forts. Översikt Lisa Holm-fallet

Skiss och foto över ladan och Martorps gård (dumpningsplatsen), diverse fakta och uppgifter från FUPen, samt en alternativ gärningsbeskrivning (utan sexuellt motiv).
Uppdaterad 10 maj 2016

 • Märkligheter i fallet
 • Ladan i Blomberg
 • Stölder av verktyg och diesel “hela våren”
 • Martorps gård
 • Första dagen med mopeden till jobbet
 • Om mopeden
 • Alternativ gärningsbeskrivning

Vad hände, egentligen? Var det ett kallblodigt, planerat sexualmord, som åklagaren antog i sin gärningsbeskrivning? Eller var det annan händelse som utvecklades till galenskap och panik?

Översikt

– Mordplatsen antas vara i en lada, som var den åtalade NBs arbetsplats alldeles intill caféet där offret LH jobbade. Fyndplatsen var en arbetsbod några kilometer från ladan, i arbetsboden påträffades kroppen intryckt i ett 24 cm trångt klädskåp.
– Enligt åklagaren ett sexualsadistiskt mord utan penetration, där offret hängts med snöre. NBs DNA (inte sperma) hittades på offrets kläder och vid de neddragna byxornas linning, i arbetsboden. Men inga spår varken på eller i kroppen. Och: NBs hustrus DNA på utsidan av offrets trosor…
– Inga spår från NB på snöret eller tejpen som fanns runt offrets hals respektive huvud. Inte heller några spår på arbetsbodens inredning och skåp, där offret påträffades.
– NBs DNA uppges ha hittats på ett rör två meter ovanför golvet i mjölkrummet i ladan, intill ett (1) långt hårstrå från offret. Samt DNA på några snörstumpar på golvet tillsammans med offrets DNA.
– Offrets tillhörigheter utströdda längs gärdesvägen några km mellan ladan och arbetsboden där kroppen slutligen gömdes, utan några spår från NB på tillhörigheterna.
– Offrets jacka och hjälm placerade synligt ovanpå en rishög istället för att gömmas under riset eller tillsammans med kroppen i arbetsboden intill.
– En misstänkt utan känt brottsligt förflutet, som är gift, har en dotter, är yrkesarbetande och tycks varit skötsam för övrigt (se Personutredning*).
– Enligt expertis är mord genom hängning “mycket ovanligt” liksom dödligt sexuellt våld utan penetration.
Fler märkligheter redovisas i inlägg “Om NB:s bakgrund. Och extremt sällsynt mord“.

Det finns omständigheter som tyder på att mordet var oplanerat och utfördes i panik. Motivet kanske inte ens var sexuellt. Det kan t.o.m. varit flera gärningsmän. (Se alternativ gärningsbeskrivning nedan, som utgår från de stölder som hade förekommit under lång tid i Blomberg och i hela länet).

Ladan i Blomberg

Skiss över ladan i Blomberg och del av intilliggande caféet där LH jobbade. (Anm: ladans norra/övre del är avkortad på skissen):

Det pågick gräv- och ombyggnadsarbeten i ladan, på dagtid rörde sig flera personer där: hantverkare, grävmaskinister, elektriker m.fl. De stora “infarterna” till ladan var öppna dygnet runt. I övrigt var ladan tom, det fanns ingen djurbesättning. Personalrum och mjölkrum var tömt och förfallet och användes inte längre. Både ladan och cafeet tillhör Blombergs säteri, ladan var en av NBs arbetsplatser i Blomberg.

– Förutom fynden som markerats med röd fetstil i skissen ovan så hittades även balsnören med DNA från både LH och NB.
– “Legan”* i halmen hade polisen själva orsakat vid eftersökningarna dagen efter försvinnandet… det framgår i ett tillägg i fup* (sid 617).
– NBs avföring i stallets gödselränna behöver inte ha koppling till brottet. Inte heller sperman i personalrummet (som är avskilt från mjölk- och slaktrummet).
– Mjölkrummet kallas även “förrummet till slaktrummet” i fup och domen.

Stölder av verktyg och diesel “hela våren”

Blombergs säteri var utsatta för stölder av verktyg och diesel hela den våren 2015, både i ladan och Martorps gård.
På grund av dessa stölder var personalen extra uppmärksamma när de passerade ladan. I jakten på tjuvarna antecknade NB misstänkta bilars registreringsnummer, uppger godsägarfrun. NB säger att “jag” har haft många stölder. Tjuvarnas härjningar kan ha blivit personligt för NB. Utlänningar misstänkliggjordes, det var frustrerande. NB tycks varit angelägen att få fast tjuvarna.

Uppgifter i FUP* om stölderna:

 • “Nerijus har sett mycket. Det har varit stölder och så och han har skrivit ner registreringsnummer.” (s 185, Choni, hustru till godsägaren Arne, Blombergs säteri).
 • “Hon säger att det finns en hel del verktyg på Martorp och att det har varit problem med stölder där.” (s 187, Choni, hustru till godsägaren Arne, Blombergs säteri).
 • “Det har varit problem med stölder av diesel, verktyg under hela våren.” (s 326, Marianne, lärare).
 • “för att du vet byggställningarna har stulits såna.” (s 1155, NBs bror AB).
 • “Henrik Jönsson uppger att han efter mötet med Gustav åkte förbi ladan. Han tittade då särskilt om det var någon där. Detta gjorde han eftersom det tidigare varit stölder ur ladan.” (s 1314, Henrik, son till godsägaren Arne).
 • “Hur fungerar det med att låsa ladugården? Det går inte, säger Nerijus. På grund av det stora projektet så är det ju ett stort hål in. Vem som helst kan komma in. Grävmaskinen låser nog Lars, tror Nerijus. Det har varit dieselstöld här.” (s 1342, NB).
 • “Dom har haft stölder så dom låser in sina verktyg.” (s 1422, NB).
 • “Jaa, har du nycklar dit då eller hur, hur funkar det? Ja det har jag för att då alla arbetsverktyg dom låses in där, jag har många verktyg där så låser in eftersom att jag haft många stölder nu på den senare tiden.” (s 1431, NB).
 • “Alltså vi hade haft våra byggställningar där och dom har försvunnit och man har slangat diesel från traktorer så från den tiden så började vi låsa allting.” (s 1432, NB).
 • “På grund av att Henrik är medveten om att man har haft äh … äh stölder och annat från ladugården så tittar han särskilt om det står någon bil där och det är väl av samma inledning som även Gustav har gjort den här iakttagelsen tidigare” (s 1650, förhörsledare).
 • Ang. misstänkliggörande av utlänningar: “I samband med att de parkerade, sa Lars till Malin, “nu ska du se att någon polack slangar diesel ur bilen”.” (s 375, Lars).

Martorps gård

Platsen där kroppen hittades ligger ca fem minuters bilfärd från ladan (se tidigare inlägg), vid Martorps gård (som också var en av NB:s arbetsplatser och som ägs av Blombergs säteri).
Kroppen hittades i en arbetsbod/byssja, men LHs jacka och hjälm låg ovanpå en rishög nära arbetsboden.

Ovanstående bild ur fup sid 834, från Martorps gård.
I arbetsboden fanns åtta klädskåp som var endast 24 cm breda vardera. Kroppen var intryckt i ett av dessa skåp, med skåpsdörren vidöppen (mer än på skissen nedan) och några klädesplagg som dolde kroppen. Planskiss arbetsboden:

LHs jacka och hjälm låg synliga ovanpå rishögen nära arbetsboden, på den del av rishögen som var vänd bort från arbetsboden:

Anm: det hade funnits plats att gömma även jackan och hjälmen i arbetsboden. Hjälmen gick knappast in i det trånga skåpet men det fanns andra gömställen i arbetsboden.

Första dagen med mopeden till jobbet

Söndagen den 7 juni då LH försvann var första dagen hon körde moped till jobbet på caféet. Tidigare hade hon blivit skjutsad med bil.
Under mopedfärden hade LH dubbla byxor på sig, ett par adidasbyxor utanpå jeansen. Det hade varit blåsigt den morgonen, mopedfärden “hade tagit över en timma”.
LH kände inte till vägarna väl, i jackfickan fanns en detaljerad vägbeskrivning:

Om mopeden

LHs moped hittades parkerad på grusplanen bakom caféet, där hon hade ställt den samma morgon.
Den fanns inga tecken på ”släpspår” eller annat anmärkningsvärt vid mopeden. Nyckeln satt kvar i mopedens tändningslås.

När LH:s pappa kom dit senare på kvällen så startade inte mopeden när han tryckte på startknappen. Men när han flyttade mopeden för att ställa den intill caféväggen så gick den igång (fup sid 70).
Anm: antingen rullade han igång med växel ilagd, eller så tryckte han på startknappen igen medan den rullade i friläge.

Alternativ gärningsbeskrivning

Söndag kväll kring kl 18.30: LH kan ha gått till ladan på eget initiativ, t.ex. därför att hon var kissnödig, eller att mopeden inte startade (se ovan), eller att något väckte hennes nyfikenhet. Hon hade dock jobbat hela söndagen, och skickat ett sms kl 18:22 till pappa att hon skulle åka, så det bör varit något angeläget som fick henne att gå till ladan.

Caféet var stängt, ingen var kvar där. LH kan haft hjälmen på huvudet när hon kom till ladan (se nedan). Varför gick hon till ladan? Blev hon kissnödig? Hon hade uppåt en timmas resa framför sig på en vibrerande moped, svårt att uthärda.
Så vad fanns det för möjliga kissplatser i närheten? Bakom eller i ladan? Det var söndag kväll, det var tyst, ingen tycktes jobba där:

Vy från mopeden bakom cafeet till ladan och dess stora öppningar.

Det gick inte att kissa bakom cafeet utan att riskera bli sedd från bostadshuset som ligger en bit bakom cafeet, eller från förbipasserande trafikanter på vägen en bit bort:

Enda alternativet till ladan tycks vara att bege sig till bostadshuset och knacka på, hoppas att någon är hemma och låna deras toalett.
Men ladan med sina stora öppningar låg bara tvärs över vägen, knappt femtio meter från mopeden:

En annan möjlighet är att mopeden inte startade (det var startproblem även för pappan, se “Om mopeden” ovan). Ett alternativ var i så fall att ringa till pappa, men det kunde ta tid för honom att ta sig dit, hon ville väl hem så fort som möjligt. Ett annat alternativ var att se om det fanns någon i eller bakom ladan som kunde hjälpa henne, kanske fanns ägaren (som ägde både cafeet och ladan) eller “bonden” på andra sidan ladan och jobbade med något. Eftersom mopeden inte startade kunde nyckeln sitta kvar medan LH gick den korta biten till ladan.

Om LH gick in i eller bakom ladan med sin integralhjälm på huvudet, och kanske hukade mellan maskinerna, så kan gm (gärningsmannen/-männen) ha trott att LH var en av de tjuvar som terroriserade dem med sina stölder och misstänkliggjorde personalen.

LH hade sannolikt hjälmen på sig när hon överfölls, eftersom hennes blod hittades på insidan av hjälmen “vid munområdet” (och det fanns blod på framsidan av tröjan).

Tänkbart händelseförlopp:
gm (gärningsmannen/-männen) ingriper hastigt mot “tjuven” (då trillade LHs handske ur ena jackfickan) och tvingar in denne i det gamla stallet, i strypgrepp under gm:s arm. I tumultet glider hjälmen uppåt/nedåt och två örhängen skavs av och hamnar på det gamla stallgolvet. Vidare in i mjölkrummet, snöre viras kring halsen, snöret fästs i röret två meter upp med “tjuven” i upprättstående ställning så att “tjuven” inte kan rymma, det görs av NB som är relativt lång och lätt når upp till röret. (Då överförs blod från NB till röret liksom ett hårstrå från LH som fastnat på NBs ärm). Kanske bakbinds eller tejpas armarna också.

Hjälmen är fortfarande på. Gm förvånas över hur liten “tjuven” är, och det långa håret som sticker fram under hjälmen. “Tjuven” kvicknar till och börjar skrika under hjälmen, gm sliter av hjälmen och fäster silvertejp över munnen och runt huvudet för att dämpa det gälla skriket. Består tjuvligan av tjejer?!? Gm blir förvirrad(e), går ut i stalldelen och funderar på vad som ska göras.
Under tiden i mjölkrummet tappar LH medvetandet igen pga kvävning från tejpen över mun/näsa, och när hon inte kan hålla sig själv upprättstående längre stryps hon av snöret och blir hängandes.

När gm återkommer till mjölkrummet är LH död. Gm får panik, spåren måste undanröjas. Kroppen förbereds för transport (eventuellt viras in helt i plast), lastas i en bil, mobiltelefonen krossas för att förhindra spårning, tanken dyker upp att kroppen ska läggas under rishögen vid Martorps gård. På plats ändras det till arbetsboden, jackan och hjälmen blir kvar på rishögen.

I arbetsboden försöker gm pressa in LHs livlösa kropp i ett av de 24 cm trånga klädskåpen.
Stussen/byxorna fastnar i skåpöppningen, gm drar ned LHs dubbla byxor för att få bort hindret (då överförs NBs dna på insidan av byxknäppningen samt hustruns dna på utsidan av trosorna). Gm lirkar, trycker och pressar in kroppen i skåpet med offrets rygg först. Därefter döljs kroppen med diverse plagg.
——

Det kan ha gått till enligt ovanstående beskrivning. Eller som i åklagarens gärningsbeskrivning. Eller på annat sätt. Ur LHs och anhörigas perspektiv gör det knappast nån skillnad, LH är borta för alltid.
Tillägg: den 17 november 2015 avkunnades tingsrättens dom, livstids fängelse (utan att passera rpu). I februari 2016 fastställde hovrätten livstidsdomen. I maj 2016 nekade Högsta domstolen prövningstillstånd.

Fler inlägg om LH-fallet:
– Karta och översikt Lisa Holm-fallet.
– Sammanfattning LH-fallet.
– Detaljgranskning LH-fallet.
– Bildspår i datorn.
Inget sexuellt motiv i Lisa Holm-fallet [Teori].

———–
Källor m.m:
* FUP (förundersökningsprotokoll) (pdf-fil, 115 MB).
* Personutredning NB (pdf-fil).
* “Lega” = ett avtryck efter någon/något som legat där.
* Caféets ingång ligger vid sydvästra hörnet (fup sid 110).
* rpu = rättspsykiatrisk undersökning.
* När kroppen hittades i arbetsbodens klädskåp var tröja, bh, strumpor och skor på, men båda byxorna (jeans+adidasbyxor utanpå) och trosorna satt vid smalbenen. Samt snöre virat kring halsen och tejp runt huvudet över mun/näsa. Enligt FUP.