Den märkliga bloggen i FUP

Här visas polisens märkliga tejp-spår som redovisas genom en märklig blogg i FUP gällande fallet Lisa Holm.
Uppdaterad 1 februari 2016

Det gick till ungefär så här. Sommaren 2015 kontrollerade polisens utredare vilka facebook-grupper som den då mordmisstänkte NB hade gilla-markerat (dvs hans “likes”). På en arkiveringssida från den 3 juli 2015 framgår att det då var följande 61 stycken grupper:

Några av de litauiska gruppnamnen betyder “Your world of entertainment”, “When you have no where to put money”, “Be among them”, “Puft and all the laughs”, “It’s interesting to me”, “Android is again low”, “Be The First”, “Fun and interesting”, “Everything for free”. (rå google-översättning).

Inget uppseendeväckande så långt. Men så fick utredarna höra talas om en blogg vid namn “Urbota Inskränkthet”, här kallad bloggUI:

där den okände bloggägaren hade lagt upp en skärmdump som påstods komma från en av facebook-grupperna som NB hade gilla-markerat. Det gällde gruppen “Būk tarp savų” (“Be among them”. Fjärde uppifrån i högra kolumnen i skärmdumpen ovan från Facebook).

Enligt bloggUI hade gruppen “Būk tarp savų” innehållit följande bild+text (fup sid 976):

Dvs en bild på en tejpad ung tjej sittandes på en bänk, under bilden finns text på litauiska.
På bloggUI kunde polisen läsa att NB “gillar denna typer av bilder och är med i en facebookgrupp som visar dem.”

Polisen svalde de obekräftade uppgifterna

Om polisen hade översatt den litauiska texten under bilden ovan så hade de sett att texten handlar om att folk i Miami inte är lyckliga:
“Articles in Miami… One of the world’s unhappiest city!… Miami traditionally evoke associations with the beaches and good weather changes, but people in this town are not very happy.”
Kanske tyckte skribenten att bilden med tejpade tjejen illustrerade de olyckliga människorna, vem vet.

Polisen anammade dock bloggUI och tolkade det hela som att NB gillar tejpade tjejer, vilket stärkte misstankarna mot honom eftersom offret i Lisa Holmfallet var tejpad.
De overifierade uppgifterna från den okände bloggägaren bakom bloggUI fördes senare in på flera sidor i FUP.

Förutom ovanstående bild med tejpade tjejen visar bloggUI även ytterligare några bilder med tejpade tjejer och som påstås kommit från NBs gillade facebookgrupp. Men de bilderna är inte skärmdumpar från facebookgruppen så som bilden ovan ser ut att vara, utan det är enbart bilder från sajten demotyvacija.lt (se nedan), som t.ex. bilden här intill (“It is now possible quietly watch a film”).

BloggUI har även märkliga synpunkter på några kattbilder som fanns i en annan facebookgrupp. Bloggens skribent:
“Några av den misstänkte mördaren grupper finns trotts allt kvar, i två av bilderna undertill ser vi att den misstänkte mördaren visst tycker om katter och är en djurvän, oavsett om denne är på jakt efter kissen eller musen. […] Du är herre över djuren & Kanske det finns en Mus i den Kissen…”.

Humorsajten demotyvacija.lt

På bilden i skärmdumpen ovan från “Būk tarp savų” framgår alltså (i övre vänstra hörnet) att bildens troliga ursprung är sajten demotyvacija.lt, enligt dem själva en humorsajt med bl.a. “Black humor, funny pictures, funny videos”.
Sajten innehåller tusentals bilder, under varje bild finns en kort textrad på litauiska (här borttaget). De allra flesta av dessa bilder väcker knappast anstöt hos någon, exempelvis:

Bilder med tejp, silvertejp, packtejp m.m.

Bilder med tejp utgör en bråkdel av bilderna hos demotyvacija.lt, uppskattningsvis en procent har någon form av tejp-tema. Tejpen i bilderna kan t.ex. syfta till att tysta, reparera, hålla ihop, utgöra symbolik. Några av tejpbilderna kan upplevas som obehagliga, särskilt om man associerar till Lisa Holmfallet. Exempel på bilder med tejp:

Hur den märkliga bloggUI kom in i FUP

När polisen hörde talas om bloggUI och dess påstående att NB gillat en facebookgrupp där det funnits bilder på tejpade tjejer, så skickade de en begäran till sin IT-avdelning att kontakta Facebook och ta reda på om det verkligen hade funnits sådana bilder i nämnda facebookgrupp. Skickat den 1/9 2015 (fup sid 969):

“Polisen har information om att den misstänkte (Nerijus Bilevicius) gällande mordet på Lisa Holm via sin Facebook har gillat en grupp på Facebook som heter Bük tarp savø. Denna Facebook-grupp verkar i nuläget vara stängd.
Informationen finns på en internetsida som heter Urbota Inskränkthet som skapats av en okänd person. Denna person verkar ha gjort en arkivering av de grupper Nerijus Bilevicius har gillat på Facebook. Arkiveringen ser ut att var gjord den 3 juli 2015 15:17:35 UTC. Skärmdumpar från detta bifogas aktuellt mail i Wordformat. Skärmdumparna går således att zooma ut.

1. Polisen vill veta om det fanns bilder i Facebook-gruppen Bük tarp savø föreställandes unga kvinnor/flickor som var utsatta för bindning, strypning eller tejpning innan Nerijus Bilevicius frihetsberövades som misstänkt för mordet på Lisa Holm. Nerijus frihetsberövades den 12 juni 2015 kl. 19:45.

2. Polisen vill veta hur det konto Nerijus Bilevicius disponerar på Facebook har använts avseende Facebook-gruppen Bük tarp savø.”

En månad senare drogs begäran tillbaka. Anledningen uppges vara att det skulle ta för lång tid att få fram de uppgifterna från Facebook och att uppgifterna inte tros ha någon avgörande inverkan på fallet.

Trots att man uppger att uppgifterna inte var tillräckligt intressanta för att begära ut dem från Facebook så ges de ändå flera sidors utrymme i fup. Där finns flera skärmdumpar från bloggUI med ett antal overifierade påståenden samt bilder (från humorsajten demotyvacija.lt) som påstås ha funnits i facebookgruppen. Exempel, fup sid 979:

Skärmdump från bloggUI i FUP.

Sammanfattning

Utredarna lät bli att kontrollera följande:
– Fanns det bilder på tejpade tjejer i den facebookgruppen?
– Om så var fallet, i vilket sammanhang? Och: hur många bilder UTAN tejpade tjejer fanns det? Och: fanns de tiden före LH mördades?
Man tycks inte heller haft kontakt med eller förhört ägaren till bloggUI.

Om bilder med tejpade tjejer endast utgör en bråkdel av totala antalet bilder kan man knappast hävda att någon gillade den gruppen pga intresse för tejpade tjejer. Det är också högst relevant i vilket sammanhang bilder på tejpade tjejer visas.

Påståendena om bilderna har knappast haft inverkan på domsluten. Åtminstone inte uttryckligen. DNA-bevisningen räcker mer än väl. Men agerandet kring dessa bilder är märkligt och sänker utredningens kvalitet.

———————-
Källor m.m:
– NBs arkiverade facebooksida.
– NB = Nerijus Bilevicius, dömd för mordet på LH.
– Humorsajten demotyvacija.lt ( omdirigeras till demotyvacijos.tv3.lt ).
– Bloggen “Urbota inskränkthet“.
FUP (förundersökningsprotokoll) (pdf-fil, 115 MB).
Övriga källor, se de andra inläggen i LH-fallet.