Diagram: Antal artiklar som ifrågasatte Quick 1994-2008

En genomgång av alla* svenska tidningsartiklar om Thomas Quick/Sture Bergwall avslöjar att Quicks “time-out” 2001 föregicks av mycket mer omfattande mediekritik än vad som framkommit i media på senare år. Det ger en annan bild än vad som förmedlats av diverse journalister och romanförfattare genom åren sedan efter 2008.
Uppdaterad 21 augusti 2015

Nedan visas en utökad version av diagrammet. Utöver Quicks/Bergwalls mångåriga författande av sin bok “Kvarblivelse” och hans digra arbete med att bli dömd för flera mord – vilket krävdes för att bli trovärdig som mördarförfattare – så vidtog han även en rad ytterligare åtgärder för att övertyga omvärlden om sina mord.

 * Källuppgifter ***

Artiklarna har hittats med hjälp av Mediearkivet som i nuläget (augusti 2015) innehåller totalt 35,5 miljoner fullt sökbara artiklar från de flesta svenska dagstidningar. De äldsta artiklarna är från 1980-talet, mestadels från TT, från övriga större tidningar finns artiklar ända från början på 1990-talet. (Anm: gäller det källurval från Mediearkivet som stadsbiblioteken tillhandahåller).
Trots det stora antalet artiklar är Mediearkivet inte heltäckande. Det saknas vissa artiklar, samt hela årgångar t.ex allt före 2007 från vissa lokala tidningar (där jag vet från annat håll att det fanns kritiska artiklar). I arkivet finns inte heller någon äldre medierapportering från SVT eller SR gällande Quickfallet.
Det totala antalet kritiska artiklar och kritisk medierapportering om Quick/Bergwall var således ännu större än vad som framgår i diagrammet ovan.

Diagrammet bör ge en bra uppfattning om hur antalet kritiska artiklar varierade åren 1994 till november 2008 då det offentliggjordes att Bergwall tog tillbaka sina erkännanden.
Som synes var 2001 ett rekordår i artiklar som ifrågasatte Quicks trovärdighet som bekännande mördare. (Mer om detta i kommande inlägg).

Äldsta artikeln i Mediearkivet om “Sätermannen” är från 1993-03-24, en tid efter att de första polisförhören hållits. Det var innan namnet Quick eller Bergwall var offentligt.
Äldsta artikeln med namnet Quick är från 1994-07-05, då han rymde från rättspsyk.
Och äldsta artikeln med namnet Bergwall är från 1995-01-05, då brodern Sten-Ove avslöjade namnet i samband med att Sten-Ove hoppades få sitt genombrott som författare med sin bok om mördarbrorsan.

Se även:
Frågor&Svar om Quickfallet.
”Kerstin Ekman vägrar skriva mördarbiografi”.
Sanningen om ”Kvarblivelse” och dess tillblivelse.
Författaren Sture Bergwall (Quick).
Radarparet Sten-Ove och Sture Bergwall.

———–
Anm: sökning i Mediearkivet gjordes på olika stavningsvarianter (inte alla journalister stavar namnet korrekt), som: thomas quick, tomas quick, thomas qvick, tomas qvick, thomas kvick och tomas kvick. Samt sture bergwall och sture bergvall.