Cirkus Olsson&Bergwall eller Schnelles Geld

Nu presenterar advokaten Thomas Olsson och “skådespelaren” Sture Bergwall ännu ett cirkusnummer, de stämmer staten för justitierådet Göran Lambertz uttalanden i media om Bergwall för några år sedan. Knappast ens de själva tror väl att de ska vinna målet.

Det var under Bergwalls resningar fram till 2013 som Lambertz deltog i den allmänna debatten i media och argumenterade för att frikännande INTE innebär att det är fastställt att brott ej begåtts, vilket några debattörer felaktigt påstod. Notera att Bergwall då fortfarande var dömd för mord.

Lambertz var självklart i sin fulla rätt att delta i den allmänna debatten och uttrycka sina personliga åsikter om saken, det kallas yttrandefrihet och omfattar alla medborgare oavsett vilken yrkesgrupp man råkar tillhöra. Men det hindrade inte Olsson&Bergwall (eller Schnelles Geld som de även kallar sig) att i augusti 2014 försöka fälla Lambertz hos JK (justitiekanslern). Då krävde de skadestånd (100.000 kr) för kränkning och “ideell skada”. Men dåvarande JK ansåg att Lambertz dels inte uttalat sig inom ramen för sin tjänsteutövning och dels att Bergwall fortfarande var dömd för mord när uttalandena gjordes. Fast en del skit lyckades Olsson&Bergwall i alla fall kasta med hjälp av media.

Nu öppnar Olsson&Bergwall cirkusgrindarna igen, de stämmer svenska staten (samma belopp som sist) och denna gång menar de att Lamberz gjorde sina uttalanden i sin tjänsteutövning och att det riskerade påverka resningsprocessen (Exp, 2015-04-22):

– Uttalanden av det slaget från en person i Göran Lambertz ställning riskerar att påverka pågående rättsprocesser, säger Thomas Olsson.
Tidigare har Sture Bergwall krävt staten på 100 000 kronor i skadestånd för Lambertz uttalanden. I november förra året avslogs begäran av JK med hänvisning till att Göran Lambertz uttalat sig som privatperson och inte i sin tjänsteutövning.
Thomas Olsson säger dock att förklaringen inte håller:
– Han har undertecknat de här artiklarna som före detta justitiekansler eller justitieråd, säger Thomas Olsson.

Men Olsson&Bergwalls argument faller pladask, därför att GL nyttjade sin lagstadgade yttrandefrihet, i media, det var inget uttalande inom tjänsten, åklagarmyndigheten eller rättssystemet. Argumentet att Lambertz undertecknat med titel kan vara felaktigt (om det var tidningen som satt ut titeln), men även om Lambertz själv nämnt sin jobbtitel i sin text så är han som privatperson i sin fulla rätt att uppge vad han jobbar med.

Vältajmat

Det är knappast en slump att Olsson&Bergwall slår upp cirkustältet igen drygt en månad innan Bergwallkommissionen kommer med sin rapport och några dagar innan Lambertz bok “Quickologi” skall ges ut. Olsson&Bergwall eller “Schnelles Geld” som de också kallar sitt företag (“snabba pengar”) har en långsiktig strategi och det handlar inte om några futtiga hundratusen. Strategins hägrande mål ligger bortom den aktuella stämningen och heter Jättestort Skadestånd (vilket lär visa sig vara inte mer än en slags hägring).

potentiellt hot mot O&Bs långsiktiga strategi