Catrines krossade drömmar

Det är mycket sannolikt att Catrine var starkt självmordsbenägen tiden innan dödsfallet. Hon kan ha avlidit av ett direkt eller indirekt självmord. Orsaken tycks bl.a. varit att drömmen om ett nytt liv i Portugal med sina barn slogs i spillror, när det fleråriga äktenskapet med den portugisiske JdC sprack.
Uppdaterad 20 februari 2016

I den litteratur och de källor som finns idag om daCosta-fallet beskrivs att Catrines sista halvår var mycket problematiskt. Hon togs in flera gånger på sjukhus för överdos, och hon sa att hon ville ta livet av sig. Detta var våren 1984, hon hade återkommit efter ett halvårs vistelse i Portugal hos sin man JdC som hon varit gift med sedan 1982 .

Trots detta anser samma källor det mindre troligt att Catrine dog av överdos eller självmord. Anledningen sägs dels vara rättsläkarens (möjligen tveksamma) rapport som finner överdos mindre sannolikt, samt att Catrine under en längre tid hade berättat om sin önskan att flytta till Portugal och börja ett nytt liv. Självmord skulle därmed vara mindre sannolikt – enligt dessa källor – eftersom Catrine hade förhoppningar om en bättre framtid.

Men då bortser man från att Catrines dröm tycks ha kraschat. Drömmen var att flytta till Portugal med sina två barn som var omhändertagna av sociala myndigheterna. Kanske genom att kidnappa* barnen, den tanken tycks ha framförts tidigare av henne.
I några enstaka källor framgår att Catrines fleråriga äktenskap med JdC i Portugal tycks varit på väg att lösas upp. Vilket troligen medförde att Catrines planer på permanent flytt till Portugal raserades. Och detta tycks källorna bortse från när de spekulerar om Catrines dödsorsak.

Nedan visas citat från diverse källor gällande Catrines dröm och hennes problem. Källorna är bl.a. böcker av Lars Borgnäs (2003), Per Lindeberg (1999 och 2008), Hanna Olsson (1990), Raine Gustafsson (2010), förhör ur förundersökningen från 1980-talet, domen från 1988.

Catrines drömmar om ett nytt liv. Uppgifter från 1983 och framåt:

“börja kämpa för att få tillbaka båda barnen och åka tillbaks till Portugal. Hon skulle inte sätta sin fot i det här landet något mer för hon klarade inte av det helt enkelt.”

“Hennes dröm var att få tillbaka sina barn och flytta till Portugal.”

“Catrine var jätteglad för att hennes båda barn hade kommit till samma fosterhem. Hon tänkte ta dem med sig och återvända till Portugal.”

“da Costas dröm varit att få tillbaka sina omhändertagna barn och tillsammans med dem flytta tillbaka till Portugal.”

“jag vet att Catrin skulle aldrig ta livet av sig själv i alla fall. Hennes dröm var att få tillbaka sina barn och flytta till Portugal. Det är jag helt säker på, hon har inte tagit livet av sig själv i alla fall.”
>>> Men Catrines kraschade äktenskap satte stopp för den drömmen (min anm).

“En dödsorsak som det spekulerades i var att da Costa begått självmord. Enligt vårt förmenande, vilket har sin grund i utredningen, verkar detta dock inte troligt. Bl a hade hon för avsikt att resa till Portugal, vilket stöds av att hon kort tid före sin död växlade till sig resevaluta. Hon hade också planer på att skaffa katt och hade enligt Sundberg hört sig för om möjligheten.”
>>> Liksom föregående citat beaktar de inte Catrines kraschade äktenskap. Avsikten med resan till Portugal tycks enbart varit att hämta sina tillhörigheter (se nedan).

Catrines spruckna äktenskap:

Förhör med vittne angående juni 1984:
“Hon har då bland annat sagt att hon vill hyra en stuga av Lindgren på grund av att hon väntade hit sin man från Portugal. De skulle göra klart skilsmässan dem emellan.”
>>> Anm: denna uppgift fick polisen att utreda Catrines man JdC. Inget pekade dock på att JdC varit involverad i hennes död.

Förhör med Catrines man JdC i Portugal:
“hon ringt juni 84 och var ganska deprimerad och sa, att ganska snart skulle hon resa till Portugal för att hämta sina tillhörigheter.”

I P.Lindegrens bok från 1999 trodde han att Catrine redan hade skilt sig under våren:
“Uppgifter om att Catrine skulle ha sagt att hennes frånskilde portugisiske man skulle komma till Stockholm under sommaren, fick polisen att granska mer än sextiotusen utlänningsanmälningar hos hotell och uthyrningsbyråer för juni månad 1984 och även kontakta några flygbolag för att kontrollera passagerarlistorna.”

I nästa upplaga från 2008 hade Lindegren ändrat formuleringen:
“Uppgifter om att Catrine skulle ha sagt att hennes portugisiske make skulle komma till Stockholm under sommaren, fick polisen att granska […]”

Catrines problem sista halvåret före sin död i juni 1984:

“Under de sista månaderna i sitt liv har Catrine det svårt. Socialsekreteraren, skyddskonsulenten och polisen har gjort en summarisk sammanfattning av vad som hände då. I januari 1984 har Catrine kommit till Sverige efter att ha varit i Portugal ett halvt år. Mellan januari och juni tas hon flera gånger in på sjukhus för överdos. Hon grips för snatterier och döms i mars till fortsatt skyddstillsyn. I mars ringer hon också till sin socialsekreterare och talar om att ta livet av sig. Den 22 maj är hon på socialbyrån och är enligt anteckningarna “i ganska bra form”. Hon har då legat inne på psykiatrisk avdelning eftersom hon “klappat igenom”.”

“En dag försvann hon bara. Hon var ledsen över att hennes två barn blivit omhändertagna.”

“Det senaste halvåret hade Catrine haft det besvärligt med flera sjukhusvistelser efter överdoser, misshandel och allt mer kaotiska yttre förhållanden. De som kände henne visste att hon var mycket barnkär och att hon sörjde över att hennes egna barn tagits om hand av samhället. Trots att hon varken hade bostad eller arbete hoppades hon i det längsta ändå att själv få hand om vårdnaden av sina två söner, som nu hunnit bli nio och tre år gamla.”

Slutsatser

Mycket talar för att Catrine var starkt självmordsbenägen tiden innan hon dog. Hennes överdoser under våren. En uttalad önskan att ta livet av sig. Hennes kraschade äktenskap. Hennes krossade dröm om ett bättre liv tillsammans med sina barn. Heroinmissbruket.

Enligt rättsläkaren J.Rajs rapport från 1984 verkade det mindre sannolikt att döden orsakats av överdosering. Dock formulerar sig rättsläkaren som om analysen visade att det fanns heroinmarkör, och enligt nutida kunskap kan även mycket små mängder heroinmarkör innebära att döden orsakats av överdos (se tidigare inlägg). OBS att socialstyrelsens rättsliga råd inte delade rättsläkarens utlåtande fullt ut:
“Rådet anser att det inte heller kan uteslutas att hon avlidit till följd av olyckshändelse eller möjligen självmord. Catrine da Costa kan också ha avlidit till följd av en akut förgiftning av heroin/morfin.”

Tillägg 2016-02-20:

Några läsare hörde av sig och menade att dödsorsaken sannolikt inte var överdos eller självmord. De verkade inte förstå varför någon skulle stycka en person som avlidit av annan orsak än mord.

Om Catrine inte haft några yttre skador så hade knappast någon ifrågasatt överdos eller självmord. Åtminstone inte om man inser hennes problematiska bakgrund tiden före dödsfallet. Att kroppen var styckad medför nog för många betraktare att teorin om mord väger tyngre än teorin om överdos/självmord trots kunskap om offrets tidigare uttryckliga självmordsbenägenhet. Det verkar enklast och ur statistiskt perspektiv mest korrekt att anta att scenariot för en styckad kropp är mord följt av åtgärder för bortforsling. Eventuellt där styckningen också är ett uttryck för aggression eller sadism.

Men det finns förstås andra möjligheter om offret ifråga har avlidit på egen hand. T.ex. att offret har avlidit på en plats eller bostad som tillhör någon som till varje pris vill undvika att (frivilligt) bli involverad i en polisutredning. Eventuellt i kombination med andra drivkrafter (se nedan).

Då talar vi inte om merparten av befolkningen, utan om någon med rätt bakgrund och personliga förutsättningar. Som är tillräckligt desperat, störd eller/och som har tidigare erfarenhet av våldshandlingar. Kanske en person som tidigare har skadat eller dödat. Eller som har tidigare vana av styckning i någon form (t.ex. av djur), eller/och hantering av döda människokroppar. Som rentav finner hanteringen intressant, eller betraktar den som spännande och stimulerande. Som kanske lider av personlighetsstörning, en psykopat.

>>> I ett kommande inlägg visas exempel på en möjlig gärningsman som hade rätt bakgrund för att stycka en person. Oavsett om Catrine avled av egen hand eller blev mördad.

Mera:
– 1984 års analys i annat lyse.

—————-
* Av tidsskäl/lathet har jag inte satt ut sidnummer m.m. för citaten ovan. Den som vill veta mer om något citat ombedes kontakta mig. Vilka källor som använts framgår längre upp i inlägget.