Sval och regnig sommar i Stockholm 1984

Sommaren då Catrine da Costa blev bragd om livet var en sval och regnig sommar. Det var en av flera orsaker till att de kroppsdelar som hittades inuti hopknutna sopsäckar var “påfallande väl bevarade” som Socialstyrelsen uttryckte det i domen tre år senare.

Fynden på både plats 1 och 2 föregås av en ökning av utomhustemperaturen:

  • Fynd 1 rapporterades efter att dagstemperaturen stigit till 20-25 grader (Celsius) i några dagar. Dessförinnan hade det varit svalare med dagstemperaturer kring femton grader – nattetid nedåt tio grader – med regn och blåst. När det regnade kan temperaturen i säckarna varit lägre än den uppmätta lufttemperaturen.
  • Efter fynd 1 var temperaturen lägre igen och det kom mer regn, fram till någon vecka innan fynd 2 rapporterades.

Sammantaget regnade det merparten av den tvåmånadersperioden. De två “fönster” av uppehåll (där det ändå kan ha varit molnigt) sammanfaller också med tiden innan respektive fynd rapporterades.

Medeltemperaturen var 13,9 grader i Stockholm under perioden från försvinnandet fram till första fyndet 18 juli 1984. Under därpå följande period fram till andra fyndet den 7 augusti var medeltemperaturen 16,4 grader.

Nedan visas diagram över lufttemperatur, nederbörd och vindhastighet för perioden 9 juni till 8 augusti 1984, i Vasastaden i Stockholm:

Lufttemperatur:

cdc-diagram-temp-vasastaden
Sista kända iakttagelsen av Catrine i livet gjordes den 10 juni. Fynd 1 rapporterades den 18 juli. Fynd 2 rapporterades den 7 augusti. Anm: varje dygn har tre mättillfällen.

Nederbörd (mm):

cdc-diagram-nederbord-vasastadenDen 14/7 1984 föll det 54 mm, vilket ligger i rekordskiktet sedan mätningarna startade 1961. Under de 53 år som mätningarna hittills har pågått vid den mätstationen har det bara fallit mer nederbörd vid två tillfällen: 1961 (59 mm) och 1994 (56 mm).

Ovan: regnmängd (mm) i juni/juli åren 1980 till 1989 (i Stockholm).
Totala regnmängden i juni+juli var som störst 1984 under 1980-talet.

Vindhastighet (m/s):

cdc-diagram-vindhastighet-vasastaden
Anm: varje dygn har tre mättillfällen. Dvs diagrammet ovan visar både lägsta och högsta vindhastighet för varje dygn.

Nedan visas dygnsmedeltemperaturer för tiden från försvinnandet fram till första fyndet:

Medeltemperaturen var 13,9 grader för tiden 10 juni till 18 juli.

Nedan visas dygnsmedeltemperaturer för tiden från första till andra fyndet:

Medeltemperaturen för tiden 18 juli till 7 augusti 1984 var 16,4 grader.

Sammanfattning

I domen 1988 gällande “obducenten” och “allmänläkaren” uttalade Socialstyrelsen att Catrines kroppsdelar var “påfallande väl bevarade”. Det fanns flera orsaker till att de var väl bevarade: de var inneslutna/hopknutna i tjock svart plast*, inre organ hade avlägsnats, och det svala och regniga vädret samt skuggig fyndplats höll temperaturen under optimal nedbrytningstemperatur. Luftens medeltemperatur under perioden fram till första fyndet var 13,9 grader, därefter fram till andra fyndet 16,4 grader.

Mannen som den 18/7 1984 rapporterade fyndplats 1 hade lagt märke till de svarta sopsäckarna redan en månad tidigare. Efter några veckor hade de börjat lukta illa (lukten hade även uppmärksammats av fotbollsspelande poliser som brukade parkera där), vilket sammanfaller med temperaturhöjningen den 6-7 juli och att det hade varit uppehållsväder några dagar (noll kylande regn). Säckarna tycks ha legat i skugga (“under en stor gran” enligt mannen som hittade dem. Enligt polisens protokoll var fyndplats 1 “väl insynsskyddad under lövverket i en skogsdunge”).

Vid fyndplats 2 var det dubbla säckar, dvs ökat skydd mot inverkan från omgivning och mot lukt. Även fynd 2 föregicks av en kylande regnperiod. Botaniker bedömde att säckarna hade legat där i omkring två månader. Dessa säckar tycks också ha legat helt eller delvis i skugga, strax intill fanns buskage och träd med ymnigt lövverk samt ett skjul.


Väderkälla: SMHI Öppna data.
SMHI…stockholm_daily_mean_temperature_1756_2017.zip (med homogeniserade / korrigerade data).
*Sopsäckar (plast), tjockare och tåligare än plasten i matkassar o.dyl.