“Gåtan på väg lösas. Kvarlevor efter spårlöst försvunnen 15-åring har hittats?”

Den 28 september 1993, på Piteå-Tidningens förstasida:

1993-09-28-pt-förstasidan
“Gåtan på väg lösas. Kvarlevor efter spårlöst försvunnen 15-åring har hittats?”

Tidningen rapporterar att mycket tyder på att kvarlevorna som hittats är från Charles Zelmanovits. Polisen har inga misstankar om brott.

/…/ Nu tycks det tragiska försvinnandet vara på väg att klaras upp. Mycket tyder på att de kvarlevor som hittats i ett otillgängligt skogsområde ett par kilometer från Pitholmsskolan är identiska med den unge pojken.
/…/ Polisen har i nuläget inga misstankar om att något brott har begåtts.

Fortsättning på sidan 6:

1993-09-28-pt-sida6-ovre
“Mystiskt försvinnande klaras upp efter 17 år. Fyndet av jackan ledde polisen rätt”

Mysteriet med det upphittade kraniet på Pitholmsheden utanför Piteå i förra veckan är på väg att lösas. På måndagen fortsatte undersökningen av platsen och då hittades ytterligare skelettdelar samt en jacka.
/…/
Fyndplatsen ligger relativt otillgängligt till, en bra bit från den plats vid Gamla Brandstationen i Munksund där Charles Zelmanovits sist sågs i livet.
Kanske fortsatte han förbi Grus & Makadam och vidare över heden, men något svar på varför han hamnade i det aktuella skogspartiet, flera hundra meter från närmaste väg, lär aldrig fås.
Inte heller varför han blev kvar där den kalla novembernatten för 17 år sedan. (Natten mellan den 12-13 november var det minst tio minusgrader i Piteå).
/…/
En teori gick ut på att han på något sätt tagit sig dit och sedan höll sig undan.
/…/
Men någon misstanke om brott finns alltså inte?
– Nej, det finns ingenting som tyder på det. Kroppen är inte begravd, utan övervuxen av mossa och annan vegetation.
/…/
Fortfarande saknas en del kroppsdelar, så teknikernas platsundersökning kommer att fortsätta under veckan.
– Alla fynd har gjorts inom en radie av fem meter. Området är avspärrat så vi vill inte gå ut exakt med var fyndplatsen är belägen.
PT följde dock med Norberg och hans kollega Lars Granberg till platsen under gårdagen. I området har skogsavverkning skett, men med tanke på terrängen är det inte så konstigt att ingen sett något under årens lopp.

Det uppges att kroppen inte var begravd utan övervuxen av mossa och annan vegetation. Vilket inte utesluter att kroppen 17 år tidigare hade dolts med gransris eller annan vegetation, vilket skulle förklara att han inte hittades trots omfattande genomsökning av de områdena.

En teori presenteras att Charles “på något sätt tagit sig dit och sedan höll sig undan.”
Dvs att han tagit sig dit på egen fot. Vilket även omfattar teorin att han blev jagad ut i skogen och gömde sig där. Och sedan somnade.

Polisen uppger att alla fynd har gjorts inom en radie av fem meter, dvs fyndplatsen är ca 10 x 10 meter. De vill inte gå ut exakt med var fyndplatsen är belägen, men man får i alla fall reda på att fyndplatsen ligger “flera hundra meter från närmaste väg”.

Skribenten konstaterar att “I området har skogsavverkning skett, men med tanke på terrängen är det inte så konstigt att ingen sett något under årens lopp.”
Dock tycks man inte beakta att terrängen kan ha förändrats avsevärt under 17 år.

Nedre delen av sidan 6, ännu en bild på fyndplatsen:

1993-09-28-pt-sida6-nedre

Enbart bilden:

1993-09-28-pt-bild-sid6

Från denna bild samt bilden på förstasidan (överst i detta inlägg) kan man ana att presenningen ligger ovanpå ett relativt stort objekt som är flera decimeter högt.

I texten nämns flera gånger att fyndplatsen är otillgänglig vilket troligen syftar på den rikliga vegetationen med träd och buskar. Dock kan man undra hur det såg ut 17 år tidigare, när Charles försvann. På 17 år kan vegetation förändras avsevärt, buskar och träd kan växa flera meter, osv. Så området kan snarare ha varit mer lättillgängligt än otillgängligt 17 år tidigare när Charles försvann och när de omfattande skallgångskedjorna pågick vid sökandet efter honom.