Catrine da Costa-fallet

I boken som citeras i inlägget “Quicks kärnor av sanning” finns även ett kapitel om Catrine da Costa (“Och flickan hon går i ringen”), vilket fick mig lite nyfiken på det fallet. Jag börjar med att reda ut det grundläggande så får vi se om det blir en fortsättning.

Sammanfattning: Catrine da Costa, född 1956, drogmissbrukare och prostituerad i Stockholms innerstad. Saknade fast bostadsadress. Sågs sist i Kungsträdgården, på pingstdagen söndagen den 10 juni 1984. Drygt en månad senare, onsdag 18 juli 1984, hittades två svarta plastsäckar med delar av Catrine da Costas styckade kropp, vid Talludden under Essingeleden. Några veckor senare, tisdag 7 augusti, hittades ytterligare två säckar med kroppsdelar, vid dåvarande Eugeniavägen nedanför Karolinska Sjukhuset, ca 1,7 kilometer från första fyndplatsen. Dock saknades huvudet, genitalier, de inre organen och det ena bröstet. Dessa kroppsdelar återfanns aldrig.
Några år senare åtalades två personer, den s.k. “allmänläkaren” och “obducenten” (rättsläkaren), men båda friades.

Karta, från 2014:

cdc-stockholm

  1. Fyndplats 1, vid Ekelundsvägen under/jämte Essingeleden, mellan Talludden-Karlberg. Två paket kroppsdelar invirade i varsin hopknuten svart plastsäck (sopsäck).
  2. Fyndplats 2, vid dåvarande Eugeniavägen (finns ej längre, numera överbyggd av E20), nedanför Karolinska Sjukhuset. Två paket kroppsdelar i varsin dubbel svart plastsäck (sopsäck), de inre säckarna var hopknutna.
  3. Container som eventuellt kan ha innehållit resterande kroppsdelar. Den stod någonstans vid Karolinska Institutet. Obs denna uppgift kom från en renhållningsarbetare som framåt vintern kontaktade polisen och uppgav att han under sommaren transporterat en mycket illaluktande container från den platsen. Men polisen gjorde inga fynd på soptippen där containern hade tömts.
  4. Rättsläkarstationen, “obducentens” arbetsplats.
  5. Malmskillnadsgatan, “prostitutionsstråket“.
  6. Kungsträdgården, där Catrine da Costa sist sågs i livet.

Anm: det är ca 1,7 km fågelvägen mellan fyndplats 1 och 2.

Äldre karta över fyndplatserna m.m:

cdc-fyndplatser-obs1970

Båda fyndplatserna, F1 och F2, ligger bara några meter från körbar väg, i vegetation. Säckarna var inte väl gömda, F1 var dock mer insynsskyddad än F2. Vid båda platserna upptäcktes säckarna av en förbipasserande gående (inte samma person). Andra kan tidigare ha lagt märke till de säckarna men antagit att det var sopor.

F1 ligger vid Ekelundsvägen (jämte Essingeleden) och det dåvarande motionsspåret.
Dåvarande Eugeniavägen är som sagt numera överbyggd och finns inte längre.

Anm: Ovanstående karta är från 1970. Motionsspåret som 1984 löpte intill F1 tycks varit en körbar väg 1970, men den reducerades senare till ett motionsspår och är inte utsatt på kartor från 1980 (därför visas 1970-kartan istället). Numera tycks även det motionsspåret vara borta.

Allmänläkaren och obducenten

En rättsläkare på rättsläkarstationen hade vid flera tillfällen köpt sex hos prostituerade på Malmskillnadsgatan. Hans arbetsplats låg mellan de båda platserna där delar av kroppen återfunnits. Rättsläkaren anhölls i december 1984 men släpptes några dagar senare.
1988 åtalades rättsläkaren och en allmänläkare för att tillsammans ha mördat och styckat Catrine da Costa på rättsläkarstationen. De åtalade kom i massmedia att kallas “allmänläkaren” och “obducenten”. I mars 1988 fann rätten det vara bevisat att de åtalade gjort sig skyldiga till mord, och man vilandeförklarade målet i avvaktan på rättspsykiatrisk undersökning. Men efter att en nämndeman därefter hade talat med en journalist så överklagade försvarsadvokaterna tingsrättens beslut. Rättegången togs därför om samma år. Inför den nya rättegången anlitades fler sakkunniga som ansåg att eftersom vitala organ saknades kunde dödsorsaken inte fastställas och därmed kunde man inte utesluta att Catrine da Costa dött en naturlig död och därefter styckats…
I den nya rättegången friades båda männen. Tingsrätten angav dock i domskälen att det var ställt utom allt rimligt tvivel att läkarna hade styckat kroppen, men att brottet var preskriberat.
(Anm: uppgifterna om obducenten och allmänläkaren kommer delvis från Wikipedia).