Sanningen om “Kvarblivelse” och dess tillblivelse

Tillkomsten av boken “Kvarblivelse” var en skrivarprocess som tog flera år, och flera manuskript såg dagens ljus innan boken slutligen trycktes.
Uppdaterad 4 augusti 2015.

När författaren Sture Bergwall (f.d. Thomas Quick) numera påstår att hans bok “Kvarblivelse” från 1998 tillkom “i ett rasande tempo” så är det en missvisande beskrivning. Mellan en tredjedel till uppåt hälften av bokens 286 sidor skrevs flera år tidigare, t.ex. 1994 under Zelmanovits-utredningen. Där finns även ett helt kapitel författat redan på sjuttiotalet. Själva sammanställandet av äldre och nyare texter tog uppåt två år, mellan 1997-1998, och under den tiden lämnades minst två versioner av bokmanuskript till förläggaren.

“Kvarblivelse”: baksida och innehållsförteckning.

Kvarblivelse: framsidan.

“Kvarblivelse” innehåller en blandning av prosa och poesi, den handlar om Bergwalls uppväxt, om de mord han erkänt, rättegångarna och några av de fällande morddomarna. Insprängt bland texterna finns traditionella dikter av Bergwall. Texterna och dikterna handlar huvudsakligen om mordoffren och den stora ånger och skuld som Bergwall/Quick upplever över sitt mördande.

Syftet tycks vara att få läsarna att tycka synd om Bergwall/Quick. Följaktligen saknar boken ingående detaljskildringar av morden, eftersom det hade motverkat syftet. Istället framställer han sig som ett offer för sin hemska barndom, som påverkat hans och andras liv så fasansfullt. Trots morden ska läsaren se även mördaren som ett offer, verkar tanken vara hos denne författare.

Så det är begripligt att författaren Bergwall numera – när han efter femton år tog tillbaka sina morderkännanden – vill avfärda boken som en parentes och något som skapades i all hast. Det är dock en falsk bild av hur boken tillkom. Och “Kvarblivelse” var en stor sak för Bergwall på den tiden. Det var hans första bok, en chans att bli berömd som unik författare, med egna, riktiga domstolsdömda mord i bagaget. Och med texter som han sparat i byrålådan ända sedan tjugoårsåldern.

Sammanfattning, tillblivelsen av “Kvarblivelse”:

 • Under mordutredningarna på 1990-talet förde Bergwall dagbok. Större delen av boken “Kvarblivelse” utgörs av dagboksanteckningar, samt ett antal dikter av varierande ålder och några långa äldre brev.
  .
 • Sammanställandet av äldre texter tycks ha påbörjats 1996 eller början på 1997, det är oklart exakt när, troligen efter att kontakt inletts med bokförläggaren.
  .
 • Bokmanus version #1 var klart före maj-juni 1997, före rättegången gällande mordet på Yenon Levi. Det manuset bör haft betydligt färre antal sidor än slutversionen 1,5 år senare (se nedan).
  .
 • Bokkontraktet var klart och undertecknades av Bergwall 22 augusti 1997. Bergwall var dock inte nöjd med manuset han lämnat några månader tidigare.
  .
 • Kring november-december 1997 uppgavs i flera tidningsartiklar att boken skulle publiceras strax efter årsskiftet 1997/1998, vilket dock aldrig skedde.
  Därefter tog det ytterligare ett år innan boken utkom, och under det året (1998) författade Bergwall vidare på boken (se nedan).
  Boken Kvarblivelse var “en stor sak” i Bergwalls liv, framgår i artikel den 22/11 1997.
  .
 • Bokmanus version #2 var klart före december 1998. Under det år som boken var försenad hade Bergwall lagt till minst 45 boksidor, bl.a. om TJ-rättegången (Therese Johannessen) som pågick sommaren 1998.
  Boken publicerades slutligen vid årsskiftet 1998/1999.

Telefonintervju 1997 med Quick (Bergwall)

Inför det planerade boksläppet vid årsskiftet 1997/1998 (som sedan sköts upp ett år) så förklarade Bergwall/Quick i en kort telefonintervju att syftet med boken “Kvarblivelse” är att försöka “ge en aning begriplighet åt det obegripliga”.
>>> Lyssna på intervjun (MP3). Utskrift:

– Reporter: Skriver du om dina brott som du har begått också?
– Ja, men med STOR respekt och STORT hänsynstagande till mina offers anhöriga.
– Reporter: De är väldigt bestörta och upprörda över denna boken, kan du förstå det?
– Ja, jag kan förstå det utifrån att någon har förmedlat ett innehåll som de inte känner till.
Jag kan också förstå att människor kan bli upprörda över att en sådan destruktiv varelse som jag varit, publicerar sig.
Visst, oh ja det förstår jag mycket VÄL.

Reporter: Thomas Quick försäkrar att avsikten med utgivningen inte är egen ekonomisk vinning eller publicitet. Han säger sig istället vilja försöka förklara för omvärlden varför han gjort det han gjort.

– Om mina texter kan ge svar på den frågan vet jag inte.
Men jag försöker ge en ANING begriplighet till det obegripliga.
– Reporter: Kan du förstå om dom tycker det är magstarkt att ge ut boken överhuvudtaget?
– Ja, jag kan förstå det utifrån att de anhöriga säkert har en FÖRESTÄLLNING om vad boken kommer att innehålla.

Orsaker till förseningen

Att boken försenades ett år kan ha flera orsaker:
– När Bergwall undertecknade kontraktet i augusti 1997 var han inte nöjd med det manus han hade lämnat till förläggaren några månader tidigare.
– I november 1997 när media rapporterade att boken skulle komma ut vid årsskiftet, kritiserades boken i media innan någon annan ens hade läst den.
– Och kanske ville Bergwall inkludera den kommande rättegången 1998 gällande Therese Johannessen i boken. Ännu en fällande morddom skulle stärka bokens trovärdighet ytterligare.

Datering av texterna

Boken innehåller både direkt daterade texter (datum finns utsatt) och indirekt daterade texter (t.ex. det anges att anteckningarna är skrivna vid en specifik, känd händelse). Dessa direkt och indirekt daterade texter utgör en tredjedel av den färdiga boken (knappt hundra sidor av bokens slutliga 286 sidor).
En del av de övriga texterna är mer tidlösa, beskriver händelser som kan ha inträffat när som helst (t.ex. tankar vid en busshållplats och om en bingohall). Även dessa texter kan vara skrivna långt tidigare, det går inte att avgöra.

Boken “en stor sak” i hans liv. Livslånga författarambitioner.

Bergwall uppgav då att boken Kvarblivelse var “en stor sak”* i hans liv. I sin ungdom hade han fått några av sina alster (kåserier) publicerade i lokala tidningar. Efter många års skrivande fick han äntligen chansen att publicera en egen bok. Bergwall plockade fram det bästa han skrivit, ända sedan 1970-talet, och siktade på en karriär som äkta mördarförfattare.

“Kvarblivelse” fick dock ett svalt mottagande och hans trovärdighet som mördare blev ifrågasatt i media. När kritiken stegrades kraftigt under 2001 till en långvarig kritikerstorm tog Bergwall “time-out” och drog sig undan kritikerna. Men han vidhöll sina morderkännanden. Bergwall hoppades troligen att kritikerna skulle försvinna så att han kunde återuppta sitt mördarförfattande och ge “Kvarblivelse” upprättelse.

Kritikerna var tysta några år tills Bergwalls morderkännanden återigen ifrågasattes offentligt, 2006, denna gång av advokat Pelle Svensson. Men Bergwall fortsatte hålla fast vid sina mord. Tills journalisten Hannes Råstam 2008 visade hur Bergwall genom att skuldbelägga vården och rättsväsendet kunde byta offerroll – från offer för en hemsk barndom till ett offer för vården  – och därmed även byta författarkarriär. Och lägga skulden på andra än honom själv.
Därmed gav Bergwall upp sitt mördarförfattande och tog tillbaka sina morderkännanden.

Året därpå 2009 publicerade Bergwall sin andra bok (tillsammans med sin bror Sten-Ove), “Thomas Quick är död”. Därefter följde några år då Bergwall skrev, twittrade och bloggade dagligen – ofta om sin nya offerroll – medan resningsprocesserna för de sex morddomarna pågick.

När resningarna var genomförda 2013 – medan Bergwall fortfarande var intagen på rättspsyk – berättade Bergwall att han hade ett färdigt bokmanuskript om sin tid på rättspsyk.

Ett år senare – 2014 – meddelade Bergwall att han ämnar författa tre (3) självbiografiska böcker.

I Bergwalls skrivarlya på rättspsyk har alltså författats flera böcker, bokmanus och artiklar med helt olika inriktning:
– Där Bergwall framställer sig som mördare och offer för sina föräldrars sexuella övergrepp.
– Där Bergwall framställer sig som icke-mördare och offer för diverse läkare, psykologer, terapeuter, poliser, åklagare, advokater, forskare, domare, nämndemän och journalister samt kanske även självaste Gud fader i himmelen.

Mer om Bergwalls livslånga skrivarintresse och författarambitioner, se tidigare inlägg: Författaren Sture Bergwall (Quick).
.

* Källor / Citat ******************

Källor / Citat
Diverse tidningsrubriker gällande boken “Kvarblivelse” (som alltså inte utkom som planerat 1997):

 • 1997-11-22, AB: ”Quick skriver diktsamling – om sina mord”. ”Boken ”Kvarblivelse” är planerad att ligga på bokdiskarna efter nyår.”
  Journalisten (som heter Qvicker) skriver bland annat om Bergwall (min fetstil):
  “- Han har TV, radio, tidningar på sitt rum och jag vet sedan tidigare att han skriver på en dator, säger Qvicker som beskriver seriemördaren som “glad och munter” inför utgivningen.
  – Han förklarade att boken var en stor sak i hans liv.
  .
 • 1997-11-23, AB: ”Quicks diktbok måste stoppas”. ”Thomas Quicks bok heter ”Kvarblivelse” och kommer i januari.”
 • “Stoppa Quicks dikter”, NA, 1997-11-24
 • “Thomas Quick ger ut poesi”, GP, 1997-11-22
  .
 • 1998-12-02, TT: ”Thomas Quicks bok om det obegripliga”.
  ”Nästa vecka kommer boken där Thomas Quick skildrar sitt liv. Jag vill göra det obegripliga begripligt, förklarar Quick för TT.”
 • 1998-12-15, FB: ”Det nystartade bokförlaget Kaos Press släpper inom kort boken ‘Kvarblivelse’ av seriemördaren Thomas Quick.”
 • Dådermans rapport, notering från journal 1998: “Strax före Nyår kommer hans bok Kvarblivelse ut.”

Källor / Citat
Bergwall kan ha skjutit upp utgivningen ett år för att även få med TJ-rättegången (Therese Johannessen) i boken. I januari 1998 rapporterade media om åtal. Även dessförinnan bör det stått ganska klart att åtal skulle väckas eftersom man hittat ytterligare bevis. Några tidningsrubriker från 1997-1998 om TJ-fallet:

 • 1998-01-13, NA: Quick ska åtalas för mord i Norge.
 • 1998-01-13, SD: Nytt mordåtal mot Quick.
 • 1998-01-12, TT: Thomas quick åtalas inom kort för flickmordet i Norge.
 • 1998-01-12, GP: Thomas Quick anklagas formellt.
 • 1998-01-12, Ab: Thomas Quick anklagas för mordet på nioåriga Therese.
 • 1998-01-12, HD: Quick anklagas för Theresemordet.
 • 1998-01-11, TT: Quick anklagas formellt för mordet på Therese.
 • 1997-11-27, SD: Fynd styrker Quicks uppgifter.
 • 1997-11-26, TT: Misstänkt rest efter quick-offer funnen.
 • 1997-11-26, TT: Ytterligare fynd efter Quicks norska mordoffer.
 • 1997-11-15, SD: Norskt benfynd nytt bevis mot Quick.
 • 1997-07-03, HD: Therese-fallet kan få snar upplösning, Quicks inristning hittades redan i höstas.
 • 1997-07-02, Ab: Nya bevis binder Thomas Quick vid norskt flickmord.
 • 1997-06-12, TT: Theresefallet närmare lösning efter quicks vallning på brottsplatsen.

Källor / Citat
Översikt, Bergwalls sex morddomar. Här visas när domarna avkunnades (inom parentes visas när rättegångarna avslutades), samt några händelser gällande boken. Vid tiden då boken slutligen utkom (årskiftet 1998/1999) hade Bergwall fyra rättegångar bakom sig.

 • 1994-11-16 (1994-11-02): Charles Zelmanovitz.
 • 1996-01-25 (1996-01-11): Janni Stegehuis/Marinus Stegehuis.
 • Manus #1 klart före rättegång Yenon Levi, dvs före maj-juni 1997.
 • 1997-05-28 (1997-05-07): Yenon Levi.
 • Bergwall undertecknar bokkontraktet augusti 1997.
 • Boken skulle ha utkommit vid årskiftet 97/98 men blev försenad.
 • 1998-06-02 (1998-05-01?): Therese Johannessen.
 • Manus #2 klart senast december 1998.
 • Boken utkom vid årsskiftet 98/99.
 • 2000-06-22 (2000-05-29?): Trine Jensen/Gry Storvik.
 • 2001-06-21 (2001-05-21): Johan Asplund.

Källor / Citat
Tidsbestämning av när bokmanus version #1 var färdigt. Följande citat från “Kvarblivelse” tyder på att första manuset var klart före Yenon Levi-rättegången (se även ovanstående översikt morddomar):

 • “Sedan jag skrev och samlade ihop mina texter till “Kvarblivelse” har mycket hänt. Flera mord är utredda och ett ytterligare antal rättegångar är genomförda.”
  (sid 167).
  .
 • Daterat 29/6 1997: “Jag närmar mig i alla fall hur och vad nästa “bok” skall se ut och handla om. Just nu har jag ett arbetsnamn, “Mordolog” (syftning: monolog).”
  (sid 180). Efter att första manuset var klart före maj-juni 1997 har Bergwall planer på nästa mördarbok som han kallar “Mordolog”.
  .
 • Daterat 7/7 1997: “Min bok är på väg, först dock kontraktet. När jag väl har skrivit på det skall jag börja tro på att boken kommer ut, tro på det inom mig.”
  (sid 186). Förläggaren har tydligen godkänt manuset och nu väntar kontraktet.
  .
 • Daterat 15/7 1997: “Jag skall bara sticka in med att Michael Lindqvist ringde mig på eftermiddagen och talade om att kontraktet på min bok är formulerat och klart. Jag har det senast i nästa vecka.”
  (sid 191). En vecka senare får Bergwall beskedet att kontraktet är klart.
  .
 • Daterat 8/8 1997: “Efter att häromdagen ha pratat med M.L. så är det aktuellt att skriva kontrakt på boken “Kvarblivelse”. Jag hoppas att det blir i nästa vecka.”
  (sid 211). Efter ytterligare tre veckor är kontraktet fortfarande inte klart.
  .
 • Daterat 22/8 1997: “Jag har idag skrivit på kontraktet angående boken “Kvarblivelse”. Det känns bra även om jag nu skulle ha lämnat ifrån mig ett manuskript med en annan utformning och delvis ett annat innehåll.”
  (sid 225). Ytterligare två veckor senare är kontraktet påskrivet. Bergwall uttrycker att han inte är riktigt nöjd med manuset han lämnat tidigare.
  .
  Samma dag skriver Bergwall även (min fetstil):
  längta till dess att boken kommer ut. Jag hoppas att den kommer att synas och väcka debatt, reaktioner och tyckande. Då finns boken och indirekt jag, som har skrivit den, Om jag får tillräckligt med ro de närmaste veckorna skall jag ta itu med att skriva något annat. Jag skulle vilja skriva en bok om ett av morden och då försöka fånga mordets komplexa skeenden, dess berättelse. Det blir ett tufft jobb och säkert också en tuff läsupplevelse om jag lyckas skriva den som jag föreställer mig att jag skall göra. Nu väntar en helg och jag önskar mig själv vila och tror att jag kan hitta den genom att, tillsammans med Britt, lösa korsord och spela Alfapet.” (sid 226).
  Bergwall har stora förväntningar på “Kvarblivelse”. Och i sin nästa bok “Mordolog” vill han beskriva ett av sina mord närmare, fånga mordets komplexa skeenden, med förhoppningen om en tuff läsupplevelse hos läsarna.

Källor / Citat
Översikt, identifierade äldre texter i Kvarblivelse:

 • Sid 21-48: Sjutton stycken av Bergwalls kåserier från 1970-talet: “ett antal kåserier jag skrev under tiden hösten 1978 till våren 1979”.
 • Sid 53-72: två långa brev, till en gammal bekant från 1960-talet, skrivet på dator, den 17/9 och 23/9 1994.
 • Sid 73-95: Bergwall och terapueten Kjell listar de sista veckornas terapiinnehåll. Från sent 1993 eller tidigt 1994. Samt om vallningen i Piteå: “Anteckningar i samband med att jag får besked om när vallningen i Piteå ska ske.” (sid 92).
 • Sid 96-98: om promemorian från vallningen i Piteå (sommaren 1994).
 • Sid 99-108: om Zelmanovits förundersökning, hösten 1994, bl.a: “Två månader efter vallningen i Piteå får jag förundersökningen i min hand. Jag noterade då bland annat följande (Jag gör det i brevform till Birgitta, min terapeut): […]”
 • Sid 109-112: om Piteådomen (november 1994).

I bokens introduktion uppger Bergwall att han använder texter som han skrivit under “terapitidens gång”, dvs som påbörjades 1993. “Jag väljer här att citera anteckningar jag gjort under terapitidens gång, citera brev jag skrivit etc. I möjligaste mån undviker jag att gå in på namn och sakförhållanden som berör och finns med i den polisutredning som ännu pågår. Jag vill även, med hänsyn till brottsoffer och deras anhöriga, undvika och gå förbi sådant som kan skada.”

Källor / Citat
Översikt, texter vars tillkomstår inte går att avgöra:

 • Sid 10-15: lång dikt om bl.a. Zelmanovits.
 • Sid 113-114: dikt, exempel:
  “Från alla håll kom de,
  vindar med sång.
  Mjuka i sina rörelser
  möttes de hos gårdtunets ålderman.
  I hans grenverk
  viskade kinesiska virvlar
  tillsammans med ishavets livsvärme.
  Bottenviken kom med en bris av
  skrattmåsens munterhet. […]”
 • Sid 117-120: om väntan vid en busshållplats, om en dam och om en bingohall.
 • Sid 120-142: mycket lång dikt, bl.a. om hur viktigt Bergwalls skrivande är. Exempel:
  “Jag hittar inte den våg som kan väga
  eller den måttstock som kan mäta
  hur viktigt mitt arbete är,
  vad mitt berättande kan betyda.”
 • Sid 143-163: om en bod i Korsnäs och ett hemligt utrymme i den boden. Och en lång dikt om pappas sista sexuella övergrepp. Och några andra sexuell upplevelser i tidiga tonåren. Exempel:
  Jag var tretton år gammal när jag mötte pappa i skogen,
  när jag mötte hans sista övergrepp och min första protest mot
  vad han gjorde och som han så många gånger tidigare gjort mot mig.”

Källor / Citat
Översikt, mestadels nyare texter, 1997-1998, (det finns troligen äldre texter insprängda även här):

 • Sid 7-9: Introduktion
 • Sid 16-18: kapitelbeskrivning
 • Sid 51-53: inledning på kapitel “Ego”.
 • Sid 72-73, en dröm, troligen 1997.
 • Sid 167-228: Ett psykologutlåtande från 1996 + dagbokstexter från 2/2 1997 till 24/8 1997.
 • Sid 229-274: från rättegången Therese J. Och om mordet på TJ. Blandat med berättelse om Bergwall som 10-åring, när han antastade en 7-åring och brände en levande näbbmus. Och om en homosexuell upplevelse. Och om tiden i Grycksbo. Och några dikter.
 • Sid 277-281: Om telefonhot till en tidning. Och om föräldrarnas övergrepp, och några offer, om terapin och att Bergwall ser att hans ensamhet inte är total.
 • Sid 285-286: Om TJs sista skrik, och Bergwalls stora lidande.
  “Det kan, måhända, finnas moraliska aspekter på detta mitt lidande men oavsett de slutsatser dessa aspekter kan ge, så lider jag. Jag lider i mig och jag lider med det lidande jag orsakat.”

Källor / Citat
Sidor och kapitel i Kvarblivelse. Boken består av 286 sidor + en tacksida. Innehållsförteckning:

 • Introduktion – 5
  Alter Ego 19
  Ego – 49
  Kvarblivelse – 115
  Tillblivelse – 165
  Efterskrift – 275
  Det Ohyggliga.
  Det Ohyggligaste Ohyggliga – 283

Anm: Det ursprungliga manuset bestod troligen av färre kapitel. I bokens introduktion kommenteras de tre kapitlen “Alter Ego”, “Ego”, och “Kvarblivelse”. Kapitel Kvarblivelse uppger Bergwall vara prosadikt, därför att: “Prosadiktens lite stramare form gör det lättare för mig själv att hantera textens mycket mäktiga innehåll samtidigt som det jag berättar om blir så mycket tydligare.”. Och han uppger att den texten från början var den enda: “Denna boks sista avdelning är skriven i prosadiktens form och var den text jag från början hade tänkt presentera, den enda.”  (Vilket också ger intrycket att Introduktion inte uppdaterades i det slutliga manuset).

Källor / Citat
Kapitel “Alter Ego”, 28 sidor med “ett antal kåserier jag skrev under tiden hösten 1978 till våren 1979”. Kåserierna är sjutton till antalet och har följande rubriker:

 • GETINGEN
 • PUNKTERING
 • PINNEN
 • AXEL
 • MORGONTIMMAR
 • FÅGELPRÄSTEN
 • FEST
 • ÄLGEN
 • MUNSPELET
 • AXEL SPÅR VÄDER
 • SKRYT
 • KRIG I SKOGEN
 • HEJA FIF
 • FÖRKYLNING
 • AXELS GÅVA
 • HEMMA HOS AXEL
 • ETT MED ALLTET

Källor / Citat
I “Kvarblivelse” nämner Bergwall (Quick) mellan 26 till 28 mordoffer. Många benämns med initialer eller enbart en bokstav. Nedan visas en sammanställning över på vilka sidor mordoffren förekommer. (Källa: Göran Lambertz, Tolv böcker om Thomas Quick, “3. Thomas Quick: Kvarblivelse”):

 • “För att den som vill ska kunna läsa hur han skriver om morden redovisar jag här de sidor i boken där de olika mord som han tar på sig – sammanlagt 26, 27 eller 28 – nämns. Enligt mina noteringar är detta på sidorna 7 (offret kallas Tony), 8 (Martin), 12f. (CZ), 56 (Thomas), 56 (Alvar/A), 63 (Thomas), 66 (B), 67f. (B), 67 (Thomas), 67 (CZ), 67 (Alvar/A), 72 (Thomas), 72 (B), 74 (E), 74f. (Thomas), 75 (F), 76 (F), 76f. (Thomas), 77 (mörka pojken), 78 (mörka pojken), 78 (Alvar/A), 78 (cykelpojken), 79 (cykelpojken), 79 (Alvar/A), 79 (mörka pojken), 81 (Thomas), 81 (F), 82 (C), 86 (E), 87 (CZ), 87 (D), 89 (CZ), 91 (CZ), 91 (E), 93 (CZ), 96f. (CZ), 101 (E), 101 (C), 124 (O), 124 (Johan/J), 172 (O.H.), 174f. (O.H.), 177 (T.J.), 181 (T.J.), 182 (T.J.), 186f. (T.J.), 189 (O.H.), 193f. (Appojaure), 200 (T.J.), 200 (Thomas), 201 (Alvar/A), 203 (T.J.), 203 (Dusjka/Du), 203 (G), 204 (Appojaure), 205 (Johan/J), 205 (Dusjka/Du), 205 (Eskilstuna), 205 (Värmland), 205 (Ma), 208 (Dusjka/Du), 209 (T.J.), 209 (Dusjka/Du), 212 (TO), 212 (L), 213 (B), 213 (Alvar/A), 213 (Dusjka/Du), 213 (Ma), 213 (JN), 214 (Ma), 214 (Dusjka/Du), 218 (Thomas), 218 (Alvar/A), 218 (Appojaure), 218 (JN), 218 (CZ), 220 (Appojaure), 220 (TO), 222 (T.J.), 222 (O.H.), 224f. (T.J.), 229f. (T.J.), 244 (Thomas), 244 (L), 246 (T.J.), 248 (YL), 249 (Dusjka/Du), 250 (YL), 255 (M), 265 (T.J.), 265 (Johan/J), 265 (CZ), 268 (YL), 269 (Alvar/A), 278 (CZ) och 286 (T.J.).”

Källor / Citat
Bergwalls drivkraft inom författarskapet visar sig även på senare år. År 2013 medan Bergwall fortfarande var intagen på rättspsyk, så hade han ett färdigt bokmanuskript om sin tid där (2013-08-13, DD):

 • “Har du tänkt på något mer yrke eller något annat du vill prova att utöva?
  – Jag kommer att skriva, det är det jag kommer att ägna mig åt.
  […]
  Han avslöjar att en del av skrivandet faktiskt redan är klart.
  – I helgen färdigställde jag ett manus till exempel. Men det finns oändligt mycket mer att berätta.”

År 2014, efter att Bergwall blivit frigiven från rättspsyk, planerade han tre böcker (2014-03-20, DT):

 • “Jag kommer att ägna mig åt skrivande och jag planerar att skriva en trilogi om mina år på Säter; om TQ-åren, om de sju tysta åren innan Hannes Råstam dök upp, och om resningsprocessen”

————-
Mer om Bergwalls författarskap:
Författaren Sture Bergwall (Quick).
– Quick/Bergwall om Zelmanovits och förlåt.
– Radarparet Sten-Ove och Sture Bergwall (Quick).
– Sanningen om Quicks time-out och dess orsak (the shitstorm).