Assanges agerande från 2010 till nutid (april 2015)

Om Assange hade låtit sig HIV-testas 2010 så hade det troligen aldrig blivit något polisärende. Eller om Assange låtit sig förhöras klart i Sverige 2010 så hade ärendet varit avslutat nu. Då hade även skattebetalare i Sverige och England sluppit betala många miljoner för Assanges agerande.

Sedan sommaren 2010 är Wikileaks grundare Assange misstänkt för våldtäkt och ofredande gällande två kvinnor (vid två olika tillfällen). Det handlar om sexuellt utnyttjande av sovande kvinna samt oskyddat samlag mot kvinnornas vilja (med sönderriven kondom). Enligt kvinnorna hade Assange dessförinnan insisterat på oskyddat samlag men de hade nekat och krävt kondom.

Assanges vägran att HIV-testa sig 2010 ledde till polis och flera års vistelse på Ecuadors ambassad

Kvinnorna hade kort tid efter de sexuella mötena med Assange fått vetskap att de båda råkat ut för ungefär samma sak. De hade då kontaktat Assange och framfört sin oro för HIV och begärt att han skulle hiv-testa sig. Men Assange vägrade testa sig, vilket ledde till att kvinnorna kontaktade polisen för att få råd. Polis och åklagare bedömde då händelserna som sexbrott, vilket faller under allmänt åtal, och sedan rullade rättsapparaten igång.
Det verkar som att Assange kunde ha sluppit rättsprocesser helt och hållet om han hade accepterat att ta ett enkelt blodprov.

Assanges pinsamma kondomförfarande

I det första förhöret (30 augusti 2010), gällande ofredande, framkom att Assange och kvinnan hade varit nyktra, och att han inte mindes någon sönderriven kondom. Assange uppgav först att han återanvänt samma kondom för flera samlag i “ett utdraget samlag”. Men mot slutet på förhöret landade hans uppgifter i flera samlag på kvällen vid 23-tiden och även tidigt på morgonen vid 5-tiden. Med samma kondom. Om man bortser från bristande trovärdighet i den uppgiften så kan den imbecilla hanteringen av kondomen förklara att den blev sönderriven.

Assange flyr Sverige

Efter Assanges smått pinsamma uppgifter i det första förhöret så höll han sig undan från fler förhör. När åklagaren hade förhört ett antal vittnen och några veckor senare försökte få tag i Assange för ett nytt förhör så misslyckades det. Assanges nya advokat (Hurtig) uppgav att han inte kunde få kontakt med Assange.
Efter ytterligare några dagars misslyckade försök att nå Assange anhölls han i sin frånvaro. Senare samma dag lämnade Assange Sverige i tysthet.

Assange blir efterlyst. Och överklagar i alla instanser i Sverige

I november 2010 häktades Assange i sin frånvaro och det utfärdades en europeisk arresteringsorder (EAO). Några dagar senare överklagade Assange häktningsbeslutet (från utlandet via sin advokat). Ytterligare några dagar senare avslogs överklagandet av hovrätten. Assange överklagade då till högsta domstolen, vilket avslogs. Och Assange efterlystes av Interpol.

Ecuador säger nej till att ta emot Assange

Samtidigt som Assange överklagade häktningsbeslutet – kring nov/dec 2010 – erbjöd Ecuadors utrikesminister fristad åt Assange. Men det avfärdades två dagar senare av Ecuadors president Correa som dessutom anklagade Wikileaks för att bryta mot lagen: Ecuador vill inte längre erbjuda fristad åt Assange.

Assange låter sig gripas i England för att kunna bli fri mot borgen

Assange var nu efterlyst och skulle sannolikt inte kunnat hålla sig undan länge till. Om han anmälde sig själv till brittisk polis så fanns det chans att bli fri mot borgen i väntan på beslut om överlämning till Sverige. I annat fall riskerade han att inte få lämna häktet när han väl blev gripen.

Således, i december 2010 lät sig Assange gripas frivilligt och kort tid senare blev han fri mot borgen (ca två miljoner kronor).

Assanges advokater tar till alla knep

Medan Assange var fri mot borgen startade förhandlingarna om överlämning, och i februari 2011 beslutades om överlämning till Sverige (DN, 2011-02-24). I de förhandlingarna hade Assanges advokat Hurtig lämnat falskt vittnesmål, han hade hävdat att åklagaren aldrig gjort några ytterligare försök att förhöra Assange i Sverige. Hurtigs falska vittnesmål hade dock avslöjats i ett korsförhör:

“Domaren angrep också Julian Assanges svenska advokat Björn Hurtig. Ett av försvararens tyngsta argument har varit att överåklagare Marianne Ny inte ens hade försökt förhöra Assange när han var i Sverige. Det visade sig dock vara fel. Marianne Ny hade vid flera tillfällen försökt få till stånd ett förhör genom Björn Hurtig. Detta framkom först när Hurtig korsförhördes i domstolen.”
Anm: advokat Hurtig fick senare en varning från svenska Advokatsamfundet för sitt falska vittnesmål.

Assange överklagar i alla instanser i England

Assange överklagade dock beslutet om överlämning till Sverige. Sammanlagt från februari 2011 till juni 2012 överklagade Assange i Englands samtliga instanser:
Westminster Magistrates’ Court, High Court, The Administrative Court, och The Supreme Court (Englands högsta domstol).
Assange fick avslag av samtliga. Den 14 juni 2012 beslutades att Assange skulle överlämnas till Sverige.

Assange begår borgensbrott. Ecuador ändrar sig och öppnar stora famnen.

I juni 2012 – kort tid innan överlämnadet till Sverige skulle ägt rum – bröt Assange sina borgensvillkor och avvek till Ecuadors ambassad där han sökte och fick asyl. President Correa hade ändrat sig. 1,5 år tidigare hade han nekat Assange fristad och förklarat att Wikileaks bryter mot lagen (se ovan). Men så länge Assange är beroende av Ecuadors välvilja så lär det åtminstone inte läcka något från Wikileaks som väcker ogillande hos president Correa…

Assange överklagar återigen i alla instanser i Sverige

Två år senare, juni 2014, överklagade Assange återigen det svenska häktningsbeslutet. Och fick återigen avslag. På hösten 2014 fortsatte han till hovrätten, avslag igen. I december överklagade Assange till Högsta domstolen. Enligt riksåklagaren bör Assange vara fortsatt häktad.

Assange ställer orimliga krav kring förhör

Vid överklagandena krävde Assange att få ta del av åklagarens bevisning i förväg, vilket förstås är ett smått vansinnigt krav. Självklart skulle det vara en fördel för ALLA brottsmisstänkta, inte bara Assange, att i förväg få veta vilka frågor som kan komma att ställas i förhören under en utredning… och att förhören hålls på Ecuadors ambassad eller annan skyddad plats där den misstänkte kan fortsätta hålla sig undan rättssystemet ifall förhören ändå skulle gå dåligt för honom. Det skulle förbättra många brottslingars möjligheter avsevärt. Se även Assanges förslag ger hopp till gangsterbranschen (Aftonbladet, 2015-03-25).

Skattebetalarnas kostnad för Assanges agerande

Lägger man samman de svenska och engelska skattebetalarnas hittillsvarande totala kostnad för Assanges agerande så omfattar det bland annat följande:

 • Assange överklagan, tingsrätten 2010
 • Assange överklagan, hovrätten 2010
 • Assange överklagan, högsta domstolen 2010
 • Häktningsförhandling, Westminster Magistrates’ Court i London.
 • Förhandling, Westminster Magistrates’ Court, 2011
 • Assange överklagan, Westminster Magistrates’ Court, 2011
 • Assange överklagan, High Court, 2011
 • Prövning, The Administrative Court, 2011
 • Assange överklagan, The Supreme Court, 2012
 • Assange överklagan, tingsrätten 2014
 • Assange överklagan, hovrätten 2014
 • Assange överklagan, högsta domstolen 2015
 • Bevakning av Ecuadors ambassad i London, 2012-2015

Totala kostnaden för åren 2010 till 2015 uppgår troligen till motsvarande långt över hundra miljoner svenska kronor. (Enbart bevakningen av ambassaden lär f.n. ligga på över hundra miljoner kronor för de engelska skattebetalarna).