon/några. DNA-fynden och övrig bevisning tycks åtminstone inte motsäga Hurtigs hypotes.

På nämnda tejprulle hittades endast offrets dna.
På några av tejpbitarna över mun och näsa påvisades offrets blod/dna.
Ingen annans dna hittades på tejpen. Inte heller några fingeravtryck.
Spår efter NB hittades INTE på tejprullen, INTE på tejpen kring offrets huvud, INTE på balsnöret kring offrets hals.

Däremot hittades NBs blod/dna på röret i “mjölkrummet” där offret troligen hängt, på balsnören som hittades i mjölkrummet, och vid offrets byxlinning. Samt NB:s frus dna på utsidan av offrets trosor.
Att NB varit involverad på något sätt är tveklöst, t.ex. att NB hittade offret efter att all tejp hade anbringats och offret var avlidet.

Ovanstående kan tolkas som att NB inte var involverad i de handlingar som ledde till offrets död. Att han inte har varit i kontakt med balsnöret kring halsen och inte heller silvertejpen över mun och näsa.

Kan detta och möjligen något mer (och att NB börjar berätta) skapa tillräckligt rimligt tvivel gällande mord, kan man undra. Tveksamt. Hurtig kommer att överklaga hovrättsdomen, han har fått förlängning av Högsta Domstolen till den 15 april 2016. Därefter beslutar HD om målet ska tas upp i HD eller om hovrättsdomen står fast.

Anm: tilläggas kan att intill grävmaskinen i ladan fanns en tejpbit med brodern AB:s dna, en tejpbit som kan ha hört till ovan nämnda tejprulle. Ladan var dock brödernas arbetsplats så det fyndet behöver inte ha med mordet att göra.

NB tyst som en mussla

NB tycks dock inte ha brutit sin tystnad och erkänt något, även om viss media trodde det ett tag. Göteborgsposten fick backa: “Lisa Holm-mördarens erkännande dementeras“.
Men vem vet, Hurtig kanske kan få NB att öppna truten. Att NB har en del att berätta är uppenbart. Frågan är vad, och varför han tiger. Man kan tänka sig några alternativ: a) NB skyddar mördaren som är någon nära, b) mördaren hotar att hämnas på NBs nära o kära om NB börjar berätta, c) NB har mördat men ser ingen mening att erkänna.

Se även:

– Litauenligorna. (Och om musslan NB).
– Karta och översikt Lisa Holm-fallet.
– forts. Översikt Lisa Holm-fallet.
– Detaljgranskning LH-fallet.

——————-
Källor m.m:
– FUP, länk finns i andra inlägg om LH-fallet.
– Advokat Hurtig är bl.a. känd från Assangefallet i domstolen i England för några år sedan, när Assange överklagade utlämningsbeslutet till Sverige. Hurtig hävdade då falskeligen att åklagare Marianne Ny varit passiv och inte hade försökt kalla Assange till förhör hösten 2010. Hurtig avlöjades dock i ett korsförhör och fick senare en varning av svenska advokatsamfundet.