Inget sexuellt motiv i Lisa Holm-fallet [Teori]

Offrets dubbla byxor drogs ned därför att klädskåpets öppning var trång. Åklagare och tingsrätt har feltolkat de uppgifter som framkom i utredningen. Här förklaras teorin att mördaren i Lisa Holm-fallet inte hade sexuellt motiv.
Uppdaterad 8 februari 2016

Detta talar emot tingsrättens antagande att NB* i ladan drog ned offrets byxor för att få sexuell njutning genom att titta på kroppen, innan den forslades från ladan fem kilometer till arbetsboden där den senare hittades i ett smalt klädskåp.

Teorin att motivet inte var sexuellt bygger på följande förklaringar till de fynd och uppgifter som framkom i utredningen:

Orsaken till att offrets dubbla byxor var neddragna då kroppen hittades i klädskåpet, var att gm* dragit ned dem till knäna pga svårigheter att få in offrets stuss/kropp genom skåpets 24 cm smala öppning. När sedan kroppen trycktes och lirkades inåt i skåpet, med ryggen först, tog byxorna emot dörrkanten och kanade ned ytterligare. (Se mer nedan).

Om kläderna på överkroppen var uppdragna när den hittades (vilket är oklart), så kan det bero på att kläderna gled upp då gm med kraft tryckte offrets kropp in och ned i det smala skåpet till sittande ställning. (Se mer nedan).

Spåren efter porrsurfande i den dömde NB:s dator kan vara spåren efter oskyldig aktivitet. Bilderna var inte nedladdade, de fanns endast i datorns cache. En del av bilderna behöver inte ens någonsin ha varit synliga på datorskärmen. Endast en halv procent av bilderna var av bdsm- eller våldskaraktär, vilket tyder på att intresset för sådana bilder var litet.

Spåren efter onani i det avskilda, förfallna personalutrymmet med sin obrukbara toalett kan bero på oskyldig, tidigare aktivitet, utan någon koppling till mordet. Onani är vanligt förekommande bland befolkningen, det visades redan på 1950-talet i den då omtalade Kinsey-studien och framgår även i senare studier. Samlag, sex och onani utanför hemmets lyckta dörrar är inte ovanligt, folks arbetsplatser är inget undantag OM förutsättningarna är de rätta.

Alternativt, icke sexuellt händelseförlopp

I tidigare inlägg “forts. Översikt Lisa Holm-fallet” visas en gärningsbeskrivning där motivet har koppling till de tjuvar som hade terroriserat trakten under en längre tid med stölder av verktyg och diesel. Och att offret, iförd sin integralhjälm, i eller bakom ladan misstogs för att vara tjuv.

LH kan ha gått till eller bakom ladan på eget initiativ, t.ex. för att hon var kissnödig, eller för att mopeden inte startade (se mer i länken ovan).

 

De dubbla byxorna i den trånga skåpöppningen

Offret hade dubbla byxor på sig: jeans samt träningsbyxor utanpå jeansen, därför att hon skulle åka moped hem från jobbet. Träningsbyxorna hade lös passform. Sammantaget troligen ganska bylsigt.

Samma typ av byxor som offret hade på sig.

När kroppen hittades var båda byxorna neddragna. Det fanns inga spår efter sexuell aktivitet på eller i kroppen eller i rummet där offret anses ha befunnit sig. Klädskåpets ingångsbredd var 24 cm (markerat med fet röd heldragen linje på bilden nedan). Skåpets inre bredd var 29,5 cm (streckad tunn ljusgrå linje).

Att delar av offrets 17-åriga kropp var bredare än skåpöppningens 24 cm kan lätt förstås, och antyds även av polisens och tingsrättens uppgifter: kroppen satt i “vriden” ställning, och “fyra personer fick ta i allt de kunde” för att få ut den “inpressade” kroppen ur skåpet.

Offrets bredaste mått bör varit stuss och axlar, axelmåttet kan dock minskas genom att föra samman axlarna. På unga kvinnor kan stussens bredd vara uppåt trettio cm eller mer. Gm var troligen tvungen att till slut vinkla offrets kropp för att få in stussen i skåpet, även efter att byxorna dragits ned.

Sammantaget tyder det på att gm fick lirka, pressa och trycka för att få in kroppen. Stussen och de bylsiga dubbelbyxorna fastnade i den trånga skåpöppningen, därför drog gm ned offrets byxor.

Detaljer om fyndplatsen (arbetsboden)

Offrets kropp hittades i en arbetsbod femte dagen efter försvinnandet. När kriminaltekniker H.A. som hittade kroppen steg in i arbetsboden såg hon bland annat några klädskåp. En av skåpdörrarna var öppen. Längst ned framför det vidöppna klädskåpet fanns en till synes stor hög med klädesplagg, delvis över en röd plastdunk. Offrets kropp syntes inte. Det såg ut ungefär så här:

Anm: bilden är avritad från ett fotografi i fup.

HA började dock inte med att undersöka det öppna skåpet med klädhögen, det mest iögonfallande, utan istället letade hon på andra ställen i den lilla arbetsboden. Därefter letade hon i de sju andra klädskåpen som fanns intill det öppna skåpet med klädhögen. Skåpet med klädhögen var det sista stället hon letade på. HA:s förklaring var att hon tyckte att det såg ut som en klädhög. En annan förklaring är att hon var orutinerad och inte förstod vad man kan vänta sig att hitta när det gäller mordfall.

Offrets kroppsställning inuti skåpet beskrevs av HA i förhör* som att “hon satt med ryggen mot bakdelen av skåpet, lite snett, med huvudet framåtlutat. Kroppen var vriden, så att det som var ytterst i skåpet var smalbenen som stack upp, och knäna ner i nederdelen på skåpet, det var en onaturlig vinkel”.
Skåpets utseende framgår av följande fotografi (fup sid 853), efter att offret flyttats och skåpsdörren tagits bort:

Anm: inuti skåpet var det ca 120 cm från golvet upp till hyllan och klädkrokarna. Skåpets djup var 53 cm.

Kläderna på överkroppen i det trånga skåpet

Kläderna på överkroppen kan ha glidit upp när gm pressade in och ned kroppen mot golvet i skåpet. Det inses av följande bild att t.ex. en tröja kan glida upp när kroppen trycks nedåt i ett trångt utrymme:

Anm: ovanstående bild är inte offret utan illustrerar endast offrets ungefärliga sittställning i skåpet, med skillnaden att benen/knäna i verkligheten tycks varit vridna kraftigt åt sidan ner mot golvet i onaturlig vinkel.

Anm: I tingsrättens förhör* får kriminaltekniker HA inga frågor om klädernas oordning. HA berättar dock självmant att byxorna var neddragna innan de hade lyft ut kroppen ur skåpet. Dock tycks det osäkert huruvida kläderna på överkroppen var uppdragna när kroppen hittades, innan de fyra poliserna med stor möda hade lyckats få ut den ur skåpet. Det kan vara anledningen till att det inte omnämns i fup. (Eller så insåg man att ovanstående förklaring till klädernas oordning på överkroppen var den mest sannolika, och därför nämndes inte uppdragen tröja i fup därför att det skulle kunna försvaga framförandet av ett sexuellt motiv). Mer om detta i inlägget “Det MÅSTE varit sexuellt…”.

Spåren efter porrbilder i datorn

Uppgifter om porrbilderna i datorn som tillhörde NB och hans hustru finns i inlägget “Bildspår i datorn.” Endast ett fåtal bilder av bdsm-karaktär hittades i datorns s.k. cache, dvs de var inte ens aktivt nedladdade och sparade. De kan ha hamnat i cachen utan att ens blivit sedda av NB.

Förfallet personalrum, obrukbar toalett

I ladan fanns ett avskilt, förfallet personalrum där polisen med hjälp av specialutrustning (UV-lampa och specialglasögon) hittade spermafläckar. (Anm: personalrummet var avskilt från “mjölkrummet” där mordet antas ha begåtts). Några av dessa fläckar dna-testades och visade sig tillhöra NB, som medgav att han hade onanerat där. Personalutrymmet användes knappast längre, det var nedgånget och smutsigt, det fanns inget vatten. Bild på den obrukbara toaletten, ur fup sid 645:

“Bild 14: Toaletten. I handfatet låg en lampkupa. Toalettdörren var avhängd och stod lutad mot väggen.”

Ur fup sid 638-646 gällande ladans personalutrymme inkl. toaletten: “Det var dammigt och smutsigt överallt […] Handfatet satt något löst och lutade ut från väggen […]  […] Toalettdörren var avhängd och stod lutad mot väggen […] I duschen låg tre stycken likadana lampkupor som den i handfatet på toaletten. Det saknades lampkupor i taken […]”

Professorn som vittnade om onani

Professor NL (Niklas Långström) var expertvittne i tingsrätten, han fick bl.a. en fråga från advokaten om hur vanligt det är att män onanerar på sin arbetsplats. NL började då prata om “hypersexualitet” och “sexmissbruk” och hann svamla ganska rejält innan advokaten lyckades ställa frågan på nytt. Kanske anser NL innerst inne att folk som har onanerat på sin arbetsplats är sjuka och lider av hypersexualitet, vem vet.
Utdrag ur förhör* med NL, advokat IR (Inger Rönnbäck) frågar (vid 17:38):

– IR: ja och när du nu nämner att du fick information om sexuell aktivitet i den här ladan så kan jag fråga nånting som jag inte trodde jag kunde fråga dig, och som du säkert vet, och det är: hur pass vanligt är det att män onanerar på sin arbetsplats? Det lär finnas nån statistik.

– NL: vi brukar beskriva det som något man kallar för hypersexualitet eller sexmissbruk. Det kan röra ett antal procent av befolkningen som kan ha den typen av problematik. Eh och det här är, eh, då något som kan medföra bekymmer av olika slag, men som också ökar risken för att man ska agera ut om man har andra sexuella intressen. [.. mer svammel …]

– IR: jag förstår, nu kommer vi in på ditt specialområde, men vad jag menar med min fråga var hur pass vanligt är det bland allmänheten, om vi tar ett snitt på människorna i en stad. Hur många procent onanerar nån gång på sin arbetsplats?

– NL: ja, eh eh, igen då, om vi tittar på, om vi tittar på, så att säga på dom definitioner som har gjorts med befolkningsbaserade studier i Sverige, så beror det lite grann på hur man definierar det där förstås, det är ofta definitionsfrågor, men det kan handla om kanske fem procent av den vuxna befolkningen, säg en av tjugo eller nåt sånt där, som kan då så att säga kan behöva som du säger onanera på sin arbetsplats. Det som dock är det vanligaste förstås i det är att man gör det på toaletten eller motsvarande så att det inte blir liksom några synliga SPÅR av det. Eh ja det är väl vad jag kan säga utifrån den allmänna kunskap som finns om det här tillståndet. [Se kommentar nedan]

– IR: ja, då menar du vanliga som inte har de här störningarna då som du pratade om, utan FUNGERANDE människor?

– NL: ja precis, med vanliga menar jag då att det inte är så vanligt att man så att säga att tecknen på att man onanerat finns kvar, om man säger så. Utan att man, man löser det med, med toalettpapper som spolas bort, och motsvarande. [Se kommentar nedan]

Några frågor man kan ställa sig om professor Långströms utläggningar är:

  • Var finns den påstådda studien?
  • Vad menar Långström med onani som “det här tillståndet”? Låter som forna tiders sexualsyn.
  • Hur vet Långström att det inte är så vanligt att tecknen efter onani finns kvar? Spermafläckar syns knappt utan specialutrustning. Har Långström med hjälp av UV-lampa och analysutrustning kartlagt toaletter, förråd och andra avskilda utrymmen på Sveriges arbetsplatser?

Jag har inte hittat någon studie med det resultat (5%) som Långström uppger. Däremot ett antal andra både mer och mindre vetenskapliga studier och enkäter om folks sexliv inklusive onanerande. Både gällande sexvanor generellt, sex på jobbet och onani på jobbet. Samtliga de resultaten ligger högre än Långströms påstående.

Anm: ett dilemma med sexstudier där intervjuare ställer frågor ansikte mot ansikte eller där de tillfrågade inte är anonyma, är att de tillfrågade kanske inte vill lämna ut alla detaljer om sina sexvanor, eller medge hur mycket och var de har onanerat. Studiens resultat kan då bli missvisande, dvs för lågt. Å andra sidan kan studier eller enkäter där de tillfrågade är okända/anonyma, t.ex. på Internet, bli missvisande åt andra hållet, dvs för högt.

Anm:

Även om domstolen hade ansett att motivet inte var sexuellt så hade det knappast påverkat domslutet och den fällande domen. Syftet med detta inlägg är att komplettera det tidigare inlägget “forts. Översikt Lisa Holm-fallet” som bland annat visar en alternativ gärningsbeskrivning där motivet inte var sexuellt.

Mera:
Karta och översikt Lisa Holm-fallet.
forts. Översikt Lisa Holm-fallet.
Bildspår i datorn.

——
Källor m.m:
* Förhör med kriminaltekniker HA: rättegång.se (mp3 ljudfil, 30 MB).
* Förhör med professor NL: rättegång.se (mp3 ljudfil, 20 MB).
* NB = Nerijus Bilevicius, som dömdes för mord.

* gm = gärningsmannen/-männen.
Övriga källor, se de andra inläggen i LH-fallet.