Läkaren gifte sig efter styckningen

Läkaren eller “koffertmördaren” tycks inte ha störts nämnvärt av sin bestialiska hantering. Fem månader senare gifte han sig, och bosatte sig en halvmil från brottsplatsen.
Uppdaterad 23 oktober 2015

Läkaren som styckade den prostituerade Margareta af Forselles och dumpade henne i resväskor i havet, var 32 år gammal när det skedde (född 1937-02-20). Vi kan kalla honom för S.A. Styckningen lär ha ägt rum i SA:s lägenhet på Kungshöjdsgatan i Göteborg natten mellan söndag-måndag den 6-7 juli 1969.

Den manlige läkarkollegan som också befann sig i SA:s lägenhet på mordnatten lär ha varit på besök från Stockholm*.

Kungshöjdsgatan i Göteborg (nutid).

Giftermål strax före nyårsafton 1969

Lördagen den 27 december 1969 – drygt fem månader efter mordet – gifte sig SA med en kvinna, som vi kan kalla Barbro. Hon var två år yngre (född 1939-10-28) än SA.
Bröllopet ägde alltså rum fyra månader efter att första resväskan innehållande en del av Margaretas kvarlevor hade hittats (augusti 1969). Efter det fyndet hade SA ringt till sina föräldrar och erkänt att det var han som hade styckat Margareta och dumpat henne i havet. Föräldrarna, som då var 63 respektive 70 år, hade sagt till SA att han skulle kontakta polisen. Men istället gifte han sig.

SA och Barbro bosatte sig på Lyrfågelgatan i Göteborg, cirka en halvmil från brottsplatsen.

Karta ovan: 1=Biljardhallen och puben på Andra Långgatan. 2=Kungshöjdsgatan. 3=Lyrfågelgatan. Det är ca en halvmil mellan 2 och 3.

SA:s kollega Bo Martin

En av SA:s läkarkollegor var Bo Martin, en på 1970-talet känd radioprofil. Han var “radiodoktor” 1971-1979, och gav ut flera böcker under åttiotalet. Bo Martin föddes utanför Örebro, mitt emellan Stockholm och Göteborg.

I januari 1971 blev Bo Martin radiodoktor och hans röst kunde höras uti stugorna runtom i landet. Tre månader senare (april) avled SA av en överdos. Ytterligare några månader senare (augusti) påträffades de resterande kvarlevorna av Margareta. Kort tid därefter bröt SA:s föräldrar sin två år långa tystnad och berättade för polisen att deras son var “koffertmördaren”.

Bo störd av SA:s kvinnor

Tio år tidigare – under studietiden kring slutet på femtiotalet – var Bo Martin och SA kurskamrater i Göteborg och hade rum intill varandra. Bo Martin lär ha klagat över att han ibland hade svårt att sova på grund av “nattliga ljud på andra sidan väggen”, när SA “smugit in kvinnor på sitt rum”.

Uppgiften om Bo och SA:s kvinnor på rummet berättas av en annan kurskamrat – läkaren Nils Eriksson* – som på Internet offentliggjort 160 sidor texter med minnen från sin tid som medicinstuderande, varav endast en liten del handlar om SA. Nils beskrivning är inte känslomässig, han konstaterar bara torrt att SA “tyvärr” blev “koffertmördare”.

Bo:s berättelse om SA

1969 hade SA, Nils och Bo Martin varit bekanta i minst tio år. Nils återger vad Bo Martin berättat för honom om SA och mordet på Margareta. (Anm: SA kallades “Ajten” av kurskamraterna, och “Bosse” är Bo Martin). Ur Nils Erikssons texter, sid 18:

“Av kamraterna i vår skrivgrupp blir Jallis senare anestesiolog och ambulansläkare. Bosse blir allmänläkare och radiodoktor och Ajten någon sorts societetsläkare. Dessutom kommer han tyvärr att bli koffertmördare.
Flera år senare berättar Bosse:
“Ajten skötte min mottagning en tid medan jag hade semester. När jag kom tillbaka berättade Ajten att han varit tvungen skaffa helt ny inredning i sin bil, en Volvo P1800. En katt hade rivit sönder klädseln, sade han. Året därpå såg jag på förstasidan i GT bilden av en kvinna, Margareta af Forselles, som jag hade haft som patient på Nordhemspolikliniken. Hon hade hittats styckad, liggande i en resväska utanför Gåsö. Alltså den ö där Ajten har bott. Så småningom framkom det att resväskan tillhörde Ajten. Bosse förstod då att Ajtens motiv för att byta inredning i Volvon var, att det fanns blod från den mördade kvinnan på klädseln.”

I april 1971, då jag arbetade på Sahlgrenska sjukhuset, kom ambulansen till akutmottagningen med Ajten. Han var död av en överdos knark. Det hann inte bli någon rättegång. Mordet är beskrivet på Wikipedia under rubriken Koffertmordet.”

Utifrån Nils historia – om den är sann – gällande Bo Martins mottagning, semester och SA:s (Ajtens) utbytta bilklädsel, tycks det åtminstone inte varit Bo Martin som var kollegan i SA:s lägenhet den 6-7 juli 1969. Vem denne kollega var är inte offentliggjort.

Märkligt bröllop

Man kan undra hur bröllopet gestaltade sig för SA, hustrun Barbro, SA:s föräldrar, och övriga personer som då kände till att brudgummen SA och en kollega låg bakom dödandet och styckandet av en prostituerad kvinna.

Bröllopet kan ha varit planerat sedan långt tillbaka, kanske redan en tid före mordet. Kanske var det därför blivande hustrun Barbro valde att bortse från att SA på mordkvällen berättat för henne i telefon att han hade en död kvinna i lägenheten. Att hon betraktade SA:s uppgifter som fantasier därför att inget fick störa bröllopsplanerna.
Eller kanske var det avgörande att det handlade om en prostituerad. Att man ansåg att mord på en prostituerad kunde man bortse ifrån.

Sanningen dold

SA tycks inte gjort sitt bästa för att dölja sitt brott: han berättade både för föräldrarna, för en svåger, och för sin blivande hustru, åtminstone enligt deras vittnesmål. Enligt föräldrarna hade SA sagt att han “blivit tvingad att ta hand om kroppen”, och han hade försäkrat att han inte hade mördat Margareta. Enligt “svågern” hade SA sagt något liknande till honom och att det var kollegan som hade dödat henne.
Kanske blev SA övertalad av någon i sin omgivning att inte kontakta polis.

Exakt vad som hände och hur dessa människor tänkte lär man knappast få reda på. SA avled 1971. Förundersökningen lades ned. SA:s föräldrar är borta sedan länge, mamman avled 1973 bara två år efter att SA gått bort, pappan dog 1993. “Barbro” tycks dock finnas kvar i livet (hon gifte om sig några år efter SA:s bortgång). “Kollegan” vet vi för tillfället inget om, inte heller “svågern” som också kände till mordet.

Mera:
– Den tredje läkaren i ”koffertmordet”.
– Mordet på Margareta af Forselles, ”Koffertmordet”.

——————-
*Källor:
– Att SA gifte sig 1969, m.m: Sveriges dödbok, Sveriges befolkning.
– Att läkarkollegan var från Stockholm: bok “Brott vi minns”, Stawreberg, sid 50.

– Kurskamraten Nils texter: Medicinare (pdf-fil. Skapad 2012).