Det MÅSTE varit sexuellt, enligt rättens (fel)bedömning

Varken hovrätt eller tingsrätt nämner det 24 centimeter trånga klädskåpet när de resonerar kring klädernas oordning i Lisa Holmfallet. Här visas några rätt o fel i dessa rätters sannolika felbedömning.
Uppdaterad 3 mars 2016

Att både tingsrätt och hovrätt dömde NB till livstids fängelse är inget att orda om. Det är utom rimligt tvivel en korrekt dom. DNA-fynden pekar starkt åt att NB är djupt involverad i offrets död.

Den omfattande DNA-bevisningen medförde att det var en mycket lätt uppgift för både hovrätten och tingsrätten att fatta beslut. Uppgiften tycks dock ha varit så enkel för rätternas ledamöter och nämndemän att de slappnade av och fokuserade mer på valet av kaffebröd och kakor när det blev dags att resonera kring motivet.

Ur hovrättens dom, sid 19 (mina kommentarer i rött):

“Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att motivet till gärningen måste ha varit sexuellt.”
>>> Tingsrätten var inte så bestämd. Ur tingsrättens dom:
– “det kan röra sig om ett sexuellt motiv till gärningen” (sid 33),
– “motivet till brottet kan ha varit sexuellt” (sid 33),
– “Motivet till gärningen har varit sexuellt.” (sid 38).

“Det finns inte någon annan rimlig förklaring till att Lisa Holms trosor, jeans och träningsbyxor vid återfinnandet satt runt hennes smalben eller att hennes tröja och BH på motsvarande sätt var uppdragna.”
>>> Det finns en annan och mycket rimlig förklaring (se nedan). Att rätten inte ens nämner den bökiga hanteringen i klädskåpet tyder på att deras bedömning inte är genomtänkt.
Dessutom verkar uppgiften om uppdragna kläder på överkroppen osäker, se nedan.

“Några närmare slutsatser av att det fanns pornografi i Nerijus Bilevicius dator eller att han har onanerat på sin arbetsplats anser hovrätten emellertid inte vara möjliga att dra.”
>>> Rätt, de uppgifterna leder inte till slutsatsen att mordmotivet var sexuellt.

Ur tingsrättens dom, sid 33 (mina kommentarer i rött):

“Vad gäller eventuellt motiv kan man av Nicklas Långströms uppgifter dra slutsatsen att det kan röra sig om ett sexuellt motiv till gärningen, särskilt mot bakgrund av det förhållandet att Lisa Holms byxor och trosor var neddragna till anklarna då hon anträffades liksom att hennes tröja och bh var uppdragna. Det är enligt tingsrättens mening helt uteslutet att kläderna kunnat dras upp respektive ner exempelvis genom att kroppen dragits eller släpats. Kläderna måste ha rubbats av annan person.”
>>> Angående “helt uteslutet”: det beror på hur och i vad man drar när kroppen transporteras. Men återigen så förbiser rätten att kroppen hittades i ett trångt skåp.

Tveksam uppgift om uppdragna kläder

Både hovrätt och tingsrätt upprepar åklagarens gärningsbeskrivning, att kläderna på överkroppen var uppdragna. Dock finns flera uppgifter – från kriminaltekniker och från förhörsledare – som tyder på att polisen är osäker på hur tröjan satt när kroppen hittades, innan den med möda baxades ur det trånga skåpet.
Dessutom: av okänd anledning valde åklagaren att INTE dna-testa tröjan, trots att där fanns blodliknande besudlingar. (Som troligen var offrets, eftersom blod/dna på bh:n visade sig komma från offret). Däremot dna-testades byxor m.m.
Se även Detaljgranskning LH-fallet.

Men åklagaren uttryckte sig säkert i sin gärningsbeskrivning, han påstod att NB hade dragit upp både tröja och bh, och båda domstolarna gick på åklagarens ord. Uppgiften om uppdragen tröja och bh användes sedan av domstolen som ett av argumenten för att motivet var sexuellt.

Rimlig förklaring till klädernas oordning

Offret hittades alltså i ett klädskåp i en arbetsbod fem kilometer från en lada. (Anm: fem km via vägen där offrets tillhörigheter hittades utspridda). I ladan fanns vissa spår som kan tolkas som att mordet skedde där. Men det fanns inget fynd i ladan som pekar på att byxorna hade dragits ned där, utan det är enbart åklagarens gissning.

Om kroppen istället hade hittats på den tänkta mordplatsen (ladan) hängades i snaran eller liggandes fritt på golvet med kläderna i liknande oordning så hade motivet mycket sannolikt varit sexuellt.
Men det var inte så kroppen hittades. Utan den hittades i en annan byggnad flera kilometer från den tänkta mordplatsen, intryckt i ett trångt klädskåp där öppningen var endast 24 centimeter. Med kroppen i sittande ställning med ryggen in mot skåpets bakre del.

Tänkbart händelseförlopp för klädernas oordning:
Offrets stuss fastnade i den smala skåpöppningen, därför drog gm ned offrets två par byxor till knäna. När de tajta jeansen och bylsiga träningsbyxorna drogs ned samtidigt så följde även trosorna med. I den fortsatta hanteringen med att pressa, trycka och lirka offrets kropp in i skåpet – med ryggen först – så kanade byxorna ned ytterligare, samtidigt som tröja och bh (eventuellt) gled uppåt när kroppen pressades in och nedåt mot skåpgolvet.

Arbetsboden med det 24 cm trånga skåpet.

Sammanfattningsvis så kan självklart motivet ha varit sexuellt. Men den extrema hanteringen av kroppen i det mycket trånga skåpet gör att domstolens bedömning inte är så säker som de vill påskina.

Mer om LH-fallet:
– Karta och översikt Lisa Holm-fallet.
– forts. Översikt Lisa Holm-fallet. (med alternativ gärningsbeskrivning).
– Detaljgranskning LH-fallet.
– Litauenligorna.
– Bildspår i datorn.
Inget sexuellt motiv i Lisa Holm-fallet [Teori].

———————
Källor:
Hovrättsdomen den 8 februari 2016. Där ingår även tingsrättsdomen från 17/11 2015.
FUP. (pdf-fil)
– Om osäkerheten kring uppdragna kläder, se Detaljgranskning LH-fallet.