“Charles spanska kamrater kontaktas av polisen”

Tisdagen den 28 december 1976, Piteå-Tidningens förstasida, 1,5 månad efter försvinnandet:

1976-12-28-pt-forstasidan
“Charles spanska kamrater kontaktas av polisen”

Några citat ur artikeln:

Polisen i Piteå har ännu inte släppt efterforskningarna efter 15-årige Charles Zelmanovits, Skuthamn, som försvann natten mot den 13 november. Polisen har sökt kontakt med en del andra polisdistrikt för att höra några spanjorer som slutat sin skola i hemlandet och skaffat jobb i Sverige. De har varit skolkamrater med Charles under hans tid i Spanien.
/…/
Som bekant försvann pojken efter en skoldans på väg hem. Liknande försvinnanden har skett på ett flertal platser i landet. För närvarande har polisen efterforskningar efter ett 100-tal ungdomar, som försvunnit på ett eller annat sätt.

Den avslutande formuleringen: “Liknande försvinnanden har skett på ett flertal platser i landet…”, syftar troligen på det faktum att det årligen i hela landet rapporteras några tusen personer försvunna varav några hundra hittas långt senare eller aldrig.
Exempel:
“Christina Ullsten är inspektör på Rikskriminalpolisen och samlar in information om personer som är anmälda försvunna runt om i Sverige.
Hon berättar att det varje år kommer in ungefär 7 000 anmälningar om försvunna personer.
De allra flesta som anmäls försvunna är borta något dygn innan de hittas.
– Dessutom är det många som återkommer i statistiken, som alltså ”försvinner” flera gånger. Det kan röra sig om ungdomar som sticker hem-ifrån, till exempel.
– Om man i stället räknar på de som fortfarande är försvunna efter 60 dagar rörde det sig förra året om 315 personer.
Christina Ullsten säger att det varje år, historiskt sett, är mellan 25 och 35 personer som förblir försvunna och som aldrig hittas.
– Erfarenheten säger att det i många fall handlar om exempelvis drunkningsolyckor, personer som gått bort sig i skog och mark, självmord, och i några fall personer som blivit utsatta för brott.”
(Aftonbladet, 2010-07-22)