Sanningen om Quicks time-out och dess orsak (the shitstorm)

Den numera förhärskande medieversionen av Quickhistorien vilar på ett antal vilseledanden och falska uppgifter. Ett exempel är historieförfalskarnas berättelse om Quicks “time-out”. I detta inlägg ges en annan bild.
Uppdaterad 27 augusti 2015

kritikerstormUnder 1,5 års tid, mellan 2001 och 2002, pågick en shitstorm mot Quick/Bergwall, en kritikerstorm av aldrig tidigare skådad styrka i Quickfallet. Det var mycket hotfullt och knäckande för en mördarförfattare som strävade efter framgång. Denna långvariga storm som drabbade Quick och hans mördarförfattarkarriär – och som numera döljs av historieförfalskarna – illustreras med följande diagram.

Anm: mer info om diagrammet ovan finns i tidigare inlägg: Diagram: Antal artiklar som ifrågasatte Quick 1994-2008.

Kritikerstormen 2001-2002 hotade att rasera resultatet av Quicks/Bergwalls mångåriga strävan att dömas för flera mord. Det saboterade hans författarskap. Hans trovärdighet som mördare ifrågasattes starkare än någonsin tidigare och det kunde leda till slutet för hans karriär som mördarförfattare och för hans debutbok “Kvarblivelse”.

Nedanstående artikelsammanställning ger en uppfattning om den stora mängden kritiska mediereaktioner 2001-2002. (Anm: det fanns fler kritiska artiklar, och rapporteringen från SVT och SR finns inte heller med i denna sammanställning).

> Anhörig tvivlar på Quicks utsagor, Sydsvenskan, 2000-06-25
> “Quick har inte begått ett enda mord.  Thomas Quick – Seriemördare eller mytoman?”,  Sundsvalls Tidning, 2000-11-08
> Quick kan ha läst in sig på faktauppgifterna, Aftonbladet, 2001-03-30
> Johans pappa tror inte på Quicks skuld, Expressen, 2001-03-30
> Quicks uppgifter betvivlas av föräldrar, Dagens Nyheter, 2001-05-11
> Konflikt hotar ställa in rättegång mot Quick, Svenska Dagbladet, 2001-05-12
> JOHAN-MORDET Nu ifrågasätts hans skuld, Aftonbladet, 2001-05-15
> JOHAN-MORDET Läkare: Jag kan ha styrt Quick, Aftonbladet, 2001-05-16
> Endast ett försök att stå i centrum?, Falu Kuriren, 2001-05-19
> De misstror Quick-domen, Falu Kuriren, 2001-06-22
> Quick dömd för Johan-mordet Johans föräldrar: “En rättsskandal”, Nerikes Allehanda, 2001-06-22
> – Domen är en skandal, Aftonbladet, 2001-06-22
> Quick fälld för mordet på Johan – föräldrarna missnöjda, Expressen, 2001-06-22
> Johan Asplunds föräldrar rasar över Quick-dom, Sydsvenskan, 2001-06-22
> Johan Asplunds föräldrar överklagar Quickdom, Tidningarnas Telegrambyrå, 2001-07-12
> Aspluds föräldrar överklagar Quick-dom, Falu Kuriren, 2001-07-13
> Morddom mot Quick överklagas, Göteborgs-Posten, 2001-07-13
> Thomas Quicks dom överklagas SUNDSVALL, Helsingborgs Dagblad, 2001-07-13
> Dom mot Quick överklagas, Dagens Nyheter, 2001-07-13
> Föräldrar överklagar Quickdom, Sydsvenskan, 2001-07-13
> Tror inte på Quicks skuld, Södra Dalarnes Tidning, 2001-07-14
> Quicks dom överklagas, Södra Dalarnes Tidning, 2001-07-14
> Nu överklagas domen mot Quick, Falu Kuriren, 2001-07-14
> Asplunds föräldrar överklagar domen mot Thomas Quick, Borlänge Tidning, 2001-07-14
> Starka tvivel kring Qvicks erkännanden, Borlänge Tidning, 2001-07-21
> Johan Asplunds föräldrar överklagar Quicks morddom, Tidningarnas Telegrambyrå, 2001-10-08
> Quicks morddom överklagas av Johan Asplunds föräldrar, Falu Kuriren, 2001-10-09
> Johan Asplunds föräldrar överklagar Quicks morddom. Advokat Kerstin Koorti ifrågasätter Quicks trovärdighet,  Göteborgs-Posten, 2001-10-09
> Quicks morddom överklagas av Johans föräldrar,  Borlänge Tidning, 2001-10-09
> Johan Asplunds föräldrar överklagar morddomen, Dagens Nyheter, 2001-10-09
> Utmålar Quick som lögnare, Falu Kuriren, 2001-10-25
> Advokat ser brister i bevis mot Quick, Södra Dalarnes Tidning, 2001-10-25
> “Cirkus Quick en rättsskandal”, Dagens Nyheter, 2001-11-10
> “Thomas Quick är en mytoman”, Aftonbladet, 2001-11-12
> DN Debatt: Thomas Quick efter mytoman-beskyllningar: “Jag slutar delta i polisutredningar”,  Dagens Nyheter, 2001-11-15
> Quick: Nu tar jag time-out från polisutredningar, Aftonbladet, 2001-11-15
> Seriemördaren Quick avbryter samarbetet med polisen, Tidningarnas Telegrambyrå,  2001-11-15
> Quick har fått nog – slutar hjälpa polisen, Expressen, 2001-11-15
> – Jag hoppas han håller käften, Södra Dalarnes Tidning, 2001-11-16
> “Hoppas att han håller käften för gott”, Falu Kuriren, 2001-11-16
> Seriemördaren Quick tar time-out, Östersunds-Posten, 2001-11-16
> Quick tar “time-out”, Falu Kuriren, 2001-11-16
> Quick avbryter samarbete med polisen, Göteborgs-Posten, 2001-11-16
> Allt ljus på Quick – och offren hamnar i skuggan, Falu Kuriren, 2001-11-16
> Quick tar “time-out”, Falu Kuriren, 2001-11-16
> “Quick har aldrig dödat”, Borlänge Tidning, 2001-11-16
> Professorn tror inte att Quick dödat, Falu Kuriren, 2001-11-16
> – Quick har aldrig dödat en människa, Södra Dalarnes Tidning, 2001-11-16
> Seriemördare tar “time-out”, Borlänge Tidning, 2001-11-16
> Quick tänker inte samarbeta Vill inte prata med polisen Arg och kränkt över att hans bekännelser ifrågasätts, Södra Dalarnes Tidning, 2001-11-16
> Mördare skriver på DN Debatt, Sydsvenskan, 2001-11-16
> Thomas Quicks erkännanden är bara en bluff, Östersunds-Posten, 2001-12-06
> Quickdom överklagas igen, Tidningarnas Telegrambyrå, 2002-01-14
> Dom mot Quick överklagas igen, Svenska Dagbladet, 2002-01-15
> Quickdom överklagas, Falu Kuriren, 2002-01-15
> Föräldrar: Quick mördade inte våran son, Aftonbladet, 2002-01-15
> Dom mot Quick överklagas igen, Dagens Nyheter, 2002-01-15
> Kriminalare ifrågasätter morddom mot Thomas Quick, Siren, 2002-01-24
> Föräldrarna driver Johan-fallet till Europadomstolen, Tidningarnas Telegrambyrå, 2002-02-18
> Föräldrarna vill ompröva Johanfallet, Södra Dalarnes Tidning, 2002-02-19
> Quick orkar inte delta, Södra Dalarnes Tidning, 2002-02-19
> Johans föräldrar går till Europadomstolen, Expressen, 2002-02-19
> Johanfallet förs till Europadomstolen, Dagens Nyheter, 2002-02-19
> Thomas Quick ska byta namn, Expressen , 2002-02-22
> Thomas Quicks magiska resa, Expressen, 2002-07-07
> Redo för nästa debatt Jan Guillou vill skapa diskussion om häxor och, TT Spektra, 2002-07-11 16:15
> Machokultur och usla snutar GW Persson släpper sin första roman på 20 år, TT Spektra, 2002-08-12 17:33
> Thomas Quick – vilken utomordentlig rättsskandal, Aftonbladet, 2002-09-02
> Den osynlige mördaren, Moderna Tider, 2002-10-02
> Erfaren mordutredare tror inte på bekännelser om seriemord, Dagens Nyheter, 2002-10-03
> Mordutredare tvivlar på Quicks skuld, Nya Ludvika Tidning, 2002-10-04
> Mordutredare tror inte på Quick, Södra Dalarnes Tidning, 2002-10-04
> Tvivlar på Quicks skuld, Falu Kuriren, 2002-10-04
> En rättsskandal?, Sydsvenskan, 2002-10-04
> Hård strid om Thomas Quick, Expressen, 2002-10-04
> – Thomas Quick är inte mördare, Aftonbladet, 2002-10-05

Rättegången i maj-juni 2001 gällande JA-fallet fick mycket stor exponering i media. Åtalet, rättegången och domen kritiserades starkt. För Quick/Bergwall var JA-rättegången extra påfrestande. Förutom den omfattande mediekritiken så ifrågasattes han hårt i rättssalen av bl.a. familjen JAs målsägarbiträde advokat Kerstin Koorti. Kritiken var stark både före och efter JA-domen. Bland annat överklagades domen till hovrätten.

Det var alltså mitt i denna kritikerstorm som Quick/Bergwall försökte fly stormen genom att den 15 november 2001 deklarera “time-out” (markerat med röd fetstil ovan). Fem månader efter den fällande domen i Johanfallet. Han angav i sin DN-artikel att orsaken var mediekritiken och det starka misstroendet mot honom. I artikeln citerade han bland annat en kritisk artikel där polisprofessor Leif GW Persson ifrågasatte Quicks trovärdighet.

När kritikerstormen därefter fortsatte med oförminskad styrka, trots hans time-out, så övergav han några månader senare även namnet Thomas Quick, namnet som stormen riktades mot, och bytte tillbaka till sitt ursprungliga namn Sture Bergwall (markerat med röd fetstil ovan). Beskedet om det planerade namnbytet kom bara några dagar efter beskedet att JA-fallet skulle gå vidare till Europadomstolen, vilket var ytterst hotfullt för Q/B. (Risken var överhängande att domen revs upp och då skulle hans mördarförfattarkarriär och debutbok “Kvarblivelse” varit förlorade för alltid).

Först därefter, framåt slutet på 2002, lugnade kritikerstormen ner sig.

Anm: Quicks uttryck “time-out” indikerar att han till en början hade tänkt ligga lågt ett tag och sedan återkomma. Dock några år senare, 2006, exploderade kritiken på nytt när advokat P.Svensson började riva i fallet med sin rättsutredning. Någon gång därefter kan Bergwall ha börjat tvivla på att kritikerna någonsin skulle försvinna, och börjat fundera på hur han skulle gå vidare med sin mördarförfattarkarriär.

Historieförfalskarnas version

Historieförfalskarnas* version har spridits i massmedia sedan slutet på 2008 och blivit den allmänt rådande mediebilden av Quickfallet.
Historieförfalskarna döljer den stora kritikerstormen som föregick både Q/Bs time-out och hans namnbyte. De påstår istället att såväl time-outen som namnbytet orsakades av nedtrappning av mediciner. Man talar om medicinerna som “det verkliga skälet” till time-outen.

Om historieförfalskarna hade presenterat ett diagram över mediekritiken 1994-2008, så hade en jämförelse mellan deras och ett sanningsenligt kunnat se ut så här:

Journalisten Hannes Råstam utelämnar helt den massiva mediekritiken före och vid time-outen 2001. Han nämner endast några enstaka kritiska artiklar samt Q/Bs time-out och benämner det som “tre händelser” (mycket bedrägligt och vilseledande). Ur Råstams Quickbok från 2012 (e-bok):

I november 2001 inträffade tre händelser.
Den 10 november publicerades en artikel i Dagens Nyheter av historikern Lennart Lundmark med rubriken ”Cirkus Quick en rättsskandal” […]
Några dagar senare, den 14 november, raljerade kriminologen och polisprofessorn Leif GW Persson med hela Quick-utredningen på Juristdagarna på Älvsjömässan. […]
Och följande dag publicerade slutligen Thomas Quick sin tredje artikel på DN Debatt: ”Thomas Quick efter mytomanbeskyllningar: Jag slutar delta i polisutredningar.”

Råstam döljer hela den 1,5-åriga kritikerstormen, och därefter är det lätt för Råstam att få läsarna övertygade om att den “egentliga orsaken” var nedtrappningen av medicinerna. Inte heller nämner Råstam att nedtrappningen började långt innan time-outen.

Råstams version är den mest bedrägliga versionen och den version som media och resningsåklagarna svalde med hull o hår 2009-2013 efter att Bergwall tagit tillbaka sina morderkännanden och resningsprocesserna pågick. Råstams version spreds ursprungligen 2008/2009 i SVT med tre tv-filmer som sändes totalt 21(!) gånger, och senare i bokform (2012). Se inlägg: Hjärntvätt föregick resningsprocesserna.

Även i journalisten Dan Josefssons bok (2013) och Bergwallkommissionens rapport (2015) ges en bedräglig bild av händelseförloppet. Man lurar läsarna genom att förminska kritikerstormen till enstaka händelser, och man ger det felaktiga intrycket att Quicks time-out kom direkt efter JA-domen.

Författaren Mattssons korrekta beskrivning: “toppen av ett isberg”

Janne Mattsson

I sin bok ”Gåtan Thomas Quick” från 2002 (dvs sex år innan Råstams filmer om Quick) beskriver Janne Mattsson korrekt att kritiken från polisprofessorn Leif GW Persson m.fl. kort tid före Quicks time-out endast var toppen av ett isberg (“toppen av det isberg av ifrågasättande som Quick mötts av via böcker, tidningar, tv-program etc.”).

Så här skriver Janne Mattsson om Quick och hans time-out (ur Mattssons e-bok, min fetstil):

När han nu uppfattar delar av sin omgivning som illvillig och beredd att gå över lik för att få honom att framstå som lögnare, så ser han inte längre någon vinst med att ens försöka berätta. Han förklarar denna sin inställning i ett inlägg i Dagens Nyheter den 15 november 2001 med att hänvisa till en artikel i Aftonbladet den 12 i samma månad där polisprofessorn Leif G W Persson, som aldrig träffat Thomas Quick och aldrig varit närvarande vid någon rättegång mot honom, hävdar att »Thomas Quick är en mytoman«. Quick menar att detta är vad Persson och advokat Kerstin Koorti vill få allmänhet och domstolar att tro. Men detta är bara toppen av det isberg av ifrågasättande som Quick mötts av via böcker, tidningar, tv-program etc. Därför tar han nu »time-out« och skriver: »Jag avstår från vidare medverkan i polisarbetet också för offrens anhörigas skull, de som i likhet med domstolarna accepterar bevismaterialet.

Författaren Bergwall angreps från alla håll

Utsättningen av mediciner påbörjades över ett halvår före time-outen, det var en månad före JA-rättegången. Bergwall kan ha uppfattat inskränkningen av mediciner som ett svek och ytterligare ett ifrågasättande av honom. Hans trovärdighet ifrågasattes därmed både utifrån och inifrån rättspsyk. Han blev angripen från alla håll: från världen utanför rättspsyk av massiv kritikerstorm och hot om upprivna domar, och inifrån rättspsyk av indragen medicinering och hårdare kontroller.

För författaren Bergwall var ifrågasättandet av honom som mördare och mördarförfattare ett direkt hot mot hans författarskap, och han försökte avvärja det hotet genom att med sin time-out tillfälligt dra sig undan media och uppmärksamheten.
Han hoppades att den långvariga kritikerstormen skulle upphöra och att kritikerna så småningom skulle acceptera hans morderkännanden, så att hans debutbok “Kvarblivelse” kunde få återupprättelse och han kunde återgå till sitt författarskap.

Mera:

– Frågor&Svar om Quickfallet.
– ”Kerstin Ekman vägrar skriva mördarbiografi”.
– Sanningen om ”Kvarblivelse” och dess tillblivelse.
– Författaren Sture Bergwall (Quick).
Hjärntvätt föregick resningsprocesserna.

——————-
*Med “historieförfalskarna” avses i första hand de som ligger bakom dagens medieversion av Quickfallet, dvs H.Råstam och hans efterföljare.
——————-
Om shitstorm:
– “a situation in which people are very angry or there are a lot of problems” (macmillandictionary. Fetstil: eller både och, min anm).
– “Shitstorm is a vulgar dysphemism for a chaotic and unpleasant situation.” (wikipedia).
– Diverse ljud kallat Shitstorm (Varning: death metal. Rekommenderad max.dos några sekunder).
——————-