“Makabert fynd i skogsområde”

Torsdagen den 23 september 1993 – sjutton år efter Charles försvinnande – rapporterar Piteå-Tidningen på sidan 9 (och på förstasidan) att en person på söndagen (19 sept) under en skogspromenad hittat ett människokranium i ett skogsparti i Pitetrakten:

1993-09-23-pt-sid9
“Makabert fynd i skogsområde. Vandrare fann människokranium i Pitetrakten.”

Polisen ville inte yppa några detaljer om fyndplatsen eller vem som hittade skallen.

/…/ En privatperson gjorde en makaber upptäckt under en skogspromenad i Pitetrakten i söndags.
Vandraren praktiskt taget snubblade över ett människokranium som av alla tecken att döma har legat mycket länge, troligen flera år, i marken i det aktuella skogspartiet.
/…/
Kriminalpolisen /…/ ville i går kväll inte yppa några detaljer om fyndplatsen eller vem som hittade skallen.
/…/
Polisen har noga sökt igenom området där kraniet låg överväxt av mossa och annan vegetation, men trots idogt letande har man inte hittat några ytterligare skelettrester än en enda ryggkota.
Rättsmedicinalverket i Umeå ska nu undersöka kraniet och försöka fastställa bland annat den dödas kön och ålder.
/…/
Fyra personer har försvunnit spårlöst i Piteå under de senaste 15-20 åren. Två av dessa omkom vid drunkningsolyckar. Det gäller dels en kvinna, vars kropp aldrig hittades efter den omfattande drunkningsolyckan i Vargödraget där sju personer drunknade på 80-talet. Och dels en drunkningsolycka i Pitsund 1981, då en man drunknade. Inte heller hans kvarlevor har påträffats.
Vidare försvann en patient spårlöst från Öjebyns sjukhem 1987. Och slutligen gäller det en pojke i yngre tonåren som försvann i samband med en skoldans på Pitholmsskolan.