Bildspår i datorn

När du surfar på diverse webbsidor så lagras sidornas bilder automatiskt i din dator. Även bilder som du aldrig någonsin har beskådat.
Uppdaterad 22 november 2015

I utredningen av fallet Lisa Holm ges intrycket att den misstänkte gärningsmannen NB hade tittat på sex (6) stycken* våldsporrbilder med den dator som tillhörde NB och hans fru. Polisen tycks ha hittat bilderna i webbläsarens cache, ett utrymme där webbläsaren (browsern) automatiskt lagrar besökta webbsidor. Syftet med cachen är att snabba upp åtkomsten av webbsidorna. Det sker automatiskt och osynligt för användaren, det är alltså inte användaren som sparar eller laddar ned bilderna.

När du besöker en webbsida lagras samtliga den sidans bilder i cachen, även om du lämnar sidan utan att skrolla/rulla nedåt på sidan. Dvs en del av de bilder som finns i cachen behöver aldrig ens ha varit synliga (visats) på datorns bildskärm.

Exakt hur bilderna i cachen hanteras kan variera mellan olika webbläsare. Det brukar finnas möjlighet att ändra eller stänga av webbläsarens cachehantering. Även webbsidornas konstruktion kan påverka hur/om bilderna lagras i cachen.
Antalet webbsidor och bilder som lagras automatiskt i cachen beror på cachens storlek (som kan ändras). När cachen är full skrivs gamla webbsidor och bilder över automatiskt, och de gamla försvinner.

Mer om NBs cache

I den dator som NB och hans fru använde fanns drygt en halv miljon bilder* i datorns cache (577.720 st). Det är en normal mängd eftersom merparten av bilderna var små ikoner, knappar och mönster av olika slag. Sånt som brukar finnas på webbsidor.
Knappt 1.500 av bilderna var sexbilder, och 12 av dessa bedömdes som “pornografi med våldsinslag” (av typen BDSM*, min anm). Eftersom dessa 12 var dubbletter* så var det i praktiken 6 unika bilder av bdsm-typ. Notera att ett okänt antal av dessa 1500 bilder kanske aldrig har visats på datorns bildskärm, se ovan.

Anm: att endast 6 av 1.490 sexbilder i cachen var bdsm-bilder skulle kunna tolkas som att datorns användare INTE är intresserad av bdsm och “våldsporr”. Eller att de 6 bilderna aldrig ens har varit synliga på bildskärmen eftersom användaren aldrig skrollade till den delen av webbsidan/-sidorna där bilderna var placerade.

Broderns bilder

I mobiltelefonen tillhörande brodern A.B. hittade polisen också några våldsporrbilder, ett tjugotal. Även de bilderna tycks ha hittats i cachen. Några exempel:

Brodern AB tillfrågades vad han tyckte om bilderna man hittat i hans mobiltelefon, han tyckte de var OK och att det inte var märkvärdigt för honom att titta på sådana bilder. Anm: eftersom AB inte talar svenska eller engelska ges svaret via tolk:
“Vad tycker du om bilderna. Är de OK att titta på? Är det bilder som du brukar titta på?
Javisst. Jag brukade titta på sådana bilder, men jag kan inte säga att det var precis dom där bilderna. Det är inget märkvärdigt för [AB] att titta på den typen av bilder.”

I förhör med misstänkte NB om de 6 våldsporrbilderna som hittats i hans och hustruns gemensamma dator, när polisen visar honom bilderna förnekar NB kännedom om bilderna. NB säger att det är första gången han ser de bilderna, och han tillägger att “Jag har inte ens sett såna här bilder.”
Talade NB sanning om bilderna? Kanske, kanske inte.

————-
* Ang. bilderna i datorn som tillhörde NB och hustrun: FUP, sid 965-966. Citat ang. våldsporrbilderna: “Då bilderna är dubbletter så är det i praktiken 6 st. bilder”.
* Om BDSM (wikipedia).