Fler deltog i utredningarna

I den kritiska och tidvis imbecilla Quickdebatten genom åren omtalas ofta enbart tre personer på rättsväsendesidan: Borgström-Penttinen-Kwast. Vilket är starkt missvisande, det var många fler som jobbade med Quickfallet.

Under åren 1993-2001 hade Quick (Bergwall) tre (3) advokater, där Borgström var en av dessa. Polis Penttinen var en av flera, och vid förhören med Quick närvarade oftast flera poliser. Åklagare Kwast samarbetade med kollegor på norska sidan.

Quicks tre advokater 1993-2001:

Advokaterna Gunnar Lundgren, Claes Borgström och Sten-Åke Larsson.

Gunnar Lundgren var Quicks advokat i 2,5 år. Från mars 1993 till augusti 1995.
Fall: Johan Asplund. Charles Zelmanovits. Holländska paret Stegehuis.
Gunnar hade första omgången av JA-fallet (1993). Sedan kom CZ-fallet som ledde till fällande dom (1993-1994). Samt halva MS/JS-fallet (Stegehuis).
Tills Quick bytte advokat, därför att Quick enligt egen uppgift tyckte det gick för långsamt. Han ville bli dömd för flera mord, sannolikt för att bli trovärdig som mördarförfattare (vilket inte utesluter att det fanns kärnor av sanning i hans erkännanden).

Claes Borgström var Quicks advokat i drygt 4,5 år. Från augusti 1995 till 2000.
Fall: Holländska paret Stegehuis. Yenon Levi. Therese Johannessen. Trine Jensen/Gry Storvik.
Claes fortsatte med MS/JS-fallet. Sedan kom YL- och TJ-fallet. Samt TrJ/GS-fallet. Tills han bytte jobb (JÄMO).

Sten-Åke Larsson var Quicks advokat i drygt 1 år. Från våren 2000 till juni 2001.
Fall: Trine Jensen/Gry Storvik. Johan Asplund.
Sten-Åke arbetade också med TrJ/GS-fallet (både CB och SÅL står angivna som försvarare i TrJ/GS-domen). Sedan fortsatte Sten-Åke med JA-fallet, som Gunnar Lundgren hade jobbat med 1993.

Utredare som arbetade med Quickfallet, varav flera deltog i förhören med Quick:

– Kriminalinspektören Seppo Penttinen
– Kriminalinspektören Anna Wikström
– Kriminalkommissarien Jan Karlsson (numera Jan Axell)
– Kriminalkommissarien Stellan Söderman
– Kriminalinspektören C-G Karlsson
– Kriminalinspektören Östen Eliasson
– Kriminalinspektören Roger Blidmo
– Kriminalkommissarien Jan Olsson
– Kriminalinspektören Björn Jonasson
– Polisinspektören Lennart Jarlheim
– Kriminalinspektören Harry Brännström
– Kriminalinspektören John Sjöberg
– Kriminalinspektören Sture Pettersson
– Kriminalinspektören Tony B Johansson
Samt ett antal lokala utredare.

Utredare från norska polisen, Kripos:
– Håkon Grottland
– Ole Thomas Bjerknes
– Viggo Lundamo

Angående förhören:
“Vid förhören med Quick var med få undantag någon av de andra utredarna närvarande tillsammans med hans försvarare. I varje utredningsavsnitt fanns också lokala utredare som bidrog med kunskap om de ursprungliga mordutredningarna och som framförde synpunkter på förhören.”
(Ur “Bortom rimligt tvivel”, Christer van der Kwast, sid 48)

Två av utredarna numera med i Öjegruppen

Utredarna Penttinen och Axell är med i Öjegruppen (f.d. Quicklaget), se bild nedan, en grupp som bland annat tycks fungerat som stöd åt de personer som fick ta smällarna när det stormade som värst i media. Advokat Borgström – som blev hårt ansatt i media – tycks dock inte vara med i Öjegruppen, inte heller de två andra advokaterna.

Fr v: Jan Axell, Göran Lambertz, Seppo Penttinen, Sven Å Christianson, Gubb Jan Stigson, Kristina Hultman och Christer van der Kwast. Bild: Jan Norberg

———–
Källor: De sex fällande morddomarna (MagasinetParagraf). Bok “Bortom rimligt tvivel” av Kwast. Bok “Quickologi” av Lambertz. Samt diverse material på Internet.