Bilder dumpningsplats Eugeniavägen. Karta körväg.

Flygbilder och foton på dumpningsplatsen vid dåvarande Eugeniavägens industriområde. Karta med kortast dåvarande bilväg mellan de två fyndplatser där säckar hittades.

Flygfoton Eugeniavägens industriområde och Karolinska m.m.

Röd ring=rättsläkarstationen. Gul pil=dumpningsplats Eugeniavägen. Sett från sydväst. 1968?

Gul pil=dumpningsplats Eugeniavägen. Sett från söder. 1977.

Röd pil=dumpningsplats Eugeniavägen. Årtal okänt.

Färdväg dumpning

Nedanstående karta visar hur gm (gärningsmannen/-männen) kan ha färdats när säckarna (de som hittades) dumpades vid Eugeniavägens industriområde och vid Karlbergsparken (Ekelundsvägen). Scenariot utgår från domen gällande den s.k. ‘obducenten’ och ‘allmänläkaren’.

Ovanstående karta: 1=Rättsläkarstationen. 2=Ungefärligt område där gm vänder bilen (industriområdet). 3=Första dumpningsplatsen (Eugeniavägen). 4=Andra dumpningsplatsen (Ekelundsvägen vid Karlbergsparken).
Anm: det gick även att köra från (1) via Solnavägen/Solnabron > Norra stationsgatan, det blir ungefär samma körsträcka.

Dumpningsplatsen i utkanten av industrområdet

Dumpningsplatsen (fyndplatsen) ligger till vänster strax efter att man svängt in på den del av Eugeniavägen som leder till Eugeniavägens industriområde (från gult till grönt):

Dumpningsplats Eugeniavägen i bilder

Strax efter att gm svängt in på vägen till Eugeniaområdets industriområde ser gm dumpningsplatsen på sin vänstra sida:

Dumpningsplatsen är dold av högt buskage intill det gamla skjulet där ingen tycks varit på länge (även högt buskage framför skjulets dörr).

Gm kör långsamt förbi och vidare en bit in på Eugeniavägens industriområde för att förvissa sig om att inga nattliga aktiviteter pågår där med folk som riskerar att överraska gm. Gm vänder bilen och kör tillbaka. Gm närmar sig dumpningsplatsen, nu på gm:s högra sida, på väg ut från industriområdet:

Gm kör fram till skjulet på Eugeniavägen 17:

…och förbi en bit så att bakluckan befinner sig intill buskaget vid sidan om skjulet. Gm stiger ur bilen, öppnar bagageluckan och lyfter ut en av säckarna (de väger cirka tio kg vardera), tar ett steg åt sidan och kastar iväg säcken, ut över buskarna, den landar bakom buskaget. Kanske lät det överraskande mycket när säcken slog i marken. Gm tar ett steg tillbaka, lyssnar spänt igen.
Gm lyfter ut nästa säck och hivar iväg den, säcken dunsar ner bakom buskaget. Gm blir störd av något, stänger bagageluckan och kör iväg ut från Eugeniavägen. Färden går sedan mot Ekelundsvägen vid Karlbergsparken, troligen det bästa kvarvarande alternativet.

Om dumpningen

Utplaceringen av säckarna kan ha skett i omvänd ordning än hur de hittades – som i ovanstående tänkbara händelseförlopp – och samtliga säckar kan ha utplacerats inom ett kort tidsintervall, på samma kväll/natt.

  • Mindre risk att dumpa allt samtidigt. Vid dumpning med längre tids mellanrum finns risk att något uppstår som medför att polisen har ökad uppmärksamhet, eller rentav att säckarna hittas. I så fall är även det korta avståndet mellan dumpningsplatserna (1,7 km fågelvägen) en ökad risk, polisens uppmärksamhet är troligen större närmare första fyndplatsen än långt därifrån.
  • Mer sannolikt att gm söker sig till en mer avskild, inte mindre avskild, dumpningsplats om gm blir störd.
  • Den prydligt ihopvikta handduken vid dumpningsplats Karlbergsparken antyder att dumpningen var klar och avslutad. Den ihopvikta handduken antyder också att gm var en ordningsam person.

Några tidigare inlägg om Catrine da Costa-fallet

– Den ordningsamme gärningsmannen. (Bl.a. om handduken vid fyndplats 1).
– Sval och regnig sommar i Stockholm 1984.
– Fyndplats 1. Karlbergsparken. (Andra dumpningsplatsen).
– Fyndplats 2. Eugeniavägen. (Första dumpningsplatsen).